BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAKLIMAT

  • Slides: 100
Download presentation
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAKLIMAT PERKHIDMATAN GURU SANDARAN TERLATIH SISWAZAH Bahagian

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAKLIMAT PERKHIDMATAN GURU SANDARAN TERLATIH SISWAZAH Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KANDUNGAN TAKLIMAT Perkhidmatan GST Perkhidmatan PPP Elaun

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KANDUNGAN TAKLIMAT Perkhidmatan GST Perkhidmatan PPP Elaun & Kemudahan GST Surat Tawaran Pelantikan GST

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA CARTA PERKHIDMATAN BPSM SPP GURU SANDARAN TERLATIH

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA CARTA PERKHIDMATAN BPSM SPP GURU SANDARAN TERLATIH PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN TAMAT PERKHIDMATAN CALON FRESHIES/LETAK JAWATAN CALON CUTI BELAJAR TANPA GAJI

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH (GST) SISWAZAH

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH (GST) SISWAZAH GRED DC 41

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Kuasa Melantik

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Kuasa Melantik Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia Rujukan: Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 1 Tahun 2007

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Takrif GST

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Takrif GST “Seseorang yang diambil bertugas sebagai guru di bawah Kementerian Pelajaran untuk sesuatu tempoh bagi mengisi kekosongan hakiki dan belum dilantik tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan”

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Status GST

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Status GST BUKAN KAKITANGAN KERAJAAN • Tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Pegawai Awam yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa • Layak mendapat kemudahan-kemudahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan kepada GST

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Syarat-syarat Pelantikan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Syarat-syarat Pelantikan i) Lulus dengan jayanya kursus pra-perkhidmatan Guru Sandaran Terlatih. ii) Melapor diri di tempat yang telah diarahkan pada masa yang ditetapkan. iii) Mengembalikan pakej setuju terima pelantikan dalam tempoh 30 hari selepas melapor diri

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Syarat-syarat Perkhidmatan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Syarat-syarat Perkhidmatan i. Tempoh Perkhidmatan q Sebulan ke sebulan dan lanjutan tempoh tersebut adalah secara automatik sehingga Ditamatkan perkhidmatan atau Dilantik tetap sebagai PPPS oleh SPP

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Syarat-syarat Perkhidmatan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Syarat-syarat Perkhidmatan ii) Pelantikan ke Jawatan Tetap q Kerajaan tidak terikat memberi jawatan tetap kepada GST iii) Penempatan q Boleh diarah berkhidmat di mana-mana tempat yang diarahkan oleh KPM/JPN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Syarat-syarat Perkhidmatan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH Syarat-syarat Perkhidmatan iv) Penamatan Perkhidmatan q Penamatan oleh Kerajaan - 30 hari notis atau sebulan gaji sebagai pengganti notis q Peletakan jawatan oleh GST - 30 hari notis atau sebulan gaji sebagai pengganti notis TINDAKAN MUNGKIR PERJANJIAN boleh diambil oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) / Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) sekiranya kontrak perkhidmatan tidak dipenuhi

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Kuasa Melantik Suruhanjaya Perkhidmatan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Kuasa Melantik Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia (SPP) Rujukan: Fasal 144 (1) Perlembagaan Persekutuan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Syarat-syarat Pelantikan i) Warganegara

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Syarat-syarat Pelantikan i) Warganegara Malaysia; ii) Berumur tidak kurang dari 18 tahun; iii) Mempunyai kelayakan ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan;

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Syarat-syarat Pelantikan iv) Mempunyai

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Syarat-syarat Pelantikan iv) Mempunyai kelayakan ikhtisas perguruan yang diiktiraf oleh kerajaan; v) Mendapat kepujian bahasa Malaysia/Bahasa Melayu termasuk lulus Ujian Lisan peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Kategori Dan Cara Memohon

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Kategori Dan Cara Memohon BIL KATEGORI CARA MEMOHON 1 Guru Sandaran Terlatih (PISMK) e-Permohonan 2 Guru Sandaran Terlatih (KPLI) yang telah ditemuduga Surat Lantikan akan dikeluarkan oleh SPP 3 Pegawai Tetap Kerajaan (CBTG) Permohonan melalui BPSM, KPM NOTA : Sekiranya calon telah ditemu duga oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) ketika dalam kursus, calon ini tidak perlu memohon secara dalam talian.

C A L O N BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA B E

C A L O N BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA B E R K H I D M A T URUSAN PELANTIKAN PPPS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM BADAN BERKANUN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PEGAWAI TETAP KERAJAAN SURUHANJAYA KEHAKIMAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN SURUHANJAYA PASUKAN POLIS Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bil.

C A L O N BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN

C A L O N BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS B E KEMENTERIAN KPLI (Cadangan R (Tamat Pengajian) penempatan) K H T JABATAN ASAL SPP dokumen (Pelantikan) I (Sediakan permohonan) D KEMENTERIAN M CALON (hantar dokumen (tunggu keputusan yang lengkap ke A temuduga dari SPP) BPSM) CALON PELEPASAN DENGAN IZIN LAPOR DIRI

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGATAN Semua calon-calon yang sedang berkhidmat (CUTI

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGATAN Semua calon-calon yang sedang berkhidmat (CUTI BELAJAR TANPA/SEPARUH GAJI) diingatkan supaya TIDAK melapor diri ke penempatan yang diberikan selagi belum menerima surat tawaran lantikan tetap & surat arahan melapor diri daripada BPSM

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Tarikh Pelantikan i) Hari

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Tarikh Pelantikan i) Hari Melapor Diri Bertugas ii) Budi bicara Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Pengesahan • Lulus Tapisan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Pengesahan • Lulus Tapisan Keselamatan • Surat Akuan Sumpah • Surat Akujanji • Pakej Penerimaan Tawaran Pelantikan • Tempoh percubaan 1 -3 tahun • Hadir dan Lulus Kursus Induksi • Perakuan Ketua Jabatan PELANTIKAN PERKHIDMA TAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAAN BERDENDA

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAAN BERDENDA Kekananan TIDAK BERDENDA Pergerakan Gaji

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Pemberian Taraf Berpencen i)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Pemberian Taraf Berpencen i) Genap 3 tahun perkhidmatan yang melayakkan; ii) Sah dalam perkhidmatan; dan iii) Kemasukan sekali sahaja walaupun dilantik ke jawatan yang baru

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Peletakan Jawatan i) Pegawai

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PELANTIKAN PPPS Peletakan Jawatan i) Pegawai Dalam Percubaan: - 30 Hari Notis atau Sebulan Gaji pengganti notis ii) Pegawai Telah Disahkan Dalam Perkhidmatan: - 90 Hari Notis atau sebulan gaji pengganti notis

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMUDUGA PPPS GRED DG 41

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMUDUGA PPPS GRED DG 41

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Persediaan Temuduga – Dokumentasi i. Sekeping gambar berukuran pasport (gambar terkini); ii. Dokumen pengenalan diri (Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran); iii. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf / Sijil Kepujian Bahasa Malaysia di peringkat SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya termasuklah SAP, STPM atau kursus Bahasa Malaysia dari UPM, USM dan UM; iv. Ijazah dan transkrip ijazah beserta terjemahan Bahasa Melayu bagi ijazah selain Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris;

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Persediaan Temuduga – Dokumentasi v. Surat Tawaran mengikuti KPLI atau surat pengesahan sebagai pelatih perguruan daripada Pengarah IPG Kampus; vi. Sijil/dokumen sokongan mengenai aktiviti kokurikulum di IPG/sekolah; dan vii. Buku Rancangan Pengajaran Harian (RPH) semasa latihan praktikum.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Nota Sekiranya calon tidak membawa dokumen tersebut,

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Nota Sekiranya calon tidak membawa dokumen tersebut, mereka dikategorikan sebagai “Hadir tidak ditemuduga”. Calon-calon berkenaan akan dipanggil semula temuduga dalam tempoh lantikan sebagai Guru Sandaran Terlatih.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Aspek Penilaian Secara Umum i) Pengetahuan am/isu-isu semasa ii) Pengetahuan ikhtisas iii) Ketrampilan diri iv) Komunikasi

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Laporan Penilaian Temuduga 1. Diperaku dalam temuduga • Keputusan peraku secara bersyarat akan diberi sehinggalah disahkan lulus Diploma Pendidikan oleh KPM. 2. Tidak diperaku dalam temuduga • Akan dilantik secara sementara atau kontrak oleh Suruhanjaya selama setahun.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 3. Tidak lulus diploma pendidikan • Tidak akan dilantik walaupun telah diperaku dalam temuduga 4. Tiada status warganegara • Tidak layak dilantik 5. Tidak sihat / gangguan kesihatan • Perlantikan tertakluk kepada perakuan pegawai perubatan kerajaan 32

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GURU SANDARAN TERLATIH (GST)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GURU SANDARAN TERLATIH (GST)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST Disediakan sebagai satu

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST Disediakan sebagai satu keistimewaan: § Boleh ditarik balik jika perlu § Hanya dinikmati apabila digunakan, luput jika tidak digunakan Diberi atas tujuan tertentu dengan syarat dan kelayakan yang berbeza, tidak boleh ditukar ganti § § Diberi dengan saksama kepada yang layak

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST ELAUN BULANAN -

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST ELAUN BULANAN - Berdasarkan tangga gaji yang diluluskan IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM (ITKA) ELAUN KELAYAKAN BAGI GST ELAUN BANTUAN SARA HIDUP (COLA) TUNTUTAN ELAUN KERANA MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR KAWASAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST Gaji Dan Elaun

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST Gaji Dan Elaun GST Kelayakan Ijazah Kepujian Ijazah Am Gred Gaji DC 41 Elaun Permulaan T 5 RM 1901. 80 T 3 RM 1720. 90 Nota : GST tidak layak membuat pinjaman kenderaan dan perumahan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST Kadar Bantuan Sara

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST Kadar Bantuan Sara Hidup Kelayakan : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2007 Kadar baru : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 28 Tahun 2005 BIL. KAWASAN Kadar sebulan 1. A 300. 00 2 B 200. 00 3 Kawasan Lain 100. 00 Nota: Pembayaran BSH hendaklah dibuat secara proportionate dalam keadaan di mana perkhidmatan atau penempatan Pegawai tidak genap satu bulan.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST LAIN-LAIN KELAYAKAN ELAUN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST LAIN-LAIN KELAYAKAN ELAUN BAGI GST; 1. KELAYAKAN ELAUN DAN KEMUDAHAN BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH Wilayah : - Semenanjung - Sabah - Sarawak - Labuan Wilayah Asal : mengambilkira asal tempat lahir ibu bapa pegawai (JPA(S)63/75/2(sv. 51)bth 12 Okt. 2000) Pegawai yang Bertukar wilayah : Pegawai yang berkhidmat di luar wilayah asalnya

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST Takrif ‘Pegawai bertukar

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST Takrif ‘Pegawai bertukar wilayah’ q Pegawai yang berasal dari Sabah/Sarawak yang dilantik dan/atau ditempatkan berkhidmat di Semenanjung: atau q Pegawai yang berasal dari Semenanjung yang dilantik dan/atau ditempatkan berkhidmat di Sabah/Sarawak: atau q Pegawai yang berasal dari Sabah yang dilantik dan/atau ditempatkan berkhidmat di Sarawak dan sebaliknya.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST PENJELASAN MENENTUKAN WILAYAH

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST PENJELASAN MENENTUKAN WILAYAH ASAL (JPA(S)63/75/2(sv. 51) BERTARIKH 12 OKT. 2000) Kes SL. Peg SL. Ibu SL. Bapa PBW 1. H 40516844 Sabah SABAH 2. KS 6489991 Sarawak S’JUNG 3. H 50635672 Sabah SABAH S’JUNG Pegawai pilih wilayah asal* 4. H 34576802 Sabah Indonesia Brunei Bukan PBW * Tertakluk sekali pemilihan dalam tampoh perkhidmatan dan hendaklah direkod dalam BRP

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 1. KELAYAKAN ELAUN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 1. KELAYAKAN ELAUN DAN KEMUDAHAN BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1. 1 ELAUN PERUMAHAN WILAYAH(EPW) Syarat Kelayakan P. P bil. 6 Tahun 1987 P. P bil. 11 Tahun 2001 Kadar baru P. P bil. 4 Tahun 2002. 1. 2 BAYARAN INSENTIF WILAYAH (BIW) Syarat Kelayakan P. P bil. 6 Tahun 1987 P. P bil. 4 Tahun 1988 Kadar baru P. P Bil 7 Tahun 2007

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 1. 1 ELAUN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 1. 1 ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2001 - 1 Jan. 2002 q Dibayar mulai dari tarikh pegawai melapor diri di wilayah baru tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan. q Menyempurnakan Borang JPA(EPW)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 1. 1 ELAUN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 1. 1 ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) Peraturan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) 1. Pegawai yang dibayar EPW tidak layak Imbuhan tetap perumahan (ITP). 2. Pegawai yang tidak menduduki rumah kerajaan boleh memilih sama ada menerima EPW atau ITP. 3. Pegawai yang menduduki rumah kerajaan tidak layak EPW dan ITP. 4. Pegawai yang menduduki rumah kerajaan yang diperuntukkan kepada suami atau isteri, tidak layak EPW tetapi layak ITP.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 1. 1 ELAUN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 1. 1 ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) 5. Pegawai suami dan isteri yang bertukar wilayah dan tidak menduduki rumah kerajaan, boleh dibayar ITP masing-masing. Walau bagaimanapun, salah seorang antara mereka boleh memilih EPW. 6. Pegawai yang bercuti tanpa gaji tidak layak kedua-dua EPW dan ITP; 7. Pegawai yang telah membeli rumah dalam stesen pegawai berkhidmat dengan pinjaman perumahan kerajaan tidak layak EPW; dan 8. Pegawai berkursus melebihi 3 bulan tidak layak EPW.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 1. 2 BAYARAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 1. 2 BAYARAN INSENTIF WILAYAH (BIW) Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1988 Kadar baru: Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2007 Kelayakan: Pegawai yang bertukar wilayah dan ditempatkan berkhidmat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pegawai Sabah/Sarawak yang bertugas di negeri masing-masing.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. KELAYAKAN ELAUN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. KELAYAKAN ELAUN DAN KEMUDAHAN BAGI PEGAWAI ELAUN DAN KEMUDAHAN YANG BERKHIDMAT DI PEDALAMAN 2. 1 BAYARAN INSENTIF PEDALAMN (BIP) Kadar baru : 10% daripada gaji bulanan Pekeliling Perkhidmatan bil. 5 Tahun 2000 2. 2 ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN TAHAP KESUSAHAN (EKMLTK) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2007 2. 3 ELAUN BALIK KAMPUNG Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 3 Tahun 2007

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. 1 BAYARAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. 1 BAYARAN INSENTIF PEDALAMAN (BIP) Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2000 Dibayar kepada anggota perkhidmatan awam yg diarah bertugas di kawasan pedalaman dan memenuhi syarat seperti berikut : a. Diarah secara bertulis untuk Berkhidmat di kawasan pedalaman b. Tinggal menetap di kawasan pedalaman c. Berkhidmat selama tempoh sebulan kalendar atau lebih di kawasan pedalaman Kadar : 10% daripada gaji bulanan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. 2 ELAUN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. 2 ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN TAHAP KESUSAHAN (EKMLTK) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2007 q PPP Dan AKS Di KPM Di Sekolah-sekolah Pedalaman. q Anggota tetap, kontrak, sambilan, sangkut, sementara dan sandaran yang berkhidmat di sekolah-sekolah pedalaman. q Diarah secara bertulis untuk ditempatkan di sekolah-sekolah di pedalaman.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. 2 ELAUN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. 2 ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN TAHAP KESUSAHAN (EKMLTK) q Berkhidmat selama tempoh satu bulan atau lebih di sekolah pedalaman q Bagi pasangan suami/isteri yang terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Khidmat Sokongan (AKS) yang bertugas di sekolah-sekolah pedalaman, hanya salah seorang sahaja yang layak menerima EKMLTK q PPP atau AKS hanya boleh menerima salah satu EKMLTK atau BIP berdasarkan kadar tertinggi

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. 2 ELAUN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. 2 ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN TAHAP KESUSAHAN (EKMLTK) EKMLTK dibayar mengikut kadar bulanan berikut: Pedalaman 1 Pedalaman 2 Pedalaman 3 : : : RM 500 RM 1, 000 RM 1, 500 Tarikh kuatkuasa EKMLTK = 1 Mei 2007 Pembayaran EKMLTK ini boleh dihentikan atau dipinda sekiranya Jawatankuasa Induk Pemantauan memutuskan bahawa sesebuah sekolah itu tidak lagi berada dalam kategori pedalaman yang telah ditetapkan.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. 3 ELAUN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. 3 ELAUN BALIK KAMPUNG Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 3 Tahun 2007 q Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Khidmat Sokongan (AKS) bertaraf tetap, kontrak, sambilan, sangkut, sementara dan sandaran. q Kemudahan ini boleh dituntut sekali dalam satu tahun. Sekiranya kemudahan ini tidak digunakan dalam satu-satu tahun, ianya akan luput. Kemudahan ini tidak boleh dikumpulkan atau dibawa ke tahun hadapan. q Kemudahan disediakan secara dua hala pergi dan balik dari tempat tinggal semasa bertugas pegawai ke kampung asal pegawai.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. 3 ELAUN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMUDAHAN GST 2. 3 ELAUN BALIK KAMPUNG (EBK) SYARAT & PERATURAN EBK Ø Pegawai hendaklah mendapat kelulusan Ketua Jabatan terlebih dahulu sebelum menggunakan kemudahan ini. Ø Sekolah-sekolah untuk pertimbangan EBK – sepertimana yang telah ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 2 Tahun 2007.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMUDAHAN CUTI GURU SANDARAN TERLATIH (GST)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMUDAHAN CUTI GURU SANDARAN TERLATIH (GST)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMUDAHAN CUTI g. ST KELAYAKAN CUTI BAGI

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMUDAHAN CUTI g. ST KELAYAKAN CUTI BAGI GST 1. Cuti Penggal Persekolahan – Perintah Am Bab C Perkara 50 (a) 2. Cuti Rehat Khas – Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2005 3. Cuti Sakit – Perintah Am Bab C Perkara 17 (a) NOTA: GST tidak layak cuti bersalin

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMUDAHAN CUTI GST CUTI REHAT KHAS q

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMUDAHAN CUTI GST CUTI REHAT KHAS q Peruntukan hanya 7 hari dalam setahun kalendar (mengikut tempoh perkhidmatan yang melayakan di antara Januari – Disember ) q Kelulusan oleh Pengetua / Guru Besar q Baki cuti yang tidak dapat dihabiskan akan luput

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMUDAHAN CUTI g. ST CUTI SAKIT Kadar

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMUDAHAN CUTI g. ST CUTI SAKIT Kadar Cuti Sakit i. 180 hari dalam setahun § § ii. iii. 90 hari – kelulusan Ketua Jabatan 90 hari – kelulusan BPSM, KPM Sijil sakit swasta (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2006) § Pesakit luar – 15 hari § Pesakit dalam – 180 hari Panel Doktor – 180 hari sijil sakit

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SURAT TAWARAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH (GST)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SURAT TAWARAN PELANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH (GST)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Surat tawaran pelantikan GST KANDUNGAN SURAT TAWARAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Surat tawaran pelantikan GST KANDUNGAN SURAT TAWARAN PELANTIKAN Gred elaun & jumlah yang layak diterima Syarat-syarat Pelantikan & Perkhidmatan Tindakan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Surat tawaran pelantikan GST TINDAKAN – Sila

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Surat tawaran pelantikan GST TINDAKAN – Sila kemukakan dokumen berikut: Bil Pihak/ Dokumen Surat Tawaran Akuan Sumpah Akuan Penerimaan Asal Salinan Asal 1 GST 2 BPSM, KPM 3 SPP 4 JPN Salinan Asal 5 SEKOLAH Salinan Asal

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGATAN i) Salinan asal Surat Tawaran Pelantikan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGATAN i) Salinan asal Surat Tawaran Pelantikan GST hendaklah disimpan oleh pegawai untuk dibawa semasa temuduga lantikan tetap oleh SPP. ii) Salinan Surat Tawaran Pelantikan GST perlu dikemukakan kepada pihak pentadbiran sekolah bagi urusan pembayaran elaun.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Surat tawaran pelantikan GST Pembatalan Surat Tawaran

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Surat tawaran pelantikan GST Pembatalan Surat Tawaran Pelantikan i) Tidak melapor diri di tempat yang telah diarahkan pada masa yang telah ditetapkan. ii) Tidak memenuhi syarat pelantikan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan ke skim iii) Tidak mengemukakan pakej penerimaan pelantikan ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dalam tempoh 30 hari selepas melapor diri.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PEMBAYARAN ELAUN PERMULAAN GST

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PEMBAYARAN ELAUN PERMULAAN GST

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PEMBAYARAN ELAUN PERMULAAN GST Bagi tujuan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PEMBAYARAN ELAUN PERMULAAN GST Bagi tujuan pembayaran elaun permulaan, GST hendaklah menyediakan dokumen seperti berikut; i) Surat Tawaran; ii) Surat Penempatan; iii) Surat Akuan Penerimaan Tawaran Pelantikan; iv) Salinan Sijil Pendaftaran Ahli KWSP;

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PEMBAYARAN ELAUN PERMULAAN GST v) Borang

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN PEMBAYARAN ELAUN PERMULAAN GST v) Borang Maklumat Diri; vi) Salinan buku bank/Penyata Bank terkini; vii) Salinan Kad Pengenalan; viii) Lain-lain dokumen sokongan (bagi guru yang layak menuntut Elaun Wilayah)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NOTA Bagi guru yang belum menjadi ahli

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NOTA Bagi guru yang belum menjadi ahli KWSP, permohonan hendaklah dibuat di pejabat KWSP yang berhampiran dengan membawa bersama no. Majikan KWSP (sekolah)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAIN-LAIN PERKARA

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAIN-LAIN PERKARA

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika Pakaian Penjawat Awam Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika Pakaian Penjawat Awam Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1985 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2006 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN 4 DALAM P. U. (A) 246

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN 4 DALAM P. U. (A) 246 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA a. Membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya;

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA a. Membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya; b. Berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya;

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA c. Berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA c. Berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa: (i) dia telah membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya sehingga menjejaskan kebergunaannya sebagai seorang pegawai awam; atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri;

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA d. Berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA d. Berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam; e. Kurang cekap atau kurang berusaha; f. Tidak jujur atau tidak amanah; g. Tidak bertanggungjawab;

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA h. Membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA h. Membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap perkhidmatan awam, sama ada tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai lain;

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA i. Ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA i. Ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah; dan j. Cuai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pegawai yang boleh dihubungi Urusan Pelantikan –

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pegawai yang boleh dihubungi Urusan Pelantikan – Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bil Nama Pegawai No. Tel Emel 1 PN. MILAH BINTI RABUN 03 -8884 7722 [email protected] gov. my 2 EN. AZRIN BIN ABDUL RANI 03 -8884 7830 [email protected] gov. my 3 PN. NORHAMIDAH BINTI AWANG 03 -8884 7830 norhamidah. [email protected] gov. my 4 PN. ROSMAWATI BINTI KASSIM 03 -8872 1147 rosmawati. [email protected] gov. my

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pegawai yang boleh dihubungi BIL 1 Urusan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pegawai yang boleh dihubungi BIL 1 Urusan Berkaitan Cuti – Bahagian Pengurusan Sumber Manusia NAMA PEGAWAI PN. ROKIAH BT MD TOP NO. TEL EMEL 03 -8884 7793 [email protected] gov. my Urusan Berkaitan Elaun – Bahagian Pengurusan Sumber Manusia NAMA PEGAWAI PN. WAN ZALEHA BT WAN MAHAYUDDIN NO. TEL EMEL 03 -8884 7747 zaleha. [email protected] gov. my

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian yang terlibat: Urusan Penempatan – Mengikut

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian yang terlibat: Urusan Penempatan – Mengikut opsyen BIL OPSYEN BAHAGIAN YANG TERLIBAT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN (BPSH) 1 AKADEMIK 2 PENDIDIKAN ISLAM BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM (BPI) 3 PENDIDIKAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS (BP KHAS)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MAKLUMAN BERKAITAN TEMUDUGA PPPS GRED DG 41

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MAKLUMAN BERKAITAN TEMUDUGA PPPS GRED DG 41

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Persediaan Logistik i. Tempat temuduga ii. Calon iii. Tarikh temuduga : IPG KBA : Pelatih yang tamat November 2011 20/25 calon sehari / bilik Berkumpulan (4/5 calon / kumpulan) : 16 November – 18 November 2011 30 November – 2 Disember 2011 iv. Masa temuduga : 7. 30 pagi hingga 3. 00 petang berdasarkan masa yang ditetapkan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Persediaan Logistik v. Panel : Pegawai SPP & Wakil Jabatan vi. Pegawai SPP : Ditetapkan oleh SPP - aspek penilaian (i), (ii) dan (iii) vii. Wakil Jabatan : Ditetapkan oleh JPN Negeri - aspek penilaian (iv) viii. Urusetia : Kakitangan SPP dan IPG Kampus

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Fail – Susunan Dokumen Asal Peribadi Pelajar 1. Gambar/sijil lahir/kad pengenalan 2. Surat tawaran/surat pengesahan pelajar IPG 3. Sijil-sijil akademik – PMR / SPM / STPM / Ijazah / Transkrip

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Fail – Susunan Dokumen Asal Peribadi Pelajar 4. Sijil berhenti sekolah 5. Sijil-sijil kokurikulum / dokumen sokongan kokurikulum 6. Resume 7. Buku Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Nota 1. Letakkan semua dokumen asal dalam

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Nota 1. Letakkan semua dokumen asal dalam folder file; 2. Sediakan satu salinan semua dokumen asal yang telah disahkan benar; 3. Jika ada kehilangan dokumen, sila dapatkan segera daripada jabatan/bahagian berkenaan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Aspek Penilaian i) Personaliti dan Sikap - 20% ii) Kemahiran Profesional Keguruan - 20% iii) Ilmu Pengetahuan dan Kefahaman - 30% iv) Ilmu Pengetahuan dan Kemahiran Bidang Tugas - 30%

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Soalan Temuduga 1. Berkaitan praktikum • • Pengalaman di sekolah Tugas-tugas di sekolah Pengurusan dan pentadbiran di sekolah Buku Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 2. Pengetahuan peringkat ijazah • Bidang yang dipelajari • Tesis/penulisan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Soalan Temuduga 3. Isu-isu semasa • Berita-berita terkini • Tajuk akhbar 4. Pengetahuan am • Falsafah Pendidikan/PIPP • Dasar Kerajaan/Bajet 2012

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Hadir Hari Temuduga 1. Hadir pada tarikh yang telah ditetapkan • Tidak ada walk-in interview 2. Berpakaian lengkap dan kemas • • Berperwatakan sebagai seorang guru/pendidik Kad matrik – IPG Tanda nama hitam putih – rasmi Rujuk pekeliling

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Hadir Hari Temuduga 3. Komunikasi • Idea asal • Lancar dan tidak menghafal 4. Body language • Cara masuk/berjalan/duduk • Tertib dan sopan • Pergerakan badan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Hadir Hari Temuduga 5. Dokumen Peribadi • Lengkap / asal / kemaskini • Teratur dan tersusun 4. Panggilan Penemuduga • Panggilan yang sesuai dengan status jawatan • Panggilan hormat

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Implikasi Tidak Hadir Temuduga 1. Tidak diberi tarikh lapor diri 2. Tarikh lantikan lewat 3. Hanya terima surat lantikan sebagai GST 4. Rekod perkhidmatan terjejas

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Penempatan 1. Sebulan selepas tarikh temuduga 2. Perlu lapor diri ke sekolah berkenaan 3. Surat penempatan akan terus dihantar ke alamat semasa/surat menyurat

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Makluman 1. Temuduga Januari 2010 i) iii) iv) Personaliti dan Sikap Kemahiran Profesional Keguruan Ilmu Pengetahuan dan Kefahaman Ilmu Pengetahuan dan Kemahiran Bidang Tugas calon - 50 calon - 61 calon - 83 calon - 78

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Makluman 1. Temuduga Jun 2010 (Semenanjung) - 1300 calon - 22 calon tidak hadir temuduga - 46 calon gagal temuduga

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Makluman 1. Temuduga November 2010 (IPG KBA) - 58 calon - Semua hadir temuduga - 1 calon hadir tidak ditemuduga - 5 calon gagal temuduga

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Makluman 1. Temuduga Jun 2011 (IPG KBA) - 145 calon (KPLI-SR SK/SJKC/SJKT) - 35 calon (KPLI/KDPM-KDC) - Semua hadir temuduga

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Isu 1. Pakaian - Perlu memakai pakaian kemeja lengkap walaupun pada hari Khamis - Vest tidak dibenarkan kecuali dipadankan dengan blazer/coat - Seluar yankee

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Isu 2. Ijazah - Pastikan Ijazah dalam Bahasa Melayu - Pastikan bertandatangan - Contoh: Ui. TM – Ijazah dalam Bahasa Inggeris tiada tandatangan

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Isu 3. Surat Tawaran - Surat tawaran hilang - Hanya salinan yang disahkan benar

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA URUSAN BERKAITAN TEMU DUGA PPPS GRED DG 41 Isu 4. Tarikh Lantikan - Hari melapor diri bertugas - Budi bicara SPP

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SESI SOAL – JAWAB

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SESI SOAL – JAWAB

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SEKIAN TERIMA KASIH

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SEKIAN TERIMA KASIH