DEWAN TAKLIMAT SERDANG 6 MAC 2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN

  • Slides: 16
Download presentation
DEWAN TAKLIMAT SERDANG 6 MAC 2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN PEKELILING PK 7

DEWAN TAKLIMAT SERDANG 6 MAC 2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN PEKELILING PK 7

LATAR BELAKANG • Pindaan secara menyeluruh oleh Perbendahraan Malaysia yang berkuat kuasa 15 Julai

LATAR BELAKANG • Pindaan secara menyeluruh oleh Perbendahraan Malaysia yang berkuat kuasa 15 Julai 2019 • Mesyuarat Pengurusan Universiti Pada 24 Julai 2019 – Minit 681. 04(b) • Mesyuarat Lembaga Pengarah UPM Pada 8 Oktober 2019 – Minit 137/05 • Pekeliling Bursar Bil. 5 Tahun 2019 bertarikh 2 Disember 2019 • Kelulusan Cadangan Pemakaian Pekeliling PK 7 – Minit JPU 698. 04(a) As of June 2019

SENARAI PK 7 PK KETERANGAN PK 7. 1 Perolehan Bagi Penganjuran Majlis/Acara Rasmi Kerajaan

SENARAI PK 7 PK KETERANGAN PK 7. 1 Perolehan Bagi Penganjuran Majlis/Acara Rasmi Kerajaan Dan Jamuan Keraian Rasmi Kerajaan Perolehan Perkhidmatan Kemudahan Latihan Secara Pakej Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kenderaan 7. 9 Perolehan Bakar Di Semenanjung Malaysia 7. 10 Perolehan Percetakan Warta Kerajaan 7. 2 KETERANGAN 7. 8 7. 3 Penyertaan Latihan Yang Dianjurkan Oleh Agensi Kerajaan Atau Syarikat Swasta 7. 4 Perolehan Penginapan, Makanan Dan 7. 11 Perolehan Bekalan/Penghantaran Buku Cetakan/Terbitan Dalam Dan Luar Negara Minuman Bagi Anggota Pentadbiran Dan Pegawai Awam Yang Melaksanakan Tugas Rasmi Perolehan Perkhidmatan Makanan Dan 7. 12 Perolehan Bekalan Surat Khabar Dan Majala Minuman Untuk Mesyuarat Dalaman Tempatan 7. 13 Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan/ Perolehan Berkaitan ICT Dan Pembaikan Penyaman Udara Yang Tidak Rangkaian Internet Melibatkan Kerja Elektrik Yang Kompleks Perolehan Kenderaan 7. 14 Perolehan Perkhidmatan Penyiaran 3 7. 5 7. 6 7. 7

PK 7. 1 TAJUK PERKARA BERKAITAN Perolehan Bagi Penganjuran • Mesyuarat/persidangan/konvensyen Majlis/Acara Rasmi Kerajaan

PK 7. 1 TAJUK PERKARA BERKAITAN Perolehan Bagi Penganjuran • Mesyuarat/persidangan/konvensyen Majlis/Acara Rasmi Kerajaan Dan • Meraikan pelawat/orang-orang kenamaan/rombongan rasmi dari dalam Jamuan Keraian Rasmi Kerajaan atau luar negara yang diraikan berkaitan urusan kerajaan • Acara pelancaran/pembukaan rasmi atau penutup sesuatu projek/pertandingan oleh Kementerian/Jabatan • Pakej termasuk penginapan, makan minum, sewaan dewan, penyewaan peralatan • Katering bagi majlis jamuan yang diuruskan tanpa kos penginapan, sewaan dewan/khemah serta peralatan kerusi meja, perhiasan dan alat siaraya 4

PK 7. 2 TAJUK PERKARA BERKAITAN Perolehan Perkhidmatan • Konvensyen/kursus/bengkel/retreat/makmal Kemudahan Latihan Secara Pakej

PK 7. 2 TAJUK PERKARA BERKAITAN Perolehan Perkhidmatan • Konvensyen/kursus/bengkel/retreat/makmal Kemudahan Latihan Secara Pakej (lab)/seminar/taklimat/kolokium/forum/ symposium/lawatan rasmi sambal belajar/klinik kaunseling dan program lain yang memenuhi definisi latihan • Pakej - Perolehan yang merangkumi item kemudahan latihan seperti penginapan, makanan, dewan, bilik latihan, peralatan dan bahan latihan. • Boleh dilaksanakan dengan penyedia kemudahan latihan seperti : Ø hotel/syarikat yang berdaftar dalam kod bidang 222501 (Hotel/Resort) Ø Dewan/Pusat Konvensyen 5

PK 7. 3 TAJUK PERKARA BERKAITAN Penyertaan Latihan Yang • Konvensyen/kursus/bengkel/retreat/makmal Dianjurkan Oleh Agensi

PK 7. 3 TAJUK PERKARA BERKAITAN Penyertaan Latihan Yang • Konvensyen/kursus/bengkel/retreat/makmal Dianjurkan Oleh Agensi Kerajaan (lab)/seminar/taklimat/kolokium/forum/ symposium/lawatan rasmi sambal Atau Syarikat Swasta belajar/klinik kaunseling dan program lain yang memenuhi definisi latihan. • Jenis Latihan : Ø Dalam/Luar Negara Ø Yuran/Fi bagi latihan telah ditetapkan oleh penganjur Ø Latihan yang ditawarkan adalah spesifik Ø Perolehan perkhidmatan daripada penyedia latihan(training Provider) bagi latihan yang memerlukan sebarang customization hendaklah mematuhi peraturan perolehan yang berkuat kuasa dan tidak boleh menggunakan peraturan ini. 6

PK 7. 4 TAJUK PERKARA BERKAITAN Perolehan Penginapan, • Pegawai awam berjawatan tetap dan

PK 7. 4 TAJUK PERKARA BERKAITAN Perolehan Penginapan, • Pegawai awam berjawatan tetap dan Makanan Dan Minuman Bagi sementara Anggota Pentadbiran Dan • Kajian Pasaran Dikecualikan Pegawai Awam Yang • Kadar penginapan, makanan dan minuman hendaklah tidak melebihi kadar kelayakan Melaksanakan Tugas Rasmi semasa yang berkuatkuasa (Dalam negara sahaja) 7

PK 7. 5 TAJUK PERKARA BERKAITAN Perolehan Perkhidmatan • Mesyuarat/perbincangan yang diadakan di Makanan

PK 7. 5 TAJUK PERKARA BERKAITAN Perolehan Perkhidmatan • Mesyuarat/perbincangan yang diadakan di Makanan Dan Minuman Untuk premis agensi melibatkan pegawai dalaman dan juga para jemputan. Mesyuarat Dalaman • Mesyuarat Tahunan hendaklah mematuhi tatacara perolehan PK 7. 1 • Kajian pasaran dikecualikan • Kadar makanan dan minuman hendaklah berpatutan ditentukan oleh agensi 8

PK 7. 8 TAJUK PERKARA BERKAITAN Perolehan Perkhidmatan • Penyelenggaraan berjadual/berkala Penyelenggaraan Dan •

PK 7. 8 TAJUK PERKARA BERKAITAN Perolehan Perkhidmatan • Penyelenggaraan berjadual/berkala Penyelenggaraan Dan • Membaikpulih kenderaan yang rosak atau terlibat dengan kemalangan Pembaikan Kenderaan • Agensi dikecualikan daripada mengeluarkan Pesanan Kerajaan bagi perolehan pembaikan kecemasan sahaja 9

PK TAJUK PERKARA BERKAITAN Perkhidmatan • Perolehan sehingga RM 20 ribu boleh 7. 13

PK TAJUK PERKARA BERKAITAN Perkhidmatan • Perolehan sehingga RM 20 ribu boleh 7. 13 Perolehan Penyelenggaraan/ Pembaikan dilaksanakan secara rundingan terus dengan mana-mana syarikat/pembekal Penyaman Udara Yang Tidak samada berdaftar/tidak berdaftar dengan Melibatkan Kerja Elektrik Yang MOF bagi satu pesanan dalam tempoh Kompleks setahun • Perolehan melebihi RM 20 ribu, pelaksanaan hendaklah mematuhi peraturan perolehan yang berkuat kuasa. • Agensi hendaklah mengambil langkah penjimatan dan mendapatkan nilai faedah terbaik dan seboleh-bolehnya tidak menjurus kepada 1 syarikat sahaja 10

CADANGAN PELAKSANAAN PERKARA PEKELILING SYOR KUASA MELULUS Pegawai Pengawal (PP)atau Pegawai Naib Canselor menurunkan

CADANGAN PELAKSANAAN PERKARA PEKELILING SYOR KUASA MELULUS Pegawai Pengawal (PP)atau Pegawai Naib Canselor menurunkan kuasa yang diturunkan kuasa oleh PP secara kepada Ketua PTJ sehingga bertulis mengikut had kuasa pekeliling RM 20, 000 sahaja dan Ketua PTJ berkaitan tidak boleh menurunkan kuasa kepada pegawai lain JAWATANKUASA Agensi hendaklah menubuhkan satu JK Penilaian di laksanakan di PENILAIAN jawatankuasa Penilaian untuk menilai peringkat PTJ sehingga RM 50 ribu ; perolehan yang melebihi RM 20 ribu JKPPK 7 untuk nilai melebihi RM 50 ribu PESANAN BELIANPesanan Kerajaan hendaklah Mesti dikeluarkan KECUALI UNTUK dikeluarkan sebelum perolehan : dilaksanakan selaras dengan AP PK 7. 5 - nilai sehingga RM 500. 00 176. 1(d) atau selewat-lewatnya dalam PK 7. 4 - nilai sehingga RM 1, 000. 00 tempoh satu minggu selepas dibenarkan guna Undertaking perkhidmatan diterima. Pegawai letter/tuntutan bayaran balik /PO Pengawal hendaklah mengambil tindakan ke atas pegawai yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan. As of June 2019

BORANG PERMOHONAN KELULUSAN KETUA PTJ/VC/JKUASA SEBUTHARGA A & B/ LEMBAGA PEROLEHAN As of June

BORANG PERMOHONAN KELULUSAN KETUA PTJ/VC/JKUASA SEBUTHARGA A & B/ LEMBAGA PEROLEHAN As of June 2019

CONTOH SST DENGAN DENDA BEKALAN As of June 2019

CONTOH SST DENGAN DENDA BEKALAN As of June 2019

CONTOH SST DENGAN DENDA – PERKHIDMATAN As of June 2019

CONTOH SST DENGAN DENDA – PERKHIDMATAN As of June 2019

SURAT PERWAKILAN KUASA As of June 2019

SURAT PERWAKILAN KUASA As of June 2019

THANK YOU As of June 2019

THANK YOU As of June 2019