HARI ORIENTASI TAHUN 1 2016 TAKLIMAT PROGRAM NILAM

  • Slides: 7
Download presentation
HARI ORIENTASI TAHUN 1 2016 TAKLIMAT PROGRAM NILAM

HARI ORIENTASI TAHUN 1 2016 TAKLIMAT PROGRAM NILAM

PENGENALAN NILAM – Nadi Ilmu Amalan Membaca Merupakan satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk

PENGENALAN NILAM – Nadi Ilmu Amalan Membaca Merupakan satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid dengan hasrat mewujudkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan masyarakat Malaysia. .

OBJEKTIF PROGRAM - Membina tabiat membaca dalam kalangan murid. - Menarik minat murid-murid untuk

OBJEKTIF PROGRAM - Membina tabiat membaca dalam kalangan murid. - Menarik minat murid-murid untuk membaca buku – menambah imu pengetahuan murid-murid. - Menjadikan murid-murid banyak membaca.

CARA PELAKSANAAN 1) Murid akan diajar bagaimana untuk mengisi maklumat buku yang telah dibaca

CARA PELAKSANAAN 1) Murid akan diajar bagaimana untuk mengisi maklumat buku yang telah dibaca dalam buku catatan khas (Buku Nilam). 2) Data bacaan murid akan direkodkan oleh guru nilam – Jumlah bacaan akan dikumpul bermula dari Tahun 1 hingga Tahun 6. 3) Memberi pengiktirafan kepada murid – sijil penghargaan, button badge dan hadiah.

SISTEM GANJARAN JUMLAH BACAAN / BUKU PENGIKTIRAFAN 90 - 179 GANGSA 180 - 269

SISTEM GANJARAN JUMLAH BACAAN / BUKU PENGIKTIRAFAN 90 - 179 GANGSA 180 - 269 PERAK 270 - 359 EMAS 360 DAN KE ATAS NILAM Pengiktirafan yang diberi kepada murid-murid adalah berdasarkan jumlah buku dibaca.

PERANAN IBU BAPA 1) Menggalakkan anak-anak membaca di rumah dengan bimbingan daripada ibu bapa.

PERANAN IBU BAPA 1) Menggalakkan anak-anak membaca di rumah dengan bimbingan daripada ibu bapa. 2) Menyediakan bahan bacaan di rumah. 3) Membuat pinjaman bahan bacaan daripada sumber lain. 4) Memastikan anak-anak sentiasa mempunyai bahan untuk dibaca dan membuat rekod bacaan. (Catatan Nilam) 5) Mengesah dan menandatangani rekod bacaan anak-anak.

SEKIAN, TERIMA KASIH

SEKIAN, TERIMA KASIH