PSIKOMETRIK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

  • Slides: 15
Download presentation
PSIKOMETRIK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PSIKOMETRIK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan + Peperiksaan Pusat 2

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan + Peperiksaan Pusat 2

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) Apa itu PPsi? Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ialah suatu kaedah yang digunakan

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) Apa itu PPsi? Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ialah suatu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan tret psikologi iaitu aptitud dan personaliti murid. Siapa laksana? 1. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH) selaku pemegang Kustodian PPsi 2. Instrumen PPsi disediakan oleh Lembaga Peperiksaan 3. Pelaksanaan PPsi diuruskan oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling di sekolah

Apa tujuan? Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability)

Apa tujuan? Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) Impak 1. Mengembangkan potensi, kecenderungan, minat dan bakat murid. 2. Memantapkan pembangunan personaliti dan sahsiah diri murid. 3. Mencapai kematangan penentuan kerjaya murid

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENGENALAN Pentaksiran Psikometrik (PPsi) • PPsi merujuk

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENGENALAN Pentaksiran Psikometrik (PPsi) • PPsi merujuk kepada aktiviti pentaksiran yang digunakan untuk mengenal pasti kebolehan semula jadi murid, personaliti, bakat, minat dan kecenderungan (KPM, 2012). Bengkel Pemerkasaan Pelaksanaan Inventori Psikometrik • Selain tret psikologi atau kebolehan murid yang bersifat semula jadi, pentaksiran psikometrik juga digunakan untuk mengenal pasti tret yang boleh dikembangkan secara tidak langsung melalui aktiviti pembelajaran di sekolah. Peringkat Kebangsaan Tahun 2018 5

JAWATANKUASA PELAKSANA PSIKOMETRIK SEKOLAH MENENGAH Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : PK HEM Naib

JAWATANKUASA PELAKSANA PSIKOMETRIK SEKOLAH MENENGAH Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : PK HEM Naib Pengerusi : 1. PK Pentadbiran 2. PK Petang 3. PK Pendidikan Khas 4. PK Kokurikulum Penyelaras : Guru Bimbingan dan Kaunseling Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan AJK : 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling 2. Ketua Bidang 3. Penyelaras Tingkatan 1, 3, 4 dan 5 4. Guru Tingkatan 1, 3, 4 dan 5 5. Guru Matapelajaran 1, 3, 4 dan 5 6. Ketua Panitia

Jawatankuasa Pelaksana Psikometrik Sekolah Rendah Pengerusi : Guru Besar Timbalan Pengerusi : PK HEM

Jawatankuasa Pelaksana Psikometrik Sekolah Rendah Pengerusi : Guru Besar Timbalan Pengerusi : PK HEM Naib Pengerusi : 1. PK Pentadbiran 2. PK Petang 3. PK Pendidikan Khas 4. PK Ko kurikulum Penyelaras : Guru Bimbingan dan Kaunseling Setiausaha : Setiausaha PBS AJK : 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling 2. Ketua Panitia 3. Penyelaras Tahun 6 4. Penyelaras Tahun 3 5. Guru Kelas Tahun 3, 4 dan 6 6. Guru matapelajaran tahun 3, 4 dan 6

Jawatankuasa Pelaksana Psikometrik Sekolah Rendah ( SKM ) Pengerusi : Guru Besar Timbalan Pengerusi

Jawatankuasa Pelaksana Psikometrik Sekolah Rendah ( SKM ) Pengerusi : Guru Besar Timbalan Pengerusi : PK HEM Naib Pengerusi : 1. PK Pentadbiran 2. PK Petang 3. PK Pendidikan Khas 4. PK Kokurikulum Penyelaras : Guru Bimbingan ( Lantikan Dalaman ) Setiausaha : Setiausaha PBS AJK : 1. Ketua Panitia 2. Guru Kelas Tahun 3, 4 dan 6 3. Guru Matapelajaran Tahun 3, 4 dan 6

Pentaksiran PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) UJIAN APTITUD • Aptitud Umum • Aptitud Khusus &Tg 3)

Pentaksiran PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) UJIAN APTITUD • Aptitud Umum • Aptitud Khusus &Tg 3) PPsi (Tahun 3) (Tahun 6 PERSONALITI • Inventori Tret Personaliti (Tg 1 & 4) KERJAYA • Inventori Minat Kerjaya (Tg. 1 &3) • Inventori Kematangan Kerjaya (Tg 5 )

Pentaksiran PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi): UJIAN APTITUD : Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan

Pentaksiran PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi): UJIAN APTITUD : Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan KONSTRUK 1. Verbal Linguistik 2. Visual Ruang 3. Logik Matematik 4. Muzik 5. Naturalis 6. Kinestetik 7. Interpersonal 8. Intrapersonal 9. Eksistensial Tahun 3 APTITUD UMUM : APTITUD AM (Literasi BM, BI dan Logik Matematik) Tahun 6 APTITUD KHUSUS : INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKe. P) APTITUD KHUSUS : INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKP) Tingkatan 3

Pentaksiran PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi): KONSTRUK 1. Intelektual 2. Kreatif 3. Kepelbagaian 4. Struktur 5.

Pentaksiran PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi): KONSTRUK 1. Intelektual 2. Kreatif 3. Kepelbagaian 4. Struktur 5. Analitikal 6. Menolong 7. Ekstrovert 8. Kritik Diri 9. Autonomi 10. Agresif 11. Pencapaian 12. Resilien 13. Mengawal 14. Wawasan 15. Kejujuran INVENTORI PERSONALITI: Mengumpul maklumat tentang sahsiah unik setiap murid untuk merancang strategi Pd. P dan mengenali potensi diri INVENTORI TRET PERSONALITI (ITP) Tingkatan 1 & 4

Pentaksiran PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi): Mengenal pasti kecenderungan minat kerjaya murid KONSTRUK 1. Realistik (

Pentaksiran PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi): Mengenal pasti kecenderungan minat kerjaya murid KONSTRUK 1. Realistik ( R ) 2. Investigatif ( I ) 3. Artistik (A ) 4. Sosial ( S ) 5. Enterprising ( E ) 6. Konvensional ( K ) INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK) Tingkatan 1& 3 SUBDOMAIN SIKAP (5 ) KECEKAPAN • INVENTORI KEMATANGAN KERJAYA (IKK) Tingkatan 5 Ketentuan, pelibatan, kekebasan, orientasi dan Kompromi dalam membuat keputusan kerjaya • • Mengenal diri sendiri Maklumat kerjaya Pemilihan matlamat kerjaya Rancangan kerjaya Penyelesaian Masalah Kerjaya

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 13

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 13

PENTADBIRAN PSIKOMETRIK 14

PENTADBIRAN PSIKOMETRIK 14