Penyelarasan kuasa diantara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri

  • Slides: 11
Download presentation
Penyelarasan kuasa diantara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri Kumpulan 1 ALIF

Penyelarasan kuasa diantara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri Kumpulan 1 ALIF

Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri ¡ Satu bentuk pembahagian kuasa di antara dua

Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri ¡ Satu bentuk pembahagian kuasa di antara dua peringkat kerajaan, iaitu kerajaan pusat & kerajaan negeri l l Kuasa kerajaan pusat meliputi seluruh negara & untuk kepentingan negara Kuasa kerajaan negeri terbatas di peringkat negeri & untuk kepentingan tempatan

Pembahagian Kuasa di Bawah Sistem Persekutuan ¡ Kerajaan persekutuan & kerajaan negeri tidak boleh

Pembahagian Kuasa di Bawah Sistem Persekutuan ¡ Kerajaan persekutuan & kerajaan negeri tidak boleh menjalankan tugas pentadbiran secara persendirian l l l kedua-duanya mempunyai kaitan antara satu sama lain. kedua-dua pihak mesti mengetahui bidang kuasa masing-masing. sentiasa mengadakan rundingan untuk mencapai sesuatu persetujuan.

Pembahagian Kuasa di Bawah Sistem Persekutuan ¡ bertujuan melicinkan perjalanan sistem persekutuan serta mengelakkan

Pembahagian Kuasa di Bawah Sistem Persekutuan ¡ bertujuan melicinkan perjalanan sistem persekutuan serta mengelakkan timbulnya sebarang masalah & pertelingkahan antara kedua peringkat kerajaan

Pembahagian Kuasa di Bawah Sistem Persekutuan ¡ Perlembagaan persekutuan memperuntukkan pembahagian kuasa antara kerajaan

Pembahagian Kuasa di Bawah Sistem Persekutuan ¡ Perlembagaan persekutuan memperuntukkan pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Pembahagian kuasa ini diterangkan dlm Senarai Pertama & Senarai Kedua (jadual 9: Perlembagaan Persekutuan)

Senarai Persekutuan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Senarai Persekutuan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Hal-Ehwal Luar Negera Keselamatan Dalam Negeri Pertahanan Kewangan Kewarganegaraan Buruh dan Keselamatan Sosial Pelajaran Pengangkutan dan Perkapalan Kerja Raya Persekutuan dan Tenanga Penerbitan dan Penapisan Ukur Undang-undang Jenayah dan Sivil Perdagangan dan Perusahaan Ubat dan Kesihatan Pilihan Raya Persekutuan Hari Kelepasan Persekutuan Panggung Wayang dan Tempat Hiburan Kebajikan Orang Asli Perumahan Persekutuan Syarikat Kerjasama Senarai Negeri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hal-Ehwal Agama Islam dan Adat Istiadat Orang Melayu Pertanian dan Perhutanan Tamah Kerjaan Tempatan Perkhidmatan Tempatan Kerja Raya Negeri dan Bekalan Air Hari Kelepasan Negeri Jentera Pentadbiran Kerajaan Negeri Penyisasatan Untuk Maksudmaksud Negeri Penyu dan penangkapan ikan di sungai Senarai Bersama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Biasiswa Kebajikan Masyarakat Kesihatan Awam Perancangan Bandar dan Kampung Perparitan dan Pengairan Pengembaraan Pemulihan Tanah Lombong Kebudayaan dan Sukan Ternakan dan Haiwan Kutu Rayau dan Penjaja Perlindungan Binatang Negeri dan Burung Liar

Isu berbangkit ¡ Penyelarasan melibatkan beberapa isu berbangkit seperti berikut l l Kuasa perundangan

Isu berbangkit ¡ Penyelarasan melibatkan beberapa isu berbangkit seperti berikut l l Kuasa perundangan ¡ Sekiranya ada percanggahan dengan undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah dipakai setakat mana yg berlawanan sahaja. Kuasa eksekutif ¡ Kerajaan negeri dikehendaki mematuhi undang-undang Persekutuan dalam masa yg sama kuasa Persekutuan tidak dihalang ¡ bertujuan untuk meluaskan kuasa eksekutif Persekutuan di negeri agar tidak terjejas oleh sebarang tindakan kerajaan negeri

Isu berbangkit l l Hal ehwal tanah ¡ Tanah adalah dibawah bidang kuasa Kerajaan

Isu berbangkit l l Hal ehwal tanah ¡ Tanah adalah dibawah bidang kuasa Kerajaan Negeri ¡ Walaubagaimaanpun kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa selepas berunding dgn Kerajaan Negeri untuk mengambil tanah di atas maksud Persekutuan. Kewangan ¡ Perkara mengenai kewangan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diselaraskan melalui Majlis Kewangan Negara

Badan terlibat dalam pelarasan Majlis Tanah Negara. ¡ Majlis Kewangan Negara. ¡ Mesyuarat Menteri-menteri

Badan terlibat dalam pelarasan Majlis Tanah Negara. ¡ Majlis Kewangan Negara. ¡ Mesyuarat Menteri-menteri Besar dan Ketua Menteri. ¡ Jawatankuasa Perhubungan diantara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri. ¡

Rumusan Penyelarasan Pentadbiran Oleh kerana wujudnya pembahagian kuasa seperti dalam senarai Persekutuan, Senarai Negeri

Rumusan Penyelarasan Pentadbiran Oleh kerana wujudnya pembahagian kuasa seperti dalam senarai Persekutuan, Senarai Negeri dan Senarai Bersama, maka adalah pentingnya penyelarasan diadakan untuk memastikan keseragaman tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan-kerajaan negeri dan persekutuan.