UNIMARC FORMAT Format za bibliografske podatke Format za

  • Slides: 155
Download presentation
UNIMARC FORMAT Format za bibliografske podatke Format za normativne podatke Struktura informacija 2, 15.

UNIMARC FORMAT Format za bibliografske podatke Format za normativne podatke Struktura informacija 2, 15. 03. 2017, UBSM

MARC i UNIMARC • u američkim i većini evropskih biblioteka je u upotrebi MARC

MARC i UNIMARC • u američkim i većini evropskih biblioteka je u upotrebi MARC 21 format (stanje do 2010, danas sve više RDA i RDF) • za razmenu podataka između biblioteka koristi se UNIMARC format • u Srbiji, u sistemu COBISS, koristi se prilagođeni UNIMARC format, pod nazivom COMARC format

MARC 21 i UNIMARC Vrste formata: • Format za bibliografske zapise – bibliographical data

MARC 21 i UNIMARC Vrste formata: • Format za bibliografske zapise – bibliographical data • Format za normativne zapise – authority data • Format za podatke o stanju fonda – holdings data

MARC i UNIMARC slog • struktura zapisa - record structure • označitelj sadržaja -

MARC i UNIMARC slog • struktura zapisa - record structure • označitelj sadržaja - content designation • sadržaj podataka - data content

Struktura zapisa • kontroliše predstavljanje podataka tako što ih skladišti u nizove karaktera pod

Struktura zapisa • kontroliše predstavljanje podataka tako što ih skladišti u nizove karaktera pod nazivom polja • određenom skupu znakova dodeljuje se određeno pravilo • UNIMARC koristi određene skupova znakova, odobrene od strane ISO (ISO 2709)

Struktura zapisa • identifikuje razne elemente u zapisu • različiti tipovi informacija unose se

Struktura zapisa • identifikuje razne elemente u zapisu • različiti tipovi informacija unose se u polja - tri ASCII numerička karaktera od 001 do 999 pod nazivom etiketa - tag • etiketa identifikuje promenljivo polje (npr. UNIMARC, polje 200 – polje stvarnog naslova i podataka o odgovornosti)

Struktura zapisa Komponente: • • • uvodnik – leader direktorijum – directory promenljiva polja

Struktura zapisa Komponente: • • • uvodnik – leader direktorijum – directory promenljiva polja – variable field : – promenljiva kontrolna polja – polja za podatke promenljivih dužina

Uvodnik - Zaglavlje • početak svakog MARC/UNIMARC zapisa • sadrži podatke koji pružaju informacije

Uvodnik - Zaglavlje • početak svakog MARC/UNIMARC zapisa • sadrži podatke koji pružaju informacije za obradu zapisa • brojevi ili kodne vrednosti koji su identifikovani pozicijom karaktera • fiksne dužine od 24 karaktera

Direktorijum • • - Svaki unos (entry) sastoji se od 12 karaktera Broj karaktera

Direktorijum • • - Svaki unos (entry) sastoji se od 12 karaktera Broj karaktera uključuje sve znakove: indikatore oznake potpolja tekstualne ili kodirane podatke terminatore – oznake kraja polja

Direktorijum • niz koji sadrži tag, dužinu i početnu lokaciju svakog promenljivog polja u

Direktorijum • niz koji sadrži tag, dužinu i početnu lokaciju svakog promenljivog polja u okviru zapisa • najpre se unosi oznaka direktorijuma za polje, odvojena tagom u rastućem numeričkom poretku

Direktorijum • podaci u poljima promenljive dužine raspoređeni prema rastućem redosledu u odnosu na

Direktorijum • podaci u poljima promenljive dužine raspoređeni prema rastućem redosledu u odnosu na prvi karakter etikete - taga • direktorijum se završava karakterom polja koji se zove terminator – oznaka kraja polja - @

Struktura direktorijuma Directory Tag Length of Field Starting position Datas F/T

Struktura direktorijuma Directory Tag Length of Field Starting position Datas F/T

Polja • podaci su u MARC zapisu organizovani u okviru polja • svako polje

Polja • podaci su u MARC zapisu organizovani u okviru polja • svako polje je identifikovano numeričkim tagom od tri karaktera koji je sačuvan u direktorijumu unosa za polje

Polja • svako polje završava se karakterom terminatorom – oznakom kraja polja - @

Polja • svako polje završava se karakterom terminatorom – oznakom kraja polja - @ • poslednje promenljivo polje u zapisu završava se: - terminatorom polja - @ i - terminatorom celog zapisa - %

Polja Dva tipa polja: • promenljiva kontrolna polja • polja za podatke promenljivih dužina

Polja Dva tipa polja: • promenljiva kontrolna polja • polja za podatke promenljivih dužina

Promenljiva kontrolna polja • polja sa tagovima 00 X (001 -006 u MARC formatu)

Promenljiva kontrolna polja • polja sa tagovima 00 X (001 -006 u MARC formatu) • polja čija je dužina stalna u svim slučajevima koje propisuje format • nalaze se u bloku kontrolnih podataka

Promenljiva kontrolna polja • svaki unos u njih jasno je definisan određenim kodom fiksne

Promenljiva kontrolna polja • svaki unos u njih jasno je definisan određenim kodom fiksne dužine • strukturno drugačija od polja za podatke promenljive dužine

Promenljiva kontrolna polja • sadrže jedno ili više potpolja, od kojih svako može da

Promenljiva kontrolna polja • sadrže jedno ili više potpolja, od kojih svako može da sadrži jedan ili više elemenata podataka • neponovljiva su, ali su određena potpolja unutar njih ponovljiva

Promenljiva kontrolna polja • tip informacije u polju identifikovan je u ostalom delu etikete

Promenljiva kontrolna polja • tip informacije u polju identifikovan je u ostalom delu etikete • npr. u svim formatima blok 0 XX sadrži brojeve i kodove polja za kontrolu informacija, identifikaciju…

Promenljiva kontrolna polja • ne sadrže pozicije za indikatore • sadrže: - pojedinačan element

Promenljiva kontrolna polja • ne sadrže pozicije za indikatore • sadrže: - pojedinačan element podataka ili - niz elemenata podataka (nepromenljive dužine koji se identifikuju po relativnoj karakterskoj poziciji)

Kontrolna polja 005 – Datum i vreme poslednje izmene - u skladu sa ISO

Kontrolna polja 005 – Datum i vreme poslednje izmene - u skladu sa ISO 8601 - Predstavljanje datuma i vremena (yyyymmdd, hhmmss. f) 005 19940223151047. 0 23. februar, 1994, 3: 10: 47 P. M.

Polja za podatke promenljivih dužina • definisana u formatu etiketa 0 XX-9 XX •

Polja za podatke promenljivih dužina • definisana u formatu etiketa 0 XX-9 XX • identifikovana etiketama u direktorijumu • sadrže dve pozicije indikatora koji se nalaze na početku svakog polja

Polja za podatke promenljivih dužina • sadrže i kodove potpolja od dva karaktera koja

Polja za podatke promenljivih dužina • sadrže i kodove potpolja od dva karaktera koja prethode svakom elementu podataka u polju • npr. 200$a 1# (u UNIMARC formatu označava naslov publikacije i indikator koji ukazuje da je publikacija anonimno delo)

Polja za podatke promenljivih dužina • grupisana u blokove prema prvom karakteru u etiketi

Polja za podatke promenljivih dužina • grupisana u blokove prema prvom karakteru u etiketi (1 XX, 2 XX, 3 XX, 4 XX. . . ) • unutar blokova čuva se poredak nekih paralela u sadržaju (naročito u poljima za odrednice i uputnice)

Polja za podatke promenljivih dužina MARC X 00 Personal names (100, 600, 700) X

Polja za podatke promenljivih dužina MARC X 00 Personal names (100, 600, 700) X 10 Corporate names (110, 610, 710) UNIMARC X 00 Personal names (600, 700, 900) X 10 Corporate names (710, 910)

MARC I UNIMARC DUŽINA ZAPISA • da bi razmena zapisa bila moguća, maksimalna dužina

MARC I UNIMARC DUŽINA ZAPISA • da bi razmena zapisa bila moguća, maksimalna dužina zapisa, prema standardu, iznosi 99. 999 karaktera • u slučaju da je za podatke o publikaciji potrebno više od 99. 999 karaktera, kreira se dodatni zapis za istu publikaciju

Označitelj sadržaja - definisan je u svakom od MARC (UNIMARC) formata - odnosi se

Označitelj sadržaja - definisan je u svakom od MARC (UNIMARC) formata - odnosi se na kodove i skupove podataka (tagove, indikatore, potpolja, kodne vrednosti) - uspostavljen je za identifikovanje i ima određene osobine u okviru zapisa u smislu podrške i korišćenja podataka

Označitelj sadržaja • određenim konvencijama bilo je potrebno utvrditi kako će se identifikovati elementi

Označitelj sadržaja • određenim konvencijama bilo je potrebno utvrditi kako će se identifikovati elementi podataka u zapisu • elementi koji uključuju autora, naslov, predmetizaciju dalje se definišu tamo gde je potrebno • u formatu MARC/UNIMARC označitelj sadržaja javlja se samo za one podatke koji se primenjuju na sve verzije zapisa

Označitelj sadržaja Omogućava korišćenje podataka u razne svrhe: - da obezbedi više pristupnih tačaka

Označitelj sadržaja Omogućava korišćenje podataka u razne svrhe: - da obezbedi više pristupnih tačaka za pretraživanje - da bi se omogućila varijacija tipografije (slaganja) i rasporeda - da se dozvoli da određeni deo zapisa bude izostavljen gde je to potrebno

Označitelj sadržaja Primer: Izbor zapisa: -skraćeni -puni -MARC/UNIMARC zapis u OPAC katalozima (količina podataka

Označitelj sadržaja Primer: Izbor zapisa: -skraćeni -puni -MARC/UNIMARC zapis u OPAC katalozima (količina podataka za identifikovanje zapisa) Ispis zapisa: -na ekranu -na CD-ROM-u -na štampaču ili nekom drugom nosiocu informacija

OZNAKE POLJA – ETIKETE (TAGOVI) Niz od tri numerička znaka koji bliže označava naziv

OZNAKE POLJA – ETIKETE (TAGOVI) Niz od tri numerička znaka koji bliže označava naziv pridruženog polja u okviru formata stoje u rastućem redosledu primer: MARC – polje 100 – lično ime – primarno autorstvo UNIMARC – polje 700 – lično ime – primarno autorstvo

INDIKATORI • javljaju se uz etikete (tagove) polja • označavaju pojavljivanje ili odsustvo neke

INDIKATORI • javljaju se uz etikete (tagove) polja • označavaju pojavljivanje ili odsustvo neke informacije vezane za podatke u određenom polju • u direktnoj su vezi sa pravilima za bibliografski opis publikacija

Indikatori • vrednosti indikatora mogu biti izražene slovnim ili numeričkim karakterima • u bibliotečkim

Indikatori • vrednosti indikatora mogu biti izražene slovnim ili numeričkim karakterima • u bibliotečkim formatima gotovo su uvek u pitanju numerički karakteri • prazno mesto (space) se koristi za nedefinisanu poziciju indikatora i označava da informacija nije bitna ili da nema informacije • prazno mesto označava se sa #

Indikatori npr. vrednost indikatora u MARC 21, polje 245 - naslov: polje ima dva

Indikatori npr. vrednost indikatora u MARC 21, polje 245 - naslov: polje ima dva indikatora 1 i 0 [10] – 1. indikator 1 označava da je naslov značajan, odnosno da se publikacija vodi na naslov 2. indikator 0 označava da naslov ne počinje nekim specifičnim znakom

Oznake potpolja • dva karaktera koji prethode svakom elementu podataka u polju • kodovi

Oznake potpolja • dva karaktera koji prethode svakom elementu podataka u polju • kodovi potpolja sastoje se od: delimitatora i identifikatora elementa podataka • delimitator se označava znakom $ • identifikator elementa podataka se označava malim slovom ili brojem (a, b, c. . . , 1, 2, 3. . . )

Oznake potpolja npr. UNIMARC format, polje 200 – polje naslova i podataka o odgovornosti

Oznake potpolja npr. UNIMARC format, polje 200 – polje naslova i podataka o odgovornosti 200 $a – glavni stvarni naslov $e – podnaslov $f – prvi podatak o odgovornosti

Oznake potpolja • za svako polje u formatima MARC i UNIMARC definisana su moguća

Oznake potpolja • za svako polje u formatima MARC i UNIMARC definisana su moguća potpolja • paralelna značenja su sačuvana gde god je moguće npr. u bibliografskom formatu UNIMARC, potpolje $a je definisano kao lično ime za sva polja X 00 - 600$a, 700$a, 900$a

Oznake potpolja • redosled potpolja u okviru jednog polja nije obavezno alfabetski • generalno

Oznake potpolja • redosled potpolja u okviru jednog polja nije obavezno alfabetski • generalno je specifikovan prema standardima za sadržaj podataka • usklađen sa kataloškim pravilima (ISBD, AACR 2)

Oznake potpolja Npr. format UNIMARC – polje 200 – polje naslova i podataka o

Oznake potpolja Npr. format UNIMARC – polje 200 – polje naslova i podataka o odgovornosti $a – glavni stvarni naslov $e – podnaslov $h – oznaka dela $i – stvarni naslov dela $f – prvi podatak o odgovornosti

Sadržaj podataka • podaci koji su sačuvani u poljima i potpoljima u okviru zapisa

Sadržaj podataka • podaci koji su sačuvani u poljima i potpoljima u okviru zapisa • podatak može biti: - kodirani podatak ili - bibliografski podatak

KODIRANI PODACI • koriste se za predstavljanje kontrolnih brojeva, tipa publikacije, jezika teksta, države

KODIRANI PODACI • koriste se za predstavljanje kontrolnih brojeva, tipa publikacije, jezika teksta, države izdavanja… • njima se označavaju specijalne vrste bibliografskih jedinica kao što su štampane muzikalije, geografske karte, fotografije… • primer: UNIMARC – polje 101$a srp – jezik srpski

Bibliografski podaci unos bibliografskih podataka definisan prema ISBD ili AACR 2 za različite vrste

Bibliografski podaci unos bibliografskih podataka definisan prema ISBD ili AACR 2 za različite vrste bibliotečkog materijala svaki zapis sadrži klasifikacioni broj, a većina i predmetne odrednice podaci su tekstualni, prenose se sa publikacije ili se formulišu prema pravilima za katalogizaciju

Sadržaj podataka • MARC i UNIMARC formati olakšavaju: - opis - pronalaženje i -

Sadržaj podataka • MARC i UNIMARC formati olakšavaju: - opis - pronalaženje i - kontrolu bibliografskih jedinica • Omogućavaju: - unificiranost obrade i - pronalaženje bibliografskih jedinica po različitim kriterijumima

Specifične potrebe • veliki broj podataka koji se unose u zapise odnosi se na

Specifične potrebe • veliki broj podataka koji se unose u zapise odnosi se na podatke specifične za pojedinu ustanovu, van standarda za bibliografski opis • sadržaj takvih kodiranih podataka definisan je za svaki od MARC formata u Uvodniku zapisa (Leader) ili u kontrolnom polju 008

Blokovi u UNIMARC-u • 10 blokova podataka • unutar blokova nalaze se specifična polja

Blokovi u UNIMARC-u • 10 blokova podataka • unutar blokova nalaze se specifična polja • polja od 0 XX do 9 XX • svaki blok okuplja podatke određenog značenja

Blokovi u UNIMARC-u 0 – blok za identifikaciju 1 – blok kodiranih podataka 2

Blokovi u UNIMARC-u 0 – blok za identifikaciju 1 – blok kodiranih podataka 2 – blok podataka za opis 3 – blok napomena 4 – blok podataka za povezivanje 5 – blok za povezivanje naslova 6 – blok sadržinske obrade 7 – blok intelektualne odgovornosti 8 – blok za međunarodnu upotrebu 9 – blok za nacionalnu upotrebu

Blok 0 XX Polja: 001 – identifikator zapisa 005 – identifikator verzije 010 –

Blok 0 XX Polja: 001 – identifikator zapisa 005 – identifikator verzije 010 – ISBN Obavezno je polje 001, ostala se unose po potrebi

0 XX – primer unosa podataka Zapis za publikaciju sa ISBN 86 -7138 -141

0 XX – primer unosa podataka Zapis za publikaciju sa ISBN 86 -7138 -141 -2, kreiran u Biblioteci Medicinskog fakulteta, poslednja promena 16. 02. 2010. u 14 h 20 min 20 sec 001 1024015272 005 20100216142033. 000 010 ## $a 8671381412 $b broš.

Blok 1 XX Blok sadrži kodirane elemenata podataka fiksne dužine Kodovi su jednomesni, dvomesni

Blok 1 XX Blok sadrži kodirane elemenata podataka fiksne dužine Kodovi su jednomesni, dvomesni i tromesni (izuzev godine izdavanja gde se podatak upisuje ručno i datuma kreiranja zapisa) Unos se vrši uglavnom izborom iz ponuđenih šifrarnika kodiranih prema međunarodnim standardima

Blok 1 XX Polja: 100 – opšti podaci za obradu 101 – jezik jedinice

Blok 1 XX Polja: 100 – opšti podaci za obradu 101 – jezik jedinice 102 – država izdavanja ili proizvodnje

Blok 2 XX Blok sadrži bibliografske podatke koji se u zapis unose prema pravilima

Blok 2 XX Blok sadrži bibliografske podatke koji se u zapis unose prema pravilima za bibliografski opis ISBD. Interpunkcija se ne unosi, dodeljuje se programski jer svako polje i potpolje ima dodeljen uvodnik u vidu interpunkcije u ispisu

Blok 2 XX Polja 200 – naslov i podaci o odgovornosti 205 – izdanje

Blok 2 XX Polja 200 – naslov i podaci o odgovornosti 205 – izdanje 210 – izdavanje, distribucija itd. 215 – fizički opis 225 - zbirka

Polje 200 Definicija polja Polje sadrži podatke o glavnom stvarnom naslovu, podnaslovu, uporednom naslovu,

Polje 200 Definicija polja Polje sadrži podatke o glavnom stvarnom naslovu, podnaslovu, uporednom naslovu, stvarnom naslovu dela, prvom podatku o odgovornosti, ostalim podacima o odgovornosti. Podaci se unose prema pravilima bibliografskog opisa ISBD.

Polje 200 Pojavljivanje polja: Obavezno Neponovljivo Indikatori Prvi indikator – indikator značaja: 0 =

Polje 200 Pojavljivanje polja: Obavezno Neponovljivo Indikatori Prvi indikator – indikator značaja: 0 = naslov nije značajan (publikacija ima do tri autora)

Polje 200 1 = naslov je značajan (publikacija ima više od tri autora, odnosno

Polje 200 1 = naslov je značajan (publikacija ima više od tri autora, odnosno reč je o anonimnom delu) Drugi indikator nije definisan. 200 0# ili 200 1#

Polje 200 Potpolja $a – glavni stvarni naslov (ponovljivo) $c – stvarni naslov sledećeg

Polje 200 Potpolja $a – glavni stvarni naslov (ponovljivo) $c – stvarni naslov sledećeg autora $d – uporedni stvarni naslov (ponovljivo) $e – dodatak naslovu – podnaslov (ponovljivo) $f – prvi podatak o odgovornosti $g – sledeći podatak o odgovornosti $h – oznaka podređenog dela $i – naslov podređenog dela

Polje 200 UNIMARC Naziv elementa ISBD (G) Interpunkcija 1. 1 1. 2 1. 6

Polje 200 UNIMARC Naziv elementa ISBD (G) Interpunkcija 1. 1 1. 2 1. 6 1. 3 1. 4 1. 5 1. 1. 4 Novo polje. = : / ; . , potpolja $a $c $d $e $f $g $h $i gl. stv. nasl. sled. aut. upor. nasl. dodatak naslovu prvi pod. o odg. sled. pod. o odg. ozn. podr. dela nasl. podr. dela

Blok 3 XX – blok napomena Blok sadrži napomene potrebne za dopunu bibliografskog opisa

Blok 3 XX – blok napomena Blok sadrži napomene potrebne za dopunu bibliografskog opisa publikacije u cilju otkrivanja sadržaja predgovora, pogovora, drugih dodataka uz tekst, razrešavanja imena i pseudonima autora i raznih drugih podataka u skladu sa pravilima bibliografskog opisa prema ISBD standardu. Tekst napomena se formuliše prema praksi nacionalne agencije, a unosi se na jeziku i pismu kataloškog centra.

Blok 3 XX Polja 300 – opšte napomene 320 – napomene o bibliografijama i

Blok 3 XX Polja 300 – opšte napomene 320 – napomene o bibliografijama i registrima 324 – napomene o originalu 327 – napomene o sadržaju 328 – napomene o disertacijama

Blok 4 XX – blok podataka za povezivanje Blok sadrži polja koja se odnose

Blok 4 XX – blok podataka za povezivanje Blok sadrži polja koja se odnose na dodate, skrivene sadržaje, priloge uz publikaciju, zajedno povezane radove, zajedno štampane radove. Blok omogućava pretraživanje po naslovu i/ili autoru i tih delova publikacije čiji naslovi nisu navedeni na naslovnoj strani ili u sadržaju.

Blok 4 XX Polja 421 – dodatak, prilog 423 – skriveni, prištampani rad 481

Blok 4 XX Polja 421 – dodatak, prilog 423 – skriveni, prištampani rad 481 – povezano sa 482 – privezano uz

Blok 5 XX – blok za povezivanje naslova Blok sadrži naslove koji su u

Blok 5 XX – blok za povezivanje naslova Blok sadrži naslove koji su u vezi sa glavnim stvarnim naslovom bilo da ga objašnjavaju, razrešavaju ili daju njegov prevod ili se odnose na naslov kolekcije u kojoj je određena publikacija objavljena. Blok omogućava pretraživanje i pronalaženje publikacije u katalogu preko svih potencijalnih ili varijantnih naslova.

Blok 5 XX Polja 500 – jedinstveni (originalni) naslov 501 – naslov kolekcije 510

Blok 5 XX Polja 500 – jedinstveni (originalni) naslov 501 – naslov kolekcije 510 – uporedni naslov 512 – omotni naslov 513 – naslov sa sporedne naslovne stane 540 – dodatni naslov koji daje katalogizator

Blok 6 XX Blok sadrži polja sa podacima koji se odnose na predmetnu obradu

Blok 6 XX Blok sadrži polja sa podacima koji se odnose na predmetnu obradu i stručnu klasifikaciju. Podaci se unose prema utvrđenim pravilima za: - predmetnu obradu (tezaurusima, normativnim datotekama) i - stručnu klasifikaciju (klasifikacioni sistemi – UDK, Dewey. . . )

Blok 6 XX Polja – predmetne odrednice 600 – lično ime kao predmetna odrednica

Blok 6 XX Polja – predmetne odrednice 600 – lično ime kao predmetna odrednica 601 – kolektivno telo kao predmetna odrednica 602 – porodično ime kao predmetna odrednica 605 – naslov kao predmetna odrednica 606 – tematska predmetna odrednica 607 – geografska predmetna odrednica

Blok 6 XX Polja – stručna klasifikacija 675 – Univerzalna decimalna klasifikacija -UDK 676

Blok 6 XX Polja – stručna klasifikacija 675 – Univerzalna decimalna klasifikacija -UDK 676 – Dewey decimal classification - DDC 686 – ostale klasifikacije

Blok 7 XX Blok sadrži odrednice tj. imena osoba ili kolektivnih tela koja imaju

Blok 7 XX Blok sadrži odrednice tj. imena osoba ili kolektivnih tela koja imaju intelektualnu odgovornost u pogledu opisivane jedinice. Podaci se u blok 7 XX unose prema pravilima koja su u skladu sa standardom za bibliografski opis ISBD.

Blok 7 XX Polja Imena osoba 700 – primarna odgovornost 701 – alternativna odgovornost

Blok 7 XX Polja Imena osoba 700 – primarna odgovornost 701 – alternativna odgovornost 702 – sekundarna odgovornost Kolektivna tela 710 - primarna odgovornost 711 - alternativna odgovornost 712 - sekundarna odgovornost

Polje 700 Definicija polja Polje sadrži podatke o osobi koja je nosilac primarne odgovornosti,

Polje 700 Definicija polja Polje sadrži podatke o osobi koja je nosilac primarne odgovornosti, odnosno koja je autor publikacije i čije ime predstavlja odrednicu Poljavljivanje Opciono NEPONOVLJIVO

Polje 700 Indikatori Prvi indikator – nije definisan - blanko karakter # Drugi indikator

Polje 700 Indikatori Prvi indikator – nije definisan - blanko karakter # Drugi indikator – indikator oblika imena Vrednosti 2. indikatora: 0 = unosi se samo lično ime 1 = unosi se prezime i ime

Polje 700 Potpolja $a – početni element $b – ime $c – dodatak imenu

Polje 700 Potpolja $a – početni element $b – ime $c – dodatak imenu $d – rimski brojevi $f – datumi (godina rođenja i smrti) $3 – broj normativnog zapisa $4 – kod za vrstu autorstva

Polje 700 Primeri 700 #0 $a Plato $f 427 -347 pne $3 234654 $4

Polje 700 Primeri 700 #0 $a Plato $f 427 -347 pne $3 234654 $4 070

Polje 700 #1 $a Crnjanski $b Miloš $f 1893 -1977 $3 985633 $4 070

Polje 700 #1 $a Crnjanski $b Miloš $f 1893 -1977 $3 985633 $4 070

Polje 700 #1 $a Krstev $b Cvetana $f 1952$3 908876 $4 070

Polje 700 #1 $a Krstev $b Cvetana $f 1952$3 908876 $4 070

Polje 700 #0 $a Nikola $d I $c crnogorski kralj $f 1841 -1921 $3

Polje 700 #0 $a Nikola $d I $c crnogorski kralj $f 1841 -1921 $3 554236 $4 070

Polje 700 Etimološka odrednica Fonetska odrednica 700 #1 $a Shakesepeare $b William $f 1564

Polje 700 Etimološka odrednica Fonetska odrednica 700 #1 $a Shakesepeare $b William $f 1564 -1616 $3 786542 $4 070 700 #1 $a Шекспир $b Вилијам $f 1564 -1616 $3 786542 $4 070

Polje 701 Definicija polja Polje sadrži podatke o osobi koja je nosilac alternativne odgovornosti,

Polje 701 Definicija polja Polje sadrži podatke o osobi koja je nosilac alternativne odgovornosti, odnosno koja je koautor publikacije. Poljavljivanje Opciono Ponovljivo

Polje 701 Indikatori - Isti kao u polju 700 Potpolja - Ista kao u

Polje 701 Indikatori - Isti kao u polju 700 Potpolja - Ista kao u polju 700 Kada publikacija ima do tri autora, prvi autor se unosi u 700, a ostali u polja 701. Kada publikacija ima više od tri autora svi se unose u polja 701.

Polje 702 Definicija polja Polje sadrži podatke o osobi koja je nosilac sekundarne odgovornosti,

Polje 702 Definicija polja Polje sadrži podatke o osobi koja je nosilac sekundarne odgovornosti, odnosno koja je urednik, prevodilac, ilustrator, pisac predgovora, pisac pogovora, priređivač, mentor. . . publikacije. Pojavljivanje polja Opciono Ponovljivo

Polje 702 Indikatori Isti kao u poljima 700 i 701 Potpolja Ista kao u

Polje 702 Indikatori Isti kao u poljima 700 i 701 Potpolja Ista kao u poljima 700 i 701

Polje 702 Primer 1 Ako su u polje 200 uneti sledeći podaci 200 1#

Polje 702 Primer 1 Ako su u polje 200 uneti sledeći podaci 200 1# $a Umetnost, priroda, tehnika $e zbornik radova $f [urednici Mirko Zurovac, Mihailo Vidaković]

Polje 702 Onda u polje 702, unosimo ove podatke 702 $a Zurovac $b Mihailo

Polje 702 Onda u polje 702, unosimo ove podatke 702 $a Zurovac $b Mihailo $f 1943$4 340 702 #1 $a Vidaković $b Mirko $f 1941$4 340

Polje 702 Primer 2 200 0# $a Hamlet $f Viljem Šekspir $g [preveli Živojin

Polje 702 Primer 2 200 0# $a Hamlet $f Viljem Šekspir $g [preveli Živojin Simić, Sima Pandurović $g predgovor Borivoje Nedić]

Polje 702 700 #1 $a Shakespeare $b William $f 1564 -1616 $3 467987 $4

Polje 702 700 #1 $a Shakespeare $b William $f 1564 -1616 $3 467987 $4 070 702 #1 $a Simić $b Živojin $f 1848 -1926 $3 332245 $4 730

Polje 702 #1 $a Pandurović $b Sima $f 1883 -1860 $3 907634 $4 730

Polje 702 #1 $a Pandurović $b Sima $f 1883 -1860 $3 907634 $4 730 702 #1 $a Nedić $b Borivoje $f 1900 -1987 $3 100876 $4 080

Polje 710 Definicija polja Polje sadrži podatke o kolektivnom telu ili sastanku koji je

Polje 710 Definicija polja Polje sadrži podatke o kolektivnom telu ili sastanku koji je nosilac primarne odgovornosti, odnosno koji je autor publikacije i čiji naziv predstavlja odrednicu Poljavljivanje Opciono NEPONOVLJIVO

Polje 710 Indikatori Prvi indikator – indikator sastanka Vrednosti 1. indikatora: 0 = Naziv

Polje 710 Indikatori Prvi indikator – indikator sastanka Vrednosti 1. indikatora: 0 = Naziv korporativnog tela 1 = Sastanak

Polje 710 Drugi indikator – indikator oblika imena Vrednosti 2. indikatora: 0 = naziv

Polje 710 Drugi indikator – indikator oblika imena Vrednosti 2. indikatora: 0 = naziv unet u invertovanom obliku 1 = naziv unet pod nazivom sedišta ili jurisdikcije 2 = naziv unet u izvornom redosledu

Polje 710 Potpolja $a – početni element (naziv tela ili sastanka) $b – pododrednica

Polje 710 Potpolja $a – početni element (naziv tela ili sastanka) $b – pododrednica $c – naziv sedišta $d – redni broj sastanka $f – godina održavanja sastanka $e – mesto održavanja sastanka $3– broj normativnog zapisa $4 – kod za vrstu autorstva

Polje 710 Primer 1 710 01 $a Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” $c Beograd $3

Polje 710 Primer 1 710 01 $a Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” $c Beograd $3 111323 $4 070

Polje 710 Primer 2 710 01 $a Filološki fakultet $b Katedra za bibliotekarstvo i

Polje 710 Primer 2 710 01 $a Filološki fakultet $b Katedra za bibliotekarstvo i informatiku $c Beograd $3 404545 $4 070

Polje 710 Primer 3 710 11 $a Naučni sastanak slavista u Vukove dane $d

Polje 710 Primer 3 710 11 $a Naučni sastanak slavista u Vukove dane $d 38 $f 2008 $e Beograd $3 226872 $4 070

Polje 710 Primer 4 710 11 $a Jugoslovenska konferencija "Buka i vibracije u radnoj

Polje 710 Primer 4 710 11 $a Jugoslovenska konferencija "Buka i vibracije u radnoj i životnoj sredini" $d 15 $f 1995 $e Niš $3 229986 $4 070

Polje 711 Definicija polja Polje sadrži podatke o kolektivnom telu ili sastanku koji je

Polje 711 Definicija polja Polje sadrži podatke o kolektivnom telu ili sastanku koji je nosilac alternativne odgovornosti, odnosno koji je koautor publikacije Poljavljivanje Opciono Ponovljivo

Polje 711 Indikatori Isti kao u polju 710 Potpolja Ista kao u polju 710

Polje 711 Indikatori Isti kao u polju 710 Potpolja Ista kao u polju 710

Polje 712 Definicija polja Polje sadrži podatke o kolektivnom telu ili sastanku koji je

Polje 712 Definicija polja Polje sadrži podatke o kolektivnom telu ili sastanku koji je nosilac sekundarne odgovornosti, odnosno koje je urednik, prevodilac. . . publikacije ili organizator sastanka Poljavljivanje Opciono Ponovljivo

Blok 8 XX Blok sadrži podatke koji se prema međunarodnim dogovorima ne unose u

Blok 8 XX Blok sadrži podatke koji se prema međunarodnim dogovorima ne unose u blokove 0 XX-7 XX, a značajni su za opis publikacije

Blok 8 XX Polja 830 – napomena koju unosi katalogizator 856 – elektronska lokacija

Blok 8 XX Polja 830 – napomena koju unosi katalogizator 856 – elektronska lokacija i adresa

Blok 9 XX Blok je namenjen nacionalnoj upotrebi gde se UNIMARC prilagođava domaćim potrebama.

Blok 9 XX Blok je namenjen nacionalnoj upotrebi gde se UNIMARC prilagođava domaćim potrebama. Preporučuje se da se polja iz ovog bloka isključe iz međunarodne razmene informacija. U slučaju da se neki podaci ne mogu isključiti, razmena tih podataka definiše se međunarodnim ugovorima i odlučuje se da li će se ti podaci zadržati u katalozima u koje su zapisi preuzeti.

Blok 9 XX Polja 992 – polje lokalnih lokacijskih podataka 996 – polje signature

Blok 9 XX Polja 992 – polje lokalnih lokacijskih podataka 996 – polje signature i inventarnog broja (deo formata za podatke o stanju fonda – holdings data)

Odnos UNIMARC i COMARC/B je format za bibliografske zapise u sistemu COBISS Razvijen je

Odnos UNIMARC i COMARC/B je format za bibliografske zapise u sistemu COBISS Razvijen je u Institutu informacijskih znanosti (IZUM) u Mariboru za potrebe programskog paketa COBISS i baziran je na UNIMARC formatu. Prva faza rada u COMARC/B vezuje se za 1987. godinu, a puna implementacija u bibliotekama tadašnje Jugoslavije je od 1989. godine.

Odnos UNIMARC i COMARC/B Biblioteke u Srbiji (njih oko 185) koje koriste COMARC/B format

Odnos UNIMARC i COMARC/B Biblioteke u Srbiji (njih oko 185) koje koriste COMARC/B format i COBISS sistem: -Narodna biblioteka Srbije -Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” -Biblioteka Matice srpske -Biblioteka SANU -fakultetske biblioteke univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu -brojne javne i specijalne biblioteke http: //www. vbs. rs/cobiss/

Odnos UNIMARC i COMARC/B – razlike Uvodnik zapisa COMARC/B ima sistemsko polje 000 u

Odnos UNIMARC i COMARC/B – razlike Uvodnik zapisa COMARC/B ima sistemsko polje 000 u kojem su sadržani podaci o kreatoru zapisa, poslednjem redaktoru zapisa, datumu kreiranja ili kopiranja zapisa. . .

Odnos UNIMARC i COMARC/B Sistemsko polje ID=106313228 LN=0000184241 M V 13 27. 05. 2003

Odnos UNIMARC i COMARC/B Sistemsko polje ID=106313228 LN=0000184241 M V 13 27. 05. 2003 NBS: : BRANISLAVR Updated: 14. 03. 2017 UBSM: : ALEKSANDRAJ Copied: 21. 02. 2007 UBSM: : NATALI First Copied: 21. 08. 2003 KAT 2 broj zapisa u uzajamnoj bazi broj zapisa u lokalnoj bazi prvi kreator zapisa maska za monografsku publikaciju redni broj verzije zapisa poslednji redaktor i datum redakcije datum kopiranja i korisničko ime

Odnos UNIMARC i COMARC/B - razlike Polje 001 UNIMARC 001 FRBNF 414767820000003 Polje 001

Odnos UNIMARC i COMARC/B - razlike Polje 001 UNIMARC 001 FRBNF 414767820000003 Polje 001 COMARC/B 001 $a c - ispravljeni zapis $b a - tekstualna građa, štampana $c m - monografska publikacija $d 0 - nema hijerarhijskog odnosa $7 ba - latinica

Odnos UNIMARC i COMARC/B - razlike Polje 100 UNIMARC 100 $a 20090506 d 2009

Odnos UNIMARC i COMARC/B - razlike Polje 100 UNIMARC 100 $a 20090506 d 2009 emy 0 hscclba Polje 100 COMARC/B 100 $d 2009 $e m – odrasli (lepa književnost) $y 0 – nema transliteracije $h srp – srpski $l ba - latinica

Uputnice COMARC/B Uputnice iz bloka 6 XX – 96 X COMARC/B 600 – 960

Uputnice COMARC/B Uputnice iz bloka 6 XX – 96 X COMARC/B 600 – 960 601 – 961 602 – 962 605 – 965 606 – 966 607 – 967 Ukoliko postoje uputnice obavezan je unos $6 koji služi za povezivanje polja

Uputnice COMARC/B Primer 1 uputnice 600 -960 600 11 $a Shakespeare $b William $f

Uputnice COMARC/B Primer 1 uputnice 600 -960 600 11 $a Shakespeare $b William $f 1564 -1616 $6 01 960 14 $a Шекспир $b Вилијам $f 1564 -1616 $6 01

Uputnice COMARC/B Uputnice iz bloka 7 XX – 9 XX COMARC/B 700 – 900

Uputnice COMARC/B Uputnice iz bloka 7 XX – 9 XX COMARC/B 700 – 900 701 – 901 702 – 902 710 – 910 711 – 911 712 – 912 Ukoliko postoje uputnice obavezan je unos $6 koji služi za povezivanje polja osim za 700 -900 i 710 -910 jer su to NEPONOVLJIVA polja!!!

Uputnice COMARC/B Primer 1 Uputnice 700 -900 700 #1 $a Nušić $b Branislav $f

Uputnice COMARC/B Primer 1 Uputnice 700 -900 700 #1 $a Nušić $b Branislav $f 1864 -1938 $4 070 900 #2 (pseudonim) $a Ben Akiba $f 1864 -1938

Uputnice COMARC/B Primer 2 uputnice 702 -902 702 11 $a Grimm $b Jacob $4

Uputnice COMARC/B Primer 2 uputnice 702 -902 702 11 $a Grimm $b Jacob $4 730 - prevodilac $f 1785 -1863 $6 01 902 14 $a Grim $b Jakob $f 1785 -1863 $6 01

Uputnice COMARC/B 702 11 $a Vater $b Johann Severin $4 770 - pisac propratne

Uputnice COMARC/B 702 11 $a Vater $b Johann Severin $4 770 - pisac propratne građe $f 1771 -1826 $6 02 902 14 $a Fater $b Johan Severin $f 1771 -1826 $6 02

Potpolja UNIMARC i COMARC/B - Razlike Oznake pojedinih potpolja u bloku 6 XX -

Potpolja UNIMARC i COMARC/B - Razlike Oznake pojedinih potpolja u bloku 6 XX - $j (UNIMARC) - $w (COMARC/B)

001 010 100 ac - ispravljeni zapis ba - tekstualna građa, štampana cm monografska

001 010 100 ac - ispravljeni zapis ba - tekstualna građa, štampana cm monografska publikacija d 0 - nema hierarhijskog odnosa 7 ba - latinica a 978 -86 -7562 -014 -3 bbroš. c 2009 hsrp - srpski lba - latinica 1010 102 105 2000 asrp - srpski asrb - Srbija bcs - Centralna Srbija aa - ilustracije br - temeljno istraživanje a. Nova lica jezika esociolingvističke teme f. Ranko Bugarski 205 210 a 2. izd. a. Beograd c. Biblioteka XX vek c. Krug d 2009 e. Beograd gČigoja štampa a 262 str. cgraf. prikazi d 17 cm aǂBiblioteka ǂXX vek v 128 215 2252

3001 320 a. Tiraž 600 a. Beleška o autoru: str. 4 a. Napomene uz

3001 320 a. Tiraž 600 a. Beleška o autoru: str. 4 a. Napomene uz tekst a. Bibliografija uz većinu poglavlje 3200 a. Selektivna bibliografija jugoslovenske sociolingvistike : 2000 -2001: str. 253 -258 3200 a. Bibliografska beleška: str. 259 -260. 6061 a. Jezička politika y. Balkanske države z 1990 -2002 611 6061 a. Etnicitet x. Kulturni aspekt a. Nacionalni identitet x. Kulturni aspekt y. Balkanske države 622 a. Sociolingvistika y. Jugoslavija z 1998 -2001 w. Bibliografije 6061

675 a 81'26: 316. 7(497)"1990/2002" b 81 - OPŠTA PITANJA LINGVISTIKE c 81'26 -

675 a 81'26: 316. 7(497)"1990/2002" b 81 - OPŠTA PITANJA LINGVISTIKE c 81'26 - Kontrola jezika. Standardizacija 675 a 323. 153: 008(497) c 323. 15 - Nacionalne, etničke manjine a 342. 725 c 342. 7 - Ljudska prava a 016: 81'27(497. 1)"1998/2001" c 016 - Specijalne bibliografije. Referalni časopisi. Sekundarne publikacije 700 1 9663 992 996 7 a. Bugarski b. Ranko f 1933 - 4070 - autor a. Jezička politika y. Balkan 611 a. Jezička politika y. Balkanske zemlje 611 aetnički identitet y. Balkan 622 aetnički identitet y. Balkanske zemlje 622 bcgg 908, nvl 908, cnk 908 ds t 20090810 vc - poklon yg 3 h 20090810 2 N 28 3 RSD 594 dl. Мf 1 n 60120 f 300156045 o 20090828 6245818

001 ac - ispravljeni zapis ba - tekstualna građa, štampana cm monografska publikacija d

001 ac - ispravljeni zapis ba - tekstualna građa, štampana cm monografska publikacija d 0 - nema hierarhijskog odnosa 7 ba latinica t 2. 25 - ostale monografije i druga zaključena dela 010 100 a 86 -7562 -023 -3 bbroš. c 2003 hsrp - srpski lba - latinica 1011 asrp - srpski ceng - engleski 102 asrb - Srbija bcs - Centralna Srbija 105 e 1 - publikacija ima registar 2000 a. Smrt jezika f. Dejvid Kristal gprevela s engleskog Aleksandra Bajazetov-Vučen 210 a. Beograd c. Biblioteka XX vek c. Knjižara Krug d 2003 e. Beograd gČigoja štampa 215 a 262 str. d 17 cm 2252 aǂBiblioteka ǂXX vek v 135

3001 a. Prevod dela: Language death / David Crystal 3001 a. Tiraž 1. 000

3001 a. Prevod dela: Language death / David Crystal 3001 a. Tiraž 1. 000 3200 a. Napomene i bibliografske reference uz tekst 3200 a. Bibliografija: str. 227 -242 3200 a. Registri. 50000 a. Language death msrp 6063 a. Izumrli jezici 601 6063 a. Sociolingvistika 675 c 81 - Opšta pitanja lingvistike a 81 -24 b 81 -2 675 a 81'27 c 81'27 - Sociolingvistika. Tajni jezici. Žargoni

700 1 a. Crystal b. David f 1941 - 4070 - autor 70201 a.

700 1 a. Crystal b. David f 1941 - 4070 - autor 70201 a. Bajazetov-Vučen b. Aleksandra 4730 - prevodilac 601 f 1969 - 702959 8 SR 13 -01. 22. 08. 01 - Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za germanistiku, Grupa za nemački jezik i književnost 900 4 90206 a. Кристал b. Дејвид f 1941 a. Vučen b. Aleksandra Bajazetov- 601 9663 992 amrtvi jezici 601 boadm 407 ks, ond 408 re, bnr 17, ond 702 b 996 7 vc - poklon yg 3 h 20030821 2 N 28 3 RSD 350 dl. Мf 1 n 48190 f 300122820 o 20030822 t 20040831 6202742

Šta je UNIMARC Authorities Format? • Format za normativne zapise – UNIMARC/A • Preporuke

Šta je UNIMARC Authorities Format? • Format za normativne zapise – UNIMARC/A • Preporuke IFLA iz 1977: • „Svaka nacionalna agencija treba da održava sistem normativne kontrole za imena autora, lična i kolektivna, i za jedinstvene naslove u skladu sa nacionalnim pravilima“. • Od 1978. počet razvoj UNIMARC formata za normativne podatke.

RAZVOJ UNIMARC Authorities formata • Uputstva za rad sa normativnim jedinicama: • GARE –

RAZVOJ UNIMARC Authorities formata • Uputstva za rad sa normativnim jedinicama: • GARE – Guidelines for Authority and Reference Entries – Uputstva za izradu normativnih i uputnih jedinica – 1984. god. • GSARE - Guidelines for Subject Authority and Reference Entries – Uputstva za izradu predmetnih normativnih i uputnih jedinica – 1993. god. • GARR - Guidelines for Authority Records and Reference – Uputstva za normativne zapise i uputnice – 2001. god.

GARR • Ova uputstva pokrivaju: -sve vrste autorstva -sva dela -sve tipove građe, uključujući

GARR • Ova uputstva pokrivaju: -sve vrste autorstva -sva dela -sve tipove građe, uključujući serijske publikacije -sve nosioce informacija

GARR Specifikuje: - normativne i uputne jedinice za imena i jedinstvene naslove Obuhvata: -

GARR Specifikuje: - normativne i uputne jedinice za imena i jedinstvene naslove Obuhvata: - štampane medije - mikrooblike - mašinski čitljive izvore

GARR • Uspostavlja normirane oblike podataka i uputnice za sve tipove materijala uključujući klasična

GARR • Uspostavlja normirane oblike podataka i uputnice za sve tipove materijala uključujući klasična dela, muzička dela i njihova izvođenja, verzije dela individualnih i kolektivnih autora pod različitim naslovima i nizove publikacija.

Korišćenje i upotreba UNIMARC/A formata • Svaka nacionalna bibliografska agencija je odgovorna za konverziju

Korišćenje i upotreba UNIMARC/A formata • Svaka nacionalna bibliografska agencija je odgovorna za konverziju normativnih zapisa u UNIMARC Authorities Format i za prenos i razmenu sa drugim nacionalnim agencijama • Prvo izdanje UNIMARC/Authorities objavljeno je 1991. godine • UNIMARC Manual - Authorities Format je priručnik koji se koristi pri izradi zapisa i reguliše upotrebu ovih zapisa • Sve karakteristike formata su u priručniku detaljno opisane

UNIMARC/A – izdanje na srpskom jeziku - „Priručnik za UNIMARC format za normativne podatke“

UNIMARC/A – izdanje na srpskom jeziku - „Priručnik za UNIMARC format za normativne podatke“ - prevod IFLA-inog izdanja iz 2001. - objavljen 2004. godine u izdanju Narodne biblioteke Srbije - Uputstva za izradu normativne datoteke ličnih imena u sistemu CONOR. SR

UNIMARC/AUTHORITIES • Sledi karakteristike i raspored elemenata UNIMARC formata • Može se koristiti nezavisno

UNIMARC/AUTHORITIES • Sledi karakteristike i raspored elemenata UNIMARC formata • Može se koristiti nezavisno od UNIMARC formata za bibliografske podatke, ali je i u direktnoj vezi sa ovim formatom • Baziran je na standardu ISO 2709 za razmenu bibliografskih podataka

Struktura UNIMARC normativnog zapisa 1. struktura zapisa - record structure 2. označitelj sadržaja -

Struktura UNIMARC normativnog zapisa 1. struktura zapisa - record structure 2. označitelj sadržaja - content designation 3. sadržaj podataka - data content • Struktura prati strukturu UNIMARC zapisa za bibliografske podatke • Kao i ostali formati i ovaj format sadrži etikete tj. tagove, indikatore, polja i potpolja u okviru kojih su podaci strukturirani u standardizovanom rasporedu

Organizacija podataka 1. Zaglavlje ili uvodnik zapisa 2. Direktorijum 3. Blokovi polja sa podacima

Organizacija podataka 1. Zaglavlje ili uvodnik zapisa 2. Direktorijum 3. Blokovi polja sa podacima

Zaglavlje zapisa • U skladu sa ISO-2709 • Početak svakog normativnog zapisa • Obavezno

Zaglavlje zapisa • U skladu sa ISO-2709 • Početak svakog normativnog zapisa • Obavezno i neponovljivo • Nema etikete, tagove i potpolja • Dužine 24 karaktera sa pozicijama od 0 -23

Direktorijum • Dolazi iza zaglavlja ili uvodnika zapisa • Dužina 12 karaktera • Sastoji

Direktorijum • Dolazi iza zaglavlja ili uvodnika zapisa • Dužina 12 karaktera • Sastoji se iz: • trocifrenog numeričkog taga + • četvorocifrenog indikatora dužine polja podataka + • petocifrenog indikatora pozicije početnog karaktera = 12 karaktera

Organizacija podataka • Podaci se nalaze u okviru blokova • Kao i kod formata

Organizacija podataka • Podaci se nalaze u okviru blokova • Kao i kod formata za bibliografske zapise i format za normativne zapise ima: - blokove kodiranih podataka i - blokove podataka koje se unose prema međunarodnim standardima za izradu zapisa za normativne datotetke

Blokovi podataka 0 – blok za identifikaciju 1 – blok kodiranih podataka 2 –

Blokovi podataka 0 – blok za identifikaciju 1 – blok kodiranih podataka 2 – blok odrednice 3 – blok napomena 4 – blok uputnice “VIDI” (blok neusvojenih oblika) 5 – blok uputnice “VIDI I” (blok srodnih oblika) 6 – blok klasifikacionog broja 7 – blok za povezivanje odrednica (blok uporednih oblika) 8 – blok informacija o izvorima 9 – blok za nacionalnu upotrebu

UNIMARC/Authorities i UNIMARC/Bibliographic Format Normativni zapis 200 Lično ime 210 Korporativno telo 230 Jedinstveni

UNIMARC/Authorities i UNIMARC/Bibliographic Format Normativni zapis 200 Lično ime 210 Korporativno telo 230 Jedinstveni naslov Bibliografski zapis 700, 701, 702 710, 711, 712 500

Oznake blokova • U formatu za bibliografske zapise sva polja u bloku se označavaju

Oznake blokova • U formatu za bibliografske zapise sva polja u bloku se označavaju npr. 2 XX, a u formatu za normativne zapise kao npr. 2 -- • Razlika je neophodna da bi se znalo o kojoj vrsti formata je reč pošto se u oba formata javljaju jednake etikete za oznake polja

2 -- blok odrednice • Sadrži jedinstvenu odrednicu na koju se odnosi normativni zapis

2 -- blok odrednice • Sadrži jedinstvenu odrednicu na koju se odnosi normativni zapis • Može sadržati i varijantnu odrednicu u nekim slučajevima npr. kada postoji paralelna odrednica na drugom jeziku i/ili pismu • Varijantna odrednica koristiće se u srpskoj nacionalnoj datoteci normativnih imena • (npr. Hugo, Victor uporedo sa Иго, Виктор)

2 -- blok odrednice Polja koja su definisana: 200 odrednica – lično ime 210

2 -- blok odrednice Polja koja su definisana: 200 odrednica – lično ime 210 odrednica – ime korporativnog tela 215 odrednica – teritorijalno ili geografsko ime 216 odrednica – robna marka 220 odrednica – porodično ime 230 odrednica – jedinstveni naslov 250 odrednica – tematska predmetna 260 odrednica – mesto izdavanja

2 -- blok odrednice • Definisana kontrolna potpolja: $7 - Pismo odrednice $8 -

2 -- blok odrednice • Definisana kontrolna potpolja: $7 - Pismo odrednice $8 - Jezik odrednice Podaci u poljima u okviru 2 -- povezana su sa podacima u poljima uputnica u 4 --

200 – Odrednica – lično ime • Polje sadrži personalnu odrednicu • Opciono, ponovljivo

200 – Odrednica – lično ime • Polje sadrži personalnu odrednicu • Opciono, ponovljivo u slučaju više pisama • Prvi indikator nije definisan • Drugi indikator ima vrednosti: 0 – unosi se prezime i ime 1 – unosi se samo ime

200 – Odrednica – lično ime • Potpolja: $a – početni element (prezime ili

200 – Odrednica – lično ime • Potpolja: $a – početni element (prezime ili ime) $b – ime $c – dodatak imenu $d – rimski broj $f – datumi $g – razrešeni inicijali imena $j – formalna pododrednica (potpodela) $x – tematska pododrednica (potpodela) $y – geografska pododrednica (potpodela) $z – vremenska pododrednica (potpodela) $7 - pismo katalogizacije i pismo odrednice $8 - jezik katalogizacije i pismo odrednice

200 – Odrednica – lično ime Primeri: 200 #0 200 #1 $a Crnjanski $b

200 – Odrednica – lično ime Primeri: 200 #0 200 #1 $a Crnjanski $b Miloš $f 1893 -1977 $a Карл $d IV $c цар римско-немачки $f 1316 -1378

4 - - blok uputnice “VIDI” Blok sadrži odnosno uputnice u odnosu na odrednicu

4 - - blok uputnice “VIDI” Blok sadrži odnosno uputnice u odnosu na odrednicu navedenu u 2 -Polja koja su definisana: 400 uputnica “vidi” – lično ime 410 uputnica “vidi” – ime korporativnog tela 415 uputnica “vidi” – teritorijalno ili geografsko ime 416 uputnica “vidi” – robna marka

4 -definisana polja (nastavak) 420 uputnica “vidi” – porodično ime 430 uputnica “vidi” –

4 -definisana polja (nastavak) 420 uputnica “vidi” – porodično ime 430 uputnica “vidi” – jedinstveni naslov 450 uputnica “vidi” – tematska predmetna 460 uputnica “vidi” – mesto izdavanja

400 – uputnica “VIDI” – lično ime Polje sadrži uputnicu “VIDI” na odrednicu na

400 – uputnica “VIDI” – lično ime Polje sadrži uputnicu “VIDI” na odrednicu na koju se odnosi Opciono, ponovljivo Prvi indikator nije definisan Drugi indikator ima vrednosti: 0 – unosi se prezime i ime 1 – unosi se samo ime

400 - potpolja Potpolja: $a – početni element (prezime ili ime) $b – ime

400 - potpolja Potpolja: $a – početni element (prezime ili ime) $b – ime $c – dodatak imenu $d – rimski broj $f – datumi $g – razrešeni inicijali imena $j – formalna pododrednica (potpodela) $x – tematska pododrednica (potpodela) $y – geografska pododrednica (potpodela) $z – vremenska pododrednica (potpodela)

400 – kontrolna potpolja $0 Uvodna fraza $2 Kod sistema $3 Broj normativnog zapisa

400 – kontrolna potpolja $0 Uvodna fraza $2 Kod sistema $3 Broj normativnog zapisa $5 Kontrola uputnica $6 Povezivanje polja $7 Pismo katalogizacije i pismo odrednice $8 Jezik katalogizacije i jezik odrednice

400 - primeri 200 1 7 cb - ćirilica - srpska a. Петровић Његош

400 - primeri 200 1 7 cb - ćirilica - srpska a. Петровић Његош b. Петар d. II f 1813 -1851 200 1 7 ba - latinica a. Petrović Njegoš b. Petar d. II f 1813 -1851 400 1 7 cb - ćirilica - srpska 9 srp - srpski aЊегош b. Петар II Петровић f 1813 -1851 400 0 7 cb - ćirilica - srpska 9 srp - srpski a. Петар II Петровић Негош cцрногорски владика f 1813 -1851 400 0 7 cb - ćirilica - srpska 9 srp - srpski a. Петар II Петровић Његош cцрногорски владика f 1813 -1851

400 - primeri • • • 200 1 a. Нушић b. Бранислав f 1864

400 - primeri • • • 200 1 a. Нушић b. Бранислав f 1864 -1938 200 1 a. Nušić b. Branislav f 1864 -1938 400 1 a. Нуша b. Алкибијадес f 1864 -1938 400 1 a. Nušić b. Branislav Gj. f 1864 -1938 400 1 a. Nušić b. Branislav Đ. f 1864 -1938

Primeri normativnih zapisa • • • • ID=12149607 LN=0000047459 PN V 1 25. 09.

Primeri normativnih zapisa • • • • ID=12149607 LN=0000047459 PN V 1 25. 09. 2012 CONSR: : COBIB_IZUM Updated: 07. 12. 2015 CONSR: : UBSM_NATALI Copied: 0 001 ac - ispravljeni zapis bx - normativni zapis ca - lično ime 100 ba - usvojena csrp - srpski gcb - ćirilica - srpska 101 asrp - srpski 102 asrb - Srbija 106 a 0 - može da se koristi i kao predmetna pristupna tačka 120 ba - pristupna tačka za jednu osobu aa - ženski 152 a. PPIAK - Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga 19011 a 1952 200 1 7 cb - ćirilica - srpska a. Крстев b. Цветана f 1952 - r 00006 - KRSTEV, CVETANA / 1952 (Dokumentacija, informacije, bibliotekarstvo, arhivistika) 200 1 7 ba - latinica a. Krstev b. Cvetana f 1952 - r 00006 - KRSTEV, CVETANA / 1952 (Dokumentacija, informacije, bibliotekarstvo, arhivistika) 340 a. Редовни професор на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду. 810 a. Информатички поглед на библиографију / Цветана Крстев, Душко Витас 8564 uhttp: //poincare. matf. bg. ac. rs/~cvetana/ 911 a. SR 13 -01. 22 - Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet b. UBSM: : MAJA c 4 992 bubsm 1312 at

 • • • • • ID=11785319 LN=0000046036 PN V 1 25. 09. 2012

• • • • • ID=11785319 LN=0000046036 PN V 1 25. 09. 2012 CONSR: : COBIB_IZUM Updated: 08. 06. 2016 CONSR: : NBS_ANAS Copied: 0 001 ac - ispravljeni zapis bx - normativni zapis ca - lično ime 100 ba - usvojena csrp - srpski gcb - ćirilica – srpska 101 aeng - engleski 102 agbr - Velika Britanija 106 a 0 - može da se koristi i kao predmetna pristupna tačka 120 ba - pristupna tačka za jednu osobu ab - muški 152 a. PPIAK - Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga 19011 a 1564 19111 a 1616 200 1 7 cb - ćirilica - srpska a. Шекспир b. Вилијам f 1564 -1616 200 1 7 ba - latinica a. Shakespeare b. William f 1564 -1616 340 a. Вилијам Шекспир био је енглески песник и драмски писац, који се, према више различитих извора, сматра за највећег писца на енглеском језику и драматурга. 400 1 7 cb - ćirilica - srpska 9 srp - srpski a. Шекспир b. Вилијем f 1564 -1616 400 1 7 cb - ćirilica - srpska 9 srp - srpski a. Шекспир b. Виљем f 1564 -1616 810 a. Shakespeare / traduction nouvelle et introduction par Émile Legouis. - 1924 810 a. Soneti / Šekspir. - 2012 810 a. Ромео и Јулија / Вилијам Шекспир. - 2012 911 b. NBS: : BRANKICAR c 52 992 bnbs 1606 anas,

Hvala na pažnji! • dr Aleksandra Trtovac aleksandra@unilib. bg. ac. rs • MA Jelena

Hvala na pažnji! • dr Aleksandra Trtovac [email protected] bg. ac. rs • MA Jelena Andonovski [email protected] bg. ac. rs