KARANGAN 1 Jenis Karangan 2 Format Karangan 3

  • Slides: 31
Download presentation
KARANGAN 1 - Jenis Karangan 2 - Format Karangan 3 - Isu, Kata Kunci

KARANGAN 1 - Jenis Karangan 2 - Format Karangan 3 - Isu, Kata Kunci dan Kehendak Soalan 4 -Teknik Pengembangan Isi

KARANGAN BERFORMAT KARANGAN TIDAK BERFORMAT MEMPUNYAI TEKNIK KHUSUS TIDAK MEMPUNYAI TEKNIK KHUSUS

KARANGAN BERFORMAT KARANGAN TIDAK BERFORMAT MEMPUNYAI TEKNIK KHUSUS TIDAK MEMPUNYAI TEKNIK KHUSUS

JENIS-JENIS KARANGAN BERFORMAT KARANGAN TIDAK BERFORMAT Karangan perbahasan Karangan pendapat Karangan syarahan Karangan ulasan

JENIS-JENIS KARANGAN BERFORMAT KARANGAN TIDAK BERFORMAT Karangan perbahasan Karangan pendapat Karangan syarahan Karangan ulasan Karangan dialog/wawancara Karangan keperihalan Karangan pidato Karangan cereka Karangan berita Karangan menyambung cerita Karangan laporan Karangan fakta Surat kiriman rasmi Surat kiriman tidak rasmi Karangan perbincangan

KARANGAN PERBINCANGAN (TIDAK BERFORMAT) Pendahuluan Isi: 1 hingga 5 Penutup

KARANGAN PERBINCANGAN (TIDAK BERFORMAT) Pendahuluan Isi: 1 hingga 5 Penutup

MENGENAL PASTI KATA KUNCI KENAL PASTI KATA KUNCI DAN ISU UNTUK MEMUDAHKAN MEMAHAMI KEHENDAK

MENGENAL PASTI KATA KUNCI KENAL PASTI KATA KUNCI DAN ISU UNTUK MEMUDAHKAN MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN. ISU Tajuk karangan: Pencemaran Alam Sekitar Menyebabkan Berlakunya Masalah Kesihatan Kepada Masyarakat. Bincangkan Punca-Punca Berlakunya Pencemaran Tersebut. KEHENDAK ISU KATA KUNCI KEHENDAK : PENCEMARAN ALAM SEKITAR : BINCANGKAN : PUNCA-PUNCA KATA KUNCI

MENGENAL PASTI KATA KUNCI KENAL PASTI KATA KUNCI DAN ISU UNTUK MEMUDAHKAN MEMAHAMI KEHENDAK

MENGENAL PASTI KATA KUNCI KENAL PASTI KATA KUNCI DAN ISU UNTUK MEMUDAHKAN MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN. (DUA KEHENDAK SOALAN) ISU Tajuk karangan: Pencemaran Alam Sekitar Menyebabkan Berlakunya Masalah Kesihatan Kepada Masyarakat. Bincangkan Punca dan Kesan Pencemaran Tersebut. KEHENDAK 1 KEHENDAK 2 ISU KATA KUNCI KEHENDAK 1 : PENCEMARAN ALAM SEKITAR : BINCANGKAN : PUNCA KEHENDAK 2 : KESAN KATA KUNCI

ci n u k a t a k i a r a n Se

ci n u k a t a k i a r a n Se is n e J n a g n a r a K i bag n a g n ca n i b r Pe n a k i • Hura n a k s a l e J • n a k a t a y N • n a k g n a c • Bin n a k g n a r e • T

Aktiviti Mencari Kata Kunci ARAHAN: Kenalpasti dengan menandakan isu, kata kunci dan kehendak dalam

Aktiviti Mencari Kata Kunci ARAHAN: Kenalpasti dengan menandakan isu, kata kunci dan kehendak dalam soalan-soalan berikut

Jawapan bagi aktiviti kata kunci ISU – KATA KUNCI - KEHENDAK • Masyarakat perlu

Jawapan bagi aktiviti kata kunci ISU – KATA KUNCI - KEHENDAK • Masyarakat perlu mengamalkan gaya hidup sihat. Bincangkan. • Penunggang motorsikal berkumpulan mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Bersetujukah kamu dengan penyataan ini. Beri alasan yang kukuh. • Kegagalan seorang pelajar adalah berpunca daripada dirinya sendiri. Bersetujukah kamu dengan pendapat ini? Nyatakan hujah-hujah dan alasan-alasan kamu.

 • Pada masa kini telefon bimbit memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan

• Pada masa kini telefon bimbit memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan pengguna di negara kita, tambahan lagi hampir kesemua orang mampu memiliki telefon bimbit. Namun terdapat juga sebilangan pengguna yang telah menyalahgunakan penggunaannya. Pada pendapat kamu, apakah kebaikan dan keburukan penggunaan telefon bimbit. • Karangkan sebuah cerita yang mengisahkan reaksi sebuah keluarga apabila anak yang dihantar keluar negeri untuk belajar mengalami perubahan sikap.

 • Tulis sebuah karangan berdasarkan peribahasa yang berbunyi ‘Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh

• Tulis sebuah karangan berdasarkan peribahasa yang berbunyi ‘Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. ” • Sebagai seorang wakil kelab alam sekitar sekolah kamu, tulis sepucuk surat aduan tentang masalah kekotoran dan pencemaran alam sekitar yang berlaku di kawasan kampung kamu kepada Jabatan Alam Sekitar dan Taman Rekreasi, Kementerian Pembangunan.

TAJUK KARANGAN Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan Tersebut. KARANGAN

TAJUK KARANGAN Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan Tersebut. KARANGAN TIDAK BERFORMAT

MENGENAL PASTI KATA KUNCI KENAL PASTI KATA KUNCI DAN ISU UNTUK MEMUDAHKAN MEMAHAMI KEHENDAK

MENGENAL PASTI KATA KUNCI KENAL PASTI KATA KUNCI DAN ISU UNTUK MEMUDAHKAN MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN. ISU Tajuk karangan: Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut. KEHENDAK ISU KATA KUNCI KEHENDAK KATA KUNCI : KESALAHAN MELANGGAR PERATURAN LALULINTAS : BINCANGKAN : KESALAHAN-KESALAHAN

Tajuk karangan: Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut. P

Tajuk karangan: Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut. P 1 Sejak kebelakangan ini, kemalangan jalan raya sering berlaku. Sudah menjadi kebiasaan kepada pemandu yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan jalan raya sehingga menyebabkan kemalangan. Kemalangan-kemalangan yang berlaku menyebabkan banyak nyawa terkorban dan harta benda awam juga turut rosak. P 2 ISI 1 P 3 ISI 2 P 4 ISI 3 P 5 ISI 4 P 6 ISI 5 P 7 Sebenarnya banyak lagi tabiat pemandu-pemandu yang melanggar peraturan lalulintas yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Tanpa disedari tabiat itu memakan diri sendiri dan mungkin mengorbankan nyawa orang lain. Oleh itu masyarakat perlulah berubah ke arah yang lebih baik dan mematuhi peraturan lalulintas demi sama-sama mementingkan keselamatan semua pengguna jalan raya yang lain.

AKTIVITI MENCARI ISI PENTING Tajuk karangan: Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya.

AKTIVITI MENCARI ISI PENTING Tajuk karangan: Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut.

TEKNIK PENGEMBANGAN ISI

TEKNIK PENGEMBANGAN ISI

TEKNIK PENGEMBANGAN ISI A 1 : ISI PENTING A 2 : HURAIAN ISI A

TEKNIK PENGEMBANGAN ISI A 1 : ISI PENTING A 2 : HURAIAN ISI A 3 : CONTOH/HURAIAN LANJUT A 4 : PENEGASAN / KESIMPULAN

Tajuk: Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut.

Tajuk: Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut.

Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut. A 1 :

Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut. A 1 : ISI PENTING Apa? Memandu melebihi had laju yang ditetapkan A 2 : HURAIAN ISI Kenapa? Pemandu tidak penyabar A 3: CONTOH/HURAIA N LANJUT Bagaimana? Pemandu hilang kawalan dan menyebabkan kemalangan A 4 : PENEGASAN / KESIMPULAN Saranan ? Sikap berhati-hati, biar lambat asal selamat

Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut. AI Di antara

Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut. AI Di antara punca penyebab berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap pemandu yang memandu kereta dengan laju tanpa mematuhi had laju yang dibenarkan. A 2 Hal ini disebabkan pemandu bersikap tidak sabar ketika berada di jalan raya dan tidak mematuhi peraturan jalan raya. A 3 Sebagai contoh, terdapat kes pemandu yang memandu melebihi had laju akhirnya hilang kawalan ke atas kenderaannya dan menyebabkan kemalangan. A 4 Oleh itu, sikap berhati-hati di jalan raya dan Biar Lambat Asal Selamat akan dapat menghindarkan kemalangan maut daripada berlaku.

CONTOH PENGEMBANGAN ISI SATU PERENGGAN Di antara punca penyebab berlakunya kemalangan jalan raya ialah

CONTOH PENGEMBANGAN ISI SATU PERENGGAN Di antara punca penyebab berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap pemandu yang memandu kereta dengan laju tanpa mematuhi had laju yang dibenarkan. Hal ini disebabkan pemandu bersikap tidak sabar ketika berada di jalan raya dan tidak mematuhi peraturan jalan raya. Sebagai contoh, terdapat kes pemandu yang memandu melebihi had laju akhirnya hilang kawalan ke atas kenderaannya dan menyebabkan kemalangan. Oleh itu, sikap berhati-hati di jalan raya dan Biar Lambat Asal Selamat akan dapat menghindarkan kemalangan maut daripada berlaku. A 1 A 2 A 3 A 4

MERANGKA ISI MENGGUNAKAN TEKNIK A 1 -A 2 -A 3 -A 4 Tajuk: Bincangkan

MERANGKA ISI MENGGUNAKAN TEKNIK A 1 -A 2 -A 3 -A 4 Tajuk: Bincangkan punca-punca berlakunya masalah ponteng sekolah.

CONTOH PERKAITAN SOALAN A 1 A 2 A 3 A 4 Apa? Kenapa? Bagaimana?

CONTOH PERKAITAN SOALAN A 1 A 2 A 3 A 4 Apa? Kenapa? Bagaimana? Saranan ?

Bincangkan punca-punca berlakunya masalah ponteng sekolah. A 1: Isi Penting Apa punca masalah ponteng?

Bincangkan punca-punca berlakunya masalah ponteng sekolah. A 1: Isi Penting Apa punca masalah ponteng? Bosan dengan pelajaran A 2: Huraian Isi Kenapa bosan dengan pelajaran menyebabkan masalah ponteng sekolah ? Pengajaran guru kurang menarik A 3: Contoh/Huraian Lanjut Bagaimana pengajaran guru yang kurang menarik menyebabkan masalah ponteng sekolah ? A 4: Penegasan/Kesimpulan Saranan A 1? Kurang berminat untuk menghadiri kelas, keluar kelas tanpa kebenaran Berterus-terang dengan guru

Bincangkan punca-punca berlakunya masalah ponteng sekolah. A 1: Isi Penting Apa punca masalah ponteng?

Bincangkan punca-punca berlakunya masalah ponteng sekolah. A 1: Isi Penting Apa punca masalah ponteng? Ajakan kawan-kawan A 2: Huraian Isi Kenapa ajakan kawan menyebabkan masalah ponteng sekolah ? Takut disisihkan kawan A 3: Contoh/Huraian Lanjut Bagaimana takut disisihkan kawan masalah ponteng sekolah ? Tidak menurut ajakan kawan akan dibuli/dipinggirkan A 4: Penegasan/Kesimpulan Saranan A 1? Bijak memilih kawan

AKTIVITI MERANGKA ISI

AKTIVITI MERANGKA ISI

Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut. A 1: Isi

Kesalahan Melanggar Peraturan Lalulintas menyebabkan Kemalangan Jalan Raya. Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut. A 1: Isi Penting Apa ______________ A 2: Huraian Isi Kenapa ______________ A 3: Contoh/Huraian Lanjut Bagaimana ______________ A 4: Penegasan/Kesimpulan Saranan A 1?

Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut. P 1 Sejak kebelakangan ini, kemalangan jalan raya sering berlaku. Sudah

Bincangkan Kesalahan-Kesalahan Tersebut. P 1 Sejak kebelakangan ini, kemalangan jalan raya sering berlaku. Sudah menjadi kebiasaan kepada pemandu yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan jalan raya sehingga menyebabkan kemalangan. Kemalangan-kemalangan yang berlaku menyebabkan banyak nyawa terkorban dan harta benda awam juga turut rosak. P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 Sebenarnya banyak lagi tabiat pemandu-pemandu yang melanggar peraturan lalulintas yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Tanpa disedari tabiat itu memakan diri sendiri dan mungkin mengorbankan nyawa orang lain. Oleh itu masyarakat perlulah berubah ke arah yang lebih baik dan mematuhi peraturan lalulintas demi sama-sama mementingkan keselamatan semua pengguna jalan raya yang lain.

AKTIVITI PENGEMBANGAN ISI

AKTIVITI PENGEMBANGAN ISI

TEKNIK PENGEMBANGAN ISI A 1 : ISI PENTING Apa? A 2 : HURAIAN ISI

TEKNIK PENGEMBANGAN ISI A 1 : ISI PENTING Apa? A 2 : HURAIAN ISI Kenapa? A 3 : CONTOH / HURAIAN LANJUT Bagaimana? A 4 : PENEGASAN / KESIMPULAN Saranan ?

RUMUSAN KARANGAN PERBINCANGAN 1 - Baca soalan karangan dengan teliti, perhatikan kata kunci, kehendak

RUMUSAN KARANGAN PERBINCANGAN 1 - Baca soalan karangan dengan teliti, perhatikan kata kunci, kehendak dan isu karangan. 2 - Atur setiap perenggan dengan cermat ( bahagikan 7 perenggan ), perenggan pendahuluan, setiap ISI SATU PERENGGAN dan perenggan penutup. 3 - Gunakan teknik pengembangan isi semasa menulis perenggan ISI. SEMOGA BERJAYA !