UNIMARC FORMAT Format za normativne podatke Struktura informacija

  • Slides: 42
Download presentation
UNIMARC FORMAT Format za normativne podatke Struktura informacija 2, 19. 04. 2018, UBSM

UNIMARC FORMAT Format za normativne podatke Struktura informacija 2, 19. 04. 2018, UBSM

RAZVOJ UNIMARC Authorities formata • Uputstva za rad sa normativnim jedinicama: • GARE –

RAZVOJ UNIMARC Authorities formata • Uputstva za rad sa normativnim jedinicama: • GARE – Guidelines for Authority and Reference Entries – Uputstva za izradu normativnih i uputnih jedinica – 1984. god. • GSARE - Guidelines for Subject Authority and Reference Entries – Uputstva za izradu predmetnih normativnih i uputnih jedinica – 1993. god. • GARR - Guidelines for Authority Records and Reference – Uputstva za normativne zapise i uputnice – 2001. god.

GARR • Ova uputstva pokrivaju: -sve vrste autorstva -sva dela -sve tipove građe, uključujući

GARR • Ova uputstva pokrivaju: -sve vrste autorstva -sva dela -sve tipove građe, uključujući serijske publikacije -sve nosioce informacija

GARR Specifikuje: - normativne i uputne jedinice za imena i jedinstvene naslove Obuhvata: -

GARR Specifikuje: - normativne i uputne jedinice za imena i jedinstvene naslove Obuhvata: - štampane medije - mikrooblike - mašinski čitljive izvore

GARR • Uspostavlja normirane oblike podataka i uputnice za sve tipove materijala uključujući klasična

GARR • Uspostavlja normirane oblike podataka i uputnice za sve tipove materijala uključujući klasična dela, muzička dela i njihova izvođenja, verzije dela individualnih i kolektivnih autora pod različitim naslovima i nizove publikacija.

Korišćenje i upotreba UNIMARC/A formata • Svaka nacionalna bibliografska agencija je odgovorna za konverziju

Korišćenje i upotreba UNIMARC/A formata • Svaka nacionalna bibliografska agencija je odgovorna za konverziju normativnih zapisa u UNIMARC Authorities Format i za prenos i razmenu sa drugim nacionalnim agencijama • Prvo izdanje UNIMARC/Authorities objavljeno je 1991. godine • UNIMARC Manual - Authorities Format je priručnik koji se koristi pri izradi zapisa i reguliše upotrebu ovih zapisa • Sve karakteristike formata su u priručniku detaljno opisane

UNIMARC/A – izdanje na srpskom jeziku - „Priručnik za UNIMARC format za normativne podatke“

UNIMARC/A – izdanje na srpskom jeziku - „Priručnik za UNIMARC format za normativne podatke“ - prevod IFLA-inog izdanja iz 2001. - objavljen 2004. godine u izdanju Narodne biblioteke Srbije - Uputstva za izradu normativne datoteke ličnih imena u sistemu CONOR. SR

UNIMARC/AUTHORITIES • Sledi karakteristike i raspored elemenata UNIMARC formata • Može se koristiti nezavisno

UNIMARC/AUTHORITIES • Sledi karakteristike i raspored elemenata UNIMARC formata • Može se koristiti nezavisno od UNIMARC formata za bibliografske podatke, ali je i u direktnoj vezi sa ovim formatom • Baziran je na standardu ISO 2709 za razmenu bibliografskih podataka

Struktura UNIMARC normativnog zapisa 1. struktura zapisa - record structure 2. označitelj sadržaja -

Struktura UNIMARC normativnog zapisa 1. struktura zapisa - record structure 2. označitelj sadržaja - content designation 3. sadržaj podataka - data content • Struktura prati strukturu UNIMARC zapisa za bibliografske podatke • Kao i ostali formati i ovaj format sadrži etikete tj. tagove, indikatore, polja i potpolja u okviru kojih su podaci strukturirani u standardizovanom rasporedu

Organizacija podataka 1. Zaglavlje ili uvodnik zapisa 2. Direktorijum 3. Blokovi polja sa podacima

Organizacija podataka 1. Zaglavlje ili uvodnik zapisa 2. Direktorijum 3. Blokovi polja sa podacima

Zaglavlje zapisa • U skladu sa ISO-2709 • Početak svakog normativnog zapisa • Obavezno

Zaglavlje zapisa • U skladu sa ISO-2709 • Početak svakog normativnog zapisa • Obavezno i neponovljivo • Nema etikete, tagove i potpolja • Dužine 24 karaktera sa pozicijama od 0 -23

Direktorijum • Dolazi iza zaglavlja ili uvodnika zapisa • Dužina 12 karaktera • Sastoji

Direktorijum • Dolazi iza zaglavlja ili uvodnika zapisa • Dužina 12 karaktera • Sastoji se iz: • trocifrenog numeričkog taga + • četvorocifrenog indikatora dužine polja podataka + • petocifrenog indikatora pozicije početnog karaktera = 12 karaktera

Organizacija podataka • Podaci se nalaze u okviru blokova • Kao i kod formata

Organizacija podataka • Podaci se nalaze u okviru blokova • Kao i kod formata za bibliografske zapise i format za normativne zapise ima: - blokove kodiranih podataka i - blokove podataka koje se unose prema međunarodnim standardima za izradu zapisa za normativne datotetke

Blokovi podataka 0 – blok za identifikaciju 1 – blok kodiranih podataka 2 –

Blokovi podataka 0 – blok za identifikaciju 1 – blok kodiranih podataka 2 – blok normativne pristupne tačke 3 – blok napomena 4 – blok varijantne pristupne tačke “VIDI” (blok neusvojenih oblika) 5 – blok srodnih oblika “VIDI I” 6 – blok klasifikacionog broja 7 – blok za povezivanje odrednica (blok uporednih oblika) 8 – blok informacija o izvorima 9 – blok za nacionalnu upotrebu

UNIMARC/Authorities i UNIMARC/Bibliographic Format Normativni zapis 200 Lično ime 210 Korporativno telo 230 Jedinstveni

UNIMARC/Authorities i UNIMARC/Bibliographic Format Normativni zapis 200 Lično ime 210 Korporativno telo 230 Jedinstveni naslov Bibliografski zapis 700, 701, 702 710, 711, 712 500

Oznake blokova • U formatu za bibliografske zapise sva polja u bloku se označavaju

Oznake blokova • U formatu za bibliografske zapise sva polja u bloku se označavaju npr. 2 XX, a u formatu za normativne zapise kao npr. 2 -- • Razlika je neophodna da bi se znalo o kojoj vrsti formata je reč pošto se u oba formata javljaju jednake etikete za oznake polja

0 -- blok podataka za identifikaciju • Blok sadrži podatke za identifikaciju zapisa ili

0 -- blok podataka za identifikaciju • Blok sadrži podatke za identifikaciju zapisa ili verzije zapisa • Polja koja su definisana: 001 Identifikator zapisa 005 Identifikator verzije 015 International Standard Authority Data Number (ISADN)

1 - blok kodiranih podataka • Blok sadrži uglavnom kodirane podatke fiksne dužine koji

1 - blok kodiranih podataka • Blok sadrži uglavnom kodirane podatke fiksne dužine koji služe za opis različitih karakteristika normativnog zapisa • Polje 100 je obavezno • Ostala polja se unose u skladu sa opisivanom odrednicom u bloku 2 --

1 - blok kodiranih podataka Polja koja su definisana: 100 Opšti podaci o obradi

1 - blok kodiranih podataka Polja koja su definisana: 100 Opšti podaci o obradi 101 Jezik entiteta 102 Nacionalnost entiteta 106 Polje kodiranih podataka: lično/korporativno/porodično/robno ime kao normativna predmetna odrednica 120 Polje kodiranih podataka: lično ime 123 Polje kodiranih podataka: teritorijalno ili geografsko ime 150 Polje kodiranih podataka: korporativno ime 154 Polje kodiranih podataka jedinstvenog naslova

101 – Jezik entiteta • Polje sadrži kodirane podatke koji su u vezi sa

101 – Jezik entiteta • Polje sadrži kodirane podatke koji su u vezi sa jezikom kojim se identifikuje odrednica u bloku 2 --. • Odrednica može biti lično ime, korporativno, porodično ime ili delo. • Opciono polje, neponovljivo • Indikatori nisu definisani ## • Potpolje $a – jezik entiteta Primer: 101 ## $a eng

102 – Nacionalnost entiteta • Polje sadrži kodirane podatke koji su u vezi sa

102 – Nacionalnost entiteta • Polje sadrži kodirane podatke koji su u vezi sa nacionalnošću kojom se identifikuje odrednica u bloku 2 - • Obavezno polje kad ga je moguće primeniti, neponovljivo • Indikatori nisu definisani ## • Potpolja $a – nacionalnost (zemlja) $b – lokalitet

2 -- blok normativne pristupne tačke • Sadrži jedinstvenu odrednicu na koju se odnosi

2 -- blok normativne pristupne tačke • Sadrži jedinstvenu odrednicu na koju se odnosi normativni zapis • Može sadržati i varijantnu odrednicu u nekim slučajevima npr. kada postoji paralelna odrednica na drugom jeziku i/ili pismu • Varijantna odrednica koristiće se u srpskoj nacionalnoj datoteci normativnih imena • (npr. Hugo, Victor uporedo sa Иго, Виктор)

2 -- blok normativne pristupne tačke Polja koja su definisana: 200 – lično ime

2 -- blok normativne pristupne tačke Polja koja su definisana: 200 – lično ime 210 – ime korporativnog tela 215 – teritorijalno ili geografsko ime 216 – robna marka 220 – porodično ime 230 – jedinstveni naslov 250 – tematska predmetna pristupna tačka 260 – mesto izdavanja

2 -- blok normativne pristupne tačke • Definisana kontrolna potpolja: $7 - Pismo normativne

2 -- blok normativne pristupne tačke • Definisana kontrolna potpolja: $7 - Pismo normativne pristupne tačke $8 - Jezik normativne pristupne tačke Podaci u poljima u okviru 2 -- povezana su sa podacima u poljima varijantnih pristupnih tačaka u 4 --

200 – Odrednica – lično ime • Polje sadrži personalnu odrednicu • Opciono, ponovljivo

200 – Odrednica – lično ime • Polje sadrži personalnu odrednicu • Opciono, ponovljivo u slučaju više pisama • Prvi indikator nije definisan • Drugi indikator ima vrednosti: 0 – unosi se prezime i ime 1 – unosi se samo ime

200 – Odrednica – lično ime • Potpolja: $a – početni element (prezime ili

200 – Odrednica – lično ime • Potpolja: $a – početni element (prezime ili ime) $b – ime $c – dodatak imenu $d – rimski broj $f – datumi $g – razrešeni inicijali imena $j – formalna pododrednica (potpodela) $x – tematska pododrednica (potpodela) $y – geografska pododrednica (potpodela) $z – vremenska pododrednica (potpodela) $7 - pismo katalogizacije i pismo normativne pristupne tačke $8 - jezik katalogizacije i pismo normativne pristupne tačke

200 – lično ime Primeri: 200 #0 200 #1 $a Crnjanski $b Miloš $f

200 – lično ime Primeri: 200 #0 200 #1 $a Crnjanski $b Miloš $f 1893 -1977 $a Карл $d IV $c цар римско-немачки $f 1316 -1378

200 – primeri (nastavak) 200 #1 $a Shakespeare $b William $f 1564 -1616 $x

200 – primeri (nastavak) 200 #1 $a Shakespeare $b William $f 1564 -1616 $x Soneti 200 #0 $a Tolkien $b J. R. R. $g (John Ronald Reuel) $f 1892 -1973

3 -- blok napomena Blok sadrži napomene koje objašnjavaju bilo odnos između dva normativna

3 -- blok napomena Blok sadrži napomene koje objašnjavaju bilo odnos između dva normativna zapisa ili različitih odrednica, bilo podatke koji su neophodni za detaljini opis normativne pristupne tačke normativnog zapisa Polja koja su definisana: 300 Napomena 340 Napomena o biografiji

4 - - blok varijanatne pristupne tačke “VIDI” Blok sadrži uputnice u odnosu na

4 - - blok varijanatne pristupne tačke “VIDI” Blok sadrži uputnice u odnosu na normativnu pristupnu tačku navedenu u 2 -Polja koja su definisana: 400 varijantna pristupna tačka “vidi” – lično ime 410 varijantna pristupna tačka “vidi” – ime korporativnog tela . . .

400 – varijantna pristupna tačka “VIDI” – lično ime Polje sadrži uputnicu “VIDI” na

400 – varijantna pristupna tačka “VIDI” – lično ime Polje sadrži uputnicu “VIDI” na varijantnu pristupnu tačku na koju se odnosi Opciono, ponovljivo Prvi indikator nije definisan Drugi indikator ima vrednosti: 0 – unosi se prezime i ime 1 – unosi se samo ime

400 - potpolja Potpolja: $a – početni element (prezime ili ime) $b – ime

400 - potpolja Potpolja: $a – početni element (prezime ili ime) $b – ime $c – dodatak imenu $d – rimski broj $f – datumi $g – razrešeni inicijali imena $j – formalna pododrednica (potpodela) $x – tematska pododrednica (potpodela) $y – geografska pododrednica (potpodela) $z – vremenska pododrednica (potpodela)

400 – kontrolna potpolja $0 Uvodna fraza $2 Kod sistema $3 Broj normativnog zapisa

400 – kontrolna potpolja $0 Uvodna fraza $2 Kod sistema $3 Broj normativnog zapisa $5 Kontrola uputnica $6 Povezivanje polja $7 Pismo katalogizacije i pismo varijantne pristupne tačke $8 Jezik katalogizacije i jezik varijantne pristupne tačke

400 - primeri 200 1 7 cb - ćirilica - srpska a. Петровић Његош

400 - primeri 200 1 7 cb - ćirilica - srpska a. Петровић Његош b. Петар d. II f 1813 -1851 200 1 7 ba - latinica a. Petrović Njegoš b. Petar d. II f 1813 -1851 400 1 7 cb - ćirilica - srpska 9 srp - srpski aЊегош b. Петар II Петровић f 1813 -1851 400 0 7 cb - ćirilica - srpska 9 srp - srpski a. Петар II Петровић Негош cцрногорски владика f 1813 -1851 400 0 7 cb - ćirilica - srpska 9 srp - srpski a. Петар II Петровић Његош cцрногорски владика f 1813 -1851

400 - primeri • • • 200 1 a. Нушић b. Бранислав f 1864

400 - primeri • • • 200 1 a. Нушић b. Бранислав f 1864 -1938 200 1 a. Nušić b. Branislav f 1864 -1938 400 1 a. Нуша b. Алкибијадес f 1864 -1938 400 1 a. Nušić b. Branislav Gj. f 1864 -1938 400 1 a. Nušić b. Branislav Đ. f 1864 -1938

6 -blok klasifikacionog broja Sadrži klasifikacione brojeve koji su u vezi sa odrednicom zapisa

6 -blok klasifikacionog broja Sadrži klasifikacione brojeve koji su u vezi sa odrednicom zapisa navedenom u 2 -Polja koja su definisana: 675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) 676 Dewey Decimal Classification (DDC) 680 Library of Congress Classification (LCC) 686 Ostale klasifikacije

675 – Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) Polje sadrži UDK brojeve koji su opisuju sadržaj

675 – Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) Polje sadrži UDK brojeve koji su opisuju sadržaj odrednice u 2 -Opciono, ponovljivo Indikatori nisu definisani ##

8 - - blok informacija o izvorima Sadrži podatke o izvorima za normativni zapis

8 - - blok informacija o izvorima Sadrži podatke o izvorima za normativni zapis i napomene katalogizatora o podacima koji su za internu upotrebu. Napomene katalogizatora u bloku 8 --namenjene su drugim katalogizatorima kojima su potrebni podaci o odrednici koja je opisana u zapisu Napomene za korisnike navode se u bloku 3 --

8 -- - polja Polja koja su definisana: 801 – poreklo izvora 810 –

8 -- - polja Polja koja su definisana: 801 – poreklo izvora 810 – izvor podataka pronađen 815 – izvor podataka nije pronađen 820 – upotreba ili obim podataka 830 – opšta napomena katalogizatora 835 – informacija o brisanoj odrednici 836 – informacija o zamenjenoj odrednici 856 – elektronska lokacija i adresa

Primeri normativnih zapisa • • • • ID=12149607 LN=0000047459 PN V 1 25. 09.

Primeri normativnih zapisa • • • • ID=12149607 LN=0000047459 PN V 1 25. 09. 2012 CONSR: : COBIB_IZUM Updated: 07. 12. 2015 CONSR: : UBSM_NATALI Copied: 0 001 ac - ispravljeni zapis bx - normativni zapis ca - lično ime 100 ba - usvojena csrp - srpski gcb - ćirilica - srpska 101 asrp - srpski 102 asrb - Srbija 106 a 0 - može da se koristi i kao predmetna pristupna tačka 120 ba - pristupna tačka za jednu osobu aa - ženski 152 a. PPIAK - Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga 19011 a 1952 200 1 7 cb - ćirilica - srpska a. Крстев b. Цветана f 1952 - r 00006 - KRSTEV, CVETANA / 1952 (Dokumentacija, informacije, bibliotekarstvo, arhivistika) 200 1 7 ba - latinica a. Krstev b. Cvetana f 1952 - r 00006 - KRSTEV, CVETANA / 1952 (Dokumentacija, informacije, bibliotekarstvo, arhivistika) 340 a. Редовни професор на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду. 810 a. Информатички поглед на библиографију / Цветана Крстев, Душко Витас 8564 uhttp: //poincare. matf. bg. ac. rs/~cvetana/ 911 a. SR 13 -01. 22 - Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet b. UBSM: : MAJA c 4 992 bubsm 1312 at

 • • • • • ID=11785319 LN=0000046036 PN V 1 25. 09. 2012

• • • • • ID=11785319 LN=0000046036 PN V 1 25. 09. 2012 CONSR: : COBIB_IZUM Updated: 08. 06. 2016 CONSR: : NBS_ANAS Copied: 0 001 ac - ispravljeni zapis bx - normativni zapis ca - lično ime 100 ba - usvojena csrp - srpski gcb - ćirilica – srpska 101 aeng - engleski 102 agbr - Velika Britanija 106 a 0 - može da se koristi i kao predmetna pristupna tačka 120 ba - pristupna tačka za jednu osobu ab - muški 152 a. PPIAK - Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga 19011 a 1564 19111 a 1616 200 1 7 cb - ćirilica - srpska a. Шекспир b. Вилијам f 1564 -1616 200 1 7 ba - latinica a. Shakespeare b. William f 1564 -1616 340 a. Вилијам Шекспир био је енглески песник и драмски писац, који се, према више различитих извора, сматра за највећег писца на енглеском језику и драматурга. 400 1 7 cb - ćirilica - srpska 9 srp - srpski a. Шекспир b. Вилијем f 1564 -1616 400 1 7 cb - ćirilica - srpska 9 srp - srpski a. Шекспир b. Виљем f 1564 -1616 810 a. Shakespeare / traduction nouvelle et introduction par Émile Legouis. - 1924 810 a. Soneti / Šekspir. - 2012 810 a. Ромео и Јулија / Вилијам Шекспир. - 2012 911 b. NBS: : BRANKICAR c 52 992 bnbs 1606 anas,

Hvala na pažnji! • Jelena Andonovski, MA andonovski@unilib. bg. ac. rs • dr Aleksandra

Hvala na pažnji! • Jelena Andonovski, MA [email protected] bg. ac. rs • dr Aleksandra Trtovac [email protected] bg. ac. rs