PODATAK I INFORMACIJA n Sunan dan n Danas

  • Slides: 8
Download presentation
PODATAK I INFORMACIJA

PODATAK I INFORMACIJA

n Sunčan dan. n Danas je sunčan dan. n Muzika. n Dopada mi se

n Sunčan dan. n Danas je sunčan dan. n Muzika. n Dopada mi se ova muzika. n Škola. n Ovo je moja škola.

Informacija i podatak �� Informacija predstavlja rezultat organizovanja i obrade podataka, odnosno rukovanja podacima

Informacija i podatak �� Informacija predstavlja rezultat organizovanja i obrade podataka, odnosno rukovanja podacima na osmišljen način koji ima za cilj da doprinese znanju primaoca – to je kontekst u kome se podaci preuzimaju �� Podatak je nosilac informacije u određenom formatu �� Formati podataka koji nose istu informaciju mogu biti različiti 08: 29: 00

n. U računarskim sistemima informacije se predstavljaju podacima u binarnom formatu 0 ili 1

n. U računarskim sistemima informacije se predstavljaju podacima u binarnom formatu 0 ili 1 n Na računarskim uređajima vidljivim za korisnika takve informacije se uobličavaju kao podaci čitljivi za korisnika

Glif �� U memoriji računara nalaze isključivo binarne cifre organizovane u bajtove ili reči

Glif �� U memoriji računara nalaze isključivo binarne cifre organizovane u bajtove ili reči �� Unos podataka u računar u binarnom obliku od strane korisnika bi bio teško zamisliv �� “Komunikacija” između korisnika i računara se odvija upotrebom uobičajenih simbola: slova, cifara, interpunkcijskih i drugih specijalnih znakova �� Ovi znaci imaju određeni grafički oblik koji se naziva glif – to je “šara” koju prepoznajemo kao određeni znak u određenom sistemu pisanja A A

Karakter �� Simbole koji se unose u računar korisnik vidi kao glif dok se

Karakter �� Simbole koji se unose u računar korisnik vidi kao glif dok se oni u računaru predstavljaju kao određena binarna kombinacija �� Ova dvostruka reprezentacija jednog simbola se naziva karakter �� Na taj način karakter ima svoje spoljašnje lice (glif), okrenuto ka korisniku, i unutrašnje lice (binarnu reprezentaciju) nad kojom radi računar spoljašnje lice karaktera A c 0/1 % # unutrašnje lice karaktera

Informatika ? n Nauka o automatskoj obradi podataka. n Predmet izučavanja Informatike: – Razvoj

Informatika ? n Nauka o automatskoj obradi podataka. n Predmet izučavanja Informatike: – Razvoj i primena informacionih tehnologija, – Razvoj informacionih delatnosti, – Angažovanje ljudi u obavljanju informacionih delatnosti

Računarstvo? n Skup teoriskih nauka vezanih za razvoj arhitekture računarskog sistema. n Nauka koja

Računarstvo? n Skup teoriskih nauka vezanih za razvoj arhitekture računarskog sistema. n Nauka koja istovremeno razvija – Hardver i – Softver