Osnove informatike Podatek informacija znanje in koliina informacije

  • Slides: 37
Download presentation
Osnove informatike Podatek, informacija, znanje in količina informacije Marjana Pograjc Debevec

Osnove informatike Podatek, informacija, znanje in količina informacije Marjana Pograjc Debevec

Podatek Informacija Znanje Količina informacije V tem poglavju boste spoznali: • model realnosti •

Podatek Informacija Znanje Količina informacije V tem poglavju boste spoznali: • model realnosti • Razliko med podatkom, informacijo in znanjem • model posredovanja znanja od oddajnika k sprejemniku • izračun velikosti informacije pri enako verjetnih odgovorih

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Vse kar je in obstaja, je realnost. •

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Vse kar je in obstaja, je realnost. • Element, ki obstaja v realnosti, je entiteta. • Entiteta ima določene atribute (značilnost, lastnost). Pri ocenjevanju zajamemo le tiste atribute, ki nas zanimajo, druge spregledamo.

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Entiteta vzbudi v človekovih možganih določen vtis. •

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Entiteta vzbudi v človekovih možganih določen vtis. • Vtis se vtisne v človekov spomin. • Vtisi se v možganih medsebojno povezujejo v koncepcijo – posnetek realnosti. • Koncepcija se dopolnjuje v model realnosti – znanje.

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Gradnja modela realnosti

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Gradnja modela realnosti

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Znanje, ki ga želimo posredovati drugim izrazimo z

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Znanje, ki ga želimo posredovati drugim izrazimo z jezikom. • Z jezikom znanje le opišemo, narišemo ali predstavimo kako drugače. • Za predstavitev uporabimo različna opredmetenja realnosti, ki v prejemniku vzbudi predstavo. • Podatek je opredmetenje realnosti.

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Znanje, ki ga posredujemo drugim, predstavimo s podatki.

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Znanje, ki ga posredujemo drugim, predstavimo s podatki. • Snov, ki prenaša podatke, je medij. • Medij prenaša sporočilo od oddajnika k prejemniku (lat. medium = slo. sredina) kitajski zapis podatka

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Informacija je prirastek oziroma nadgraditev znanja. • Informacija

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Informacija je prirastek oziroma nadgraditev znanja. • Informacija je vedno nekaj novega. lat. informatio = slo. skupek spoznaj, sporočilo, nekaj novega • Informacija je nekaj novega, nekaj, kar do sedaj še nismo vedeli, in tisto, s čimer nadgradimo svoje znanje. • Informacija izven človekove glave ne obstaja. Informacija se zgradi šele na koncu, pri prejemniku. To pa se ne zgodi vedno in pri vseh enako.

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Model posredovanja znanja iz oddajnika k sprejemniku.

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Model posredovanja znanja iz oddajnika k sprejemniku.

Podatek Informacija Znanje Iz slike določite entiteto atribut podatek informacijo Količina informacije

Podatek Informacija Znanje Iz slike določite entiteto atribut podatek informacijo Količina informacije

Podatek Informacija Znanje • Model realnosti oz. znanje omogoča človeku realnost razumeti. • Če

Podatek Informacija Znanje • Model realnosti oz. znanje omogoča človeku realnost razumeti. • Če bi človek ustvarjal svoj model le na podlagi slučajnih dogodkov, bi bil njegov model zelo nerealen. Količina informacije

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Znanje se od človeka do človeka zelo razlikuje.

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Znanje se od človeka do človeka zelo razlikuje. • Človek želi v svoji glavi zgraditi čim realnejši model.

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Zapisano znanje je znanje, ki je zunaj človeških

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Zapisano znanje je znanje, ki je zunaj človeških glav predstavljeno s podatki. • Človek beleži znanje od vsega začetka. • Nezapisano znanje obstaja samo v človeških glavah. Nezapisano znanje loči ljudi med seboj. • Z razvojem informacijske tehnologije se je uveljavilo upravljanje z znanjem

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Količina informacije je lahko zelo različna. Informacija se

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Količina informacije je lahko zelo različna. Informacija se pojavi v naši glavi in še to samo takrat, ko izvemo novico prvič. • Informacija odpravi v naših glavah neko nejasnost. • Količino informacije lahko merimo. • Količino informacije merimo z biti (bit-angl. Binary digit). En bit informacije dobimo, ko izvemo odgovor na vprašanje, na katerega sta možna samo dva popolnoma enako verjetna odgovora.

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Primer met kovanca. Pred metom imamo 2 enaki

Podatek Informacija Znanje Količina informacije • Primer met kovanca. Pred metom imamo 2 enaki možnosti. Ko izvemo kako je kovanec padel dobimo 1 bit informacije.

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Primer met kovanca. Možnost 1 2 3 4 Met

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Primer met kovanca. Možnost 1 2 3 4 Met Številka 1 2 Š G Grb Š G Kako bi zapisali z enačbo, če je pri 4. metih 16 enakovrednih možnosti?

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Enačbo, kjer imamo pri 4. metih 16 enakovrednih možnosti,

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Enačbo, kjer imamo pri 4. metih 16 enakovrednih možnosti, bi zapisali: Število Količina odgovorov informacije 6 1 64 = 2 2=2 1 bit 128= 27 4 = 22 2 bita 8 3 256 = 2 8=2 3 biti 9 4 512 = 2 16 = 2 4 biti 10 5 1024 = 2 32= 2 5 bitov Količina informacije 6 bitov 7 bitov 8 bitov 9 bitov 10 bitov

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Večjo količino informacije, s katero pokažemo na eno izmed

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Večjo količino informacije, s katero pokažemo na eno izmed več enakovrednih možnosti, predstavimo z več biti. M=2 B M – možnosti B – velikosti bitov Na primer z 8 biti pokažemo na eno izmed 256 različnih in enakovrednih možnosti ( 2 8 = 256 )

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Kadar pokaže odgovor na vprašanje na eno izmed n

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Kadar pokaže odgovor na vprašanje na eno izmed n enako verjetnih možnosti, izračunamo količino informacije I po enačbi I = log 2 n

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Količino informacije – I pri začetnem številu možnostih -

Podatek Informacija Znanje Količina informacije Količino informacije – I pri začetnem številu možnostih - n lahko prikažemo tudi v tabeli. I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024

Podatek Informacija Znanje Količina informacije NALOGA • Koliko informacije bi dobili, če bi imela

Podatek Informacija Znanje Količina informacije NALOGA • Koliko informacije bi dobili, če bi imela hiša osem nadstropij, mi pa bi zvedeli, v katerem stanuje Marija? • V leksikonu je opisano 200 držav. Najmanj koliko bitov potrebujemo, da lahko vsako nedvoumno dvojiško zapišemo. Vsi zapisi morajo biti enako dolgi? POMNI Dvojiške enote ne delimo.

Podatek Informacija Znanje Količina informacije NALOGA Razložite naslednje izraze: • • Atribut – Bit

Podatek Informacija Znanje Količina informacije NALOGA Razložite naslednje izraze: • • Atribut – Bit – Entiteta – Zapisano znanje – Informacija – Koncepcija – Medij – Model realnosti – • • Oddajnik – Prejemnik – Podatek – Realnost – Nezapisano znanje – Upravljanje z znanjem Znanje – Zapisano znanje -

Osnove informatike Informatika in njeni elementi Marjana Pograjc Debevec

Osnove informatike Informatika in njeni elementi Marjana Pograjc Debevec

Informatika in njeni elementi • Za uporabo novega pripomočka vedno potrebujemo drugačno znanje, spremenjeni

Informatika in njeni elementi • Za uporabo novega pripomočka vedno potrebujemo drugačno znanje, spremenjeni pa so tudi rezultati dela. • Računalnik je pripomoček za dopolnjevanje človekovih miselnih procesov. • Računalništvo je veda o računalnikih in vsem, kar je povezano z njihovo uporabo. • Kibernetika je veda, ki preučuje vedenje in načine vodenja zapletenih sistemov. • Računalniška pismenost je znanje, ki omogoča učinkovito in uspešno uporabo računalnika.

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem • Informatika raziskuje vrste in značilnosti informacij,

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem • Informatika raziskuje vrste in značilnosti informacij, zakonitosti in teorijo informacijskih dejavnosti ter vplive informacij na človeka. • Informatika ni samo teoretična znanost, ampak obravnava praktično uporabo informacij. • Teorija informatike temelji na delu Claudea Shannona. Postavil je model komunikacije in določil njegove elemente. Kot enoto za merjenje informacije je uvedel bit.

Informatika Informacijska tehnologija • Informacijska tehnologija je skupek postopkov in pripomočkov za hitro in

Informatika Informacijska tehnologija • Informacijska tehnologija je skupek postopkov in pripomočkov za hitro in učinkovito posredovanje podatkov. • Več podatkov ne pomeni več informacije. Informacijska pismenost Informacijski sistem

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem Drevo informacijskih tehnologij e-pošta Osebni računalniki Ekspertni

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem Drevo informacijskih tehnologij e-pošta Osebni računalniki Ekspertni sistemi Zaščita podatkov računalniki internet multimedija Inf. sistemi Avdio in video telekomunika cije

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem • Velika množica zanesljivih in nezanesljivih podatkov

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem • Velika množica zanesljivih in nezanesljivih podatkov je informacijska onesnaženost. – Relevantnost informacije (izvira iz latinščine in pomeni: bistven, primeren, odločilen. – Irelevantna informacija se nanaša na akcijo ali problem, ki ga obdelujemo v dvomljivih situacijah in pri vseh analizah in odločitvah, ki so povezane z daljno prihodnostjo.

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem • Spremembe, ki so se v družbi

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem • Spremembe, ki so se v družbi dogajale ob uporabi informacijske tehnologije, zahtevajo od uporabnika novo znanje – informacijska pismenost. • Informacijsko pismenost opredeljujejo trije sklopi znanja in spretnosti: – Presoditi, kdaj je informacija potrebna. Inf. pismen človek mora znati odločati, ali potrebuje dodatno znanje ali je njegovo pridobivanje vredno truda in časa ali pa se lahko zanese na znanje, ki ga že ima. – Vedeti, kje pridobiti podatke, jih znati od tam dobiti in ovrednotiti. Inf. pismen človek mora vedeti, kje lahko dobo podatke, kako jih od tam dobiti in ali jim lahko zaupa. – Znati iz podatkov pridobiti pravo informacijo in vedeti, kje, kdaj in kako jo uporabiti. Inf. pismen človek mora imeti dovolj znanja, da podatke lahko prebere, razume in zna z njimi nadgraditi svoje znanje.

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem • Človek znanje zapisuje, da ga ne

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem • Človek znanje zapisuje, da ga ne pozabi. • Informacijski sistem posreduje zaposlenim prave podatke ob pravem času, ki jih potrebujejo za opravljanje dela. Informacijski sistem

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem je sestavljen iz več elementov: • strojna

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem je sestavljen iz več elementov: • strojna oprema ( računalnik, tiskalnik, skener. . ) in programska oprema (računalniška oprema) za zajem, obdelavo, shranjevanje in posredovanje podatkov • podatkovna baza (model obravnavane stvarnosti) • omrežje (povezave med elementi strojne opreme) • postopki (skupek navodil, priporočil… za uporabo in razvoj informacijskega sistema) • ljudje (posamezniki, skupine, ki delajo z IS.

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Povežite izraze s slikami! Omrežje Računalnik Baza podatkov Skener

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Povežite izraze s slikami! Omrežje Računalnik Baza podatkov Skener Človek in IT Navodila za uporabo IT Tiskalnik Računalniška oprema Informacijski sistem

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem • Naloga informacijskega sistema je zbiranje, hranjenje,

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem • Naloga informacijskega sistema je zbiranje, hranjenje, obdelava in posredovanje podatkov uporabnikom, na podlagi katerih si bodo lahko oblikovali pravo informacijo o podjetju ali organizaciji. • Funkcije inf. sistema: informacijski sistem ne rešuje nobenih problemov. Problemi se rešujejo s posredovanjem podatkov ljudem, ki jih potrebujejo. • Informacijske sisteme uporabljamo na vseh področjih človekovega udejstvovanja: – Knjižnicah – Bolnišnicah – Šolah – …. .

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Psiholog (svetovalec) Nabavna služba Informacijski sistem profesorji Baza podatkov

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Psiholog (svetovalec) Nabavna služba Informacijski sistem profesorji Baza podatkov Računovodstvo dijaki ravnatelj • Podatkovna zbirka je strežnik, v katerem se shranjujejo podatki, ki jih logično označimo z entitetami. • Entiteta je logični objekt, ki predstavlja dejstvo iz realnega sveta. Na primer entiteta DIJAK – o osebi hranimo podatke (atribute), kot so: ime priimek, emšo, kraj rojstva, telefon…

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem NALOGA Razložite naslednje izraze: • Informacijska onesnaženost

Informatika Informacijska tehnologija Informacijska pismenost Informacijski sistem NALOGA Razložite naslednje izraze: • Informacijska onesnaženost – • Informacijska pismenost – • Informacijska tehnologija – • Informacijski sistem – • • • Informatika Jezik – Povratna zveza – Računalnik – Računalniška pismenost – • Računalništvo –

Vprašanja za ponavljanje • • Kaj je entiteta, atribut, koncepcija, model realnosti in znanje?

Vprašanja za ponavljanje • • Kaj je entiteta, atribut, koncepcija, model realnosti in znanje? Kaj je podatek in informacija? Opredelite razliko med realnostjo in modelom realnosti! Kaj je medij, zapisano in nezapisano znanje? Opredelite enoto za merjenje količine informacije! Kaj pomeni informacijska onesnaženost? Kdaj je človek računalniško pismen? Inf. pismen človek mora biti najprej računalniško pismen. Kdaj je človek inf. pismen oz. katere 3 sklope znanja opredeljuje informacijska pismenost?

Vprašanja za ponavljanje • Naštejte funkcije informacijskega sistema v podjetju! • Ali inf. sistem

Vprašanja za ponavljanje • Naštejte funkcije informacijskega sistema v podjetju! • Ali inf. sistem v podjetju rešuje probleme? • Za kaj skrbi inf. sistem v podjetju? • Iz katerih elementov je sestavljen inf. sistem? • Kakšna je naloga povratne zveze v informacijskem sistemu?