PENYELIDIKAN ILMIAH SHP 4133 TUGASAN KUMPULAN PENULISAN LAPORAN

  • Slides: 50
Download presentation
PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) TUGASAN KUMPULAN : PENULISAN LAPORAN KAJIAN BAB 14 MENULIS LAPORAN

PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) TUGASAN KUMPULAN : PENULISAN LAPORAN KAJIAN BAB 14 MENULIS LAPORAN KAJIAN WAN MOHD SZALIZAN BIN RAMLI D 20061028003 HANI SYUKRIAH BINTI ABD. GHANI D 20061028055 SITI HAZWANI BINTI HASHIM D 20061028086 NUR HAYATI BINTI ABU JAMIL D 20061028124 DI SEDIAKAN UNTUK: PROF. SUPLI EFFENDI B. RAHIM

BAB 14 PENULISAN LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca bab ini, anda akan dapat:

BAB 14 PENULISAN LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca bab ini, anda akan dapat: 1. Menulis laporan yang sesuai dan asal atau tujuan objektif kajian serta perkembangannya. 2. Merancang dan menulis sumber laporan. 3. Membuat pemilihan daripada format laporan yang berbeza. 4. Menunjukkan penemuan gayadalam format dan struktur yang anda maksudkan dan ianya boleh diakses oleh para pendengar atau pembaca.

� � � � 1. Anda telah merancang penyelidikan anda, mengadaptasi kaedah kajian yang

� � � � 1. Anda telah merancang penyelidikan anda, mengadaptasi kaedah kajian yang sesuai, mereka alat pengumpulan data yang boleh dipercayai dan mengumpul serta menganalisa data. 2. Sebenarnya, ia tidak semudah yang difikirkan direncanakan oleh fikiran kita. 3. Mengikut Murray (1994), laporan yang biasa ditulis adalah sering ditulis dalam penggunaan bahasa persendirian/peribadi. 4. Masa adalah sangat penting. Kebanyakan orang menganggap bahawa laporan ditulis pada akhir sebuah penyelidikan yang dijalankan. 5. tentu sekali masa anda yang banyak boleh dilakukan pada penulisan bahagian atau bab daripada laporan yang dikaji itu sendiri. 6. ini adalah kerana, penulisan adalah sangat berharga dalam menjelaskan pemikiran anda sendiri. 7. adalah lebih baik dalam mencari masalah-masalah ini sebelum projek penyelidikan ini siap sehingga boleh diperbaiki oleh orang lain.

8. Dari segi yang lain ialah objektif. 9. Salah satu cara ialah, walaupun pada

8. Dari segi yang lain ialah objektif. 9. Salah satu cara ialah, walaupun pada peringkat awal, anda tidak melihat diri anda sendiri sebagai ahli, mungkin anda mempunyai hubungan dengan beberapa topik. 10. Penulisan laporan adalah suatu proses. seharusnya lebih baik menggunakan data set yang sama. 11. Menggunakan data set yang sama, tidak akan menghasilkan laporan yang srupa.

Proses penulisan Laporan 1. Jika anda ingat kembali pada bab 4, kepentingan menulis dengan

Proses penulisan Laporan 1. Jika anda ingat kembali pada bab 4, kepentingan menulis dengan jelas dan tujuan kajian telah ditekankan. 2. Tentu sekali berkemungkinan bahawa tujuan anda telah beralih dan diabaikan oleh anda menyebabkan proses penyelidikan itu telah siap. 3. Ia boleh diterima keseluruhannya selama anda memilikinya sambungan proses penyelidikan itu sendiri.

Perancangan Laporan 1. Beberapa penulis lebih kepada memilih untuk memulakan proses penulisan itu, tetapi

Perancangan Laporan 1. Beberapa penulis lebih kepada memilih untuk memulakan proses penulisan itu, tetapi ia biasanya dimulakan dengan konsep laporan rencana itu. 2. Rencana pada awalnya boleh diubah dan digambarkan di atas kerja. 3. Rencana, ia mengandungi tajuk utama dan sub-tajuk laporan, serta rujukan nota boleh ditemui sebelum penulisan itu dimulakan. 4. Dalam beberapa kes, perancangan laporan boleh dibantu oleh istilah yang menjelaskan tujuan laporan, ruang lingkup dan jenis pembaca tersebut.

5. Mengikut Wainwright (1990), jika anda belum pernah diberi rangka rujukan, anda perlulah menulis

5. Mengikut Wainwright (1990), jika anda belum pernah diberi rangka rujukan, anda perlulah menulis sendiri. Mengetahui tujuan Laporan 1. 2. 3. Turki dan Kirkman (1989), telah memperingatkan bahawa anda harus memulai dengan perkara yang lebih jelas mengenai apa yang ingi ditulis. Ia tidak sama dengan subjek kerana ia berfokus pada tujuan laporan anda. Anda akan mempertimbangkan apa yang anda ingin pembaca tahu, sehingga ia relevan, menarik minat dan bermanfaat bagi mereka yang membaca.

4. Apa yang anda harapkan ialah untuk pembaca-pembaca benar lakukan selepas mereka membaca laporan

4. Apa yang anda harapkan ialah untuk pembaca-pembaca benar lakukan selepas mereka membaca laporan itu(mempengaruhi). sebagai contoh: i. iii. iv. v. vi. Permintaan persembahan Fail laporan Menyerahkan laporan kepada orang lain dan jawatankuasa Menghantar e-mail Mengaturkan pertemuan Menandatangani cek.

Mengenali pendengar anda 1. 2. 3. 4. 5. Anda perlu tahu bahawa laporan boleh

Mengenali pendengar anda 1. 2. 3. 4. 5. Anda perlu tahu bahawa laporan boleh dibaca oleh pelbagai orang yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeza untuk membacanya. Sebagai contoh, laporan teknikal, mereka yang mempunyai kepakaran dlam bidang ini mungkin tertarik dalam isu-isu tentang bagaimana dan mengapa. Pengurus dalam sesebuah organisasi mungkin mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk membaca butiran teknikal. Untuk menulis penulisan kepda pendengar, ia memerlukan gaya penulisan yang merangkumi penglibatan yang lebih terhadap akademi kesusasteraan. Jadi anda perlu memikirkan bagaimana laporan ditulis itu boleh diakses/dicari oleh orang lain, paling tidak ada antaranya tidak mahu membacanya secara keseluruhannya.

6. Turki dan Kirkman (1989)menyatakan bahawa sebelum anda ingin memulakan, anda perlu tanya pada

6. Turki dan Kirkman (1989)menyatakan bahawa sebelum anda ingin memulakan, anda perlu tanya pada diri anda soalan-soalan seperti berikut: i. Adakah semua pembaca sama? ii. Apa yang mereka sudah tahu tentang subjek? iii. Dan apa yang mereka perlu tahu? iv. Apakah sikap mereka terhadap subjek, penulis dan objektif penulis? v. Apakah konteks psikologi dan fizikal laporan itu akan diterima?

7. Menurut Booth (1991), menyarankan bahawa penulis perlu memutuskan apakah mesej yang akan disampaikan

7. Menurut Booth (1991), menyarankan bahawa penulis perlu memutuskan apakah mesej yang akan disampaikan itu dibuat secara eksplisit mahupun implisit dalam laporan tersebut. 8. Beliau sering berpendapat bahawa lebih baik membuat hujah implisit dan mengarahkan pembaca ke arah kesimpulan yang lebih tepat. Dimana untuk bermula? 1. Jika hal ini nampak logik untuk dimulai, ini mungkin bukan tempat yang terbaik, bahkan lebih mudah menulis dibahagian paling akhir.

2. Pengkajian yang lebih mudah adalah dimulai dengan tinjauan literatur (literature Review) jika laporan

2. Pengkajian yang lebih mudah adalah dimulai dengan tinjauan literatur (literature Review) jika laporan memerlukan satu. 3. Berikut adalah sebab-sebab iaitu: i. peninjauan biasanya akan dilakukan pada tahap awal kajian dan sehingga ia berusaha dengan lebih baik sebelum pada tahap yang akhir. ii. Proses penulisan tinjauan literatur membantu untuk menyatakan tujuan, fokus dan arah kajian. 4. Kebiasaannya tinjauan literatur dapat dikemaskinikan ditingkatkan pada tahap yang berikutnya.

Membuat dan menggunakan waktu 1. 2. 3. Dalam penulisan laporan, masa adalah perkara yang

Membuat dan menggunakan waktu 1. 2. 3. Dalam penulisan laporan, masa adalah perkara yang paling penting dan berharga. Hal ini penting, dengan penggunaan masa dengan bijak anda akan dapat menulis laporan tersebut dengan masa yang sedia ada. Pengurusan masa projek yang baik adalah kuncinya.

4. Anda harus merencanakan untuk menulis sesi yang anda perlukan untuk menyelesaikan laporan. 5.

4. Anda harus merencanakan untuk menulis sesi yang anda perlukan untuk menyelesaikan laporan. 5. Jika anda mengkaji dan mengumpul data yang telah bertindih dalam penulisan anda, anda perlu menambahkan perundingan. 6. Dalam apa waktu yang anda rancangkan untuk diri sendiri, jelas anda mahu untuk membuat yang terbaik ubtuk diri anda. 7. Dalam melakukan hal ini, anda mungkin ingin: i. Mencari tempat utnuk bekerja dimana gangguan yang kurang dan boleh berfikir secara rasional.

ii. iv. Menulis pada saat anda merasakan fizikal dan mental anda tenang dan mengambil

ii. iv. Menulis pada saat anda merasakan fizikal dan mental anda tenang dan mengambil rehat yang secukupnya. Mempunyai semua sumber yang anda lakukan untuk keperluan (komputer untuk pengolahan kata, menyimpan catatan, fail, data dan untuk dianalisis data). Tentukan sendiri cabaran, tetapi tujuan adalah realistik untuk setiap penulis. Jumlah perkataan dalam hal ini dan anda boleh menyimpan nota anda tersebut.

8. Sudah tentu, penulisan laporan dibuat adalah lebih rumit. Prinsip-prinsip umum bagaimanapun adalah sama.

8. Sudah tentu, penulisan laporan dibuat adalah lebih rumit. Prinsip-prinsip umum bagaimanapun adalah sama. Penulisan laporan 1. 2. Selepas menyelesaikan laporan, kebanyakan menganggap bahawa ini hanya sebagai rancangan pertama. Pasti anda akan menemukan kesalahan petikan dan tata bahasa.

Bentuk dan struktur laporan � � � - � - - - Bentuk dan

Bentuk dan struktur laporan � � � - � - - - Bentuk dan struktur laporan sangat bergantung pada jenis laporan yang dihasilkan dan untuk siapa ditulis. - Pada dasarnya terdapat 2 jenis pembaca iaitu a) individu yang ditugaskan atau yang mengharapkan laporan tersebut. b) individu yang tidak mengharapkan laporan tetapi berminat mengenainya. Kumpulan yang mengtauliahkan ingin mengetahui sekiranya laporan yang diharapkan samada mengandungi maklumat yang dikehendaki oleh mereka. - Manakala kumpulan kedua pula ingin mengetahui jika laporan tersebut mempunyai sebarang kaitan kepada mereka mahupun mengandungi maklumat baru. Oleh itu, untuk kedua-dua kumpulan ini, pihak yang menulis perlu memberikan maklumat yang segera kepada pembaca dengan cara yang senang diperolehi. Ia juga harus bersaing dengan batas masa mereka yang terhad serta perhatian. Ciri-ciri pembaca yang mungkin meminta untuk membuat keputusan samada membaca laporan/ tidak adalah termasuk :

� � Tajuk- adakah ia relevan atau menarik perhatian saya? Adakah isi kandungan laporan

� � Tajuk- adakah ia relevan atau menarik perhatian saya? Adakah isi kandungan laporan tersebut bersesuaian dengan tajuk? Berapa lama laporan tersebut – apakah pelaburan terhadap masa yang berjalan dan adakah ia berbaloi? Bagaimanakah kelancaran pembentangan laporan tersebut-sejauhmana keyakinan saya terhadap keupayaan penulis?

Organisasi dan teknik laporan Laporan yang berkaitan perniagaan diambil dari sebarang penulisan laporan untuk

Organisasi dan teknik laporan Laporan yang berkaitan perniagaan diambil dari sebarang penulisan laporan untuk tujuan pengurusan am atau organisasi, sedangkan teknik laporan secara jelasnya adalah lebih spesifik pada tumpuan teknikalnya. � Sesetengah perniagaan dan teknik laporan mungkin ditulis untuk tujuan penerbitan dalam jurnal akademik, dan akan lebih cenderung untuk mengikuti perbincangan struktur pada kemudiaannya. � Apabila mengambilkira laporan dari jenis ini, pembaca perlu jelas mengenai perkara tersebut : 1) analisis dan penulisan laporan - objektif laporan - akses sumber yang diperlukan untuk menyelesaikannya - skala masa untuk penghantaran - had yang mana laporan bersifat menghurai atau analitikal. Sekiranya ia terkemudian, adakah cadangan diperlukan? - pentingnya atau sebaliknya berkaitan teori penyangga. Sememangnya adalah penting untuk artikel jurnal akademik tetapi mungkin tidak sesuai bagi sesetengah jenis laporan teknik. �

� � Berbanding artikel berkenaan akademik, perniagaan & report teknikal adalah lebih cenderung kepada

� � Berbanding artikel berkenaan akademik, perniagaan & report teknikal adalah lebih cenderung kepada perkara yang berkenaan dengan hal yang berfaedah dan terus kepada maksudnya. White (1997) telah mencadangkan untuk mengikuti struktur yang tipikal, tetapi ia sepatutnya tidak diberikan sokongan secara tegar. Muka depan - Pereka muka depan yang bagus dapat membantu untuk menarik perhatian pembaca dan memberikan 1 ekspresi yang positif berkaitan dengan report sebelum dibaca. White (1997) telah mencadangkan supaya muka depan sepatutnya mengambilkira 4 elemen iaitu : a) tajuk report yang bersifat menghurai b) nama penulis report, penyelidik dan penyunting c) nombor penerbitan (jika pihak organisasi memerlukan rekod) d) tarikh penerbitan

Tajuk Ini adalah muka surat pertama laporan dan sebilangan isi kandungan muka depan diulang.

Tajuk Ini adalah muka surat pertama laporan dan sebilangan isi kandungan muka depan diulang. Contohnya ia mengandungi laporan yang bersifat menghurai, nama pengarang dan nama serta alamat organisasi juga termasuk nama individu yang terlibat dalam laporan. Abstrak Dibentuk untuk individu yang tidak mempunyai masa untuk membaca keseluruhan report yang hanya antara 200 – 500 patah perkataan sahaja. ia perlu menjadi komprehensif dalam liputannya tetapi ringkas. Ia patut membentangkan satu lakaran projek , penemuan-penemuan faedah dan cadangan-cadangan. Isi kandungan jadual White (1997) mencadangkan kandungan jadual seharusnya digunakan untuk laporan lebih daripada 10 halaman. isi kandungan itu menunjukkan semua tajuk utama dan tajuk kecil. Semua tajuk utama seharusnya menerangkan setiap bahagian, kandungan jadual tidak hanya menyediakan petunjuk untuk mencari setiap bahagian malah membantu menerangkan kandungan dokumen tersebut.

Senarai simbol, singkatan definisi Sekiranya laporan mengandungi tempoh , singkatan atau definisi yang kompleks

Senarai simbol, singkatan definisi Sekiranya laporan mengandungi tempoh , singkatan atau definisi yang kompleks ini bermakna ia akan membantu menyediakan penjelasan dibahagian awal. Penjelasan pada setiap tempoh atau singkatan pada bahagian atas penulisan diperlukan. Contohnya sebelum menyentuh HRM maka perlu menulis ‘Human Resource Management (HRM)’ pada laporan. Bahan asas Ia mengandungi : a) sifat masalah itu sedang ditumpukan b) mengapa penyelidikan diberi perhatian. c) sebarang batasan pada sumber-sumber, bahan-bahan atau masa dalam menanggung penyelidikan. d) skop penyelidikan (adakah pandangan kajian terhadap masalah itu daripada perspektif pekerja-pekerja individu, jabatan-jabatan, tempat-tempat atau keseluruhan organisasi? ) e) garisan pada topik sebelumnya.

Laporan kerja yang dibuat � satu produk baru atau perkhidmatan. Para pembaca mungkin berminat

Laporan kerja yang dibuat � satu produk baru atau perkhidmatan. Para pembaca mungkin berminat dalam potensinya menggunakannya, risiko-risiko terlibat, kewangan dan syarat-syarat teknikal. Mereka mungkin meminati kitaran hayat produk atau perkhidmatan, ini menggalakkan pesaing bersaing dan merancang untuk pembangunannya. � teknikal atau masalah pengurusan. Para pembaca mungkin berminat dalam asal usul dan sifat masalah, sama ada ia sementara atau tetap, pilihan untuk menyelesaikan masalah , dan yang pilihan dipilih serta mengapa. � mereka mungkin juga hendak mengetahui bagaimana dan bila cadangan-cadangan itu akan dilaksanakan serta hasil yang berkemungkinan. � Antara kelemahan bagi banyak laporan adalah penemuan utama itu terletak di tengah atau akhir dokumen itu. Tetapi ini bukan hanya satu isu masa, ia juga satu daripada kognisi dan pemahaman.

� Turk dan Kirkman (1989) mennyatakan hanya beberapa muka surat pertama laporan itu akan

� Turk dan Kirkman (1989) mennyatakan hanya beberapa muka surat pertama laporan itu akan dibacakan oleh kebanyakan pembaca dalam sebuah organisasi, ia hendaklah mengandungi satu rumusan tepat bagi bahan utama laporan itu. Kebanyakan maklumat perincian termasuk lampiran akan dimasukkan di akhir dokumen itu. � Keputusan/ Penemuan seksyen ini tidak sepatutnya menjadi satu 'tempat buangan' bagi semua data kajian. Kebanyakan daripada set-set data itu akan mungkin dipersembahkan dalam lampiran. Di bahagian keputusan itu hendaklah mengandungi rumusan-rumusan data untuk dipersembahkan dalam bentuk jadual atau graf. - � - Perbincangan dan Analisis seksyen ini ialah di mana anda mempunyai satu peluang bagi menarik kesimpulan daripada keputusan-keputusan , melihat hubungan-hubungan antara set data dan juga perbezaan. Kesimpulan satu keputusan boleh jadi semata-mata sejumlah 'pusingan' laporan, atau ia boleh bermaksud satu 'hasil munasabah' bagi hujah-hujah laporan. Keputusan tidak seharusnya digunakan untuk kenyataan bagi siri-siri yang membawa bersama dalam satu format ringkas, apa kajian yang telah diteamui. Berry (1994)mengingatkan kesimpulan-kesimpulan tidak harus hadir bukti baru, tetapi patut mengaitkan kembali untuk tujuan asal dan tumpuan laporan itu.

Cadangan - ini sepatutnya mengandungi aliran logik daripada bukti apabila laporan dipersembahkan supaya tidak

Cadangan - ini sepatutnya mengandungi aliran logik daripada bukti apabila laporan dipersembahkan supaya tidak kejutan untuk pembaca. - seksyen ini juga harus tertumpu sepenuhnya pada cadangan-cadangan dan tidak mengandungi bahan lain seperti data atau perbincangan yang telah dipersembahkan. Setiap cadangan selalunya dipersembahkan dalam satu format ringkas , maka penggunaan satu senarai adalah bersesuaian. - White (1997) menyatakan supaya bahagian cadangan hanya relevan sekiranya pengarang telah ditugaskan untuk membuat beberapa cadangan. �

� - - Pengiktirafan Turk and Kirkman (1989) menjelaskan pengiktirafan bersempadan kepada mereka diluar

� - - Pengiktirafan Turk and Kirkman (1989) menjelaskan pengiktirafan bersempadan kepada mereka diluar organisasi, dan sekiranya bantuan yang dijangkakan adalah luar biasa dari selalu oleh seseorang yang berada dalam kedudukan tersendiri. Seksyen ini tidak seharusnya menjadi tempat untuk memuji individu yang diiktiraf, tetapi membantu pembaca untuk mengetahui dimana maklumat itu diperolehi. � � Rujukan ini akan digunakan untuk memetik kandungan semua buku , artikel jurnal, laporan, laman web dan dokumen organisasi dalaman untuk digunakan dalam kajian. hanya sumber yang dirujuk dalam laporan harus disebut. Sekiranya ingin merujuk pada dokumen yang tidak dirujuk tetapi pembaca merasakan berguna untuk mereka, maka perlu diletakkan ia didalam bahagian bibliografi.

� - - Lampiran lain. ini harus meliputi mana-mana alat penyelidikan yang pernah digunakan

� - - Lampiran lain. ini harus meliputi mana-mana alat penyelidikan yang pernah digunakan seperti soal selidik, temubual atau jadual pemerhatian. Ia mungkin merangkumi salinan e-mel atau komunikasi lain yang dihasilkan semasa proses penyelidikan. Sebarang topik adalah dilindungi dalam satu lampiran, ia penting kerana mengandungi rujukan kepada lampiran dan mempunyai tujuan dalam badan induk laporan itu.

TESIS AKADEMIK Ø Tesis akademik sangat berbeza dengan laporan organisasi ataupun laporan teknikal. Ianya

TESIS AKADEMIK Ø Tesis akademik sangat berbeza dengan laporan organisasi ataupun laporan teknikal. Ianya lebih terperinci dan sangat beharga. Ø Maklumat yang terkandung di dalam laporan tesis ini lebih releven serata berkaitan dengan masalah yang terdapat pada tajuk laporan yang hendak ditulis. Ø Maklumat dan hujah-hujah hendaklah disokong dengan sumber-sumber dan bukti yang sangat kukuh. Hal ini kerana semua maklumat yang terdapat di dalam tesis ini mestilah tepat dan tidak dapat dipertikaikan. Selain itu, lapora yang ditulis mesti asli sepenuhnya. Ø Berdasarkan Phillips dan Pugh (1994) laporan tesis hendahlah mengandungi :

Ø Berdasarkan Phillips dan Pugh (1994) laporan tesis hendahlah mengandungi : � Melaksanakan kerja

Ø Berdasarkan Phillips dan Pugh (1994) laporan tesis hendahlah mengandungi : � Melaksanakan kerja empirical yang belim pernah dilakukan. Menggunakan maklumat yang sudah diketahui tetapi hendaklah diolah dengan cara yang baru. Melampirkan atau menyatakan kajian yang telah dilakukan dari negara atau pun individu lain. Membawa bukti baru untuk mempengaruhi satu isu lama. � � � Ø Garis panduan sementaradapat membantu proses penyelidikan atau semasa sepanjang proses penulisan dijalankan dengan adanya garis panduan ini akan membantu penulis untuk menstruktur serta dijadikan panduan sepanjang penulisan tesis dijalankan (Teitelbaum, 1998).

Ø Kebiasaan garis panduan untuk penulisan ilmiah mengandungi : � Tajuk penulisan ( yang

Ø Kebiasaan garis panduan untuk penulisan ilmiah mengandungi : � Tajuk penulisan ( yang mengandungi tajuk, nama penulis dan kelayakkan, tahap pendidikan, nama institusi yang sedang diduduki, serta tarikh hantar) � Abstrak ( merupakan rumusan-tidak melebihi 300 patah perkataan untuk mengambarkan keseluruhan laporan tesis yang ditulis) � Isi kandungan ( senarai tajuk yang terdapat didalam setiap bahagian laporan tesis beserta nombor muka surat) � Penghargaan ( ucapan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan penghasilan laporan tesis)

� Bahagian utama laporan tesis. Mengandungi pengenalan, tajuk setiap bahagian termasuklah beberapa bab membincangkan

� Bahagian utama laporan tesis. Mengandungi pengenalan, tajuk setiap bahagian termasuklah beberapa bab membincangkan kajian semula risalah dan mengandungi theorical isu-isu dan hujah-hujah ( mengingat semula bab 3), pencarian kaedah ( Methodology), penemuan-penemuan faedah, analisis dan kesimpulan serta cadangan. � Lampiran � Rujukan

Ø Bab pengenalan biasanya ditulis selepas menyiapkan proses penyelidikan yang mengandungi : � Ulasan

Ø Bab pengenalan biasanya ditulis selepas menyiapkan proses penyelidikan yang mengandungi : � Ulasan yang meluas-meletakkan kerja dalam tempoh satu konteks lebih meluas. � Satu pertikaian yang koheran untuk kepentingan masalah itu sedang dipertimbangkan. � Garisan laporan tesis-menunjukkan bagaimana masalah itu telah ditemui. � Taklimat penyataan masalah-di lihat daripada perspektif apa yang telah dipelajari � Garisan laporan yang jelas apa yang telah tercapai. � Perbincangan cadangan-cadangan utama untuk kerja pada masa akan datang.

Ø Berikut adalah satu garisan biasa untuk satu artikel ilmiah : Halaman judul sepatutnya

Ø Berikut adalah satu garisan biasa untuk satu artikel ilmiah : Halaman judul sepatutnya merangkumi nama pengarang dan institusinya, dan pengakuan-pengakuan (terutama jika penyelidikan itu telah menerima pembiayaan luar atau bantuan). Gelaran sebenar sendiri sepatutnya pendek, dan harus menentukan apa sebenarnya artikel adalah berkenaan. Sebagai contoh : � ‘Pengaruh sistem kawalan proses lebih baik dan peruntukan sumber tentang widget pengeluaran melalui penggunaan satu kajian kes’ �

Abstrak: Menyediakan satu rumusan ringkas artikel (sering antara 150 dan 200 patah perkataan). Ini

Abstrak: Menyediakan satu rumusan ringkas artikel (sering antara 150 dan 200 patah perkataan). Ini merupakan satu bahagian penting sangat kerana ia mungkin satu-satunya sebahagian daripada artikel sesetengah orang itu membaca. Herbert (1990) mencadangkan yang abstrak itu hendaklah mengandungi: � � � hipotesis utama satu sinopsis kaedah-kaedah itu digunakan satu sebutan ringkas perkara-perkara dan bahan kesimpulan-kesimpulan itu berdasarkan keputusan itu prosedur mereka bentuk

� Pengenalan: Ini menerangkan tujuan kajian itu, alasan untuk pengusahaan ia dan beberapa maklumat

� Pengenalan: Ini menerangkan tujuan kajian itu, alasan untuk pengusahaan ia dan beberapa maklumat dasar. Pengenalan juga menyediakan satu peluang bagi menggariskan soalan penyelidikan utama dan hipotesis (jika mana-mana). Jika penyelidikan itu adalah diasaskan penemuan-penemuan dalam sebuah organisasi, ia adalah berguna untuk menyediakan pembaca dengan beberapa butir-butir lanjut pada, berkata, cerita organisasi, saiznya, produk atau perkhidmatan, misi, dan sebagainya.

� Ulasan karya: � Setelah terbaca ulasan karya, pembaca harus fahami mengapa kajian sedang

� Ulasan karya: � Setelah terbaca ulasan karya, pembaca harus fahami mengapa kajian sedang dilakukan dan bagaimana dan mengapa ia ditambah kepada pengetahuan. Satu ulasan karya ditulis untuk satu jurnal ilmiah biasanya akan menjadi lebih pendek daripada jenis semakan semula. Ia sepatutnya jelas setelah pembaca membaca ulasan karya untuk mengapa soalan-soalan penyelidikan kajian (dan hipotesis, jika mana-mana) telah terpilih.

� Methodology: � Merupakan satu seksyen utama dan akan dinilai dengan teliti oleh pengulas-pengulas

� Methodology: � Merupakan satu seksyen utama dan akan dinilai dengan teliti oleh pengulas-pengulas dan pembaca-pembaca, dan , sudah tentu, oleh sesiapa mencuba untuk mereplikakan penemuan-penemuan itu. kaedah itu harus mengikut prinsip -prinsip itu menggariskan dalam banyak bab-bab dalam buku ini, termasuk: Ø Satu gambaran bagi konteks penyelidikan: apa jenis organisasi atau menyediakan, apa adalah penentuan asal untuk kajian, apa praktikal atau pertimbangan-pertimbangan beretika telah jelas? Ø Proses-proses bagi pemilihan sampel: bagaimanakah sampel itu pilih? bila adalah ia pilih: di permulaan kajian, atau iteratively semasa ia? Ø Satu gambaran, dan justifikasi untuk, sampel: bagaimana banyak peserta ada di sana, apa adalah ciri-ciri mereka dan bagaimana wakil adalah mereka penduduk?

Ø Prosedur penyelidikan, termasuk jenis metodologi penyelidikan(percubaan, tinjauan, dikurung mengkaji, dan sebagainya. ), alat-alat

Ø Prosedur penyelidikan, termasuk jenis metodologi penyelidikan(percubaan, tinjauan, dikurung mengkaji, dan sebagainya. ), alat-alat kajian menggunakan dan bukti untuk kesahihan, kebolehpercayaan dan kredibiliti alat-alat ini. Ø Tempoh, jumlah dan masa sesi-sesi pengumpulan data: sekiranya digunakan , bagaimana adalah penemu duga-penemu duga atau pemerhati-pemerhati berlatih, apa arahan-arahan telah diberikan kepada responden? Ø Bagaimanakah data itu analisis?

� Keputusan: � Sebagai gelaran itu mencadangkan, ini merupakan seksyen di mana anda laporan

� Keputusan: � Sebagai gelaran itu mencadangkan, ini merupakan seksyen di mana anda laporan tentang penemuan anda. ini boleh jadi ada bentuk teks deskriptif, jadual-jadual dan angka-angka (bab ingatan 12) atau petikan terpilih selesai. perkataan penting di sini adalah 'terpilih'. quotqtions harus tetapi menjadi digunakan di mana komen-komen itu diri mereka adalah mendedahkan atau menarik mereka tidak sepatutnya menjadi sudah biasa Cary beban utama satu gambaran atau hujah. petikan juga harus menjadi digunakan berjimat; cuba menepis fenomena 'kematian dengan petikan'.

� Perbincangan: � Bahagian perbincangan, dengan menggunakan data (Keputusan), menyajikan jawapan atas soalan kajian

� Perbincangan: � Bahagian perbincangan, dengan menggunakan data (Keputusan), menyajikan jawapan atas soalan kajian yang asli dan / atau hipotesis. Dalam melakukan hal ini, sangat penting untuk merujuk kembali kepada bahagian tinjauan literatur, sehingga perbandingan dan kontras boleh ditarik keluar antara kajian mendapati apa yang anda dan apa kesusasteraan menyarankan anda harapkan. Dalam beberapa kes anda mungkin akan mengesahkan proposisi teoritis daripada kesusasteraan, tapi dalam baru (contohnya, organisasi) konteks. Dalam kes lain anda mungkin mendapati bahawa hubungan antara pembolehubah. Beberapa kajian telah dieksplorasi. Ingat, semua kajian tidak harus begitu asli atau unik yang menempatkan anda di baris untuk Hadiah Nobel.

� Rujukan: � Ada beberapa jenis rujukan konvensyen, salah satu yang paling banyak digunakan

� Rujukan: � Ada beberapa jenis rujukan konvensyen, salah satu yang paling banyak digunakan menjadi contoh atau penulis-sistem tarikh, seperti yang digunakan dalam buku ini.

� ETIKA DALAM PENULISAN LAPORAN • Dalam beberapa laporan yang dikaji, kita mungkin akan

� ETIKA DALAM PENULISAN LAPORAN • Dalam beberapa laporan yang dikaji, kita mungkin akan menyentuh beberapa isu sensitif yang ingin dikaji. Kajian yang dikaji mungkin akan menyentuh atau mendedahkan kurang kecekapan dalam pengurusan, sikap buruk responden dan mungkin isu-isu sensitif yang lain. Namun begitu jika laporan dibuat dengan fakta dan bukti yang tertentu, pembaca boleh menilai sendiri keputusan laporan kita dengan persekitan sebenar. • Dalam membuat laporan kajian dinasihatkan kita mengikut proseduar yang betul untuk mengelakkan sebarang masalah lain yang akan timbul. Jika kita telah berjanji untuk memegang kerahsiaan respodan, patikan anda memegang anamah tersebut. Pastikan anda memenuhi dan memoho prinsip-prinsip persetujuan di antara dua belah pihak dalam proses membuat kajian laporan.

Isu Guaman Isu guaman mungkin timbul akan timbul dalam proses peyelidikan anda, dan juga

Isu Guaman Isu guaman mungkin timbul akan timbul dalam proses peyelidikan anda, dan juga dalam proses penulisan laporan kajian sebagai contoh: � Di manakah anda mendapatkan sumber-sumber maklumat dan kenyataan penggunaan yang dibuat oleh invididu – adakah kenyataan ini disokong atau fitnah semata-mata. � Bahan rujukan – adakah bahan yang digunakan di cetak di tempat lain dan adakah ia berhak cipta yang sah. � Membuat cadangan - adakah mereka melanggar undang?

IP DAN ISU HAK CIPTA Harta intelektual (IP) merujuk kepada idea-idea dan hasil ciptaan

IP DAN ISU HAK CIPTA Harta intelektual (IP) merujuk kepada idea-idea dan hasil ciptaan termasuk rekacipta barangan , hasil kerja penulisan, imej -imej, symbol dan sebagainya. Terdapat 4 jenis utama IP : � Paten untuk hasil ciptaan – ciptaan baru atau yang telah diinovasi yang mempunyai kemampuan untuk dipasarkan. � Tanda dagang untuk sesuatu barangan atau syarikat – logo yang menjadi indentiti sesebuah syarikat atau perkhidmatan. Reke bentuk sesuatu produk � � Hakcipta untuk sebarang bentuk penulisan, rakaman muzik , filem dan sebagainya.

Sambungan. . Undang-undang hakcipta mula-mula diperkenalkan dalam England pada tahun 1710 dan kini telah

Sambungan. . Undang-undang hakcipta mula-mula diperkenalkan dalam England pada tahun 1710 dan kini telah mula dikuat kuasakan di kebanyakkan negara. Maka kini semua barangan yang perlu di dipelihara hak ciptanya terbela. Ini termasuk juga dalam dunia siber dalam dunia laman web.

Proses kajian semula • Adalah sukar untuk menyatakan kepentingan bagi satu proses kajian semula.

Proses kajian semula • Adalah sukar untuk menyatakan kepentingan bagi satu proses kajian semula. � tugas penyelidikan biasanya panjang, kadangkala terdapat maklumat yang diluar jangka dan tidak diundang. � anda juga adakalanya bosan dan letih untuk membaca dan mengulang kembali pembacaan yang telah ditulis oleh anda sendiri. � pemilihan yang sesuai oleh juru ulas mungkin menyukarkan, maka perlulah dirancang sebaik mungkin. � dalam ‘mentauliahkan’ ulasan ini, adalah perlu untuk bertanya kepada juru ulas secara kritikal segera yang mungkin kerana pengenalpastian secara awal masalah adalah lebih baik berbanding setelah projek diterbitkan. � juru ulas adalah diharapkan dapat lebih bertolak ansur dalam menarik perhatian penonton :

sambungan. . Keseluruhan perbalahan adalah difahami dan konsisten dalam menghalakan tujuan projek? - struktur

sambungan. . Keseluruhan perbalahan adalah difahami dan konsisten dalam menghalakan tujuan projek? - struktur laporan – adakah logik dan senang untuk diikuti? - bahasa dan nada – adakah sesuai dan konsisten? - persemabahan laporan – adakah baik dan dirasakan sesuai? - tatabahasa dan tanda baca – adakah tepat?

PERSEMBAHAN � Kadang-kadang anda mungkin diminta untuk membentangkan kedua-dua laporan dan memberikan perhatian atau

PERSEMBAHAN � Kadang-kadang anda mungkin diminta untuk membentangkan kedua-dua laporan dan memberikan perhatian atau hanya mempersembahkannya secara bersendirian. � Jenis-jenis akademik penyampaian boleh mengambil bentuk 1 ‘peperiksaan lisan’ di mana anda adalah disoal oleh sekumpulan pakar yang biasanya termasuk penyelia projek dan sekurang-kurangnya seorang akademik luar. � Dalam persekitaran perniagaan, persembahan mungkin untuk sebuah kumpulan projek atau pengurusan ataupun lembaga eksekutif. Gaya dan kedalaman penyampaian akan menjadi sebahagian besar ditentukan samada penerima yang telah dahulunya membaca laporan tersebut. � � Jika penerima belum membaca laporan, peranan anda adalah untuk meringkaskan tujuan, kaedah dan penemuan-penemuan dengan jelas bagi memujuk pendengar untuk merujuk dengan mendalam.

RUMUSAN � Faham keperluan dan kepentingan atau pendengar yang hadir dan tuliskan kepada mereka.

RUMUSAN � Faham keperluan dan kepentingan atau pendengar yang hadir dan tuliskan kepada mereka. � Rancang proses laporan ditulis, membenarkan masa yang cukup untuk diri sendiri bagi menulis laporan serta sumber untuk menyiapkannya. � Struktur lain diperlukan untuk laporan dan kajian kes, laporan organisasi dan teknikal serta disertasi akademik dan artikel jurnal. � Disertasi dan tesis biasanya mengandungi abstrak, pengenalan, analisis dan tajuk teori, bahagian bab dalam penyelidikan metodologi, cadangan, analisis dan kesimpulan atau ulasan. � Gaya dan persembahan adalah penting untuk kesan penyelidikan bagi laporan dan untuk meningkatkan melalui latihan. Pengulas yang pakar adalah bernilai dalam proses pembinaan ini.

Sekian Terima Kasih

Sekian Terima Kasih