KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN PERAKAUNAN HASIL BELANJA DAN LIABILITI

  • Slides: 57
Download presentation
KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN : PERAKAUNAN HASIL , BELANJA DAN LIABILITI

KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN : PERAKAUNAN HASIL , BELANJA DAN LIABILITI

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN HASIL 2

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN HASIL 2

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN DEFINISI HASIL Terimaan ? ? Segala terimaan yang diterima dan

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN DEFINISI HASIL Terimaan ? ? Segala terimaan yang diterima dan akan diterima daripada pelbagai medium terimaan seperti kaunter, pos, atau e-payment. Hasil ? ? Semua jenis pendapatan yang diterima oleh Kerajaan dalam bentuk cukai, yuran, lesen-lesen @ lain-lain terimaan. [PP Bil. 5/2005] 3

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PIAWAIAN HASIL KERAJAAN MPSAS 9 Revenue from Exchange Transactions (Hasil

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PIAWAIAN HASIL KERAJAAN MPSAS 9 Revenue from Exchange Transactions (Hasil daripada Transaksi Pertukaran) - Hasil Bukan Cukai MPSAS 23 Revenue from Non-Exchange Transactions (Hasil daripada Transaksi Bukan Pertukaran ) – Hasil Cukai 4

JENIS-JENIS HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN HASIL KERAJAAN NEGERI HASIL KERAJAAN TEMPATAN DEFINISI Segala hasil &

JENIS-JENIS HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN HASIL KERAJAAN NEGERI HASIL KERAJAAN TEMPATAN DEFINISI Segala hasil & wang yang Hasil yg dikutip oleh Hasil yang dikutip didapatkan atau diterima oleh Kerajaan Negeri. oleh Kerajaan Persekutuan kecuali kutipan zakat, [Bhg. 3 Jadual 10 Tempatan fitrah, baitulmal atau hasil agama (Semenanjung) & Bhg. 5 berasaskan Ordinan Islam seumpamanya. Jadual 10 (S'bah & S'wak) Perbandaran & [Perkara 97 Perlembagaan Pihak Majlis Persekutuan] Tempatan CONTOH 4 kategori hasil: Hasil Cukai ; Hasil Bukan Cukai; Terimaan Bukan Hasil; dan Hasil Wil. Persekutuan. Hasil daripada: Kedai arak; Tanah; Lombong & hutan; Duti eksport kayu; Hasil petroleum Hasil daripada: Jualan air; Sewaan bangunan; Cukai pintu; Denda & Rampasan

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KATEGORI HASIL CUKAI (Kod Hasil 60000) Dikutip berasaskan perundangan yang

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KATEGORI HASIL CUKAI (Kod Hasil 60000) Dikutip berasaskan perundangan yang diluluskan Parlimen Wajib dibayar & dikutip 2 kategori utama: Cukai Langsung (Kod Hasil 61000) Cukai Tak Langsung (Kod Hasil 62000) 6

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KATEGORI HASIL BUKAN CUKAI (Kod Hasil 70000) Dikutip daripada perkhidmatan

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KATEGORI HASIL BUKAN CUKAI (Kod Hasil 70000) Dikutip daripada perkhidmatan yang ditawarkan Kerajaan Kadar ditetapkan oleh Akta Fi Contoh: Lesen; Permit; Sewaan; Denda & Kompaun; dll. 7

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KATEGORI HASIL TERIMAAN BUKAN HASIL (Kod Hasil 80000) Kutipan yang

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KATEGORI HASIL TERIMAAN BUKAN HASIL (Kod Hasil 80000) Kutipan yang bukan berdasarkan mana-mana akta atau perundangan Contoh: Pulangan Balik Perbelanjaan; Terimaan Untuk Perkhidmatan Bayaran-bayaran balik; dll. 8

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KATEGORI HASIL WIL. PERSEKUTUAN (Kod Hasil 90000) Apa-apa hasil yang

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KATEGORI HASIL WIL. PERSEKUTUAN (Kod Hasil 90000) Apa-apa hasil yang dikutip bagi pihak Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya & Labuan. 9

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN MEREKOD URUSNIAGA 10

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN MEREKOD URUSNIAGA 10

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PENGIKTIRAFAN HASIL 'TO BE' Memberikan Perkhidmatan Memberikan Kebenaran Penggunaan Aset

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PENGIKTIRAFAN HASIL 'TO BE' Memberikan Perkhidmatan Memberikan Kebenaran Penggunaan Aset Jualan Aset selain daripada Inventori Hasil Daripada Jualan Hasil Daripada Yuran Perkhidmatan Hasil Daripada Faedah, Sewaan Dan Royalti Keuntungan atau kerugian atas pelupusan Tarikh Jualan Masa & Ketikanya (Tarikh Hasil Diiktiraf Penghantaran) Setelah Perkhidmatan dilaksanakan dibilkan Setelah berlaku dan aset mula digunakan Tarikh Jualan @ Pertukaran Jenis Traksaksi Huraian Hasil Jualan produk daripada Inventori 11

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN MEREKOD URUSNIAGA Hasil • Pendapatan yang telah dihasilkan diterima dalam

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN MEREKOD URUSNIAGA Hasil • Pendapatan yang telah dihasilkan diterima dalam tempoh perakaunan • Contoh : Jabatan Pertanian telah menerima tempahan pembelian 1, 000 anak pokok durian 'Musang King' daripada Persatuan Pekebun Kecil Bentong pada 23 Julai 2013 dan menerima cek RM 20, 000 pada tarikh penghantaran (31 Julai 2013) bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013. 12

MEREKOD URUSNIAGA BUTIRAN CATATAN JURNAL 31 Julai 2013: Dt Bank Terima cek [RM 20,

MEREKOD URUSNIAGA BUTIRAN CATATAN JURNAL 31 Julai 2013: Dt Bank Terima cek [RM 20, 000] RM 20, 000 atas Kt Hasil jualan anak [RM 20, 000] pokok durian KESAN KEPADA PRESTASI KEWANGAN KESAN KEPADA PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN Hasil bertambah dengan penjualan anak pokok tersebut. Aset Semasa bertambah dengan penambahan tunai dalam bank.

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN MEREKOD URUSNIAGA Hasil Terakru • Pendapatan yang telah dihasilkan tetapi

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN MEREKOD URUSNIAGA Hasil Terakru • Pendapatan yang telah dihasilkan tetapi masih belum diterima sepenuhnya sehingga akhir tempoh perakaunan • Contoh : Jabatan A telah membuat kontrak penyewaan kafeteria di bangunannya kepada Syarikat B mulai 1 Januari 2013 sehingga 31 Disember 2014 dengan kadar sewa RM 1, 000 sebulan. Bagi tahun perakaunan 2013, Jabatan A hanya menerima RM 10, 000 sahaja iaitu pada setiap hujung bulan kecuali pada November dan Disember 2013. 14

MEREKOD URUSNIAGA BUTIRAN Tawaran operasi kafeteria pada 1 Januari 2013 sehingga 31 Disember 2014

MEREKOD URUSNIAGA BUTIRAN Tawaran operasi kafeteria pada 1 Januari 2013 sehingga 31 Disember 2014 dengan kadar sewa RM 1000/bln dan dijelaskan setiap hujung bulan kecuali November dan Disember 2013. CATATAN JURNAL Awal Januari Dt Hasil Terakru [RM 12, 000] Kt Hasil [RM 12, 000] Setiap hujung bulan kecuali Nov & Dis Dt Bank [RM 1, 000] Kt Hasil Terakru [RM 1, 000] KESAN KEPADA PRESTASI KEWANGAN KESAN KEPADA PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN Hasil bertambah dengan penyewaan kafeteria dari Januari ke Disember tersebut. Aset Semasa bertambah dengan penambahan tunai dalam bank dan juga penghutang bagi 2 bulan tunggakan November dan Disember 2013 tersebut.

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN MEREKOD URUSNIAGA Hasil Terdahulu • Pendapatan yang telah diterima melebihi

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN MEREKOD URUSNIAGA Hasil Terdahulu • Pendapatan yang telah diterima melebihi amaun yang sepatutnya diterima pada tahun perakaunan • Contoh : Jabatan A telah menyewakan kafeteria di bangunannya kepada Syarikat B mulai 1 Januari 2013 sehingga 31 Disember 2014 dengan kadar sewa RM 1, 000 sebulan. Bagi tahun perakaunan 2013, Jabatan A menerima RM 20, 000 pendahuluan yang telah dibayar pada 31 Januari 2013 bagi tempoh Januari 2013 sehingga 31 Ogos 2014. 16

MEREKOD URUSNIAGA BUTIRAN Tawaran operasi kafeteria pada 1 Januari 2013 sehingga 31 Disember 2014

MEREKOD URUSNIAGA BUTIRAN Tawaran operasi kafeteria pada 1 Januari 2013 sehingga 31 Disember 2014 dengan kadar sewa RM 1000/bln dan didahulukan RM 20, 000 pada 31 Januari 2013. CATATAN JURNAL Pada 31 Jan 2013 Dt Bank [RM 20, 000] Kt Hasil [RM 1, 000] Kt Hasi Terdahulu [RM 19, 000] KESAN KEPADA PRESTASI KEWANGAN KESAN KEPADA PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN Hasil bertambah dengan penyewaan kafeteria dari Januari ke Disember tersebut. Aset Semasa bertambah dengan penambahan tunai dalam bank. Liabiliti semasa turut bertambah disebabkan terdapat pendahuluan sebanyak RM 8, 000 bagi 8 bulan ansuran bulanan sewaan tahun 2014 tersebut.

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PERSEMBAHAN DALAM PENYATA KEWANGAN 18

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PERSEMBAHAN DALAM PENYATA KEWANGAN 18

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PENYATA PRESTASI KEWANGAN 20 X 2 RM'000 20 X 1

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PENYATA PRESTASI KEWANGAN 20 X 2 RM'000 20 X 1 RM'000 Hasil Cukai Hasil Bukan Cukai Hasil Pelbagai Hasil Wilayah Persekutuan Lain-lain hasil Jumlah hasil (a) x x X x x x X X x x Perbelanjaan Perkhidmatan awam am Pertahanan Ketenteraman awam dan keselamatan Pendidikan Kesihatan Kebajikan sosial Kemudahan perumahan dan komoditi Rekreasi, kebudayaan dan agama Hal ehwal ekonomi Perlindungan alam sekitar Belia dan sukan Lain-lain perbelanjaan Kos kewangan Jumlah perbelanjaan (b) x x x x x x x Lebihan/(Defisit) bagi tahun (a) - (b) x x x x Diagihkan kepada: Pemilik entiti Minority interest 19

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN 20 X 2 RM'000 20 X 1

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN 20 X 2 RM'000 20 X 1 RM'000 x x x x X X x x x x x Jumlah Liabiliti Aset Bersih x x x x Aset / Ekuiti bersih x x Aset Semasa Tunai Hasil terakru Inventori Bayaran terdahulu Jumlah Aset Semasa (a) Aset Bukan Semasa Bangunan dan tanah Lain – lain aset bukan semasa Jumlah Aset Liabiliti semasa Hasil terdahulu Pinjaman semasa Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman jangka panjang 20

PERBELANJAAN 21

PERBELANJAAN 21

PERBELANJAAN? ? ? Perbelanjaan ialah wang yang dibayar atau yang akan dibayar pada masa

PERBELANJAAN? ? ? Perbelanjaan ialah wang yang dibayar atau yang akan dibayar pada masa hadapan setelah perolehan bekalan, kerja atau perkhidmatan diterima. Kos-kos yang terlibat untuk mendapatkan sesuatu bekalan, kerja atau perkhidmatan Diiktiraf dalam sesuatu tempoh perakaunan apabila urusniaga perbelanjaan berlaku tanpa mengira samada perbelanjaan tersebut telah dibayar atau tidak. 22

DEFINISI PERBELANJAAN Pengurangan manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan semasa tempoh pelaporan dalam bentuk aliran

DEFINISI PERBELANJAAN Pengurangan manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan semasa tempoh pelaporan dalam bentuk aliran keluar atau penggunaan aset atau penglibatan liabiliti yang mengakibatkan pengurangan dalam aset bersih/ekuiti. MPSAS 1: PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENT 23

JENIS - JENIS PERBELANJAAN Belanja Operasi Belanja Modal • Belanja yang terlibat dengan operasi

JENIS - JENIS PERBELANJAAN Belanja Operasi Belanja Modal • Belanja yang terlibat dengan operasi harian. • Kebiasaannya bagi aktiviti yang berulang dan berterusan. • Contoh: Emolumen, sewaan, belanja pejabat, belanja utiliti & belanja susutnilai. • Belanja yang tidak terlibat secara langsung dengan aktiviti harian. • Tujuan untuk mendapatkan aset dan selalunya tidak berulang. • Contoh: Pembelian kenderaan, pembinaan bangunan & kemudahan. 24

BELANJA OPERASI VS BELANJA MODAL PERBELANJAAN OPERASI PERBELANJAAN MODAL Perbelanjaan yang dilakukan untuk menjalankan

BELANJA OPERASI VS BELANJA MODAL PERBELANJAAN OPERASI PERBELANJAAN MODAL Perbelanjaan yang dilakukan untuk menjalankan aktiviti operasi sesebuah organisasi. Perbelanjaan bagi membeli atau menaiktaraf / menambah nilai aset bukan semasa (wujud faedah masa depan. Dinyatakan sebagai “Perbelanjaan” dalam Penyata Prestasi Kewangan. Dinyatakan di bawah “Aset Bukan Semasa” dalam Penyata Kedudukan Kewangan. Habis digunakan dalam tempoh satu tahun perakaunan. Digunakan dalam tempoh jangka panjang – lebih satu tahun. 25

PERBELANJAAN OPERASI • Perbelanjaan operasi dalam Kerajaan Persekutuan adalah seperti berikut: TUNAI UBAHSUAI (SEDIA

PERBELANJAAN OPERASI • Perbelanjaan operasi dalam Kerajaan Persekutuan adalah seperti berikut: TUNAI UBAHSUAI (SEDIA ADA) • • • Upah, gaji dan bonus Perbelanjaan sewa Pembaikan dan penyelenggaraan Geran dan bayaran pindahan lain Bekalan dan penggunaan lain Kos kewangan Kod Hasil & Belanja (PP Bil. 5 Thn 2004) • Item-item perbelanjaan yang terlibat dalam Perakaunan Akruan: - PERAKAUNAN AKRUAN • • • Susutnilai/Pelunasan (amortisation) aset Rosotnilai Peruntukan Hutang Ragu Belanja Hutang Lapuk Manfaat pekerja – pencen dan ganjaran 26

PERBELANJAAN MODAL Perbelanjaan modal dalam Kerajaan Persekutuan boleh dipecahkan kepada: ASET BUKAN SEMASA ASET

PERBELANJAAN MODAL Perbelanjaan modal dalam Kerajaan Persekutuan boleh dipecahkan kepada: ASET BUKAN SEMASA ASET TAK KETARA ASET KETARA HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (PPE) HARTANAH PELABURAN (IP) PERISIAN PATEN v Perbincangan lebih lanjut mengenai perbelanjaan modal pada sesi “Perakaunan Aset” 27

PEREKODAN PERBELANJAAN OPERASI PERBELANJAAN MODAL CATATAN PEREKODAN Penyelenggaraan kenderaan pejabat Pembelian bas Jabatan berjumlah

PEREKODAN PERBELANJAAN OPERASI PERBELANJAAN MODAL CATATAN PEREKODAN Penyelenggaraan kenderaan pejabat Pembelian bas Jabatan berjumlah RM 500. 00 RM 400 K Pembayaran secara tunai: Pembelian secara tunai Dt Belanja Penyelenggaraan 500 Kt Tunai/Bank 500 Dt Kenderaan Kt Tunai/Bank Pembelian secara kredit/hutang: Dt Belanja Penyelenggaraan 500 Kt Akaun Belum Bayar 500 Pembelian kredit/hutang: Dt Kenderaan 400 K Kt Akaun Belum Bayar 400 K Transaksi memberi kesan kepada Penyata Prestasi Kewangan dan Penyata Kedudukan Kewangan. Transaksi memberi kesan hanya kepada Penyata Kedudukan Kewangan. 400 K 28

Gaji dan Emolumen Selenggaraan Kenderaan UJI MINDA ANDA Perisian Bekalan dan stok Bangunan dan

Gaji dan Emolumen Selenggaraan Kenderaan UJI MINDA ANDA Perisian Bekalan dan stok Bangunan dan peralatan Tentukan perbelanjaan operasi @ perbelanjaan modal? ? ?

PELARASAN AKAUN PERBELANJAAN Pelarasan adalah untuk merekod transaksi yang belum diambil kira dalam tempoh

PELARASAN AKAUN PERBELANJAAN Pelarasan adalah untuk merekod transaksi yang belum diambil kira dalam tempoh perakaunan selepas penyediaan imbangan duga Belanja diiktiraf dalam tempoh di mana ia berlaku. Pelarasan diperlukan setiap kali penyata kewangan disediakan. 30

a) Belanja Susutnilai/Pelunasan i) Susutnilai q Belanja susutnilai adalah diiktiraf setiap tahun di sepanjang

a) Belanja Susutnilai/Pelunasan i) Susutnilai q Belanja susutnilai adalah diiktiraf setiap tahun di sepanjang usia guna sesuatu aset ketara. q Susutnilai tahunan akan dikumpulkan dalam satu Akaun Susutnilai Terkumpul. q Catatan bergu: Dt Belanja Susutnilai Kt Susutnilai Terkumpul XXX 31

ii) Pelunasan q Belanja pelunasan adalah diiktiraf setiap tahun di sepanjang usia guna sesuatu

ii) Pelunasan q Belanja pelunasan adalah diiktiraf setiap tahun di sepanjang usia guna sesuatu aset tak ketara. q Pelunasan tahunan akan dikumpulkan dalam satu Akaun Pelunasan Terkumpul. q Catatan bergu: Dt Belanja Pelunasan Kt Pelunasan Terkumpul XXX 32

b) Belanja Rosotnilai Aset (Impairment) q Diiktiraf apabila terdapat tanda-tanda penjejasan terhadap aset. q

b) Belanja Rosotnilai Aset (Impairment) q Diiktiraf apabila terdapat tanda-tanda penjejasan terhadap aset. q Contoh penjejasan: 1) Keretakan pada bangunan atau infrastruktur; 2) Perubahan teknologi; 3) Kesan bencana alam; dan lain-lain. q. Menyebabkan nilai semasa aset berkurangan. q Catatan bergu: Dt Belanja Rosotnilai Aset Kt Aset Bukan Semasa XXX 33

c) Hutang Lapuk q ABT yang tidak dapat dikutip Hutang yang telah dikenalpasti Kerugian

c) Hutang Lapuk q ABT yang tidak dapat dikutip Hutang yang telah dikenalpasti Kerugian kepada Kerajaan Diiktiraf sebagai belanja hutang lapuk q Catatan bergu: Dt Belanja Hutang Lapuk Kt Akaun Belum Terima XXX 34

d) Peruntukan Hutang Ragu q Diiktiraf apabila terdapat kemungkinan amaun terhutang daripada penghutang tidak

d) Peruntukan Hutang Ragu q Diiktiraf apabila terdapat kemungkinan amaun terhutang daripada penghutang tidak dapat diperolehi. q Memerlukan pertimbangan dan penilaian yang teliti dalam penentuan peratusan peruntukan. q Catatan bergu: Dt Belanja – Peruntukan Hutang Ragu Kt Peruntukan Hutang Ragu XXX 35

e) Belanja Terakru Dan Belanja Terdahulu Belanja Terakru Ø Perbelanjaan yang dilakukan dalam tempoh

e) Belanja Terakru Dan Belanja Terdahulu Belanja Terakru Ø Perbelanjaan yang dilakukan dalam tempoh perakaunan semasa tetapi belum dijelaskan dalam tempoh tersebut. Ø Liabiliti semasa dalam Penyata Kedudukan Kewangan. Belanja Terdahulu Ø Perbelanjaan bagi tempoh perakaunan yang akan datang tetapi dijelaskan pembayarannya dalam tempoh perakaunan semasa. Ø Aset semasa dalam Penyata Kedudukan Kewangan. 36

Contoh: Belanja Terakru Pada 15 Disember 2015, Jabatan A telah membuat sewaan dewan daripada

Contoh: Belanja Terakru Pada 15 Disember 2015, Jabatan A telah membuat sewaan dewan daripada Syarikat X bernilai RM 10, 000. Walaubagaimanapun, bayaran hanya dijelaskan pada 15 Februari 2016. Catatan bergu: 15. 12. 15 15. 02. 16 Dt Belanja Sewa Kt Belanja Sewa Terakru Dt Belanja Sewa Terakru Kt 10 K Tunai di Tangan/Bank 10 K 10 K Untuk tahun berakhir 31. 12. 2015, akan terdapat liabiliti semasa sebanyak RM 10 K dalam Penyata Kedudukan 37 Kewangan

Contoh: Belanja Terdahulu Jabatan B membuat pembayaran premium insuran kebakaran bangunan untuk 12 bulan

Contoh: Belanja Terdahulu Jabatan B membuat pembayaran premium insuran kebakaran bangunan untuk 12 bulan bernilai RM 12, 000 pada 01 Oktober 2015. Catatan bergu: 01. 10. 15 31. 12. 15 Dt Belanja Insuran Terdahulu Kt Tunai di Tangan/Bank Dt Belanja Insuran Kt 12 K Belanja Insuran Terdahulu 12 K 3 K 3 K Untuk tahun berakhir 31. 12. 2015, akan terdapat aset semasa sebanyak RM 9 K dalam Penyata Kedudukan Kewangan. (Baki RM 9 K akan diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tahun 2016) 38

LIABILITI 39

LIABILITI 39

DEFINISI LIABILITI Obligasi yang timbul daripada peristiwa lalu, yang penyelesaiannya dijangka akan menyebabkan aliran

DEFINISI LIABILITI Obligasi yang timbul daripada peristiwa lalu, yang penyelesaiannya dijangka akan menyebabkan aliran keluar sumber yang mengandungi manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan dari entiti. MPSAS 1: PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENT 40

APA ITU LIABILITI? q Liabiliti adalah tanggungan yang wujud daripada: – Transaksi pembelian barangan;

APA ITU LIABILITI? q Liabiliti adalah tanggungan yang wujud daripada: – Transaksi pembelian barangan; – Mendapatkan perkhidmatan; – Lebihan penerimaan; atau – Pembiayaan / pinjaman kewangan. q Liabiliti boleh terdiri daripada orang perseorangan (pemiutang) atau institusi kewangan yang memberi kemudahan kredit atau pinjaman. q Pemiutang yang muncul daripada urusan pembelian barangan dan perkhidmatan secara kredit atau sebab-sebab yang lain dikenali sebagai Akaun Belum Bayar (ABB). 41

CIRI-CIRI LIABILITI Mesti wujud dalam keadaan semasa Melibatkan aliran keluar sumber (e. g: tunai)

CIRI-CIRI LIABILITI Mesti wujud dalam keadaan semasa Melibatkan aliran keluar sumber (e. g: tunai) pada masa hadapan Liabiliti Dapat ditentukan kewujudannya dengan tepat Tempoh matang dapat dipastikan / dianggarkan Jumlah / amaun yang dapat dipastikan 42

PENGKELASAN LIABILITI (a) Liabiliti Semasa q Tanggungan yang perlu dijelaskan dalam jangka masa pendek.

PENGKELASAN LIABILITI (a) Liabiliti Semasa q Tanggungan yang perlu dijelaskan dalam jangka masa pendek. (12 bulan) q Liabiliti dikelaskan sebagai semasa sekiranya: (i) Dijangka akan diselesaikan dalam kitaran operasi biasa; atau (ii) Dijangka akan diselesaikan dalam tempoh dua belas bulan selepas tarikh pelaporan 43

Contoh Liabiliti Semasa: Akaun Belum Bayar Hasil Terdahulu Pinjaman Jangka Pendek Peruntukan (Provision) Pelan

Contoh Liabiliti Semasa: Akaun Belum Bayar Hasil Terdahulu Pinjaman Jangka Pendek Peruntukan (Provision) Pelan Pencen dan Ganjaran Deposit Belanja Terakru 44

Akaun Belum Bayar q Merupakan satu bentuk obligasi yang terhasil daripada pembelian barangan atau

Akaun Belum Bayar q Merupakan satu bentuk obligasi yang terhasil daripada pembelian barangan atau perkhidmatan secara kredit. q Contoh Perekodan ABB – Hospital A mengeluarkan pesanan tempatan bernilai RM 15, 000 untuk perolehan bekalan ubat pada 21 Disember 20 X 5 daripada Syarikat Y. Bekalan diterima pada 30 Disember 20 X 5 dan pembayaran hanya dibuat kepada Syarikat Y pada 16 Januari 20 X 6. 30 Dis Dt 20 X 5 16 Jan 20 X 6 Bekalan ubat-ubatan Kt Dt ABB – Syarikat Y Kt Tunai 15, 000 45

Hasil Terdahulu q Hasil terima terdahulu adalah hasil yang mana bayarannya telah diterima tetapi

Hasil Terdahulu q Hasil terima terdahulu adalah hasil yang mana bayarannya telah diterima tetapi barangan atau perkhidmatannya masih belum disempurnakan. q Ia dikenali juga sebagai hasil belum terperoleh. q Ia dianggap sebagai liabiliti sehingga barang diserahkan atau perkhidmatan disempurnakan pada masa akan datang. 46

Hasil Terdahulu (samb. . ) q Contoh perekodan hasil terdahulu: - Pada 1 Jul

Hasil Terdahulu (samb. . ) q Contoh perekodan hasil terdahulu: - Pada 1 Jul 20 X 5, SMK ABC telah menerima cek berjumlah RM 12, 000 bagi bayaran sewa kantin selama setahun. 01 Jul 20 X 5 Dt 31 Dis Dt 20 X 5 Bank Kt Hasil Terdahulu – Sewa Kantin Kt Hasil – Sewa Kantin 12, 000 6, 000 * Pada 31 Dis 20 X 5, RM 6, 000 akan direkodkan sebagai liabiliti semasa – hasil terdahulu dan akan diiktiraf sebagai hasil dalam tahun 20 X 6. 47

Belanja Terakru • Perbelanjaan tahun lepas atau tahun semasa yang belum dijelaskan. • Diambilkira

Belanja Terakru • Perbelanjaan tahun lepas atau tahun semasa yang belum dijelaskan. • Diambilkira sebagai perbelanjaan semasa. • Pengukuran pengiktirafan belanja terakru: PT dikeluarkan Barangan / Perkhidmatan diterima Inbois / Bil direkodkan Tindakan √ - - - Tidak diiktiraf √ √ - - Diiktiraf sebagai belanja terakru √ √ √ √ Tiada tindakan. Transaksi telah direkod. 48

Belanja Terakru (samb. . ) Pada 15 Disember 2015, Jabatan A telah membuat sewaan

Belanja Terakru (samb. . ) Pada 15 Disember 2015, Jabatan A telah membuat sewaan dewan daripada Syarikat X bernilai RM 10, 000. Walaubagaimanapun, bayaran hanya dijelaskan pada 15 Februari 2016. Catatan bergu: 15. 12. 15 Dt Belanja Sewa Kt 15. 02. 16 Belanja Terakru - sewa Dt Belanja Terakru - Sewa Kt 10 K Tunai 10 K 10 K Untuk tahun berakhir 31. 12. 2015, akan terdapat liabiliti semasa sebanyak RM 10 K dalam Penyata Kedudukan 49 Kewangan

PENGKELASAN LIABILITI Liabiliti Bukan Semasa – Liabiliti yang dijangka akan dibayar lebih daripada satu

PENGKELASAN LIABILITI Liabiliti Bukan Semasa – Liabiliti yang dijangka akan dibayar lebih daripada satu tahun atau satu tempoh yang mana lebih panjang. – Ciri-ciri liabiliti bukan semasa: (a) Satu obligasi dimana entiti terikat untuk melaksanakan tanggungjawab. (b) kepada pihak diluar entiti (c) hasil daripada transaksi masa lepas (d) amaun yang dapat dipastikan (e) ditunaikan selepas satu tempoh perakaunan daripada tarikh obligasi wujud. 50

Contoh Liabiliti Bukan Semasa: Pinjaman Dalam dan Luar Negeri Pajakan Bon Pelan Pencen dan

Contoh Liabiliti Bukan Semasa: Pinjaman Dalam dan Luar Negeri Pajakan Bon Pelan Pencen dan Ganjaran 51

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN Penyata Kedudukan Kewangan Sedia Ada Tunai Ubahsuai

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN Penyata Kedudukan Kewangan Sedia Ada Tunai Ubahsuai Wang Tunai VS 2015 Perakaunan Akruan Aset Semasa Aset Bukan Semasa Pelaburan Liabiliti Semasa Akaun Hasil Disatukan Akaun Pinjaman Disatukan Akaun Amanah Disatukan Liabiliti Bukan Semasa Aset Bersih/Ekuiti 52

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 DISEMBER 20 X 2 (CONTOH)

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 DISEMBER 20 X 2 (CONTOH)

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 DISEMBER 20 X 2 (CONTOH – SAMB. )

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 DISEMBER 20 X 2 (CONTOH – SAMB. )

LATIH AMAL 1 q. Pembekal A telah menandatangani kontrak untuk menyewa kantin di Bangunan

LATIH AMAL 1 q. Pembekal A telah menandatangani kontrak untuk menyewa kantin di Bangunan PTJ B bernilai RM 1, 000. 00 sebulan bermula Julai 20 X 1 hingga Jun 20 X 2. Pada 1 Julai 20 X 1, PTJ B telah membayar RM 10, 000. Bagaimanakah transaksi ini direkodkan pada 31 Disember 20 X 1? Dr Bank Cr Sewa Terdahulu RM RM Dr Sewa Terdahulu Cr Hasil Sewa RM RM 55

LATIH AMAL 2 Pada 1 Januari, Ke. TTHA MEMBELI peralatan bernilai RM 30, 000

LATIH AMAL 2 Pada 1 Januari, Ke. TTHA MEMBELI peralatan bernilai RM 30, 000 secara tunai. Peralatan tersebut mempunyai anggaran hayat berguna 5 tahun. Berapakah belanja susutnilai tahunan menggunakan kaedah garis lurus? Dr Belanja Susut Nilai Cr Susut Nilai Terkumpul RM RM 56

Q&A SEKIAN TERIMA KASIH

Q&A SEKIAN TERIMA KASIH