TRANSFORMASI PENGURUSAN ASET KERAJAAN Kursus Pengurusan Perakaunan Aset

  • Slides: 86
Download presentation
TRANSFORMASI PENGURUSAN ASET KERAJAAN Kursus Pengurusan Perakaunan Aset 17 April 2019 Auditorium Jabatan Perdana

TRANSFORMASI PENGURUSAN ASET KERAJAAN Kursus Pengurusan Perakaunan Aset 17 April 2019 Auditorium Jabatan Perdana Menteri Blok B 1, Putrajaya Bahagian Akaun Kementerian Kesihatan Malaysia

Objektif Pembentangan Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Kefahaman asas dan pendedahan mengenai: 1. Definisi dan

Objektif Pembentangan Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Kefahaman asas dan pendedahan mengenai: 1. Definisi dan Kelas Aset menurut Piawaian MPSAS* 2. Kitaran Hayat Aset 3. Pengenalan Sistem i. GFMAS** Modul Perakaunan Aset dan Carta Akaun Asas Akruan (CAA) 4. Isu dan Cabaran Perakaunan Aset Kerajaan *MPSAS: Malaysian Public Sector Accounting Standards **i. GFMAS: Intergrated Government Financial and Management Accounting System 2

Tajuk Pembentangan 1. Latarbelakang Transform asi Pengurusa n Aset Kerajaan 2. Definisi dan Kelas

Tajuk Pembentangan 1. Latarbelakang Transform asi Pengurusa n Aset Kerajaan 2. Definisi dan Kelas Aset 3. Kitaran Hayat Aset 4. Sistem i. GFMAS – Modul Aset 5. Isu dan Cabaran Pelaksanaan Perakaunan Aset 3

Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan KENAPA PERLU PERUBAHAN? Pembaharuan Kewangan Awam melalui Perakaunan Akruan (Sistem

Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan KENAPA PERLU PERUBAHAN? Pembaharuan Kewangan Awam melalui Perakaunan Akruan (Sistem i. GFMAS) 4

PERAKAUNAN AKRUAN q Merupakan agenda Nasional; q Diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Strategic Reform

PERAKAUNAN AKRUAN q Merupakan agenda Nasional; q Diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Strategic Reform Initiative Public Finance Reform (SRIPFR) pada 11 Mei 2011 yang dipengerusikan oleh YAB PM; q Transformasi daripada Perakaunan Asas TUNAI kepada Asas AKRUAN; dan q Tujuan pelaksanaan perakaunan akruan adalah bagi memudahkan pengurusan aset dan liabiliti Kerajaan yang lebih efisyen dan pendedahan penuh dalam Penyata Kewangan 5 5

APA ITU PERAKAUNAN ? Perakaunan: Satu proses mengenalpasti, merekod, mengelas dan meringkaskan semua urusniaga

APA ITU PERAKAUNAN ? Perakaunan: Satu proses mengenalpasti, merekod, mengelas dan meringkaskan semua urusniaga KENAPA PERLU PERAKAUNAN AKRUAN ? Sebagai salah satu pengukuran terhadap ketelusan, kecekapan dan keberkesanan pengurus membuat keputusan di dalam mengurus sumber-sumber (aset, bajet dan sumber manusia) di Laporan Kewangan kepada Stakeholder Kementerian. 6

Impak Perakaunan Akruan Sektor Awam 7

Impak Perakaunan Akruan Sektor Awam 7

PERAKAUNAN ASET ASAS TUNAI UBAHSUAI Dikenakan sepenuhnya kepada perbelanjaan pada masa ianya diperolehi. Tiada

PERAKAUNAN ASET ASAS TUNAI UBAHSUAI Dikenakan sepenuhnya kepada perbelanjaan pada masa ianya diperolehi. Tiada belanja susutnilai. Dianggap BELANJA Ditunjukkan sebagai BELANJA dalam Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan ASAS AKRUAN Diiktiraf dan direkodkan selama tempoh usia guna serta dipermodalkan. Susutnilai/Penjejasan/Pelunasan dikenakan sepanjang tempoh penggunaan. Aset DIPERMODALKAN Ditunjukkan sebagai ASET (harta Modal) dalam Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Kos Aset PTJ? Kos Aset Kementerian? Kos Aset Kerajaan Persekutuan? (i) Sistem Pengurusan Aset Alih (SPA) (ii) Sistem Pengurusan Aset Tak Alih (my. SPATA) 8

PERAKAUNAN ASET Aset direkodkan ASET BIOLOGI Aset dipermodalkan ASET WARISAN HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN

PERAKAUNAN ASET Aset direkodkan ASET BIOLOGI Aset dipermodalkan ASET WARISAN HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN ASET TAK KETARA ASET INFRASTRUKTUR PERALATAN KHUSUS KETENTERAAN 34 9

ITEM INVENTORI KKM UBAT DAN DADAH (27401) BEKALAN PERUBATAN DAN PERGIGIAN YANG LAIN (27499)

ITEM INVENTORI KKM UBAT DAN DADAH (27401) BEKALAN PERUBATAN DAN PERGIGIAN YANG LAIN (27499) Bekalan Perubatan/ Pergigian Pakai Buang REAGEN (27403) (bahan yang digunakan untuk menguji kehadiran bahan lain dengan menyebabkan tindak balas kimia dengannya) VAKSIN (27404) (persediaan biologi yang memberikan imuniti yang aktif untuk penyakit tertentu) 10

DATA ASET KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SEHINGGA 31 DISEMBER 2018 No. 1. 2. Katego ri

DATA ASET KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SEHINGGA 31 DISEMBER 2018 No. 1. 2. Katego ri Aset Alih Jenis Aset Bil. Aset Baki Awal (1/1/2018) (RM) Data Semasa i. GFMAS 2018 (RM) Jumlah Keseluruhan pada 31/12/2018 (RM) Kenderaan/ Jentera 7, 089 877, 092, 287 190, 883, 214 1, 067, 975, 501 Peralatan 386, 9 22 6, 859, 825, 21 8 173, 892, 817 7, 033, 718, 035 3, 388 11, 985, 670, 0 56 16, 247, 285 12, 001, 917, 341 Bangunan 2, 740 16, 101, 319, 6 03 33, 865, 628 16, 135, 185, 231 Bangunan 34 883, 051, 768 805, 702, 469 1, 688, 754, 238 136, 573, 783 - 136, 573, 783 36, 843, 523, 7 1, 220, 591, 41 11 38, 064, 129 Aset Tanah Tak Alih 3. Aset Dalam Binaan 4. Invento Ubat ri Vaksin Reagen Consumables - JUMLAH KESELURUHAN 400, 1

Rujukan Utama https: //www 2. anm. gov. my/akruan Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS)

Rujukan Utama https: //www 2. anm. gov. my/akruan Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS) 1 -38 Polisi Perakaunan Akruan Manual Perakaunan Akruan Carta Akaun Asas Akruan (Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Malayisa Bil. 10/2017) Manual Prosedur Kerja Sistem i. GFMAS Manual Operasi Perakaunan Akruan (SOP Day-2) 12

Tajuk Pembentangan 1. Latarbelakang Transform asi Pengurusa n Aset Kerajaan 2. Definisi dan Kelas

Tajuk Pembentangan 1. Latarbelakang Transform asi Pengurusa n Aset Kerajaan 2. Definisi dan Kelas Aset 3. Kitaran Hayat Aset 4. Sistem i. GFMAS – Modul Aset 5. Isu dan Cabaran Pelaksanaan Perakaunan Aset 13

Aset adalah sumber yang DIKAWAL oleh entiti hasil daripada peristiwa lampau dan daripada manfaat

Aset adalah sumber yang DIKAWAL oleh entiti hasil daripada peristiwa lampau dan daripada manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatannya dijangka mengalir masuk ke dalam entiti. (Perenggan 7, MPSAS-1: Persembahan Penyata Kewangan) (Pekeliling Perbendaharaan (1 PP) AM 1. 1: Pengurusan Aset Kerajaan) Bagaimana menentukan KAWALAN? Pemilikan sah Undang-undang Risiko dan Ganjaran Manfaat ekonomi *MPSAS: Malaysian Public Sector Accounting Standards 14

PASUKAN PROJEK PERAKAUNAN AKRUAN KATEGORI ASET PELAPORAN PENYATA KEWANGAN (PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN) Merujuk kepada

PASUKAN PROJEK PERAKAUNAN AKRUAN KATEGORI ASET PELAPORAN PENYATA KEWANGAN (PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN) Merujuk kepada MPSAS-1, di dalam pelaporan Penyata Kewangan, komponen aset akan dilaporkan kepada dua bentuk iaitu: ASET SEMASA ASET BUKAN SEMASA *MPSAS: Malaysian Public Sector Accounting Standards 15

ASET SEMASA (MPSAS-1 & 1 PP AM 1. 1)* Aset dijangka direalisasikan, atau dipegang

ASET SEMASA (MPSAS-1 & 1 PP AM 1. 1)* Aset dijangka direalisasikan, atau dipegang untuk jualan atau digunakan dalam kitaran operasi biasa entiti; Aset Semasa Aset dijangka direalisasikan dalam tempoh dua belas bulan selepas tarikh pelaporan; (Aset mudah berubah bentuk dan nilai / bertukar menjadi tunai dalam satu tempoh perakaunan), atau Aset tunai atau kesetaraan tunai (MPSAS 2), melainkan aset tersebut tidak boleh ditukar atau digunakan untuk menyelesaikan liabiliti sekurang-kurangnya dua belas bulan selepas tarikh pelaporan. * MPSAS – Malaysian Public Sector Accounting Standards * 1 PP – Pekeliling Perbendaharaan 16

ASET BUKAN SEMASA (MPSAS-1 & 1 PP AM 1. 1)* Aset Bukan Semasa Semua

ASET BUKAN SEMASA (MPSAS-1 & 1 PP AM 1. 1)* Aset Bukan Semasa Semua aset lain (selain takrifan Aset Semasa) hendaklah dikelaskan sebagai Aset Bukan Semasa Digunakan untuk menjalankan operasi dan bukan untuk tujuan jualan semula * MPSAS – Malaysian Public Sector Accounting Standards * 1 PP – Pekeliling Perbendaharaan Aset yang tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perakaunan 17

Aset Semasa dan Aset Bukan Semasa (MPSAS-1 & 1 PP AM 1. 1) CONTOH

Aset Semasa dan Aset Bukan Semasa (MPSAS-1 & 1 PP AM 1. 1) CONTOH ASET SEMASA: CONTOH ASET BUKAN SEMASA: • Tunai dan Keserataan Tunai (MPSAS-2) • Inventori/ Stok (MPSAS-12) • Pelaburan (MPSAS-7 & 36) • Akaun Belum Terima/ Penghutang • Perbelanjaan Terdahulu • Hartanah, Loji dan Peralatan (MPSAS-17) • Hartanah Pelaburan (MPSAS -16) • Aset Tak Ketara (MPSAS-31) • Pelaburan (MPSAS-7 & 36) *MPSAS: Malaysian Public Sector Accounting Standards 18

Takrifan Aset Alih: (Pekeliling Perbendaharaan AM 2. 1: Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan-Pendahuluan) Definisi

Takrifan Aset Alih: (Pekeliling Perbendaharaan AM 2. 1: Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan-Pendahuluan) Definisi Aset Alih Aset alih bermaksud aset atau peralatan yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat lain secara mudah termasuk aset alih yang dibekalkan bersekali dengan penyediaan bangunan atau infrastruktur lain. Kumpulan Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu: Ø Harta Modal: Aset Alih Dipermodalkan yang harga perolehan asalnya RM 2, 000 atau lebih setiap unit. Ø Aset Alih Bernilai Rendah: Aset Alih Tidak Dipermodalkan yang harga perolehan 19 asalnya kurang daripada RM 2, 000 setiap unit.

Takrifan Aset Tak Alih (Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2012: Tatacara Pengurusan Aset Tak

Takrifan Aset Tak Alih (Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2012: Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan) Definisi Aset Tak Alih Aset tak alih bermaksud aset yang kekal dan tidak boleh dialih dari tempatnya iaitu tanah, infrastruktur, dan bangunan. Tambahan dari itu, pekeliling ini menjelaskan bahawa aset tak alih secara terperinci adalah aset yang secara kekal atau tetap atau bersifat kekal atau tetap berada pada tempatnya, tidak boleh dialih atau sukar dialihkan atau usaha untuk membuka semula atau penanggalan aset tersebut melibatkan keperluan kepakaran teknikal atau perundangan yang berkaitan termasuk aset tak alih warisan. 20

TRANSFORMASI PENGURUSAN ASET KERAJAAN Aset Alih Aset Tak Alih Paparan Penuh dalam Penyata Kewangan

TRANSFORMASI PENGURUSAN ASET KERAJAAN Aset Alih Aset Tak Alih Paparan Penuh dalam Penyata Kewangan sebagai Kelas Aset “Hartanah, Loji dan Peralatan” (*MPSAS-17) *MPSAS: Malaysian Public Sector Accounting Standards 21

Takrifan Kelas Aset: Hartanah, Loji dan Peralatan (HLP)– MPSAS 17 MPSAS-17 Perenggan 13: Hartanah,

Takrifan Kelas Aset: Hartanah, Loji dan Peralatan (HLP)– MPSAS 17 MPSAS-17 Perenggan 13: Hartanah, loji dan peralatan ialah item ketara yang: (a) Dipegang untuk kegunaan dalam pengeluaran atau pembekalan barangan atau perkhidmatan, untuk sewaan kepada pihak lain, atau untuk tujuan pentadbiran; dan (b) Dijangka digunakan melebihi satu tempoh pelaporan. Manual Perakaunan Akruan (Perenggan 5. 4): a) Had nilai dipermodalkan untuk Hartanah, Loji dan Peralatan adalah RM 2, 000 bagi setiap item b) Aset di bawah RM 2, 000 (Aset Bernilai Rendah) dianggap sebagai belanja, tetapi masih direkodkan dalam Daftar Aset. 22

Tajuk Pembentangan 1. Latarbelakang 2. Definisi dan Kelas Aset Transform asi Pengurusa n Aset

Tajuk Pembentangan 1. Latarbelakang 2. Definisi dan Kelas Aset Transform asi Pengurusa n Aset Kerajaan 3. Kitaran Hayat Aset 4. Sistem i. GFMAS – Modul Aset Isu dan Cabaran Pelaksanaan Perakaunan Aset 5. 23

Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Kitaran Hayat Aset (HLP*) PENGIKTIRAFAN Recognition PENYAHIKTIRAFAN Derecognition • Kos

Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Kitaran Hayat Aset (HLP*) PENGIKTIRAFAN Recognition PENYAHIKTIRAFAN Derecognition • Kos Awal • Kos Susulan PENGUKURAN Measurement • Semasa pengiktirafan • Selepas pengiktirafan * HLP: Hartanah Loji dan Peralatan 24

Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Kitaran Hayat Aset (HLP*) (A) Recognition (A) Initial Measurement (B)

Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Kitaran Hayat Aset (HLP*) (A) Recognition (A) Initial Measurement (B) Subsequent Measurement Upgrades Purchase Donation (C) Derecognition Goods & Services Delivered Receipt & Inspection Use Donate Retirement Disposal Sale Depreciation Transfers Scrap Impairment Revaluation Wear & Tear Selfconstructed Assembly / Installation Repairs Decommission Throughout the lifecycle of assets, there are many processes involved which may involve judgements & estimates 25

Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Kitaran Hayat Aset (HLP) A. Pengiktirafan dan Pengukuran Awal *

Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Kitaran Hayat Aset (HLP) A. Pengiktirafan dan Pengukuran Awal * (Recognition & Initial Measurement) 1) Kos Perolehan 2) Pengomponenan Aset 3) Kos Berikutnya @ Kos Tambahan (pembaikan/ penggantian penyelengaraan/ ubahsuai/ naiktaraf) B. Pengukuran Berikutnya * (Subsequent Measurement) 1) Susutnilai 2) Penjejasan 3) Penilaian Semula C. Penyahiktirafan (Derecognition) * 1) Pelupusan / Hapuskira (Untung Rugi atas Pelupusan) * Manual Perakaunan Akruan Kaedah Memperakaunkan (dibelanjakan / dipermodalkan) * Manual Operasi Perakaunan Akruan (SOP Day-2) Kaedah Memperakaunkan (dibelanjakan / dipermodalkan) 26

(A) Pengiktirafan dan Pengukuran Awal 1) Kos Perolehan Kos Awal (Initial Cost) Harga belian

(A) Pengiktirafan dan Pengukuran Awal 1) Kos Perolehan Kos Awal (Initial Cost) Harga belian + Apa-apa kos langsung yang terlibat untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan keadaan semasa untuk membolehkannya beroperasi dalam cara yang dikehendaki Kos menyediakan tapak Kos penghantaran dan pengendalian Awal Kos pemasangan duti import + kos pengendalian – diskaun perniagaan/ rebat KOS BELIA N KOS LANGSUNG Elemen Kos KOS MENANGGAL/ MENGALIH/ MEMULIHKAN TAPAK Anggaran awal kos Dismantlin menanggalkan dan g mengalihnya ke /removal/ tempat lain dan memulihkan tapak restoratio tempat ia berada n cost Jika sesuatu aset diperoleh melalui urus niaga bukan pertukaran (hadiah), kos hendaklah diukur berdasarkan nilai saksama pada tarikh perolehan. (Perenggan 27, MPSAS 17) 27

(A) Pengiktirafan dan Pengukuran Awal 2) Pengomponenan Aset Kenapa perlu komponenkan aset? Setiap bahagian

(A) Pengiktirafan dan Pengukuran Awal 2) Pengomponenan Aset Kenapa perlu komponenkan aset? Setiap bahagian daripada sesuatu item hartanah, loji dan peralatan dengan kos yang signifikan berbanding dengan jumlah kos item tersebut hendaklah disusut nilai secara berasingan. (*MPSAS-17, Para 59) Syarat Komponen Aset Kos yang signifikan (20% dari jumlah kos*) * Malaysian Public Sector Accounting Standards Usia guna berbeza * Tertakluk kepada perubahan Polisi SOP Day-2: AK Lampiran 1: Borang Pendaftaran No. Kump. Aset 28

(A) Pengiktirafan dan Pengukuran Awal 3) Kos Berikutnya @ Kos Tambahan Merekod Kos Baik

(A) Pengiktirafan dan Pengukuran Awal 3) Kos Berikutnya @ Kos Tambahan Merekod Kos Baik Pulih Aset (SOP Day-2: AK 5. 0) Kos Tambahan Dipermodalkan sebagai HLP jika: • Peningkatan nilai faedah ekonomi dan potensi perkhidmatan • Peningkatan usia guna • Penggantian komponen penting/ besar Dibelanjakan direkod di dalam penyata prestasi kewangan • Kos pembaikan dan penyelenggaraan termasuk kos buruh, barang luak dan alat ganti kecil Tidak Alat Ganti / Peralatan servis Memenuhi definisi HLP? Ya Belanja Hartanah, loji dan Peralatan • • Dijangka akan digunakan lebih daripada 1 tahun Hanya boleh digunakan berkaitan dengan item HLP 29

(A) Pengiktirafan dan Pengukuran Awal 3) Kos Berikutnya @ Kos Tambahan Kos Berikutnya (Subsequent

(A) Pengiktirafan dan Pengukuran Awal 3) Kos Berikutnya @ Kos Tambahan Kos Berikutnya (Subsequent Cost) (MPSAS 17, Para 23 -25) Pembaikan, dan penyelenggaraa n (e. g. kos buruh & consumables) untuk mengembalikan dan mengekalkan faedah ekonomi masa depan DIBELANJAKA N DIPERMODALK AN i. Peningkatan nilai faedah ekonomi dan potensi perkhidmatan ii. Memanjangkan usia guna iii. Penggantian berkala bagi Komponen penting/besar iv. Syarat menyambung operasi aset 30

(A) Pengiktirafan dan Pengukuran Awal 3) Kos Berikutnya @ Kos Tambahan POLISI PERAKAUNAN •

(A) Pengiktirafan dan Pengukuran Awal 3) Kos Berikutnya @ Kos Tambahan POLISI PERAKAUNAN • Kos penggantian bagi bahagian aset yang meningkatkan manfaat ekonomi, potensi perkhidmatan dan usia guna aset hendaklah dipermodalkan dengan penyahiktirafan yang setara bagi bahagian yang diganti. (Perenggan 5. 10(a)) • Belanja pembaikan dan penyelenggaraan tidak boleh dipermodalkan. (Perenggan 5. 10(a)) SOP Day-2: AK Lampiran 7: Borang Kos Penggantian Aset 31

(B) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) 1) Susutnilai Setiap komponen sesuatu item HLP yang mempunyai

(B) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) 1) Susutnilai Setiap komponen sesuatu item HLP yang mempunyai kos yang signifikan daripada jumlah kos item tersebut hendaklah disusut nilai secara berasingan. Nilai sisa dan usia guna aset hendaklah dikaji sekurangnya pada setiap tarikh pelaporan tahunan dan, jika jangkaan berbeza daripada anggaran terdahulu, maka perubahan itu hendaklah dilaporkan sebagai perubahan dalam anggaran perakaunan mengikut MPSAS 3, Polisi Perakaunan, Perubahan dalam Anggaran Perakaunan dan Kesilapan. Amaun susut nilai sesuatu aset ditentukan setelah ditolak nilai sisa. Tanah dan Bangunan adalah aset yang berasingan diperakaunkan secara berasingan, walaupun perolehan 32

(B) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Susut Nilai Terkumpul ASET T 1 BELANJA Penyata Prestasi

(B) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Susut Nilai Terkumpul ASET T 1 BELANJA Penyata Prestasi Kewangan Penyata Kedudukan Kewangan 1) Susutnilai T 2 T 3 T 4 T 5 Tempoh Belanja Susut Nilai Susut nilai adalah pengagihan sistematik terhadap amaun boleh susut nilai bagi sesuatu aset berbanding usia gunanya. 33

(B) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) 1) Susutnilai Penentuan Kadar Susutnilai melalui Usia Guna Aset

(B) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) 1) Susutnilai Penentuan Kadar Susutnilai melalui Usia Guna Aset Faktor-faktor yang menentukan usia guna Jangkaan penggunaan aset Jangkaan fizikal haus dan lusuh Program pembaikan dan penyelenggaraan Keusangan teknikal atau komersil Undang-undang atau had penggunaan sesuatu aset, seperti tarikh tamat tempoh pajakan yang berkaitan. [Usia guna] [Usia ekonomi] 34

(B) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) 1) Susutnilai Polisi Perakaunan Akruan 35

(B) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) 1) Susutnilai Polisi Perakaunan Akruan 35

(B) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) 2) Penjejasan adalah kerugian dalam manfaat ekonomi masa hadapan

(B) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) 2) Penjejasan adalah kerugian dalam manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan sesuatu aset selepas ditolak susutnilai. 2 kategori aset iaitu : Aset Penjana Tunai MPSAS-Aset 26 Bukan Penjana Tunai MPSAS 21 36

Petunjuk Penjejasan - Kerosakan fizikal aset - Aset menjadi usang Dalama Luaran n -

Petunjuk Penjejasan - Kerosakan fizikal aset - Aset menjadi usang Dalama Luaran n - Perubahan signifikan (penstruktura n, discontinuing ) - Laporan Dalaman - Perubahan pasaran - Perubahan signifikan (teknologi, perundangan, ekonomi) - Peningkatan kadar faedah (MPSAS 26) - Pemberhentian permintaan bagi perkhidmatan yang di sediakan oleh aset. 37

(B) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) 3) Penilaian Semula Penilaian semula aset hanya perlu dilakukan

(B) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) 3) Penilaian Semula Penilaian semula aset hanya perlu dilakukan pada setiap tiga(3) atau lima(5) tahun. Manual Perakaunan Akruan 38

(C) Penyahiktirafan (Derecognition) Pelupusan/ Hapuskira Amaun bawaan sesuatu item HLP hendaklah dinyahiktirafkan: i. Semasa

(C) Penyahiktirafan (Derecognition) Pelupusan/ Hapuskira Amaun bawaan sesuatu item HLP hendaklah dinyahiktirafkan: i. Semasa pelupusan; atau ii. apabila tiada manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan dijangkakan dari penggunaan atau pelupusan • Untung atau rugi yang timbul dari penyahiktirafan item HLP hendaklah dimasukkan ke dalam lebihan atau kurangan apabila item tersebut dinyahiktirafkan (melainkan MPSAS 13 menghendaki sebaliknya ke atas jualan dan pajakan balik) • Untung tidak boleh dikelaskan sebagai hasil Untung atau rugi yang timbul daripada penyahiktrafan item HLP hendaklah ditentukan sebagai perbezaan antara pelupusan bersih, jika ada, dengan amaun bawaan item tersebut. 39

TRANSFORMASI PENGURUSAN ASET KERAJAAN Pengiktirafan dan Pengukuran Awal • Kos Perolehan • Komponen Aset

TRANSFORMASI PENGURUSAN ASET KERAJAAN Pengiktirafan dan Pengukuran Awal • Kos Perolehan • Komponen Aset • Kos Tambahan (Ubahsuai/ Naiktaraf) Kitaran Hayat Aset (overview) Pengukuran Berikutnya • Susutnilai * • Penjejasan * • Penilaian Semula * Pelupusan • Pelupusan Dengan Hasil * • Pelupusan Tukar Barang/ Tukar Beli * Penyata Kewangan • Transaksi Aset melalui Bajet (Sistem e. P dan Sistem i. GFMAS) • Transaksi Aset TANPA melalui Bajet (Sistem i. GFMAS) * Menyedia maklumat beserta dokumen sokongan * untuk rekod transaksi dalam Sistem i. GFMAS 40

PENGURUSAN ASET KERAJAAN Mesyuarat JKPAK : Kunci-masuk/ Daftar Perolehan Aset Pemeriksaan, Penyelenggaraan, Kemaskini Rekod,

PENGURUSAN ASET KERAJAAN Mesyuarat JKPAK : Kunci-masuk/ Daftar Perolehan Aset Pemeriksaan, Penyelenggaraan, Kemaskini Rekod, Pelupusan Laporan Suku Tahun/ Tahunan Output JKPAK : Jawatankuasa Pengurusan Aset 41 Kerajaan

PENGURUSAN ASET KERAJAAN Mesyuarat JKPAK (Fasiliti) : Kunci-masuk Daftar Premis Aset (DPA)/ Daftar Aset

PENGURUSAN ASET KERAJAAN Mesyuarat JKPAK (Fasiliti) : Kunci-masuk Daftar Premis Aset (DPA)/ Daftar Aset Khusus (DAK) Penyelenggaraan, Kemaskini Rekod, Pelupusan Laporan Suku Tahun/ Output Tahunan JKPAK : Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 42

Data Aset dalam Sistem SPA/ SPATA Merekod daftar Perolehan Aset/ (My. SPA) DPA &

Data Aset dalam Sistem SPA/ SPATA Merekod daftar Perolehan Aset/ (My. SPA) DPA & DAK Aset (My. SPATA) (historical cost/ kos belian) Pelupusan/ Hapuskira (historical cost) Nilai aset (RM) kekal statik sehingga tempoh pelupusan 43

Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Kitaran Hayat Aset (Rekod Aset) dalam Sistem i. GFMAS Output

Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Kitaran Hayat Aset (Rekod Aset) dalam Sistem i. GFMAS Output Penyediaan set dokumen lengkap bagi Transaksi Aset Tanpa melalui Bajet Perolehan Aset melalui Bajet Kunci masuk dalam Sistem i. GFMAS (Modul Aset) Penyata Kewangan Kementeria n Intergrasi Sistem i. GFMAS dan e. P 44

Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Kitaran Hayat Aset (Rekod Aset) dalam Sistem i. GFMAS Pelupusan/

Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Kitaran Hayat Aset (Rekod Aset) dalam Sistem i. GFMAS Pelupusan/ Hapuskira (Gain/Loss on Disposal) Nilai Aset (RM) > Kos berikutnya (Kos Baikpulih) > Penilaian Semula > Susutnilai > Penjejasan Carriying Amount/ Nilai Bawaan Aset Dilapor Setiap Tahun dalam Depreciate in Value Appreciate in Value Perolehan aset (Sistem e. P/ i. GFMAS) (Historical Cost/ Puchase Price) 45

Tajuk Pembentangan 1. Latarbelakang Transform asi Pengurusa n Aset Kerajaan 2. Definisi dan Kelas

Tajuk Pembentangan 1. Latarbelakang Transform asi Pengurusa n Aset Kerajaan 2. Definisi dan Kelas Aset 3. Kitaran Hayat Aset 4. Sistem i. GFMAS – Modul Aset 5. Isu dan Cabaran Pelaksanaan Perakaunan Aset 46

Sistem i. GFMAS: PERAKAUNAN ASET (ASSET ACCOUNTING (AA) Modul Perakaunan Aset (Asset Accounting (AA))

Sistem i. GFMAS: PERAKAUNAN ASET (ASSET ACCOUNTING (AA) Modul Perakaunan Aset (Asset Accounting (AA)) adalah modul yang mengurus dan memantau Aset Kerajaan Persekutuan Malaysia (FGOM). Modul ini memberikan maklumat terperinci mengenai transaksi yang melibatkan aset, termasuk data induk aset, transaksi aset, aktiviti bulanan / tahunan, laporan serta berantara-muka dengan sistem agensi lain. 47

Pengenalan Modul Perakaunan Aset i. GFMAS Data Induk Aset Perolehan Aset Pajakan Kewangan Aset

Pengenalan Modul Perakaunan Aset i. GFMAS Data Induk Aset Perolehan Aset Pajakan Kewangan Aset Dalam Pembinaan Merekod semua Pindahan Aset transaksi Pengelasan Aset Kitaran Hayat Penilaian Semula Aset Pelupusan Aset/ Pelarasan Aset Pembatalan Urusniaga Susutnilai Secara Manual i. GFMAS Service Desk / Solution Manager 48

Impak Modul AA (Asset Accounting) Sistem i. GFMAS Sebelu m Sistem i. GFMAS Menyokong

Impak Modul AA (Asset Accounting) Sistem i. GFMAS Sebelu m Sistem i. GFMAS Menyokong transaksi seperti perolehan asal dan kos tambahan, pemindahan, penilaian semula, penurunan nilai dan pelupusan serta pengiktirafan susutnilai penuh aset. Penyenaraian Daftar Aset tidak mempunyai hubungan rekod kewangan. Semua penyelenggaraan dan pergerakan mempunyai kesan kewangan. Transaksi Aset Ketara tidak menyeluruh dan tidak direkodkan dalam Penyata Kewangan. 49

Sistem i. GFMAS – Modul Aset INPUT Transaksi Kewangan (*CAA) Aplikasi Sistem i. GFMAS

Sistem i. GFMAS – Modul Aset INPUT Transaksi Kewangan (*CAA) Aplikasi Sistem i. GFMAS OUTPUT Penyata Kewangan Persekutuan Penentuan kod *Carta Akaun Asas Akruan (CAA) ASET yang tepat 50

KOMPONEN PENYATA KEWANGAN KOMPONEN MPSAS Penyata Kedudukan Kewangan 1 Penyata Prestasi Kewangan 1 Penyata

KOMPONEN PENYATA KEWANGAN KOMPONEN MPSAS Penyata Kedudukan Kewangan 1 Penyata Prestasi Kewangan 1 Penyata Perubahan dalam Aset Bersih/Ekuiti 1 Penyata Aliran Tunai 2 Penyata Prestasi Bajet 24 Nota kepada Akaun 1 51

JENIS AKAUN Penyata Kedudukan Kewangan/ Balance Sheet ASET LIABILITI HASIL EKUITI BELANJA Penyata Prestasi

JENIS AKAUN Penyata Kedudukan Kewangan/ Balance Sheet ASET LIABILITI HASIL EKUITI BELANJA Penyata Prestasi Kewangan/ Profit and Loss 52

CARTA AKAUN ASAS AKRUAN (CAA) / Kod Akaun Jenis Akaun H - Hasil B-

CARTA AKAUN ASAS AKRUAN (CAA) / Kod Akaun Jenis Akaun H - Hasil B- Belanja? PEROLEHAN A - Aset Dipermodalka n? L - Liabiliti E - Ekuiti 53

PROFIL CARTA AKAUN ASAS AKRUAN (CAA) Mengekalkan Kod Sedia ada Perbelanjaan dan Hasil PS

PROFIL CARTA AKAUN ASAS AKRUAN (CAA) Mengekalkan Kod Sedia ada Perbelanjaan dan Hasil PS 1. 1 dengan tambahan kod-kod yang melibatkan perakaunan akruan Jenis Akaun • 1 aksara • (alpha) Kelas Akaun • 2 aksara • (nombor ) Sub Kelas • 1 aksara • (nombor ) https: //ecaa. anm. gov. my/utama/index. php SPANM Bil. 10/2017 Siri • 1 aksara • (nombo r) Sub-Siri • 3 aksara • (nombor ) 54

Carta Alir Penentuan Kod CAA bagi Perolehan Hartanah, Loji dan Peralatan (A 1430000) dan

Carta Alir Penentuan Kod CAA bagi Perolehan Hartanah, Loji dan Peralatan (A 1430000) dan Usia Guna Aset B 022 xxxx 55

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN ASET Aset Semasa CAA* Tunai dan Kesetaraan Tunai A 0100000 Akaun

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN ASET Aset Semasa CAA* Tunai dan Kesetaraan Tunai A 0100000 Akaun Belum Terima A 0300000 Perbelanjaan Terdahulu A 0500000 Inventori Untuk Digunakan A 0600000 Inventori Untuk Dijual A 0700000 Aset Bukan Semasa Akaun Belum Terima A 0300000 Hartanah, Loji dan Peralatan A 1400000 Aset Pajakan Kewangan A 1500000 Aset Konsesi A 1800000 * CAA: Carta Akaun Asas Akruan/ Kod 56

Sistem i. GFMAS – KELAS ASET 57

Sistem i. GFMAS – KELAS ASET 57

Penentuan Kod Carta Akaun Asas Akruan bagi Perolehan Hartanah, Loji dan Peralatan (A 1430000)

Penentuan Kod Carta Akaun Asas Akruan bagi Perolehan Hartanah, Loji dan Peralatan (A 1430000) Mengikut Kelas dan Usia Guna Aset • 31000 -Tanah • 32000 -Bangunan • 33000 -Infrastruktur • 34000 -Kenderaan/ Jentera • 35000 -Kelengkapan dan Peralatan Lampiran: Penetapan Usia Guna Aset 58

Nota Kepada Penyata Kewangan 13. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN Kedudukan Hartanah, Loji dan Peralatan

Nota Kepada Penyata Kewangan 13. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN Kedudukan Hartanah, Loji dan Peralatan pada 31 Disember 20 x 1 adalah seperti berikut: Nilai Buku Bersih Tanah RM Bangunan Infrastruktur Kenderaan Kelengkapan Aset & Jentera & Peralatan Pertahanan RM RM x Pelbagai Hartanah, Loji & Peralatan RM x Pada 1 Januari 20 x 1 x x RM x Tambahan x x Pelupusan x x Pengelasan x x Susut Nilai x x Penjejasan Nilai x x XX XX x x x x x x XX XX x XX 59 x Pada 31 Disember 20 x 1 Pada 1 Januari 20 x 1 Kos Susut Nilai Terkumpul Penjejasan Nilai Terkumpul Nilai Buku Bersih Pegangan: Pajakan Kewangan x x x

PORTAL i. GFMAS (https: //1 gfmasportal. anm. gov. my/irj/po rtal) 60

PORTAL i. GFMAS (https: //1 gfmasportal. anm. gov. my/irj/po rtal) 60

MPK AA 01 – Pengenalan Prosedur Perakaunan Aset 61

MPK AA 01 – Pengenalan Prosedur Perakaunan Aset 61

MPK AA 01 – Pengenalan Prosedur Perakaunan Aset 62

MPK AA 01 – Pengenalan Prosedur Perakaunan Aset 62

SISTEM i. GFMAS – URUSNIAGA MODUL PAA ROSES PERAKAUNAN ASET (AA) JENIS PENJELASAN DOKUMEN

SISTEM i. GFMAS – URUSNIAGA MODUL PAA ROSES PERAKAUNAN ASET (AA) JENIS PENJELASAN DOKUMEN Perolehan Aset (Hadiah/Sumbangan) AA Urusniaga Aset Perolehan Aset (Pajakan Kewangan) AH Perolehan Aset Pajakan Kewangan Perolehan Aset (Konsesi) AL Perolehan Aset Konsesi Perolehan Aset (1 SPLN) AE Perolehan Aset Melalui 1 SPLN Arahan/Proses Penyelesaian AUC AA Urusniaga Aset Pindahan Aset AA Urusniaga Aset Pengelasan Aset AG Pengelasan Aset Pelarasan Aset (Tukar Barang) AJ Lupus / Laras Tukar Barang Pelarasan Aset (Tukar Beli) AK Lupus / Laras Tukar Beli Penjejasan Nilai Aset AA Urusniaga Aset Penilaian Semula Aset AA Urusniaga Aset Susutnilai Aset secara manual AA Urusniaga Aset Pembatalan Pengelasan AG Pengelasan Aset Pembatalan Lain AR Batal Urusniaga Aset Pembatalan 1 SPLN AS Batal Perolehan Aset melalui 1 SPLN 63

Sistem i. GFMAS – Status Dokumen AA Status Perihal Status 00 Daftar/Kemaskini 10 Hantar

Sistem i. GFMAS – Status Dokumen AA Status Perihal Status 00 Daftar/Kemaskini 10 Hantar 20 Sah/Perakuan I 22 Kuiri Oleh Pengesah/Perakuan I 30 Semak Oleh Pejabat Perakaunan 32 Kuiri Oleh Pejabat Perakaunan 40 Lulus/Perakuan II 42 Kuiri Oleh Pelulus/Perakuan II 60 Telah Di 'Post' di Sub Modul Aset 80 Telah Di 'Post' 74 Dokumen Dihapus 64

1. Wujud 65

1. Wujud 65

66

66

67

67

1. Semak Data 2. Simpan 3. Simulasi 4. Hantar (ke Peraku I, Semak AO

1. Semak Data 2. Simpan 3. Simulasi 4. Hantar (ke Peraku I, Semak AO dan Peraku II) *Peraku I, Semak AO, Peraku II – tindakan di STH 68

1. Semak Data 2. Simpan 3. Simulasi 4. Hantar (ke Peraku I, Semak AO

1. Semak Data 2. Simpan 3. Simulasi 4. Hantar (ke Peraku I, Semak AO dan Peraku II) *Peraku I, Semak AO, Peraku II – tindakan di STH 69

1. Semak Data 2. Simpan 3. Simulasi 4. Hantar (ke Peraku I, Semak AO

1. Semak Data 2. Simpan 3. Simulasi 4. Hantar (ke Peraku I, Semak AO dan Peraku II) *Peraku I, Semak AO, Peraku II – tindakan di STH 70

Sistem i. GFMAS OVERVIEW SKOP PERAKAUNAN ASET PORTAL i. GFMAS Data Induk SAP-GUI i.

Sistem i. GFMAS OVERVIEW SKOP PERAKAUNAN ASET PORTAL i. GFMAS Data Induk SAP-GUI i. GFMAS Perakaunan Aset Perolehan Aset • • • Pengwujudan Kemaskini Paparan Aset Pajakan Kewangan / Konsesi • • Muat Naik Hapus Baucar Jurnal Carian Penyelesaian Aset Dalam Pembinaan Pelarasan Aset Susut Nilai Secara Manual Laporan Aset Aktiviti Hujung Bulan Aktiviti Hujung Tahun Pindahan Aset Integrasi Sistem Luar Pengelasan Aset Conversion Penjejasan Nilai Aset Laporan Penilaian Semula Aset Pembatalan Urusniaga Aset Pelupusan Aset 71

Tajuk Pembentangan 1. Latarbelakang Transform asi Pengurusa n Aset Kerajaan 2. Definisi dan Kelas

Tajuk Pembentangan 1. Latarbelakang Transform asi Pengurusa n Aset Kerajaan 2. Definisi dan Kelas Aset 3. Kitaran Hayat Aset 4. Sistem i. GFMAS – Modul Aset 5. Isu dan Cabaran Pelaksanaan Perakaunan Aset 72

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Definisi dan Kelas Aset Penentuan Kelas Aset Hartanah, Loji dan

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Definisi dan Kelas Aset Penentuan Kelas Aset Hartanah, Loji dan Peralatan (HLP)? Aset Alih vs. Aset Tak Alih? Pemilihan Kod Akaun (Carta Asas Akaun Akruan) Yang Menepati Sub-Kelas Aset serta Usia Guna? Tanah Bangunan Infrastruktur Kenderaan/ Jentera Peralatan 73

74

74

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Awal) Penentuan Kos Perolehan (Elemen Kos)?

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Awal) Penentuan Kos Perolehan (Elemen Kos)? a) Harga Belian (Purchase Price) b) Kos Langsung (Direct Cost) c) Anggaran Kos Menanggal/ Memulih (Provision of Dismantling) 75

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Awal) Ø Penentuan Komponen Aset? a)

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Awal) Ø Penentuan Komponen Aset? a) b) Amaun Komponen (Treshold 20% dari jumlah Kos Perolehan); DAN Usia Guna Komponen yang Berbeza Ø No. Kumpulan Aset hanya boleh didaftarkan bagi Sub. Kelas yang sama sahaja. Contoh: A 1434199 Kenderaan Lain A 1435502 Alat Kelengkapan Perubatan Syor: Jika berlainan sub-kelas aset seperti contoh, sedia Rekod Manual di Luar Sistem SOP Day 2: AK Lampiran 1: Borang Pendaftaran Nombor Kumpulan Aset 76

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Awal) Contoh Komponen Aset (Ambulans) Jenis

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Awal) Contoh Komponen Aset (Ambulans) Jenis Komponen Engine Chasis Upgrading/ Modification (Body) Advance Cardiac Care Device Portable Ventilator Fordable Stretcher Kos % Usia Sumbangan Guna Kos 196, 10 39% 15 0 125, 08 25% 15 0 100, 70 20% 20 0 36, 57 7% 20 0 26, 50 5% 20 0 18, 55 4% 15 0 Perlu Komponen? YA / TIDAK (main component) GRIN Compatible Mobile Radio Communication Device Jumlah 503, 500 100% SOP Day 2: AK Lampiran 1: Borang Pendaftaran Nombor Kumpulan Aset ID Aset i. GFMAS (12 aksara) 77

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Awal) SENARAI KOMPONEN UTAMA Sumber Data:

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Awal) SENARAI KOMPONEN UTAMA Sumber Data: Bahagian Kejuruteraan ASET TAK ALIH KKM 1 AIR CONDITIONING FIRE FIGHTING AUTOCLAVE LIFT 6 2 BOILER / CALORIFIER 7 GENERATOR SET KOMPONE N UTAMA 3 8 4 9 MEDICAL GAS 5 Uninteruptable Power Supply (UPS) Main Switchboard (MSB) / Distribution Board (DB) Adakah Komponen Utama ATA memenuhi syarat Komponen Aset dalam Penyata Kewangan? 78

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Awal) Penentuan Kos Berikutnya (Baik Pulih,

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Awal) Penentuan Kos Berikutnya (Baik Pulih, Kos Tambahan, samada Belanja ATAU Aset? a) Efisiensi b) Kapasiti c) Usia guna Lampiran 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / SOP Day-2: AK Lampiran 6: Senarai Semak Penentuan Kos Baik Pulih AK Lampiran 7: Borang Kos Penggantian Aset 79

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Berikutnya) Penentuan Usia Guna Aset? Semasa

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Berikutnya) Penentuan Usia Guna Aset? Semasa – rujuk Kadar Susutnilai dari JANM (Lampiran) Akan Datang: 1) Kajian semula kadar usia guna aset? (Kementerian) 2) Perubahan Dasar dan Polisi Perakaunan (Peringkat Pusat) 80

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Berikutnya) Penjejasan Aset? Semasa – KIV

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Berikutnya) Penjejasan Aset? Semasa – KIV (sehingga migrasi data selesai) Akan Datang – Syor: Pembentangan dan keputusan dalam Mesyuarat Aset, seterusnya daftar jurnal pelarasan rekod dalam Sistem i. GFMAS Tindakan untuk melapor, menyedia dokumen 81

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Berikutnya) Penyahiktirafan Aset? (Pelupusan dan Hapuskira)

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Kitaran Hayat Aset (Pengukuran Berikutnya) Penyahiktirafan Aset? (Pelupusan dan Hapuskira) Sebelum : Daftar Pelupusan Aset dalam SPA dan SPATA Semasa : KIV (sehingga migrasi data selesai) Catatan Jurnal pelupusan aset dalam Sistem i. GFMAS Kiraan Untung/ Rugi atas Pelupusan 82

Rumusan: Kitaran Hayat Aset Daftar Perolehan Aset Pengiktirafan & Pengukuran Awal Tidak merekod perubahan

Rumusan: Kitaran Hayat Aset Daftar Perolehan Aset Pengiktirafan & Pengukuran Awal Tidak merekod perubahan nilai aset Pengukuran Berikutnya Daftar Pelupusan Aset Pelupusan Perolehan melalui e. P/ i. GFMAS Catatan Jurnal (turun/ naik nilai aset) Catatan Jurnal (menyahikti raf aset) 83

Rumusan: Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Definisi Aset dan Kedudukan Aset dalam Penyata Kewangan Kenalpasti

Rumusan: Transformasi Pengurusan Aset Kerajaan Definisi Aset dan Kedudukan Aset dalam Penyata Kewangan Kenalpasti situasi yang memberi impak terhadap Kitaran Hayat Aset Kunci-masuk Catatan Jurnal dalam i. GFMAS Pematuhan Piawaian bagi Penyata Kewangan Persekutuan Merekod impak Kitaran Hayat Aset dalam i. GFMAS 84

Unit Perakaunan Aset dan Inventori Bahagian Akaun Kementerian Kesihatan Malaysia acc_upai@moh. gov. my 03

Unit Perakaunan Aset dan Inventori Bahagian Akaun Kementerian Kesihatan Malaysia acc_upai@moh. gov. my 03 -8883 3252 https: //account. moh. gov. my/ Isma Juwana Abd Aziz (8883 3334) Zaidah Omar (8883 3268) Yuslawati Yunus (8883 3323) 85

Sekian Terima Kasih

Sekian Terima Kasih