MODUL 11 REKOD TAK LENGKAP 2 1 PENGENALAN

  • Slides: 23
Download presentation
MODUL 11 REKOD TAK LENGKAP

MODUL 11 REKOD TAK LENGKAP

2. 1 PENGENALAN REKOD TAK LENGKAP • REKOD TAK LENGKAP Amalan perekodan maklumat perakaunan

2. 1 PENGENALAN REKOD TAK LENGKAP • REKOD TAK LENGKAP Amalan perekodan maklumat perakaunan yang tidak mengikut sistem catatan bergu atau mengamalkan catatan tunggal Biasanya diamalkan oleh perniagaan kecil-kecilan seperti gerai sayuran dan buah-buahan di pasar malam atau pasar tani, warung makanan dan kedai runcit

SEBAB REKOD PERNIAGAAN TIDAK LENGKAP Tidak mengamalkan catatan bergu Catatan urusniaga yang tidak dibuat

SEBAB REKOD PERNIAGAAN TIDAK LENGKAP Tidak mengamalkan catatan bergu Catatan urusniaga yang tidak dibuat langsung Rekod-rekod perakaunan yang musnah atau hilang Dokumen urus niaga tidak disimpan secara sistematik

Kaedah Penentuan Untung Rugi Perniagaan Kaedah Perbandingan * Membandingkan Modal Awal dengan Modal Akhir

Kaedah Penentuan Untung Rugi Perniagaan Kaedah Perbandingan * Membandingkan Modal Awal dengan Modal Akhir bagi menentukan untung atau rugi perniagaan Kaedah Analisis * Proses menganalisis urus niaga bagi menentukan hasil dan belanja semasa penyediaan Penyata Kewangan

IMPLIKASI REKOD TAK LENGKAP TERHADAP MAKLUMAT PERAKAUNAN PERNIAGAAN Imbangan Duga tidak dapat disediakan kerana

IMPLIKASI REKOD TAK LENGKAP TERHADAP MAKLUMAT PERAKAUNAN PERNIAGAAN Imbangan Duga tidak dapat disediakan kerana ketepatan rekod diragui Untung atau rugi sukar ditentukan Kesilapan sukar dikesan di dalam buku perniagaan. Ini menyebabkan kes penyelewangan boleh berlaku Kesan Rekod Perakaunan yang Tidak Lengkap Penyata Kedudukan Kewangan sukar disediakan Perbandingan prestasi perniagaan tidak dapat dilakukan dengan tepat

2. 2 KAEDAH PERBANDINGAN • Satu kaedah yang membandingkan Modal Awal dengan Modal Akahir

2. 2 KAEDAH PERBANDINGAN • Satu kaedah yang membandingkan Modal Awal dengan Modal Akahir bagi menentukan untung atau rugi perniagaan • Modal boleh ditentukan dengan menggunakan persamaan perakaunan: Modal Aset Rekod minimum yang perlu disimpan oleh peniaga i) Aset awal tahun dan akhir tahun ii) Liabiliti awal tahun dan akhir tahun Liabiliti

MAKLUMAT UNTUK MENENTUKAN UNTUNG ATAU RUGI • Perniagaan boleh menggunakan maklumat modal awal tahun

MAKLUMAT UNTUK MENENTUKAN UNTUNG ATAU RUGI • Perniagaan boleh menggunakan maklumat modal awal tahun dan akhir tahun untuk menentukan untung atau rugi. Modal Aset Liabiliti • Nilai Untung Bersih atau Rugi Bersih dapat dihitung dengan menggunakan rumus: Untung/ Rugi Bersih Modal Akhir Modal Awal

MAKLUMAT UNTUK MENENTUKAN UNTUNG ATAU RUGI • Sekiranya ada Ambilan dan Modal Tambahan Untung/

MAKLUMAT UNTUK MENENTUKAN UNTUNG ATAU RUGI • Sekiranya ada Ambilan dan Modal Tambahan Untung/ Rugi Bersih Modal Akhir Ambilan Modal Tambahan Modal Awal

ANALISIS ASET DAN LIABILITI • Maklumat kewangan perlu dianalisis untuk menentukan Aset dan Liabiliti

ANALISIS ASET DAN LIABILITI • Maklumat kewangan perlu dianalisis untuk menentukan Aset dan Liabiliti bagi membolehkan jumlah modal ditentukan • Modal diperoleh dengan membandingkan Aset dan Liabiliti pada awal dan akhir tempoh perakaunan

PENYEDIAAN PENYATA MENGIRA MODAL Penyata Mengira Modal Awal/Akhir Aset RM Alatan Pejabat XXX Akaun

PENYEDIAAN PENYATA MENGIRA MODAL Penyata Mengira Modal Awal/Akhir Aset RM Alatan Pejabat XXX Akaun Belum Terima XXX Inventori XXX Bank XXX RM XXXX Tolak: Liabiliti Akaun Belum Bayar XXX Kadar bayaran belum bayar XXXX Modal pada ………………. (tarikh) XXXXX

PENYEDIAAN PENYATA MENGIRA UNTUNG ATAU RUGI Penyata Mengira Untung Rugi bagi tahun berakhir ………

PENYEDIAAN PENYATA MENGIRA UNTUNG ATAU RUGI Penyata Mengira Untung Rugi bagi tahun berakhir ……… RM Modal Akhir RM XXX Tambah : Ambilan XX XXX Tolak: Modal Tambahan XXX Modal Awal XXX XX Untung / (Rugi) Bersih XX/(XX)

2. 3 KAEDAH ANALISIS • Kaedah yang melibatkan proses menganalisis semua urus niaga yang

2. 3 KAEDAH ANALISIS • Kaedah yang melibatkan proses menganalisis semua urus niaga yang berlaku • Bertujuan untuk memperoleh item yang diperlukan seperti item jualan, belian, belanja dan hasil untuk menyediakan Penyata Kewangan. Rekod Minimum yang Perlu Disimpan oleh Peniaga i) iii) iv) Rekod Akaun Belum Terima dan Akaun Belum Bayar Rekod penerimaan dan pembayaran tunai atau Buku Tunai Baki tunai di tangan di bank pada awal dan akhir tahun Rekod Aset dan Liabiliti

Kaedah Analisis MAKLUMAT UNTUK MENENTUKAN UNTUNG ATAU RUGI Analisis Buku Tunai Mentaksir Jualan dan

Kaedah Analisis MAKLUMAT UNTUK MENENTUKAN UNTUNG ATAU RUGI Analisis Buku Tunai Mentaksir Jualan dan Belian Mentaksir Belanja dan Hasil

ANALISIS MAKLUMAT BUKU TUNAI BERKAITAN ITEM PENYATA PENDAPATAN DAN PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN Belian dan

ANALISIS MAKLUMAT BUKU TUNAI BERKAITAN ITEM PENYATA PENDAPATAN DAN PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN Belian dan Jualan aset bukan semasa secara tunai Belian dan Jualan barang niaga Catatan Kontra Penerimaan daripada Akaun Belum Terima Pembayaran kepada Akaun Belum Bayar Analisis Buku Tunai Baki awal dan baki akhir tunai Belanja Hasil Ambilan tunai

MENTAKSIR JUMLAH JUALAN DAN JUMLAH BELIAN • Jualan dan Belian ialah komponen yang penting

MENTAKSIR JUMLAH JUALAN DAN JUMLAH BELIAN • Jualan dan Belian ialah komponen yang penting untuk membentuk Akaun Perdagangan. • Item Jualan dan Belian melibatkan urus niaga secara tunai dan secara kredit • Analisis terhadap Buku Tunai perlu dibuat untuk mendapatkan Jualan dan Belian secara kredit • Analisis terhadap Akaun Kawalan perlu dibuat untuk mencari nilai urus niaga secara kredit

 • i) Analisis Jualan • Jumlah Jualan Tunai perlu diselaraskan dengan Jumlah Jualan

• i) Analisis Jualan • Jumlah Jualan Tunai perlu diselaraskan dengan Jumlah Jualan secara kredit Buku Tunai Jualan Tunai JUALAN Jualan Kredit • Rumus mengira Jumlah Jualan : Jumlah. J ualan Jualan Tunai Jualan Kredit Akaun Belum Terima

 • Maklumat yang perlu diambil kira semasa penyediaan Akaun Kawalan Belum Terima a)

• Maklumat yang perlu diambil kira semasa penyediaan Akaun Kawalan Belum Terima a) Baki Awal dan Baki Akhir b) Penerimaan daripada Akaun Belum Terima c) Pulangan Jualan d) Diskaun Diberi e) Hutang Lapuk

 • i) Analisis Belian • Jumlah Belian Tunai perlu diselaraskan dengan Jumlah Belian

• i) Analisis Belian • Jumlah Belian Tunai perlu diselaraskan dengan Jumlah Belian secara kredit Buku Tunai Belian Tunai BELIAN Belian Kredit • Rumus mengira Jumlah Belian : Jumlah. B elian Belian Tunai Belian Kredit Akaun Belum Bayar

 • Maklumat yang perlu diambil kira semasa penyediaan Akaun Kawalan Belum Bayar a)

• Maklumat yang perlu diambil kira semasa penyediaan Akaun Kawalan Belum Bayar a) Baki Awal dan Baki Akhir b) Pembayaran kepada Akaun Belum Bayar c) Pulangan Belian d) Diskaun Diterima

MENTAKSIR BELANJA DAN HASIL DENGAN MENGAMBIL KIRA PELARASAN • Belanja dan hasil – komponen

MENTAKSIR BELANJA DAN HASIL DENGAN MENGAMBIL KIRA PELARASAN • Belanja dan hasil – komponen utama dalam penyediaan Akaun Untung Rugi. • Analisis ke atas item belanja dan hasil dilakukan untuk menentukan belanja dan hasil sebenar yang perlu diiktiraf bagi tempoh perakaunan semasa

i) Analisis Belanja Untuk mengira belanja sebenar bagi tahun semasa, belanja dibayar, belanja belum

i) Analisis Belanja Untuk mengira belanja sebenar bagi tahun semasa, belanja dibayar, belanja belum bayar dan belanja prabayar perlu diambil kira. Format Akaun Belanja melibatkan pelarasan Akaun Belanja 20 X 8 RM Jan 1 Belanja Prabayar Dis 31 Bank Belanja Belum Bayar 20 X 8 X XXX RM Jan 1 Belanja Belum Bayar Dis 31 Untung Rugi Belanja Prabayar X XXX

 • ii) Analisis Hasil Untuk mengira jumlah hasil sebenar bagi tahun semasa, hasil

• ii) Analisis Hasil Untuk mengira jumlah hasil sebenar bagi tahun semasa, hasil diterima, hasil belum terperoleh dan hasil belum terima perlu diambil kira. Format Akaun Belanja melibatkan pelarasan Akaun Hasil 20 X 8 RM Jan 1 Hasil Belum Terima Dis 31 Untung Rugi Hasil Belum Terperoleh 20 X 8 X XXX RM Jan 1 Hasil Belum Terperoleh Dis 31 Bank Hasil Belum Terima X XXX

Jumlah Jualan Jumlah Belian Maklumat yang diperoleh daripada Kaedah Analisis Hasil Sebenar yang diterima

Jumlah Jualan Jumlah Belian Maklumat yang diperoleh daripada Kaedah Analisis Hasil Sebenar yang diterima Belanja Sebenar yang dibayar • Maklumat-maklumat di atas membolehkan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi dan Penyata Kedudukan Kewangan disediakan dengan lebih mudah