INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA PERAKAUNAN HASIL INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA

  • Slides: 76
Download presentation
INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA PERAKAUNAN HASIL

INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA PERAKAUNAN HASIL

INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA KANDUNGAN DEFINISI HASIL PIAWAIAN HASIL JENIS-JENIS HASIL PERSEMBAHAN DALAM PENYATA KEWANGAN

INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA KANDUNGAN DEFINISI HASIL PIAWAIAN HASIL JENIS-JENIS HASIL PERSEMBAHAN DALAM PENYATA KEWANGAN PENAMBAHBAIKKAN PROSES TO BE TERIMAAN KESIMPULAN 2

INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA OBJEKTIF 3

INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA OBJEKTIF 3

INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA OBJEKTIF Memastikan peserta memahami perkara berikut: Konsep & Jenis-Jenis Hasil Piawaian

INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA OBJEKTIF Memastikan peserta memahami perkara berikut: Konsep & Jenis-Jenis Hasil Piawaian Pengurusan Hasil Perekodan Hasil Dalam Perakaunan Akruan Kedudukan Hasil Dalam Penyata Kewangan 4

DEFINISI HASIL 5

DEFINISI HASIL 5

DEFINISI HASIL Terimaan ? ? Segala terimaan yang diterima dan akan diterima daripada pelbagai

DEFINISI HASIL Terimaan ? ? Segala terimaan yang diterima dan akan diterima daripada pelbagai medium terimaan seperti kaunter, pos, atau e-payment. Hasil ? ? Semua jenis pendapatan yang diterima oleh Kerajaan dalam bentuk cukai, yuran, lesen-lesen @ lain-lain terimaan. [PP Bil. 5/2005] 6

PIAWAIAN HASIL 7

PIAWAIAN HASIL 7

PIAWAIAN HASIL KERAJAAN MPSAS 9 Hasil daripada Transaksi Pertukaran - Hasil Bukan Cukai MPSAS

PIAWAIAN HASIL KERAJAAN MPSAS 9 Hasil daripada Transaksi Pertukaran - Hasil Bukan Cukai MPSAS 23 Hasil daripada Transaksi Bukan Pertukaran – Hasil Cukai dan Pindahan 8

Objektif / Skop/ Definisi DEFINISI URUS NIAGA PERTUKARAN menerima aset atau perkhidmatan, atau liabiliti

Objektif / Skop/ Definisi DEFINISI URUS NIAGA PERTUKARAN menerima aset atau perkhidmatan, atau liabiliti dilangsaikan dan secara langsung memberikan nilai yang hampir sama (terutamanya dalam bentuk wang tunai, barangan, perkhidmatan, atau penggunaan aset) kepada entiti lain sebagai pertukaran URUS NIAGA BUKAN PERTUKARAN menerima daripada atau memberi kepada entiti lain tanpa secara langsung memberi atau menerima nilai yang hampir sama sebagai pertukaran (contoh : cukai, pindahan donations) Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 9

MPSAS 9 Hasil daripada Transaksi Pertukaran - Hasil Bukan Cukai

MPSAS 9 Hasil daripada Transaksi Pertukaran - Hasil Bukan Cukai

OBJEKTIF Objektif / Skop/ Definisi • Tentukan pengolahan perakaunan daripada urus niaga pertukaran hasil

OBJEKTIF Objektif / Skop/ Definisi • Tentukan pengolahan perakaunan daripada urus niaga pertukaran hasil • Bila nak iktiraf hasil? SKOP • Untuk akaunkan hasil daripada urus niaga pertukaran: ü Penyediaan perkhidmatan; ü Jualan barangan; dan ü faedah, royalti, dan dividen • kecuali Perusahaan Perniagaan Kerajaan (GBE) Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 11

GAMBARAN KESELURUHAN Objektif / Skop/ Definisi MPSAS 9 Pendedahan Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) Jualan

GAMBARAN KESELURUHAN Objektif / Skop/ Definisi MPSAS 9 Pendedahan Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) Jualan Barangan Penyediaan Perkhidmatan Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia Faedah / Royalti / Dividen 12

DEFINISI Objektif / Skop/ Definisi NILAI SAKSAMA • amaun di mana aset boleh ditukarkan

DEFINISI Objektif / Skop/ Definisi NILAI SAKSAMA • amaun di mana aset boleh ditukarkan atau liabiliti dilangsaikan • Di antara pihak yang berpengetahuan dan bersetuju dalam urus niaga secara telus HASIL • Aliran masuk manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan yang telah diterima dan belum terima • diukur pada pertimbangan nilai saksama yang diterima atau belum terima dengan mengambilkira amaun diskaun dagangan atau rebat volum Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 13

URUS NIAGA PERTUKARAN terima dan beri nilai setara Hasil Daripada Urus niaga Pertukaran (Revenue

URUS NIAGA PERTUKARAN terima dan beri nilai setara Hasil Daripada Urus niaga Pertukaran (Revenue from Exchange Transaction) Jualan peta Jualan kraftangan Royalti BOND Faedah Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia Dividen

CONTOH Exchange transactions Non-exchange transactions • Rendering of services • Income tax • Sale

CONTOH Exchange transactions Non-exchange transactions • Rendering of services • Income tax • Sale of goods • Consumption tax • Interest income • Stamp duty • Royalties • Property tax • Dividends • Quit rent assessment • Rental income • Custom duties • Excise duties • Miscellaneous indirect taxes • Fines and penalties • Contributions and compensation from foreign countries and local contributors • Licenses, registration and permits • Public service Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 15

Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) PENYEDIAAN PERKHIDMATAN diiktiraf dengan merujuk kepada tahap kesempurnaan urus niaga

Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) PENYEDIAAN PERKHIDMATAN diiktiraf dengan merujuk kepada tahap kesempurnaan urus niaga pada tarikh pelaporan Keputusan daripada urus niaga boleh dianggar apabila: ü Amaun hasil boleh diukur dengan pasti ü Kemungkinan berlakunya manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan akan mengalir kepada entiti ü Tahap kesempurnaan urus niaga pada tarikh pelaporan boleh diukur dengan pasti ü Kos yang ditanggung dan kos untuk menyempurnakan urus niaga itu boleh diukur dengan pasti. hasil akan diiktiraf hanya setakat perbelanjaan yang boleh diperoleh semula sahaja bagi penyediaan perkhidmatan tidak dapat dianggarkan dengan pasti Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 16

PENJUALAN BARANG Pengiktirafan dan Pengukuran Hasil dari jualan barang hendaklah diiktiraf apabila syarat berikut

PENJUALAN BARANG Pengiktirafan dan Pengukuran Hasil dari jualan barang hendaklah diiktiraf apabila syarat berikut dipenuhi: (RM) ü Risiko dan ganjaran pemilikan barang yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli ü Kawalan yang efektif oleh penjual telah tiada ü Amaun hasil boleh diukur dengan pasti ü Kemungkinan manfaat mengalir masuk ekonomi atau potensi ü Kos yang telah atau yang akan ditanggung berhubung dengan urus niaga tersebut boleh diukur secara pasti Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 17

Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 18

Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 18

FAEDAH, ROYALTI & DIVIDEN Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) ü Terdapat kemungkinan bahawa manfaat ekonomi

FAEDAH, ROYALTI & DIVIDEN Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) ü Terdapat kemungkinan bahawa manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan urus niaga tersebut akan mengalir kepada entiti ü Amaun hasil boleh diukur dengan munasabah Faedah • Berdasarkan perkadaran masa yang mengambil kira kadar pulangan hasil efektif ke atas aset Royalti • Diperoleh menurut intipati perjanjian yang berkaitan Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia Dividen atau agihan yang serupa • Apabila penetapan ke atas hak pemegang saham atau entiti untuk menerima bayaran tersebut 19

Interest income using effective interest rate – Illustrative example (Scenario A. 2) An entity

Interest income using effective interest rate – Illustrative example (Scenario A. 2) An entity purchases a 5 year RM 100, 000 bond at 9% when the market rate of interest is 8%. The fair value of the bond amounts to RM 104, 100. Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 20

Interest income using effective interest rate – Illustrative example (Scenario A. 2) (cont’d) Pasukan

Interest income using effective interest rate – Illustrative example (Scenario A. 2) (cont’d) Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 21

Interest income using effective interest rate – Illustrative example (Scenario A. 2) (cont’d) Pasukan

Interest income using effective interest rate – Illustrative example (Scenario A. 2) (cont’d) Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 22

Dasar perakaunan pengiktirafan hasil, termasuk Pendedahan kaedah yang digunakan untuk tentukan tahap penyempurnaan urus

Dasar perakaunan pengiktirafan hasil, termasuk Pendedahan kaedah yang digunakan untuk tentukan tahap penyempurnaan urus niaga yang melibatkan penyediaan perkhidmatan. Amaun bagi setiap kategori hasil yang signifikan diiktiraf bagi hasil diperoleh daripada: i. Penyediaan perkhidmatan; ii. Jualan barangan iii. Faedah , Royalti & Dividen Amaun hasil yang diperoleh daripada pertukaran barangan atau perkhidmatan yang telah dimasukkan dalam setiap kategori hasil yang signifikan Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 23

Hasil dari Urusniaga Pertukaran • Penyediaan Perkhidmatan • Jualan Barang • Faedah • Royalti

Hasil dari Urusniaga Pertukaran • Penyediaan Perkhidmatan • Jualan Barang • Faedah • Royalti • Dividen • Lain-lain Hasil Pertukaran Tahun Pertama 24

TARIKH KUAT KUASA • Sebuah entiti hendaklah menggunakan Piawaian ini bagi Penyata Kewangan yang

TARIKH KUAT KUASA • Sebuah entiti hendaklah menggunakan Piawaian ini bagi Penyata Kewangan yang meliputi tempoh bermula pada atau selepas 1 Januari, 2017. • Penggunaan awal adalah digalakkan. Jika entiti menggunpakai Piawaian ini bagi tempoh bermula sebelum 1 Januari 2017, ia hendaklah mendedahkan fakta ini. Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 25

MPSAS 23 Hasil Dari Urusniaga Bukan Pertukaran (Cukai dan Pindahan)

MPSAS 23 Hasil Dari Urusniaga Bukan Pertukaran (Cukai dan Pindahan)

GAMBARAN KESELURUHAN Objektif / Skop/ Definisi MPSAS 23 Pendedahan Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) Cukai

GAMBARAN KESELURUHAN Objektif / Skop/ Definisi MPSAS 23 Pendedahan Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) Cukai Pindahan Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 27

Objektif / Skop/ Definisi OBJEKTIF • Tetapkan keperluan laporan kewangan bagi hasil daripada urus

Objektif / Skop/ Definisi OBJEKTIF • Tetapkan keperluan laporan kewangan bagi hasil daripada urus niaga bukan pertukaran • Kenal pasti pengiktirafan dan pengukuran hasil daripada urus niaga bukan pertukaran SKOP • Entiti yang menyediakan dan mempersembahkan Penyata Kewangan di bawah perakaunan asas akruan • Piawaian ini tidak terpakai kepada entiti kombinasi yang urus niaga bukan pertukaran • kecuali Perusahaan Perniagaan Kerajaan (GBE) Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 28

DEFINISI Objektif / Skop/ Definisi URUS NIAGA PERTUKARAN menerima aset atau perkhidmatan, atau liabiliti

DEFINISI Objektif / Skop/ Definisi URUS NIAGA PERTUKARAN menerima aset atau perkhidmatan, atau liabiliti dilangsaikan dan secara langsung memberikan nilai yang hampir sama (terutamanya dalam bentuk wang tunai, barangan, perkhidmatan, atau penggunaan aset) kepada entiti lain sebagai pertukaran URUS NIAGA BUKAN PERTUKARAN menerima daripada atau memberi kepada entiti lain tanpa secara langsung memberi atau menerima nilai yang hampir sama sebagai pertukaran (contoh : cukai, pindahan donations) Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 29

Objektif / Skop/ HASIL Definisi DEFINISI • Aliran masuk kasar manfaat ekonomi atau potensi

Objektif / Skop/ HASIL Definisi DEFINISI • Aliran masuk kasar manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan yang diterima dan belum terima • Yang menyebabkan pertambahan aset bersih/ekuiti, selain dari peningkatan sumbangan dari pemilik • diukur pada pertimbangan nilai saksama yang diterima atau belum terima setelah mengambil kira diskaun perniagaan dan volum rebat Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 30

DEFINISI Objektif / Skop/ Definisi CUKAI manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan yang mesti dibayar

DEFINISI Objektif / Skop/ Definisi CUKAI manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan yang mesti dibayar atau kena bayar selaras dengan undang-undang dan peraturan yang termaktub TETAPI tidak termasuk penguatkuasaan denda atau penalti disebabkan ketidakpatuhan undang-undang Contoh: GST, Cukai Pendapatan, Cukai Hartanah PINDAHAN Adalah aliran masuk manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan daripada urus niaga bukan pertukaran selain dari cukai Dalam bentuk aliran masuk tunai atau bukan tunai Contoh: geran, pelepasan hutang, denda, penalti, harta wasiat, hadiah, sumbangan, barang dan services in-kind Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 31

CONTOH Non-exchange transactions Non - Exchange transactions • Rendering of services • Income tax

CONTOH Non-exchange transactions Non - Exchange transactions • Rendering of services • Income tax • Sale of goods • Consumption tax • Interest income • Stamp duty • Royalties • Property tax • Dividends • Quit rent assessment • Rental income • Custom duties • Excise duties • Miscellaneous indirect taxes • Fines and penalties • Contributions and compensation from foreign countries and local contributors • Licenses, registration and permits • Public service 32

URUS NIAGA BUKAN PERTUKARAN terima dan beri nilai tidak setara Hasil Daripada Urus Niaga

URUS NIAGA BUKAN PERTUKARAN terima dan beri nilai tidak setara Hasil Daripada Urus Niaga Bukan Pertukaran Saman Trafik Duti Kastam (Revenue from Non. Exchange Transaction) Kesihatan Awam Cukai Individu Cukai Syarikat Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia

DEFINISI PINDAHAN ASET Objektif / Skop/ Definisi KETETAPAN (STIPULATIONS) terma undang-undang dan peraturan, atau

DEFINISI PINDAHAN ASET Objektif / Skop/ Definisi KETETAPAN (STIPULATIONS) terma undang-undang dan peraturan, atau ikatan aturan yang dikuat kuasa ke atas penggunaan pindahan aset oleh entiti luar kepada entiti pelaporan BERSYARAT (CONDITIONS) • Ketetapan khusus YANG dikehendaki untuk digunakan oleh penerima seperti yang telah ditetapkan • Jika tidak dipenuhi, aset perlu dipulangkan kepada pemindah Contoh • gov A beri geran RM 10 j kpd Gov B • 40% utk railroad sedia ada • 60% utk railroad baru • If tidak dibelanjakan, kena pulangkan • Iktiraf sbg Dt. Cash, Kt. Liabiliti Dt. Liabiliti , Kt. Hasil SEKATAN (RESTRICTIONS) • Ketetapan yang menghadkan atau menjurus terus kepada kegunaan aset tersebut • Tetapi tidak menyatakan bahawa aset perlu dipulangkan jika tidak digunakan seperti yang telah ditentukan. Contoh • Gov C beri Tanah RM 10 j kpd Gov D • Utk bina universiti • Tidak specify kena pulangkan tanah • Dt. Tanah, Kt. Hasil 34

Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) PENGIKTIRAFAN ASET Aliran masuk sumber dari urus niaga bukan pertukaran

Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) PENGIKTIRAFAN ASET Aliran masuk sumber dari urus niaga bukan pertukaran (selain dari service in kind) yang memenuhi definisi aset hendaklah diiktiraf sebagai aset hanya apabila: Kemungkinan faedah masa hadapan atau potensi perkhidmatan aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entiti Nilai saksama aset boleh diukur dengan pasti PENGUKURAN HASIL Hasil dari transaksi bukan pertukaran hendaklah diukur pada nilai saksama pada tarikh pemerolehan. Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 35

PENGIKTIRAFAN DAN PENGUKURAN HASIL Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) Aset hendaklah diiktiraf sebagai hasil, kecuali

PENGIKTIRAFAN DAN PENGUKURAN HASIL Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) Aset hendaklah diiktiraf sebagai hasil, kecuali setakat sehingga liabiliti juga diiktiraf seperti mana aliran masuk yang sama. Apabila obligasi semasa telah diiktiraf sebagai liabiliti hasil daripada aliran masuk urus niaga pertukaran aset, amaun bawaan liabiliti hendaklah dikurangkan dan iktiraf amaun hasil bersamaan dengan pengurangan amaun tersebut Hasil dari urus niaga bukan pertukaran hendaklah diukur pada pertambahan nilai aset bersih yang diiktiraf oleh entiti. Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 36

Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) PERAKAUNAN UNTUK CUKAI Entiti hendaklah mengiktiraf aset yang berkaitan dengan

Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) PERAKAUNAN UNTUK CUKAI Entiti hendaklah mengiktiraf aset yang berkaitan dengan cukai apabila peristiwa percukaian berlaku dan kriteria pengiktirafan aset dipenuhi. • Diukur pada nilai saksama pada tarikh pemerolehan Hasil cukai hendaklah ditentukan pada nilai kasar. Ia tidak boleh dikurangkan untuk bayaran perbelanjaan melalui sistem cukai (contoh: amaun yang perlu digunakan kepada penerima manfaat tidak kira samada mereka pembayar cukai atau tidak) Hasil cukai tidak boleh dikurangkan dari nilai kasar dari amaun perbelanjaan cukai (contoh: peruntukan undang-undang cukai khusus yang diberikan kepada pembayar cukai tertentu dengan konsesi yang tidak diperolehi oleh orang pembayar cukai yang lain) Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 37

Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) PENGIKTIRAFAN PINDAHAN • Pindahan Aset diiktiraf jika definisi dan kriteria

Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) PENGIKTIRAFAN PINDAHAN • Pindahan Aset diiktiraf jika definisi dan kriteria aset dipenuhi • Diukur pada nilai saksama pada tarikh perolehan Pelepasan Hutang dan Andaian Liabiliti Denda • Mengiktiraf hasil apabila hutang terdahulu tidak lagi memenuhi definisi) • Melanggar kehendak undang-undang dan peraturan • Hasil dari pelepasan hutang diukur pada nilai bawaan hutang dilepaskan. • Hasil diiktiraf apabila hasil belum terima menepati definisi/kriteria pengiktirafan aset dipatuhi Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia Harta Wasiat • Pindahan dibuat berdasarkan kepada peruntukan wasiat harta si mati • Hasil diiktiraf apabila entiti mempunyai tuntutan yang dikuat kuasakan pada nilai saksama 38

Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) PENGIKTIRAFAN PINDAHAN (Samb…) Hadiah & Sumbangan, termasuk Goods In-kind •

Pengiktirafan dan Pengukuran (RM) PENGIKTIRAFAN PINDAHAN (Samb…) Hadiah & Sumbangan, termasuk Goods In-kind • Hasil diiktiraf bila aset diiktiraf – biasanya apabila ianya diterima Tukar Janji (Pledges) Services In-Kind Sesebuah entiti boleh tetapi tidak dikehendaki untuk mengiktiraf services in-kind sebagai hasil dan sebagai aset • Tidak memenuhi definasi aset atau hasil • Item tukar janji disusuli oleh pindahan – diiktiraf sebagai hadiah/ sumbangan e. g. Sukarelawan di hospital Pendahuluan Terimaan Pindahan • Terimaan sumber diiktiraf sebagai aset apabila memenuhi definisi/kriteria asset • Tetapi diiktiraf sebagai liabiliti sehingga peristiwa yang membuatkan ikatan pindahan dan syarat lain dipenuhi. Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 39

Pendedahan Pada muka penyata atau nota dalam penyata kewangan bertujuan am: a. Amaun hasil

Pendedahan Pada muka penyata atau nota dalam penyata kewangan bertujuan am: a. Amaun hasil dari urus niaga bukan pertukaran diiktiraf mengikut kelas-kelas utama yang menunjukkan cukai dan pindahan diasingkan mengikut kelas. b. Amaun liabiliti berkait dengan pindahan aset diiktiraf bergantung kepada syarat dikenakan c. Amaun aset diiktiraf adalah bergantung kepada sekatan dan jenis sekatan d. Amaun sedia ada untuk mana-mana terimaan terdahulu yang berkait dengan urus niaga bukan pertukaran e. Amaun liabiliti yang dilepaskan Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 40

… samb Pendedahan Hendaklah mendedahkan samada di nota kepada akaun, penyata kewangan bertujuan am:

… samb Pendedahan Hendaklah mendedahkan samada di nota kepada akaun, penyata kewangan bertujuan am: a. Dasar perakaunan yang digunakan untuk pengiktirafan hasil dari urus niaga bukan pertukaran b. Bagi kelas utama hasil dari urus niaga bukan pertukaran, asas pengukuran kepada nilai saksama yang mengalir masuk c. Bagi kelas utama hasil cukai di mana entiti tidak dapat mengukur dengan pasti dalam tempoh di mana peristiwa cukai berlaku, maklumat berkenaan jenis cukai didedahkan d. Jenis dan keadaan kelas utama wasiat si mati, hadiah dan sumbangan ditunjukkan secara berasingan dengan kelas dalam bentuk barangan diterima. Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 41

PERUNTUKAN PERALIHAN Dalam tempoh 3 tahun • Entiti tidak perlu mengubah polisi perakaunan berhubung

PERUNTUKAN PERALIHAN Dalam tempoh 3 tahun • Entiti tidak perlu mengubah polisi perakaunan berhubung dengan pengiktirafan dan pengukuran cukai. Dalam tempoh 3 tahun • Entiti tidak perlu mengubah dasar perakaunan berhubung dengan pengiktirafan dan pengukuran hasil dari urus niaga bukan pertukaran selain daripada hasil cukai. Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia Klasifikasi • Entiti boleh mengubah dasar perakaunan berhubung dengan hasil dari urus niaga bukan pertukaran berasaskan kepada klasifikasi. 42

TARIKH KUAT KUASA • Entiti hendaklah menggunapakai Piawaian ini untuk Penyata Kewangan yang meliputi

TARIKH KUAT KUASA • Entiti hendaklah menggunapakai Piawaian ini untuk Penyata Kewangan yang meliputi tempoh bermula pada atau selepas 1 Januari, 2017. • Penggunaan awal adalah digalakkan. Jika entiti mengguna pakai Piawaian ini bagi tempoh mula sebelum 1 Januari, 2017, hendaklah mendedahkan fakta ini. Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 43

Hasil dari Urusniaga Bukan Pertukaran Cukai Jenis Cukai Kod • • • Cukai Pendapatan

Hasil dari Urusniaga Bukan Pertukaran Cukai Jenis Cukai Kod • • • Cukai Pendapatan Cukai Langsung Lain Cukai Keuntungan Harta Cukai Export dan Import 61100 61913 62100 – 62200 • Cukai Jualan atas Barangan Perkilangan 62400 Dalam Negeri dan Import • • • Cukai Perkhidmatan 62500 GST 63100 - 63200 Levi (Kastam) 62700 Duti Eksais Barangan Import 62800 Lain-lain Cukai (termasuk cukai Wilayah Persekutuan) 91000 • • Levi (Kenderaan) 61916 Cukai Jalan, Yuran Lesen Memandu 71100 Levi (Imigresen) Lain-lain Yuran 71309 Duti Eksais 62300 Tahun Pertama – Tahun Ketiga Tahun Pertama (Diiktiraf semasa hasil diterima) 44

Hasil dari Urusniaga Bukan Pertukaran – Pindahan dan lain-lain • • Terimaan Pindahan Terdahulu

Hasil dari Urusniaga Bukan Pertukaran – Pindahan dan lain-lain • • Terimaan Pindahan Terdahulu (diiktiraf sebagai liabiliti) Tahun Pertama Pinjaman Konsesi {perbezaan antara harga urusniaga (keuntungan pinjaman) dan nilai saksama pinjaman} Tahun Pertama – Tahun Ketiga • Denda • Bayaran Perkhidmatan Hospital • Lain-lain Pindahan • • Denda Kesalahan Trafik Hadiah dan Sumbangan termasuk Goods In-Kind (Diiktiraf semasa hasil diterima) • Services In-Kind Tidak diiktiraf Tahun Pertama 45

H E SOM HTS LIG IGH ASSETS INVENTORY ACCOUNTING POLICY i) PPE • Capitalisation

H E SOM HTS LIG IGH ASSETS INVENTORY ACCOUNTING POLICY i) PPE • Capitalisation threshold ≥ RM 2, 000 per item • Historical Cost or deemed cost • Military assets – Single Line Item ii) PFI and Concession Assets • Balance ≥ RM 1 million per RC for 3 preceding financial years • Account Receivable + Recoverable FINANCIAL Loan ASSETS • Impairment exercise INVESTMENT 6 • No consolidation for controlled entity/associated entity/joint controlled entity • Accounted under equity method / fair value GOVT TRUST PUBLIC TRUST REVENUE • Full consolidation • Balance shown as a reserve • Partial Consolidation • Balance shown as liability • LHDN, CUSTOM, MOH, KDN – cash basis until accrual system is ready Accounts Payable Public Debt Deposits Pension Liability (Pension, Gratuity & GCR) • Public Trust • Others • • LIABILITIES • •

REVENUES IN PHASES REVENUES 1 st year 2 nd year 3 rd year Levy

REVENUES IN PHASES REVENUES 1 st year 2 nd year 3 rd year Levy (vehicles & imigration) Road Tax & Driving Licenses Income Tax Other Direct Taxes Property Gain Tax Export & Import Taxes Excise Duties Sales Tax Service Tax/GST Fines on Traffic Offences Hospital Charges MPSAS 9 Advance Receipts of Transfer 10

POLISI BERKAITAN HASIL Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia

POLISI BERKAITAN HASIL Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Recognition criteria General requirements Meets the definition of an asset It is probable that

Recognition criteria General requirements Meets the definition of an asset It is probable that the future economic benefits or service potential associated with the asset will flow to the entity The fair value of the asset can be measured reliably. Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia 49

TYPES OF REVENUE Tax Revenue Non-Tax Revenue Miscellaneous receipts Revenue from Federal Territories Income

TYPES OF REVENUE Tax Revenue Non-Tax Revenue Miscellaneous receipts Revenue from Federal Territories Income Tax Licenses, Registration Fees and Permit Refund of Expenditure Tax revenue-Land Assessment Other Direct tax Service and Services Fees Sales of Goods Customs Duties Receipts from Government Agencies Rental Interest Sales Tax on locally Manufactured Goods and Imported Goods, Goods and Service Tax, Excise Duties Dividend Fines and Penalties Contributions and Compensation from foreign countries and local contributor Service In-kind Miscellaneous Taxes Exploration of oil and gas 50

H 0100000 HASIL DARIPADA URUSNIAGA BUKAN PERTUKARAN H 0160000 HASIL CUKAI H 0161000 Cukai

H 0100000 HASIL DARIPADA URUSNIAGA BUKAN PERTUKARAN H 0160000 HASIL CUKAI H 0161000 Cukai Langsung H 0162000 Cukai Tidak Langsung H 0163000 Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST) H 0170000 HASIL BUKAN CUKAI H 0171000 Lesen, Bayaran Pendaftaran dan Permit H 0176000 Denda dan Hukuman H 0177000 Sumbangan dan Bayaran Ganti Daripada Luar Negeri dan Sumbangan Tempatan H 0180000 PELBAGAI TERIMAAN DAN PINDAHAN H 0181000 Pulangan Balik Perbelanjaan H 0182000 Terimaan Daripada Agensi Kerajaan H 0185000 Pindahan H 0186000 Lain-Lain Terimaan, Pindahan atau Sumbangan H 0187000 Keuntungan Dari Perubahan Nilai Aset H 0190000 HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN H 0191000 Hasil Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan H 0192000 Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan MPSAS 9 CAA 51

H 0200000 HASIL DARIPADA URUSNIAGA PERTUKARAN H 0270000 HASIL BUKAN CUKAI H 0272000 Perkhidmatan

H 0200000 HASIL DARIPADA URUSNIAGA PERTUKARAN H 0270000 HASIL BUKAN CUKAI H 0272000 Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan H 0273000 Perolehan dari Jualan barang-Barang H 0274000 Sewaan H 0275000 Faedah dan Perolehan dari Pelaburan Dan Pinjaman H 0278000 Aktiviti Mencari Gali Minyak Dan Gas (MTJA) H 0279000 Royalti H 0280000 PELBAGAI TERIMAAN H 0282000 Terimaan Daripada Agensi-Agensi Kerajaan H 0283000 Keuntungan Dari Kadar Pertukaran Wang H 0284000 Keuntungan Atas Jualan/Pelupusan Aset H 0290000 HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN H 0292000 Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan MPSAS 9 CAA 52

JENIS-JENIS HASIL 53

JENIS-JENIS HASIL 53

JENIS-JENIS HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN HASIL KERAJAAN NEGERI HASIL KERAJAAN TEMPATAN DEFINISI Segala hasil &

JENIS-JENIS HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN HASIL KERAJAAN NEGERI HASIL KERAJAAN TEMPATAN DEFINISI Segala hasil & wang yang Hasil yg dikutip oleh Hasil yang dikutip didapatkan atau diterima oleh Kerajaan Negeri. oleh Kerajaan Persekutuan kecuali kutipan zakat, [Bhg. 3 Jadual 10 Tempatan fitrah, baitulmal atau hasil agama (Semenanjung) & Bhg. 5 berasaskan Ordinan Islam seumpamanya. Jadual 10 (S'bah & S'wak) Perbandaran & [Perkara 97 Perlembagaan Pihak Majlis Persekutuan] Tempatan CONTOH 4 kategori hasil: Hasil Cukai ; Hasil Bukan Cukai; Terimaan Bukan Hasil; dan Hasil Wil. Persekutuan. Hasil daripada: Kedai arak; Tanah; Lombong & hutan; Duti eksport kayu; Hasil petroleum Hasil daripada: Jualan air; Sewaan bangunan; Cukai pintu; Denda & Rampasan

KATEGORI HASIL CUKAI Dikutip berasaskan perundangan yang diluluskan Parlimen Wajib dibayar & dikutip 2

KATEGORI HASIL CUKAI Dikutip berasaskan perundangan yang diluluskan Parlimen Wajib dibayar & dikutip 2 kategori utama: Cukai Langsung Cukai Tak Langsung 55

KATEGORI HASIL BUKAN CUKAI Dikutip daripada perkhidmatan yang ditawarkan Kerajaan Kadar ditetapkan oleh Akta

KATEGORI HASIL BUKAN CUKAI Dikutip daripada perkhidmatan yang ditawarkan Kerajaan Kadar ditetapkan oleh Akta Fi Contoh: Lesen; Permit; Sewaan; Denda & Kompaun; dll. 56

KATEGORI HASIL TERIMAAN BUKAN HASIL Kutipan yang bukan berdasarkan mana-mana akta atau perundangan Contoh:

KATEGORI HASIL TERIMAAN BUKAN HASIL Kutipan yang bukan berdasarkan mana-mana akta atau perundangan Contoh: Pulangan Balik Perbelanjaan; Terimaan Untuk Perkhidmatan Bayaran-bayaran balik; dll. 57

KATEGORI HASIL WIL. PERSEKUTUAN Apa-apa hasil yang dikutip bagi pihak Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

KATEGORI HASIL WIL. PERSEKUTUAN Apa-apa hasil yang dikutip bagi pihak Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya & Labuan. 58

PERSEMBAHAN DALAM PENYATA KEWANGAN 59

PERSEMBAHAN DALAM PENYATA KEWANGAN 59

PENYATA PRESTASI KEWANGAN 20 X 2 RM'000 20 X 1 RM'000 Hasil Cukai Hasil

PENYATA PRESTASI KEWANGAN 20 X 2 RM'000 20 X 1 RM'000 Hasil Cukai Hasil Bukan Cukai Hasil Pelbagai Hasil Wilayah Persekutuan Lain-lain hasil Jumlah hasil (a) x x X x x x X X x x Perbelanjaan Perkhidmatan awam am Pertahanan Ketenteraman awam dan keselamatan Pendidikan Kesihatan Kebajikan sosial Kemudahan perumahan dan komoditi Rekreasi, kebudayaan dan agama Hal ehwal ekonomi Perlindungan alam sekitar Belia dan sukan Lain-lain perbelanjaan Kos kewangan Jumlah perbelanjaan (b) x x x x x x x Lebihan/(Defisit) bagi tahun (a) - (b) x x x x Diagihkan kepada: Pemilik entiti Minority interest 60

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN 20 X 2 RM'000 20 X 1 RM'000 x x x

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN 20 X 2 RM'000 20 X 1 RM'000 x x x x X X x x x x x Jumlah Liabiliti Aset Bersih x x x x Aset / Ekuiti bersih x x Aset Semasa Tunai Hasil terakru Inventori Bayaran terdahulu Jumlah Aset Semasa (a) Aset Bukan Semasa Bangunan dan tanah Lain – lain aset bukan semasa Jumlah Aset Liabiliti semasa Hasil terdahulu Pinjaman semasa Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman jangka panjang 61

SYNDICATION HASIL

SYNDICATION HASIL

POLISI SYNDICATION HASIL – KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jabatan Pendaftaran Negara Jabatan Imigresen Malaysia Polis

POLISI SYNDICATION HASIL – KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jabatan Pendaftaran Negara Jabatan Imigresen Malaysia Polis Di. Raja Malaysia Tarikh: 23 Nov 2012

SYNDICATION HASIL – KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jabatan Imigresen Malaysia § § § § Pas

SYNDICATION HASIL – KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jabatan Imigresen Malaysia § § § § Pas Pekerja Asing Pasport Visa Lain-lain Dokumen (cth: Pas Harian) Levi Proses PL (KS) Pelbagai Hukuman Lain-lain terimaan/hasil PENGIKTIRAFAN HASIL Kompaun SEMASA BAYARAN DITERIMA Debit Tunai Kredit Hasil SELEPAS PROSES RAYUAN Debit ABT Kredit Hasil

POLISI SYNDICATION HASIL – KEMENTERIAN DALAM NEGERI Polis Di. Raja Malaysia § Kompaun/Denda trafik

POLISI SYNDICATION HASIL – KEMENTERIAN DALAM NEGERI Polis Di. Raja Malaysia § Kompaun/Denda trafik § Salinan report/gambar/raj ah kasar/dokumen § Eskot/Pengiring § Pelbagai lesen § Tabung polis PENGIKTIRAFAN HASIL SEMASA BAYARAN DITERIMA Debit Tunai Kredit Hasil

POLISI SYNDICATION HASIL – KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jabatan Pendaftaran Negara § Pendaftaran Beranak/Anak Angkat/

POLISI SYNDICATION HASIL – KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jabatan Pendaftaran Negara § Pendaftaran Beranak/Anak Angkat/ Pendaftaran Mati § Pendaftaran Penduduk § Pendaftaran Warga Negara § Pendaftaran Perkahwinan dan Penceraian § Kad Pintar Pelbagai guna Kerajaan PENGIKTIRAFAN HASIL SEMASA BAYARAN DITERIMA Debit Tunai Kredit Hasil

POLISI SYNDICATION HASIL – LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) Kutipan Potongan Cukai Berjadual Kutipan

POLISI SYNDICATION HASIL – LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) Kutipan Potongan Cukai Berjadual Kutipan Lain Cukai LHDN (Duti setem/Cukai pegangan/ Cukai keuntungan harta tanah/ Duti harta pusaka/ Lesen perniagaan Penalti lewat bayar cukai Bil tuntutan cukai tambahan Kutipan Cukai dalam kes penyiasatan Tarikh: 07 Ogos 2012

HASIL DIIKTIRAF CUKAI PENDAPATAN INDIVIDU Apabila pembayar cukai membayar cukai Debit Tunai Kredit Hasil

HASIL DIIKTIRAF CUKAI PENDAPATAN INDIVIDU Apabila pembayar cukai membayar cukai Debit Tunai Kredit Hasil CUKAI PENDAPATAN SYARIKAT CUKAI PENDAPATAN PETROLEUM Tarikh: 07 Ogos 2012

TAHUN TAKSIRAN AMAUN PCB AMAUN TAKSIRAN KE ATAS PEMBAYAR AMAUN TAKSIRAN KEPADA PEMBAYAR AMAUN

TAHUN TAKSIRAN AMAUN PCB AMAUN TAKSIRAN KE ATAS PEMBAYAR AMAUN TAKSIRAN KEPADA PEMBAYAR AMAUN PCB ABT Tarikh: 07 Ogos 2012

HASIL DIIKTIRAF DUTI SETEM WITHHOLDING TAX Apabila tunai diterima Debit Tunai Kredit Hasil REAL

HASIL DIIKTIRAF DUTI SETEM WITHHOLDING TAX Apabila tunai diterima Debit Tunai Kredit Hasil REAL PROPERTY GAIN TAX DEATH DUTY/ESTATE DUTY LESEN PERNIAGAAN Tarikh: 07 Ogos 2012

HASIL DIIKTIRAF BIL TUNTUTAN CUKAI TAMBAHAN Keluarkan bil tuntutan kepada pembayar Debit ABT Kredit

HASIL DIIKTIRAF BIL TUNTUTAN CUKAI TAMBAHAN Keluarkan bil tuntutan kepada pembayar Debit ABT Kredit Hasil Tarikh: 07 Ogos 2012

HASIL DIIKTIRAF KUTIPAN CUKAI DALAM KES PENYIASATAN PENALTI LEWAT BAYAR CUKAI Keluarkan notis tuntutan

HASIL DIIKTIRAF KUTIPAN CUKAI DALAM KES PENYIASATAN PENALTI LEWAT BAYAR CUKAI Keluarkan notis tuntutan kepada pembayar Debit ABT Kredit Hasil Tarikh: 07 Ogos 2012

PENAMBAHBAIKAN PROSES ‘TO BE’ 1 GFMAS

PENAMBAHBAIKAN PROSES ‘TO BE’ 1 GFMAS

PERUBAHAN PROSES TERIMAAN - PENYATA PEMUNGUT PROSES ‘TO BE’ ASAL PTJ SEDIA P. PEMUNGUT

PERUBAHAN PROSES TERIMAAN - PENYATA PEMUNGUT PROSES ‘TO BE’ ASAL PTJ SEDIA P. PEMUNGUT PTJ PERAKU 1 P. PEMUNGUT BANK-IN TERIMAAN PTJ PERAKU 2 P. PEMUNGUT PROSES ‘TO BE’ PINDAAN PTJ SEDIA P. PEMUNGUT PTJ PERAKU 1 P. PEMUNGUT PTJ PERAKU 2 P. PEMUNGUT BANK-IN TERIMAAN RASIONAL PINDAAN ü Pemantauan lebih ketat di peringkat AO. Amaun yang belum dibank-in oleh Pejabat Pemungut boleh dikesan oleh AO melalui proses penyesuaian bank; ü Masalah Pejabat Pemungut tidak memperakaunkan kutipan dapat dikurangkan; ü Kutipan yang dibank-in dapat dikesan lebih awal sebelum naziran dibuat. * Pindaan telah diluluskan di Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan Bil 1 Tahun 2015 pada 29 Januari 2015

KESIMPULAN Hasil dalam perakaunan akruan merupakan satu komponen penting kerana ia menunjukkan: (a)hasil sebenar;

KESIMPULAN Hasil dalam perakaunan akruan merupakan satu komponen penting kerana ia menunjukkan: (a)hasil sebenar; (b)hasil sepatutnya diterima tetapi belum diterima; dan (c)hasil yang telah diterima tetapi tidak boleh diiktiraf sebagai hasil tahun semasa. Dengan adanya maklumat hasil yang tepat, Kerajaan dapat membuat keputusan yang wajar dalam perancangan belanjawan negara di masa hadapan.

INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA 76

INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA 76