MODUL 1 PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN 1 1 Perakaunan

  • Slides: 15
Download presentation
MODUL 1 PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

MODUL 1 PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

1. 1 Perakaunan, Subbidang Perakaunan, Kerjaya dan Badan Profesional. Simpan Kira Proses perakaunan yang

1. 1 Perakaunan, Subbidang Perakaunan, Kerjaya dan Badan Profesional. Simpan Kira Proses perakaunan yang meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod dan melapor rekod-rekod perakaunan. Perakaunan Meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod, melapor, menganalisis, mentafsir, merancang, menilai dan merumus.

KITARAN PERAKAUNAN 1 Dokumen Perniagaan 2. Buku Catatatan Pertama 8. Penyata Kewangan 7. Catatan

KITARAN PERAKAUNAN 1 Dokumen Perniagaan 2. Buku Catatatan Pertama 8. Penyata Kewangan 7. Catatan Penutupan 3. Lejar 6. Imbangan Duga Terselaras 4. Imbangan Duga 5. Pelarasan

SUBBIDANG PERAKAUNAN Subbidang Perakaunan Kewangan Perakaunan Pengurusan Percukaian Pengauditan

SUBBIDANG PERAKAUNAN Subbidang Perakaunan Kewangan Perakaunan Pengurusan Percukaian Pengauditan

Hubung Kait Fungsi Perakaunan Kewangan dengan Pengauditan dan Percukaian Laporan Kewangan Pengauditan - Juruaudit

Hubung Kait Fungsi Perakaunan Kewangan dengan Pengauditan dan Percukaian Laporan Kewangan Pengauditan - Juruaudit akan memeriksa secara menyeluruh dan laporan audit akan dikeluarkan Percukaian - Penyata Kewangan yang telah diaudit digunakan untuk membuat taksiran cukai -Laporan kewangan yang mendapat pendapat -Pendapatan boleh cukai selepas mengambil kira ‘wajar tanpa pengecualian’ dalam laporan audit semua pelepasan cukai dapat ditentukan adalah tepat dan boleh dipercayai kerana telah daripada Penyata Kewangan. menepati semua piawaian perakauan

Ciri – Ciri Akauntan Ciri-ciri Kepimpinan Seorang Akauntan Integriti Kredibiliti Akauntabiliti

Ciri – Ciri Akauntan Ciri-ciri Kepimpinan Seorang Akauntan Integriti Kredibiliti Akauntabiliti

Etika Profesion Perakaunan Kod Etika Akauntan Profesional Kompetensi Integriti Kerahsiaan Objektiviti Sifat Profesional

Etika Profesion Perakaunan Kod Etika Akauntan Profesional Kompetensi Integriti Kerahsiaan Objektiviti Sifat Profesional

Badan Perakaunan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Institut

Badan Perakaunan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Institut Akauntan Malaysia (MIA) Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) CIMA ( Chartered Institute of Management Accontants

Penyata Kewangan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi Penyata Kedudukan Kewangan

Penyata Kewangan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi Penyata Kedudukan Kewangan

Ciri Kualitatif Penyata Kewangan Ciri-ciri Kualitatif Ciri Kualitatif Tertingkat Ciri Kualitatif Asas Kerelevanan Perwakilan

Ciri Kualitatif Penyata Kewangan Ciri-ciri Kualitatif Ciri Kualitatif Tertingkat Ciri Kualitatif Asas Kerelevanan Perwakilan benar Kebolehbandingan Kebolehfahaman Kebolehsahan Pemasaan

Pihak yang Bertanggungjawab Menyediakan Penyata Kewangan Penyedia Penyata Kewangan Pemilik Perniagaan Pekerja Sendiri Pihak

Pihak yang Bertanggungjawab Menyediakan Penyata Kewangan Penyedia Penyata Kewangan Pemilik Perniagaan Pekerja Sendiri Pihak Luar

Pengguna Penyata Kewangan Penguna Dalaman Pengguna Luaran

Pengguna Penyata Kewangan Penguna Dalaman Pengguna Luaran

Andaian, Prinsip dan Batasan dalam Perakaunan Andaian Perakaunan Entiti Berasingan Usaha Berterusan Wang sebagai

Andaian, Prinsip dan Batasan dalam Perakaunan Andaian Perakaunan Entiti Berasingan Usaha Berterusan Wang sebagai Ukuran Tempoh Perakaunan

Prinsip Perakaunan Ketekalan Prinsip Kos Pengiktirafan Hasil & Belanja

Prinsip Perakaunan Ketekalan Prinsip Kos Pengiktirafan Hasil & Belanja

Batasan Perakaunan Kos Manfaat Kos penyediaan maklumat hendaklah tidak melebihi daripada nilai maklumat tersebut

Batasan Perakaunan Kos Manfaat Kos penyediaan maklumat hendaklah tidak melebihi daripada nilai maklumat tersebut kepada pengguna Penyata Kewangan. Contoh: Encik Muthu bercadang untuk menjana pendapatan tambahan melalui sebuah rumah kediamanyang dimiliki di Seremban, Negeri Sembilan. Terdapat dua pilihan untuk Encik Muthu: (a) Menyewa secara bulanan dengan sewa bulanan RM 600 (b) Menjalankan perkhidmatan homestay dengan bayaran RM 80 satu malam. Secara purata, perkhidmatan homestay adalah 16 malam bagi setiap bulan dan bil utility bulanan ialah sebanyak RM 40, manakala upah pekerja ialah sebanyak RM 900 sebulan.