PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah

  • Slides: 23
Download presentation
PIM 3101: Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Buku Panduan Guru: Fokus Penekanan Utama

PIM 3101: Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Buku Panduan Guru: Fokus Penekanan Utama Dalam P&P dan Ciri-Ciri Murid yang Ingin Dilahirkan. Mohd Amir Hamizan B Abd Rahman Mohd Amiruddin B Seri Shafie B Vahidi

Kepentingan Buku Panduan Guru

Kepentingan Buku Panduan Guru

Bahan rujukan guru Menjana idea Merancang aktiviti P&P Melaksanakan aktiviti P&P

Bahan rujukan guru Menjana idea Merancang aktiviti P&P Melaksanakan aktiviti P&P

 Panduan guru untuk mengaplikasikan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dalam P&P. Mencadangkan Aktiviti

Panduan guru untuk mengaplikasikan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dalam P&P. Mencadangkan Aktiviti aktiviti P&P berkonsepkan didik hibur. P&P secara aktif dengan sokongan pelbagai bahan media. Membantu guru menterjemahkan KSSR yang mengetengahkan: pendekatan modular pembelajaran secara didik hibur.

Fokus Penekanan Utama dalam P&P

Fokus Penekanan Utama dalam P&P

Fokus terhadap: Membaca al-Quran Hadis

Fokus terhadap: Membaca al-Quran Hadis

Fokus terhadap: Pemantapan asas akidah Ibadah

Fokus terhadap: Pemantapan asas akidah Ibadah

Fokus terhadap: Akhlak Sirah Nabawiyah

Fokus terhadap: Akhlak Sirah Nabawiyah

Fokus terhadap: Kemahiran Jawi

Fokus terhadap: Kemahiran Jawi

Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, murid mampu memahami, mengamal, serta menghayati tuntutan

Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, murid mampu memahami, mengamal, serta menghayati tuntutan fardhu ain dan fardhu kifayah dalam kehidupan harian.

Organisasi Kandungan

Organisasi Kandungan

Modul Al-Quran Pembacaan al-Quran yang betul, fasih, dan bertajwid. Menghafaz dan memahami surah tertentu

Modul Al-Quran Pembacaan al-Quran yang betul, fasih, dan bertajwid. Menghafaz dan memahami surah tertentu dari juzu’ ‘amma. Menghayati pengajaran yang terkandung di dalam surah bacaan & hafazan.

Modul Hadis Memahami maksud hadis secara umum. Menghayati pengajaran hadis.

Modul Hadis Memahami maksud hadis secara umum. Menghayati pengajaran hadis.

Modul Akidah Penumpuan terhadap pembentukan akidah, sikap, dan tanggungjawab kepada Allah. Pemahaman akidah yang

Modul Akidah Penumpuan terhadap pembentukan akidah, sikap, dan tanggungjawab kepada Allah. Pemahaman akidah yang sahih. Mengaplikasikan tuntutan akidah dalam kehidupan.

Modul Ibadah Penumpuan untuk memahami dan menghayati cara beribadah yang ditentukan oleh Allah s.

Modul Ibadah Penumpuan untuk memahami dan menghayati cara beribadah yang ditentukan oleh Allah s. w. t. Melaksanakan ibadah dalam kehidupan.

Modul Sirah Memberi tumpuan dalam memahami sirah Rasulullah s. a. w. Mengambil iktibar daripada

Modul Sirah Memberi tumpuan dalam memahami sirah Rasulullah s. a. w. Mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s. a. w. Mengaplikasikan intipati sirah dalam kehidupan.

Modul Adab Memberi tumpuan kepada menghayati perhubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan

Modul Adab Memberi tumpuan kepada menghayati perhubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar.

Modul Jawi Memberi tumpuan kepada kemahiran membaca dan menulis jawi serta seni khat.

Modul Jawi Memberi tumpuan kepada kemahiran membaca dan menulis jawi serta seni khat.

Ciri-ciri Murid yang Ingin Dilahirkan

Ciri-ciri Murid yang Ingin Dilahirkan

 Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Menghafaz surah-surah

Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Menghafaz surah-surah pilihan dari juzu’ ‘amma sebagai bacaan dalam solat dan ibadah harian. Membaca dan memahami hadis terpilih serta menghayati pengajarannya.

 Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas

Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardhu ain dan fardhu kifayah sebagai kewajipan umat Islam. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s. a. w. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda.

 Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Membaca dan

Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.

Usahlah kita menjadi hamba Ramadhan, tetapi jadilah hamba Allah. Tiada guna menyibukkan diri dengan

Usahlah kita menjadi hamba Ramadhan, tetapi jadilah hamba Allah. Tiada guna menyibukkan diri dengan ketaatan beribadah, tetapi kemudian kita bermalasan, meninggalkan semua itu setelah berlalunya Ramadhan.