PENGENALAN KEPADA ORGANISASI PROGRAM TRANSFORMASI MINDA HOSPITAL CANSELOR

  • Slides: 33
Download presentation
PENGENALAN KEPADA ORGANISASI PROGRAM TRANSFORMASI MINDA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ

PENGENALAN KEPADA ORGANISASI PROGRAM TRANSFORMASI MINDA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ

RANGKA CERAMAH n n n n n Konsep Organisasi Faedah Mempelajari Organisasi Prinsip-prinsip Organisasi

RANGKA CERAMAH n n n n n Konsep Organisasi Faedah Mempelajari Organisasi Prinsip-prinsip Organisasi Faktor-faktor yang Mempegaruhi Kewujudan Organisasi Konsep Kepimpinan Beza Pemimpin dan Pengurus Definisi Pengurus dan Peranannya Peringkat-peringkat Pengurusan Fungsi Pengurusan Dalam Organisasi Kuasa Kepentingan Kuasa Gaya Kemimpinan Ciri-ciri Pemimpin Sifat-sifat Pemimpin yang Negatif Sifat-sifat Pemimpin yang Positif/Disukai Peranan Pemimpin Ciri-ciri Pemimpin yang Berkesan Hubungan Kepimpinan dan Organisasi Rumusan

KONSEP ORGANISASI Sekumpulan manusia yang berhubung erat di dalam satu perhubungan yang formal untuk

KONSEP ORGANISASI Sekumpulan manusia yang berhubung erat di dalam satu perhubungan yang formal untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu secara bersendirian.

FAEDAH MEMPELAJARI ORGANISASI n n n Memahami aktiviti yang dilakukan oleh organisasi. Membangunkan teknik

FAEDAH MEMPELAJARI ORGANISASI n n n Memahami aktiviti yang dilakukan oleh organisasi. Membangunkan teknik pengurusan yang lebih baik. Lebih memahami tugas organisasi. Pencapaian objektif organisasi akan lebih berkesan. Banyak pilihan dalam rekabentuk organisasi.

PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI n Objektif n Pengkhususan Kerja n Keselarasan Arahan / Perintah n Delegasi

PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI n Objektif n Pengkhususan Kerja n Keselarasan Arahan / Perintah n Delegasi n Kuasa dan Tanggungjawab n Hiraki

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEWUJUDAN SESEBUAH ORGANISASI 1. Persekitaran Kerja n Merupakan persekitaran yang paling

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEWUJUDAN SESEBUAH ORGANISASI 1. Persekitaran Kerja n Merupakan persekitaran yang paling dekat dengan organisasi. Ia terdiri daripada tuanpunya organisasi, Kerajaan, pelanggan, masyarakat, pesaing dan juga pembekal.

2. Persekitaran Masyarakat a. Sosial budaya sesebuah masyarakat termasuk corak pemikiran, nilai dan sistem

2. Persekitaran Masyarakat a. Sosial budaya sesebuah masyarakat termasuk corak pemikiran, nilai dan sistem kepercayaan serta perilaku masyarakat. b. Tekanan politik dan sistem perundangan terhadap organisasi. c. Tahap teknologi yang telah dicapai dalam masyarakat d. Prestasi ekonomi yang wujud dalam masyarakat.

3. Persekitaran Dalaman a. Proses pengumpulan maklumat dan cara berkomunikasi. b. Proses mendapatkan maklumat

3. Persekitaran Dalaman a. Proses pengumpulan maklumat dan cara berkomunikasi. b. Proses mendapatkan maklumat dan cara membuat keputusan. c. Proses pertukaran input kepada output.

KONSEP KEPIMPINAN Satu proses perhubungan di antara dua atau lebih manusia di mana seseorang

KONSEP KEPIMPINAN Satu proses perhubungan di antara dua atau lebih manusia di mana seseorang individu itu cuba mempengaruhi pihak yang lain ke arah pencapaian sesuatu matlamat atau tujuan. Sejenis tingkah laku yang bertujuan mempengaruhi individu-individu lain supaya mereka sanggup dan secara sukarela melakukan apa yang dikehendaki oleh individu yang memimpin.

PERBEZAAN PEMIMPIN PENGURUS Inovasi Mentadbir Membangunkan matlamat Mengekalkan matlamat Membangun strategi Meniru strategi Kesediaan

PERBEZAAN PEMIMPIN PENGURUS Inovasi Mentadbir Membangunkan matlamat Mengekalkan matlamat Membangun strategi Meniru strategi Kesediaan mencabar status quo Menerima status quo Pencipta visi Pelaksana visi Mahu kerja-kerja dibuat adalah kerja-kerja yang betul, walaupun cara-caranya salah Mahu kerja-kerja dibuat dengan cara yang betul iaitu mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan

DEFINISI PENGURUS Individu yang berusaha untuk mencapai matlamat organisasi dan juga untuk dirinya sendiri

DEFINISI PENGURUS Individu yang berusaha untuk mencapai matlamat organisasi dan juga untuk dirinya sendiri melalui pengolahan sumber, kesediaan membuat keputusan dan mencorak struktur organisasi. PERANAN PENGURUS 1. 2. 3. Interpersonal Penyampai maklumat Membuat keputusan

PERINGKAT-PERINGKAT PENGURUSAN 1. Atasan 2. Pertengahan 3. Barisan Hadapan

PERINGKAT-PERINGKAT PENGURUSAN 1. Atasan 2. Pertengahan 3. Barisan Hadapan

FUNGSI PENGURUSAN DALAM ORGANISASI 1. Merancang 2. Pengorganisasian 3. Mengarah 4. Mengawal

FUNGSI PENGURUSAN DALAM ORGANISASI 1. Merancang 2. Pengorganisasian 3. Mengarah 4. Mengawal

KONSEP KUASA n Satu peluang yang akan membolehkan seseorang atau sebilangan orang untuk menggunakan

KONSEP KUASA n Satu peluang yang akan membolehkan seseorang atau sebilangan orang untuk menggunakan kelebihan yang ada pada dirinya bagi bertindak sebagaimana yang dikehendaki walaupun terpaksa menghadapi pertentangan daripada mereka yang terlibat. n Kapasiti yang dimiliki oleh A untuk mempengaruhi kelakuan B supaya B melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh A. n Kuasa adalah merupakan fungsi kebergantungan di antara dua pihak iaitu semakin bergantungnya B kepada A, semakin kuatlah kuasa A untuk memastikan kehendaknya dipenuhi. n Keupayaan seseorang pemimpin mempengaruhi pelakuan kerja atau keputusan.

KEPENTINGAN KUASA KEPADA PEMIMPIN n Membolehkan pemimpin mengarah, memujuk dan memaksa kakitangan bawahannya melakukan

KEPENTINGAN KUASA KEPADA PEMIMPIN n Membolehkan pemimpin mengarah, memujuk dan memaksa kakitangan bawahannya melakukan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki. n Membolehkan pemimpin mengagihkan tugas dan tanggunjawab. n Membolehkan pemimpin membuat keputusan terutama dalam aspek pengambilan kakitangan, menentukan siapa yang layak dinaikkan pangkat, tindakan disiplin atau dipecat. n Merupakan simbol status atau penghormatan. n Membolehkan pemimpin menjual idea dan menyakinkan pihak lain untuk menerima idea yang dikemukakan. n Memudahkan pemimpin membuat justifikasi ke atas setiap cadangan dan tindakan yang diambil. n Membolehkan pemimpin mendapat sokongan dari pelbagai pihak di dalam mengemukakan dan memastikan cadangannya diterima.

SUMBER-SUMBER KUASA 1. Kuasa Paksaan Kemampuan bertindak untuk mempengaruhi, menghukum dan memaksa ke atas

SUMBER-SUMBER KUASA 1. Kuasa Paksaan Kemampuan bertindak untuk mempengaruhi, menghukum dan memaksa ke atas penerima pengaruh jika tidak memenuhi kehendak yang telah ditetapkan. Kesan -ketakutan -kebimbangan -mengiakan segala arahan -memberontak -sabotaj -berpura-pura -dendam dan bertindak balas

2. Kuasa Ganjaran Keupayaan seseorang untuk mengawal pengagihan ganjaran yang dianggap bernilai oleh pihak

2. Kuasa Ganjaran Keupayaan seseorang untuk mengawal pengagihan ganjaran yang dianggap bernilai oleh pihak lain. Ia berupa hadiah/imbuhan, penilaian prestasi dan kenaikan pangkat. 3. Kuasa Sah Diperolehi dari hak formal seseorang ekoran daripada jawatan beliau di dalam organisasi.

4. Kuasa Pakar Kuasa yang berasaskan persepsi atau mempercayai bahawa individu mempunyai sesuatu kepakaran

4. Kuasa Pakar Kuasa yang berasaskan persepsi atau mempercayai bahawa individu mempunyai sesuatu kepakaran yang relevan atau pengetahuan khusus atau kemahiran tertentu yang tidak dimiliki oleh kakitangan. 5. Kuasa Rujukan Seseorang individu dijadikan sebagai rujukan oleh individu yang lain untuk mempengaruhi orang lain bagi melaksanakan tugas. Individu yang mempunyai kuasa sebagai rujukan adalah merupakan seorang yang mempunyai nilai moral yang tinggi dan sentiasa menjadi sumber inspirasi kepada orang lain.

GAYA KEPIMPINAN 1. Gaya Autokratik Tidak melibatkan ahli-ahli kumpulan sebaliknya memaklumkan keputusan sahaja. Contoh

GAYA KEPIMPINAN 1. Gaya Autokratik Tidak melibatkan ahli-ahli kumpulan sebaliknya memaklumkan keputusan sahaja. Contoh gaya ini sesuai - Tentera di medan perang dan buruh di kilang. 2. Gaya Demokratik Ahli kumpulan terlibat secara langsung di dalam membuat keputusan. Keputusan dicapai mengikut persetujuan ramai. Kesan-pemimpin perlu tegas dengan keputusan kerana beliau akan menjawab segala persoalan daripada pihak pengurusan atasan.

3. Gaya Bebas Memberi segala kebebasan kepada pekerja melakukan dan membuat keputusan sendiri. Apa

3. Gaya Bebas Memberi segala kebebasan kepada pekerja melakukan dan membuat keputusan sendiri. Apa yang diperlukan ialah hasil yang diperolehi. Gaya ini sesuai dengan pengurusan badan-badan profesional seperti peguam, doktor, jurutera dan arkitek. 4. Gaya Islamik Memerlukan mesyuwarah dan keputusan yang dibuat secara persetujuan seperti diminta oleh ketua. Sifat ketua pula ialah seseorang yang tidak daripada jenis mengkhianati orang lain, bersikap adil, bertimbang rasa dan mempunyai kepintaran yang tinggi. Terdapat unsur-unsur autokratik, demokrasi dan bebas. Segala-galanya di dalam keadaan sederhana dan tidak melampau.

TINGKAH LAKU PEKERJA YANG MENGGUGAT PEMIMPIN 1. 2. 3. 4. Tidak bersedia untuk melakukan

TINGKAH LAKU PEKERJA YANG MENGGUGAT PEMIMPIN 1. 2. 3. 4. Tidak bersedia untuk melakukan pekerjaan sekiranya tiada arahan yang jelas dan terperinci. Mencuri masa pemimpin dengan berulang kali dengan mendapatkan penjelasan ke atas perkara yang tidak penting. Akan hanya melaksanakan tugas sebagaimana yang benar-benar diberitahu oleh pemimpin yakni tidak lebih daripada itu. Melakukan kerja yang diberikan dengan separuh hati dan tanpa inisiatif diri sendiri.

CIRI-CIRI PEMIMPIN 1. 2. 3. 4. 5. Mempunyai visi, misi dan nilai-nilai anutan yang

CIRI-CIRI PEMIMPIN 1. 2. 3. 4. 5. Mempunyai visi, misi dan nilai-nilai anutan yang jelas. Amat yakin akan perkara-perkara yang diperjuangkan. Dihormati dan disanjungi oleh mereka yang dipimpin. Bijak berkomunikasi. Prihatin kepada mereka yang dipimpin.

SIFAT-SIFAT PEMIMPIN YANG NEGATIF 1. 2. 3. 4. 5. 6. Angkuh Berdusta Cakap tak

SIFAT-SIFAT PEMIMPIN YANG NEGATIF 1. 2. 3. 4. 5. 6. Angkuh Berdusta Cakap tak serupa bikin Menyalah guna kuasa Nepotisma Telus tetapi kabur

CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERKESAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kejujuran dan integriti Dorongan

CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERKESAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kejujuran dan integriti Dorongan kejayaan Dorongan kuasa kepimpinan Keyakinan diri Kepintaran Keberanian

PEMIMPIN YANG POSITIF/DISUKAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Memberikan kerjasama tanpa

PEMIMPIN YANG POSITIF/DISUKAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Memberikan kerjasama tanpa diminta Baik hati Sabar mendengar Murah dengan memberi penghargaan Menggunakan bahasa positif Mudah bersetuju Bersikap positif Bertolak ansur

PERANAN PEMIMPIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menentukan arah dan matlamat Mencipta

PERANAN PEMIMPIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menentukan arah dan matlamat Mencipta wawasan Menggembleng modal insan Berkomunikasi dengan individu Menurunkan kuasa Menjadi sumber ilham Beri dorongan dan memupuk semangat kakitangan yang dipimpin

TUGAS/KERJA PEMIMPIN 1. Menjalin Perhubungan 2. Menerima dan memberi maklumat 3. Membuat perundingan 4.

TUGAS/KERJA PEMIMPIN 1. Menjalin Perhubungan 2. Menerima dan memberi maklumat 3. Membuat perundingan 4. Membuat keputusan

HUBUNGAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI Organisasi diwujudkan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Tercapai atau

HUBUNGAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI Organisasi diwujudkan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Tercapai atau tidak matlamat yang ditetapkan bergantung kepada keberkesanan corak kepimpinan yang diamalkan oleh organisasi tersebut. Sama ada organisasi itu bersaiz besar atau kecil ia memerlukan pemimpin yang efektif. n Kesimpulannya organisasi memerlukan kepimpinan yang berkesan, manakala pemimpin yang efektif akan membawa organisasi ke arah kejayaan, kecemerlangan dan keberkesanan. n

AHLI PENGURUSAN TERTINGGI PPUKM

AHLI PENGURUSAN TERTINGGI PPUKM

AHLI MESYUARAT PENGURUSAN PPUKM Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah Pusat Perubatan YBhg. Prof. Dr.

AHLI MESYUARAT PENGURUSAN PPUKM Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah Pusat Perubatan YBhg. Prof. Dr. Zaleha Abdullah Mahdy Timbalan-timbalan Dekan YBhg. Prof. Dato’ Dr. Zainul Rashid Mohd. Razi YBhg. Prof. Dr. Roslina Abd Manap Timbalan Dekan / Timbalan Pengarah YBhg. Prof. Dr. Ima Nirwana Soeliman YBhg. Prof. Dr. Hj. Ismail Mohd. Saiboon YBhg. Prof. Dr. Zulkifli Md. Zainuddin Ketua Pegawai Operasi YBhg Encik Adli Muhammad Ketua Jabatan Kualiti YBsh. Dr. Abdul Rashid Abdul Kader Ketua Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat YBhg. Prof. Dr. Sharifa Ezat Syed Puteh Ketua Jabatan Kewangan YBsh. Puan Norini Mohamed Ketua Hal-ehwal Siswa dan Alumni, Fakulti Perubatan YBsh. PM Dr. Isa Naina Mohamad Pengurus Kanan (Pentadbiran) YBsh. En. Mohd. Marzuki Abd. Rashid

RUMUSAN n Organisasi memerlukan manusia dan manusia memerlukan organisasi. Pengurusan organisasi yang teguh melahirkan

RUMUSAN n Organisasi memerlukan manusia dan manusia memerlukan organisasi. Pengurusan organisasi yang teguh melahirkan modal insan yang berdedikasi dan berdisiplin. Organisasi yang kukuh memerlukan kepimpinan yang bertenaga dan sentiasa disenangi oleh setiap pekerjanya. Sifat dan nilai yang dimiliki oleh seseorang itu menentukan gaya kepimpinan seseorang pemimpin. Sifat-sifat yang mulia dan nilai-nilai yang murni yang dimiliki oleh seseorang pemimpin akan membawa organisasi ke arah pengurusan yang cemerlang.

SEKIAN, TERIMA KASIH

SEKIAN, TERIMA KASIH