MODUL 13 PERAKAUNAN UNTUK PERKONGSIAN PERKONGSIAN DEFINISI Satu

  • Slides: 22
Download presentation
MODUL 13 PERAKAUNAN UNTUK PERKONGSIAN

MODUL 13 PERAKAUNAN UNTUK PERKONGSIAN

PERKONGSIAN DEFINISI Satu organisasi yang dibentuk secara gabungan oleh sekurang-kurangnya 2 hingga 20 orang

PERKONGSIAN DEFINISI Satu organisasi yang dibentuk secara gabungan oleh sekurang-kurangnya 2 hingga 20 orang pekongsi Pemilik berkongsi modal, kepakaran, pengalaman dan risiko Seksyen 3(1) Akta Perkongsian 1961 : “Perhubungan yang wujud antara orang yang menjalankan urusan bersama dengan tujuan untuk mendapat keuntungan”

PERKONGSIAN contoh

PERKONGSIAN contoh

PERKONGSIAN Perkongsian Aspek Perakaunan Milikan Tunggal Dimiliki 2 hingga 20 orang pekongsi Bilangan Pemilik

PERKONGSIAN Perkongsian Aspek Perakaunan Milikan Tunggal Dimiliki 2 hingga 20 orang pekongsi Bilangan Pemilik Dimiliki oleh seorang pemilik Modal disumbangkan oleh pekongsi Modal disumbangkan oleh pemilik sendiri Untung atau rugi diagihkan antara pekongsi mengikut perjanjian Untung atau Rugi Untung atau rugi dinikmati oleh pemilik sendiri Boleh dibubarkan sekiranya pekongsi meninggal dunia /diisytiharkan muflis/atas persetujuan bersama Hayat Perniagaan Hayat tidak berterusan jika pemilik meninggal dunia atau tidak mahu meneruskan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi Penyediaan Penyata Kewangan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi Akaun Pengasingan Untung Rugi Akaun Modal Pekongsi dan Akaun Semasa Komponen Ekuiti Pemilik Modal, Untung Bersih dan Ambilan

PERKONGSIAN Untung atau rugi dibahagi secara sama rata antara pekongsi Seksyen 26 Akta Perkongsian

PERKONGSIAN Untung atau rugi dibahagi secara sama rata antara pekongsi Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961 Faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman pekongsi Faedah tidak dibayar atas modal pekongsi Pekongsi yang menguruskan perkongsian tidak dibayar gaji Setiap pekongsi berhak menguruskan perniagaan Buku akaun perkongsian disimpan di premis perniagaan

PERKONGSIAN I K A N T G A S N I A P N

PERKONGSIAN I K A N T G A S N I A P N E R K Tujuan memeterai : 1. Mengelakkan sebarang perselisihan faham kemudian hari 2. Memastikan setiap pekongsi memainkan peranan seperti dipersetujui Kandungan (Aspek Perakaunan) v modal pekongsi v. Gaji/elaun/bonus v. Faedah atas ambilan v. Faedah atas modal v. Kongsi rugi atau kongsi untung v. Faedah atas pinjaman

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI TUJUAN PENYEDIAAN menentukan pembahagian untung atau rugi pekongsi-pekongsi. Akaun Perdagangan

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI TUJUAN PENYEDIAAN menentukan pembahagian untung atau rugi pekongsi-pekongsi. Akaun Perdagangan Akaun Untung Rugi Akaun Pengasingan Untung Rugi Menentukan Untung atau Rugi Kasar Menentukan Untung atau Rugi Bersih Menentukan bahagian Untung atau Rugi untuk pekongsi

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI FORMAT Bentuk T : Nama Perkongsian Akaun Pengasingan Untung Rugi

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI FORMAT Bentuk T : Nama Perkongsian Akaun Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir…. . RM Faedah atas modal Gaji/Bonus/ Elaun Akaun Semasa Pekongsi A Akaun Semasa Pekongsi B X X XXX RM Untung bersih Faedah atas ambilan XX X XXX

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI FORMAT Bentuk Penyata: Nama Perkongsian Akaun Pengasingan Untung Rugi bagi

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI FORMAT Bentuk Penyata: Nama Perkongsian Akaun Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir…. . RM Untung Bersih Tambah: Faedah atas ambilan Tolak: Faedah atas modal Gaji Pekongsi Elaun RM XX X X X (XX) XX Tolak: Akaun Semasa A Akaun Semasa B X X (XX) 0

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI Pengiraan Faedah atas ambilan, faedah atas modal, Gaji / Elaun

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI Pengiraan Faedah atas ambilan, faedah atas modal, Gaji / Elaun / Bonus, Faedah atas Pinjaman dan Kongsi Untung / Rugi Formula Faedah atas Ambilan = Jumlah Ambilan x Kadar Faedah X Tempoh Perkongsian Jayamas terdiri daripada Rahim dan Husin. Sepanjang tempoh perakaunan berakhir 31 Disembar 2017, Rahim telah membuat ambilan sebanyak RM 660 pada 1 Mac dan ambilan Husin RM 840 pada 1 Oktober. Faedah atas ambilan pada kadar 10% setahun. Pengiraan: Pekongsi RM Rahim RM 660 x 10% x 10/12 55 Husin RM 840 X 10% X 3/12 21 Jumlah 76

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI Pengiraan Faedah atas ambilan, faedah atas modal, Gaji / Elaun

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI Pengiraan Faedah atas ambilan, faedah atas modal, Gaji / Elaun / Bonus, Faedah atas Pinjaman dan Kongsi Untung / Rugi Formula Faedah atas Modal = Modal x kadar faedah x Tempoh Pada 1 Januari 2017, Akaun Modal Rahim dan Husin mempunyai baki berikut: Rahim : RM 40 000 Husin : RM 20 000 Pada 1 Oktober 2017, Husin membawa masuk modal tambahan sebanyak RM 10 000 ke dalam perkongsian. Faedah atas modal yang dipersetujui ialah 8% setahun Pengiraan: Pekongsi RM Rahim RM 40 000 x 8% x 12/12 3 200 Husin RM 20 000 X 8% X 12/12 RM 10 000 x 8% x 3/12 1 600 200 Jumlah 5 000

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI Pengiraan Faedah atas ambilan, faedah atas modal, Gaji / Elaun

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI Pengiraan Faedah atas ambilan, faedah atas modal, Gaji / Elaun / Bonus, Faedah atas Pinjaman dan Kongsi Untung / Rugi Formula Faedah atas Pinjaman = Jumlah Pinjaman x kadar faedah x Tempoh Pengiraan : Pada 1 Januari 2017, Pekongsi Husin telah memberi pinjaman sebanyak RM 20 000 kepada perkongsiannya. Kadar faedah yang dipersetujui ialah 6% setahun. RM 20 000 x 6% x 12/12 = RM 1 200

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI Pengiraan Faedah atas ambilan, faedah atas modal, Gaji / Elaun

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI Pengiraan Faedah atas ambilan, faedah atas modal, Gaji / Elaun / Bonus, Faedah atas Pinjaman dan Kongsi Untung / Rugi Gaji / Elaun / Bonus Pengiraan: Syarat dalam ikatan Perkongsian Jayamas menetapkan bahawa gaji tahunan mereka adalah seperti berikut: Rahim RM 8 000 Husin Pekongsi Rahim RM 40 000 x 8% x 12/12 3 200 Husin RM 20 000 X 8% X 12/12 RM 10 000 x 8% x 3/12 1 600 200 RM 12 000 Bagi tahun perakaunan berakhir 31 Disember 2017 satu perempat daripada gaji mereka telah dibayar. Hitungkan Gaji Belum Bayar pekongsi pada 31 Disember 2017 RM Jumlah 5 000

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI Pengiraan Faedah atas ambilan, faedah atas modal, Gaji / Elaun

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI Pengiraan Faedah atas ambilan, faedah atas modal, Gaji / Elaun / Bonus, Faedah atas Pinjaman dan Kongsi Untung / Rugi Kongsi Untung atau Rugi 1. Ditentukan selepas mengambilkira Faedah atas Ambilan, Faedah atas Modal serta Gaji / Elaun / Bonus pekongsi 2. Dibahagikan kepada semua pekongsi berdasarkan 3 kaedah. * sama rata * Nisbah baki awal modal * Nisbah tetap Pengiraan: 1. Sama rata Pekongsi Kongsi Untung Rahim RM 36 000 x ½ = RM 18 500 Husin RM 36 000 x ½ = RM 18 500 2. Nisbah baki awal modal Pekongsi Modal Kongsi Untung Rahim RM 40 000 RM 35 000 x 2/3 = RM 24 000 Husin RM 20 000 RM 35 000 x 1/3 = RM 12 000 Perkongsian Jayamas memperoleh untung RM 36 000 3. Nisbah Tetap (contoh 3 : 2) Pekongsi Kongsi Untung Kira kongsi untung atau rugi setiap pekongsi. Rahim RM 36 000 x 3/5 = RM 21600 Husin RM 36 000 x 2/5 = RM 14 400

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN Terdiri: 1. Akaun Modal 2. Akaun Semasa Akaun

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN Terdiri: 1. Akaun Modal 2. Akaun Semasa Akaun Modal : - Modal awal dan modal tambahan Akaun Modal Pekongsi A RM 2017 Dis 31 Baki h/b X RM 2017 Jan 1 Bank Aset XX X X XX 2018 Jan 1 Baki b/b X

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN Akaun Semasa : Akaun Semasa Pekongsi A RM

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN Akaun Semasa : Akaun Semasa Pekongsi A RM 2017 Dis 31 Ambilan Faedah atas ambilan Baki h/b X X X RM 2017 Jan 1 Baki b/b Faedah atas modal Gaji (belum bayar) Bonus (belum bayar) Faedah atas pinjaman (belum bayar) Akaun Pengasingan Untung Rugi XX X X XX 2018 Jan 1 Baki b/b X

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN Penyediaan Akaun Modal Pekongsi - Kaedah modal berubah

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN Penyediaan Akaun Modal Pekongsi - Kaedah modal berubah - Kaedah modal tetap Akaun Modal Pekongsi A(kaedah berubah) RM 2017 Dis 31 Ambilan Faedah atas ambilan Baki h/b X X X RM 2017 Jan 1 Bank Aset Faedah atas modal Gaji (belum bayar) Bonus (belum bayar) Faedah atas pinjaman(belum bayar) Akaun Pengasingan Untung Rugi XX X X XX 2018 Jan 1 Baki b/b X

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN AKAUN MODAL BERUANGAN: Akaun Modal (beruangan) Tarikh 2017

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN AKAUN MODAL BERUANGAN: Akaun Modal (beruangan) Tarikh 2017 Dis 31 Butiran Baki h/b A XX XX B XX Tarikh 2017 Jan 1 Mac 1 Jul 1 Butiran A B Baki b/b Tunai Alatan Pejabat X XX 2018 Jan 1 Baki b/b X XX XX

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN AKAUN SEMASA BERUANGAN: Akaun Semasa (beruangan) Tarikh Butiran

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN AKAUN SEMASA BERUANGAN: Akaun Semasa (beruangan) Tarikh Butiran 2017 Apr 1 Ambilan Ogos 1 Ambilan Dis 31 Faedah atas ambilan Baki h/b A B X X X XX XX Tarikh 2017 Jan 1 Dis 31 2018 Jan 1 Butiran A B Baki b/b Gaji Faedah atas modal Pengasingan Untung Rugi X X XX XX X X Baki b/b X X

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN Penghasilan Penyata Kewangan Perkongsian Akaun Perdagangan dan Untung

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN Penghasilan Penyata Kewangan Perkongsian Akaun Perdagangan dan Untung Rugi Akaun Pengasingan Untung Rugi Penyata Kedudukan Kewangan Akaun Modal dan Akaun Semasa

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN Nama Perkongsian Penyata Kedudukan Kewangan pada…………. . RM

EKUITI PEMILIK DAN PENYATA KEWANGAN PERKONGSIAN Nama Perkongsian Penyata Kedudukan Kewangan pada…………. . RM Ekuiti Pemilik Akaun Modal Pekongsi A Akaun Modal Pekongsi B RM X X XX Akaun Semasa Pekongsi A Akaun Semasa Pekongsi B X X XX

TAMAT

TAMAT