UDRUGA INSTITUT PULA Osnovana 2004 godine s jedinstvenim

  • Slides: 14
Download presentation
UDRUGA INSTITUT – PULA Osnovana 2004. godine s jedinstvenim ciljem: DOPRINOS VIZIJI HUMANIJEG DRUŠTVA

UDRUGA INSTITUT – PULA Osnovana 2004. godine s jedinstvenim ciljem: DOPRINOS VIZIJI HUMANIJEG DRUŠTVA

Prevencija zlouporabe opojnih droga 2005. godina U okviru udruge organizirali smo vlastitu resocijalizaciju kroz

Prevencija zlouporabe opojnih droga 2005. godina U okviru udruge organizirali smo vlastitu resocijalizaciju kroz filmsku radionicu iz koje su u prosincu 2004. i listopadu 2005. proizašla dva dokumentarna filma “Ostavljeni” i “Virus C” a danas i treći film “Lepoglava Express”, te od 01. 04. 2005. do danas, uz suglasnost Agencije za odgoj i obrazovanje, MZOŠ-a i ostalih kompetentnih institucija, sastavni su dio preventivnih programa na svim srednjim školama Istarske Županije. Osim u OOU na području I. Ž. projekt se izvodio i u : Rijeka, Split, Banja Luka, Srebrenica, Travnik, Ključ, Sanski Most, Prijedor, Zenica, Doboj, Vrbas na Kupi, i Bočac REZULTATI: Ukupno: - 17. 404 korisnika u dobi od 13 – 18 godina 705 izvedenih projekta više od 100. 000 prijeđenih km Zaposlena jedna rehabilitirana osoba Aktivnost financiraju: Istarska Županija, Grad Pula (2006. i 2007. god MOBMS)

LISTOPAD 2006. Outreach i needle exchange Slijedeći potrebe zajednice započeli smo sa čišćenjem grada

LISTOPAD 2006. Outreach i needle exchange Slijedeći potrebe zajednice započeli smo sa čišćenjem grada od infektivnog otpada, te intenzivnim uključivanjem ovisnika u ovaj dio naših aktivnosti. REZULTATI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. UZ POMOĆ I MENTORSTVO UDRUGE TERRA – Rijeka, OUTREACH se kontinuirano izvodi od 01. listopada 2006. KADA SMO ZAPOSLILI DRUGU REHABILITIRANU OSOBU PRIPREMILI SMO I TISKALI BROŠURU I LETKE ZA EDUCIRANJE OVISNIKA O BOLESTI HEPATITISA, TE BROŠURU O “SIGUNIJEM FIKSANJU” ZA I. V. KORISNIKE OPOJNIH DROGA DO DANAS SE ČISTI 30 objekata - 53 LOKACIJE OD ODBAČENOG INFEKTIVNOG OTPADA, ZA ŠTO SMO ANGAŽIRALI VELIKI BROJ OVISNIKA VOLONTERA, TE 8 APSTINENATA. UKLJUČIVANJEM OVISNIKA U AKTIVNOSTI SAKUPLJANJA ODBAČENIH ŠPRICA POSTIGLI SMO DA SE BROJ ISTIH ZNATNO SMANJIO TE DA SMO VEĆINU USPJELI UPOZORIT I NAUČITI KOLIKO JE OPASAN INFEKTIVNI OTPAD NA JAVNIM POVRŠINAMA TE NAM VELIKI BROJ OVISNIKA VRĆA UPORABLJENI PRIBOR. MJESEČNO SAKUPIMO I PREDAMO NA PALJENJE 11 KG INFEKTIVNOG OTPADA KROZ OUTREACH – rad na ulici I REDOVITE ODLASKE NA ODJEL ZA DETOKS OVISNIKA TERAPIJSKE ZAJEDNICE UPUĆENO 37 OSOBA PROGRAM SMANJENJA ŠTETA IZVODI SE NA PODRUČJU CIJELE ISTARSKE ŽUPANIJE POTPISALI SMO ULAZAK U MREŽU UDRUGA KOJE PROVODE PROGRAM SMANJENJA ŠTETA NA PODRUČJU RH - Aktivnost financiraju MZSS, Istarska Županija, Grad Pula

VELJAČA 2007. OD POČELI DJELOVANJA ZAPOČELI SMO SA VOĐENJEM EVIDENCIJE BROJA PREMINULIH OVISNIKA KOJE

VELJAČA 2007. OD POČELI DJELOVANJA ZAPOČELI SMO SA VOĐENJEM EVIDENCIJE BROJA PREMINULIH OVISNIKA KOJE SMO UPOZNALI ILI SUSRELI U NAŠEM RADU. RASTUŽENI ČINJENICOM DA JEDNOM MJESEČNO SAHRANIMO POZNANIKA ILI PRIJATELJA ODLUČILI SMO ZAPOČETI JOŠ JEDAN PROJEKT POD JEDINSTVENIM NAZIVOM “POSTOJIM I SUTRA” Projekt resocijalizacije i poslije penalnog prihvata apstinenata - Aktivnost financiraju; Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga , Istarska županija, Grad Pula ( 2007. god i CNF-CEE) Zapošljava se još jedna rehabilitirana osoba

Slika ovisnika - kažnjenika Kao i mnoge do sada, 2006. godinu obilježili su brojni

Slika ovisnika - kažnjenika Kao i mnoge do sada, 2006. godinu obilježili su brojni slučajevi predoziranih ovisnika kažnjenika. Najčešći slijed događaja jest pojačavanje represivnih mjera te intenzivnije unutarnje i vanjske kontrole kažnjenika, posjeta no i samih zaposlenika. Iako se kažnjenici - osuđenici nerijetko premještaju čak i u druge kaznionice i zatvore fenomen zlouporabe ovisničkih sredstava, supstitucijske terapije, kao i ostalih medikamenata gotovo uvijek se ponavlja. Druga vrlo bitna pojava ovisnici kažnjenici predozirani neposredno po izlasku iz kaznione ili u post penalnoj fazi, no na žalost svjesni smo ove pojave i prilikom napuštanja terapijskih zajednica ili odjela za bolničko liječenje iako u omjeru 6: 1 (vlastita statistika) Statističke analize govore da represivna mjera ne ispunja svoju svrhu, uzimajući u obzir podatke iz 2004. kada je na izdržavanju kazne zatvora bilo 566 ovisnika - kažnjenika MUŠKARCI ( 542) prvi put kažnjavani 181 osoba = 33% dva ili više puta kažnjavani 361 osoba = 67% ŽENE ( 24 ) prvi put kažnjavane 13 žena = 54% dva ili više puta kažnjavane 11 žena = 46% 2005. godine bilježi se porast zatvorenika ovisnika na 743, a 2006. godine na 1049. Ukupno od 2002. - 2006. god ukupno 5924 osoba a svega 35% po prvi puta

Projekt resocijalizacije i post penalnog prihvata U listopadu 2006. započeli smo sa pilot projektom

Projekt resocijalizacije i post penalnog prihvata U listopadu 2006. započeli smo sa pilot projektom prevencije od predoziranja u kaznionicama u Puli, Lepoglavi i Glini, a od 2007. godine projekt se kontinuirano izvodi. Naš stav je da: Uspješna resocijalizacija započinje za vrijeme izdržavanja kazne zatvora gdje se stvaraju odnosi povjerenja, prijateljstva razumijevanja, ali i selekcija budućih korisnika IZVEDENE AKTIVNOSTI: 2007. ZATVOR U PULI - Jednom tjedno organizirana je radionica izrada košarica za cvijeće i privjesaka 2008. Radionica - Reljef u bakru 2008. Prosječno se kontinuirano djeluje sa dvadesetak osuđenika u dvije grupe. (još uvijek) 2008. KAZNIONICA VALTURA – 1 x tjedno, ZATVOR U LEPOGLAVI – 2 x tjedno ZATVOR U GLINI – 2 x tjedno, ZATVOR U REMETINCU – 3 radionice 2009. Zatvor u Puli i kaznionica u Valtura 2010. Zatvor u Puli (2 x tjedno grupe, terapijski izlazi, novine) DO DANAS PREKO 2. 000 KORISNIKA

Priprema za poslije penalni prihvat u Lepoglavi Paralelno sa Pulom započeli smo program i

Priprema za poslije penalni prihvat u Lepoglavi Paralelno sa Pulom započeli smo program i u zatvoru u Lepoglavi, manjim intenzitetom ali vrlo kvalitetnim sadržajem. Uz program prevencije od predoziranja i recidiva startali smo filmsku radionicu gdje su suradnici, članovi i volonteri Udruge Institut za ovisnike kažnjenike organizirali su tečaj snimanja, montaže, produkcije i post produkcije ali najviše “školu” javnog priznavanja ovisnosti i počinjenja kaznenih djela te suočavanje sa situacijama proizašle iz ovisničkog životnog stila. Film kojeg su sami zatvorenici kreirali ima za svrhu nadopunit preventivne sadržaje sa kojima zatvaramo našu trilogiju da ovisnost ima svoj kraj u bolesti, zatvoru ili smrti, te da ne postoji sretan svršetak.

Ugovor o resocijalizaciji Po izlasku iz kaznionice apstinenti za uključivanje u projekt potpisuju ugovor

Ugovor o resocijalizaciji Po izlasku iz kaznionice apstinenti za uključivanje u projekt potpisuju ugovor Obveze: - apstinencija od svih vrsta ovisničkih sredstava, - korištenje supstitucije pod nadzorom službe za prevenciju i ovisnost uz tjedna testiranja na opijate - redovno kontaktiranje sa članovima udruge na tjednoj bazi te sudjelovanju u aktivnostima udruge - Apstinenti roditelji – obavezno savjetovanje pri obiteljskom centru Prava: - jednokratna financijska pomoć u max iznosu do 1. 000, 00 kn, (naknada isključuje mogućnost davanja gotovinskog novca i ona je namijenjena prvenstveno za nabavu hranu, plaćanje smještaja ili drugih potreba vezano uz korisnika) - pomoć pri zapošljavanju - za sada se ta pomoć sastoji od lobiranja kod različitih poslodavaca, traženja slobodnih i adekvatnih radnim mjesta, pisanja životopisa i sl. ) - plaćanje školarina za prekvalifikaciju ili doškolovanje - pomoć pri ostvarivanju socijalnih prava i sl - Pisane preporuke i sl.

Anex ugovora o resocijalizaciji Za svakog korisnika ponaosob sastavlja se Anex ugovora kojim se

Anex ugovora o resocijalizaciji Za svakog korisnika ponaosob sastavlja se Anex ugovora kojim se definira status korisnika i ispunjenje uvjeta za ostvarivanje prava. Sve stavke Anexa definirane su zajedno sa korisnicima ugovora i članovima domaćinstva u kojemu korisnik živi po povratku iz penalnih ustanova. - procjenjuje se postoji li potreba za novčanom naknadom i u kojem obliku (hoće li to biti hrana, stanarina, struja i neka druga egzistencijalna potreba) - definira se postoji li ambicija i uvjet za plaćanje školarine za doškolovanje ili prekvalifikaciju (srodan udruga UZPIRO – Pula, osposobljava apstinente za rad na računalima te smo mi izričito fokusirani na srednjoškolsko obrazovanje ) - Definiraju se poželjna radna mjesta (preporuča se da to ne budu ugostiteljski objekti, kockarnice i sl. gdje se dolazi u posredan kontakt sa gotovinskim novcem) - Iznos prihoda koji će se stavljat na raspolaganje članovima domaćinstva (praksa je da korisnik daje na raspolaganje kućanstvu minimalno 30% svojih prihoda) - Mogućnost kontaktiranja sa poslodavcima (daje nam se pravo da provjeravamo korisnika i izvršavanje radnih obveza kao i odnos prema kolegama na poslu) - Plan korištenja realiziranih prihoda (minimalno dva mjeseca ostatak prihoda dijeli se na broj tjedana do slijedeće plaće i troši se na tjednoj bazi, nakon toga na period od 15 dana, pa sve do konačnice kada je korisnik spreman svojim novcem uspravljati bez zlouporabe) - Posljedice kršenja ugovora ( raskid ugovora, nemogućnost ostvarivanja ugovorom zajamčenih prava, obavještavanje poslodavca da više nije pod suradnjom, no zabranjeno je svako eventualno kompromitiranje statusa apstinenta osobe koja je bila uključena u program resocijalizacije)

Rezultati - programa prevencije u kaznionicama i post penalnog prihvata Od 2007. u Zatvoru

Rezultati - programa prevencije u kaznionicama i post penalnog prihvata Od 2007. u Zatvoru u Puli nije bi. LO SMRTNIH slučaja predoziranja Realizirali smo tiskanje po 50 primjera 14 izdanja zatvorskih novima i 1 poezije – VELIKO NOVOGODIŠNJE IZDANJE ZATVORSKIH NOVINA Od listopada 2007. zatvorenici koji su se aktivno uključili u aktivnosti udruge mogu ostvariti pravo na terapijski izlazak u trajanju od 3 ili 6 sati bez nadzora pravosudne policije samo u pratnji članova udruge Od 09. 01. 2008. u prostorijama udruge započeli sa grupnim i individualnim radnom sa osobama koje su bile lišene slobode te sa apstinentima u periodu resocijalizacije 5 osoba na uvjetnom otpustu uz naš nadzor Izvršavanje mjera rada za opće dobro – 7 osoba Nakon završenih terapijskih zajednica u projekt resocijalizacije uključili smo 7 osoba od čega 6 apstinira i 1 u recidivu Dvije osobe uključili smo u projekt resocijalizacije po vlastitom traženju od čega jedna apstinira dok je druga u povremenim recidivima sa lakšim opojnim sredstvima. Nakon izdržane kazne zatvora u poslije penalni prihvat uključili smo 10 osoba od čega samo dvije i to žene apstiniraju, 1 M u povremenim recidivima i na održavanju dok je 7 osoba u recidivu. Od 7 osoba koje su ušle u recidiv 6 je već ponovno na izdržavanju kazne Do danas školovali 9 osoba od čega je jedan upisao ekonomski sutdij UKUPNO POPISANO 19 UGOVORA, A GODIŠNJE SE INTERVENIRA SA 50 -tak APSTINENATA - - Postotak recidiva nakon terapijskih zajednica 14, 28 % (osoba bila u programu 4 mjeseca – vlastita statistika) Postotak recidiva nakon višegodišnjih izdržani kazni zatvora 80 % (vlastit statistika)

“Jedan zajedno” – tribina 16. 12. odredili smo kao dan glave manifestacije za obilježavanje

“Jedan zajedno” – tribina 16. 12. odredili smo kao dan glave manifestacije za obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti sa naglaskom da je prevencija zlouporabe opojnih droga kontinuirani rad u trajanju od 365 dana u godini

Ključni problemi – sa aspekta udruge Institut Ú Kratkoročni – Osobe za vrijeme izdržavanja

Ključni problemi – sa aspekta udruge Institut Ú Kratkoročni – Osobe za vrijeme izdržavanja kazne razviju ovisnost o supstitucijskoj terapiji, – loša komunikacija sa terapijskim zajednicama te izostaje upućivanje osoba nakon terapijskih programa u programe resocijalizacije – Aktivnosti i rad civilnog sektora nisu shvaćeni “za ozbiljno” Ú Dugoročni – Nedostatna financijska sredstva za realizaciju svih planiranih aktivnosti – Nedovoljna senzibilizacija institucija i poslovnih subjekata za zapošljavanje uspješnih apstinenata – Konstantna stigmatiziranost korisnika činjenicom da su u prošlosti bili ovisnici, prekršitelji zakona, HCV i HBV infekcije i druge bolesti tipične za ovisničku populaciju, boravka u zatvoru i dr. – Nedovoljna intervencija CZSS i HZZZ te u potpunosti neiskorišten resurs Vlade RH za prekvalifikacije i doškolovanja apstinenata

Suradnici i partneri PARTNERI u provedbi projekta Ú Ú Ú Uprava za zatvorski sustav

Suradnici i partneri PARTNERI u provedbi projekta Ú Ú Ú Uprava za zatvorski sustav Zagreb Zatvori – upravitelji i voditelji tretmana Ured za probaciju CRVENI KRIŽ – RH podružnica u Puli (donacije apstinentima) OBITELJSKI CENTAR ISTARSKE ŽUPANIJE U PULI Udruge: TERRA – Rijeka, PORAT – Zadar, - prihvat apstinenata HEPATOS – Split, MOJI DANI – Đurmanec, SUSRET – Split – Čiovo, REMAR – Pula i Zagreb, METNOJA – Novi Sad, TEEN CHALENGE – Portugal i Češka SURADNJA u provedbi projekta: Ú Učilište za odrasle DIOTER u Puli, Služba za prevenciju i van bolničko liječenje u Puli, Udruge UZPIRO I GRADSKA RADIONICA – Pula, EGZODUS – Rijeka, Ú Iznimno kvalitetna individualna suradnja sa socijalnim radnicama Pulskog CZSS

Hvala na pažnji. Udruga Institut Pula, Laginjina 4 institut. lungomare@gmail. com Tel: 052/ 222

Hvala na pažnji. Udruga Institut Pula, Laginjina 4 institut. [email protected] com Tel: 052/ 222 502 Fax: 052/ 222 509