1 RODITELJSKI SASTANAK Sandra Vetma mag paed O

  • Slides: 13
Download presentation
1. RODITELJSKI SASTANAK Sandra Vetma, mag. paed. OŠ Pujanki Školska godina 2020. /2021.

1. RODITELJSKI SASTANAK Sandra Vetma, mag. paed. OŠ Pujanki Školska godina 2020. /2021.

Dnevni red • Prozivka i pozdravna riječ • Predstavnik za Vijeće roditelja • Pravilnici:

Dnevni red • Prozivka i pozdravna riječ • Predstavnik za Vijeće roditelja • Pravilnici: Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Protokol o postupanjima u slučaju nasilja među djecom i mladima, Pravilnik o izletima i ekskurzijama (novo), Pravilnik o postupanjima odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera • Kućni red škole • Školski kurikul i Plan i program 2020. /2021. • Epidemiološke mjere u školi • Razne obavijesti

Izbor predstavnika za Vijeće roditelja • Školi svake školske godine ustrojava Vijeće roditelja •

Izbor predstavnika za Vijeće roditelja • Školi svake školske godine ustrojava Vijeće roditelja • Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela • Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja • Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole

Pravilnici • Svi pravilnici su dostupni na razrednoj web stranici http: //sandravetma. weebly. com

Pravilnici • Svi pravilnici su dostupni na razrednoj web stranici http: //sandravetma. weebly. com (Dokumenti) • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi • Protokol o postupanjima u slučaju nasilja među djecom i mladima • Pravilnik o izletima i ekskurzijama (novo) • Pravilnik o postupanjima odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera • Kućni red škole

Školski kurikul IZVANUČIONIČKA NASTAVA I TERENSKA NASTAVA Ekskurzija Hrvatsko zagorje Posjet pekarnici, Rivi, kinu

Školski kurikul IZVANUČIONIČKA NASTAVA I TERENSKA NASTAVA Ekskurzija Hrvatsko zagorje Posjet pekarnici, Rivi, kinu i kazalištu(drama, balet Orešar), gradskoj knjižnici, muzeju; Posjet i suradnja s udrugama koje se brinu za djecu i odrasle ( kroz susrete, održana predavanja) Travnjak Šuma More Pozdrav jeseni Pozdrav zimi Pozdrav proljeću Vremenik Troškovnik Cijena aranžmana je oko 20000 kuna po Svibanj 2021. učeniku. Troškove 4 dana snose roditelji. -studeni 2020. Cca 20 kn po učeniku ovisno o broju -prosinac djece (ulaznica i prijevoz autobusom). 2020. Troškove snose roditelji. -ožujak 2021. -svibanj 2021. listopad 2020. , travanj 2021. listopad 2020. studeni, 2020. rujan. 2020. (troškovi izrade plakata te izložbe) prosinac 2020. ožujak 2021.

Posjet Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika Oceanografski institut veljača, 2021. Cca 40 kn po učeniku

Posjet Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika Oceanografski institut veljača, 2021. Cca 40 kn po učeniku za troškove prijevoza autobusom i ulaznicu za muzej (za svaki pojedinačni posjet). Troškove snose roditelji. Posjet Muzeju grada Splita; Etnografskom muzeju - radionica Svibanj 2021. Cca 30 kn po učeniku za troškove prijevoza autobusom i ulaznicu za muzej. Troškove snose roditelji. -Zvjezdano selo Mosor Listopad 2020. Oko 130 kn Studeni 2020. Prosinac 2020. Travanj 2021. Projekt “Blago našeg Marjana“ Ožujaksvibanj 2021. godine Grad Split- organizacija, prijevoz učenika; škola- izrada plakata 4 -5 školskih sati Troškove snosi Grad Split Promet Svibanj 2021. Tvrđava Klis 20 tak kn po učeniku za troškove Travanj. 2021. prijevoza autobusom. Troškove snose roditelji.

Plan i program 2020. /2021. • Početne inicijalne provjere: MAT – rujan , HJ

Plan i program 2020. /2021. • Početne inicijalne provjere: MAT – rujan , HJ – listopad, PID- nema inicijalne provjere, MAT – ponoviti zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje do 1000, geometriju, obujam (masa, tekućina) za inicijalnu provjeru • Sadržaji u 4. razredu- brojevi do milijun, geometrija – kutevi, opseg i površina trokuta, pravokutnika, kvadrata, obujam • PID – češće provjere znanja, 3 sata tjedno, treba redovito učiti i s razumijevanjem

Plan i program 2020. /2021. • Sadržaji u 4. razredu: Uvjeti života, Živa priroda,

Plan i program 2020. /2021. • Sadržaji u 4. razredu: Uvjeti života, Živa priroda, Čovjek, Prošlost Hrvatske, Hrvatska u EU, Krajevi RH • HJ- ponavljanje sadržaja 3. razreda. Imenice, Glagoli, Pridjevi, č/ć, ije/je, Veliko slovo • Sadržaji u 4. razredu – proširivanje znanja o imenicama, glagolima, pridjevima, Veliko početno slovo, Upravni i neupravni govor, Pisanje Ije/je, č/ć, lj/nj, Samostalno stvaranje priče, Opisivanje. . LEKTIRA: prva sredinom listopada

Epidemiološke mjere u školi • Roditelji/skrbnici imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan

Epidemiološke mjere u školi • Roditelji/skrbnici imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u školu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu već se javljaju telefonom ravnatelju škole i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta • Vidjeti Protokol OŠ Pujanki za vrijeme pandemije u dokumentima

Razne obavijesti - osiguranje - individualni razgovori - izvannastavne aktivnosti - izborna nastava -

Razne obavijesti - osiguranje - individualni razgovori - izvannastavne aktivnosti - izborna nastava - privole - izjava za preuzimanje udžbenika

Informacije, pitanja i prijedlozi • Razredna stranica i Class Dojo – mjesto svih informacija

Informacije, pitanja i prijedlozi • Razredna stranica i Class Dojo – mjesto svih informacija

Za kraj. . . Učiteljica Sandra.

Za kraj. . . Učiteljica Sandra.