Iskustva Centra za socijalnu skrb u provedbi alternativnih

  • Slides: 13
Download presentation
Iskustva Centra za socijalnu skrb u provedbi alternativnih sankcija Đurđica Petran Centar za socijalnu

Iskustva Centra za socijalnu skrb u provedbi alternativnih sankcija Đurđica Petran Centar za socijalnu skrb Zagreb

Uloga Centra u provedbi posebnih obveza n n Definirana čl. 10. st. 9 ZSM-a

Uloga Centra u provedbi posebnih obveza n n Definirana čl. 10. st. 9 ZSM-a Centar prati ispunjenje obveza Provodi, organizira, nadzire, potiče, izvještava Provode ih defektolozi/socijalni pedagozi

Najčešće izricane obveze Vrsta P. O. /broj 2013. 2012. 2011. 2010. 305 279 368

Najčešće izricane obveze Vrsta P. O. /broj 2013. 2012. 2011. 2010. 305 279 368 362 17 19 40 38 humanitarni 110 102 145 153 odvikavanje 38 64 49 58 140 124 134 148 ukupno naknada štete drugo

Postupanje Centra n n poziv maloljetniku i roditeljima/ml. punoljetniku upoznavanje s obvezom, načinom izvršenja

Postupanje Centra n n poziv maloljetniku i roditeljima/ml. punoljetniku upoznavanje s obvezom, načinom izvršenja mogućnostima i mjestom izvršavanja informiranje i o posljedicama neizvršavanja upućivanje na izvršavanje (ovisno o vrsti obveze nakon prethodnog dogovora s osobom zaduženom za neposredno izvršenje mjere i/ili dostavom uputnice i izvješća)

Također n n n kod humanitarnog rada odlazak u ustanovu/udrugu, dogovaranje s osobom zaduženom

Također n n n kod humanitarnog rada odlazak u ustanovu/udrugu, dogovaranje s osobom zaduženom za konkretne poslova te potpisivanje sporazuma redoviti kontakti s osobom zaduženom za izvršavanje obveze i provjera izvršavanja poticanje maloljetnika ako mjera zapinje predlaganje kontrolnog ročišta/sudjelovanje redoviti kontakti s osobom zaduženom za izvršavanje obveze i provjera izvršavanja dostava izvješća o uspješnosti/neuspješnosti

Gdje se najčešće izvršavaju posebne obveze n n n 1. da se podvrgne odvikavanju

Gdje se najčešće izvršavaju posebne obveze n n n 1. da se podvrgne odvikavanju ili liječenju od droge ili drugih ovisnosti Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti 2. da se uključi u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade CZSS Zagreb, Podružnica Obiteljski centar Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti,

Također n n n Centar za rehabilitaciju, Odgojno savjetovalište , ERF Savjetovalište za mlade

Također n n n Centar za rehabilitaciju, Odgojno savjetovalište , ERF Savjetovalište za mlade KBC-a Rebro, Organizacija mladih Status M, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, Udruga Igra, Ambidekster klub, Udruga Djeca prva Modus-centar za djecu mlade i obitelj, Udruga Pragma Savjetovalište Luka Ritz Udruga Mali princ

n n n Spomenuli bismo da su neki mladi iz različitih razloga uključeni u

n n n Spomenuli bismo da su neki mladi iz različitih razloga uključeni u tretman nekih zdravstvenih ustanova ili savjetovališta i prije izricanja mjera te se taj tretman nastavlja u okviru mjere. Među ostalima to su: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Klinika za dječje bolesti Centar za psihodramu

Uključivanje u rad hum. organizacija ili u poslove komunalnog ili ekološkog značenja n Dom

Uključivanje u rad hum. organizacija ili u poslove komunalnog ili ekološkog značenja n Dom za starije i nemoćne, Sveti Josip Dom za starije i nemoćne Trešnjevka Dom za stare i nemoćne osobe Centar n Dom za stare i nemoćne osobe Trnje n n n Dom Dom za za starije i i nemoćne osobe Maksimir osoba Sv. Ana osobe Kuća Svetog Franje osobe Tolić

n n n n Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Ustanova Dobri dom Caritas

n n n n Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Ustanova Dobri dom Caritas zagrebačke nadbiskupije Udruga Prijatelji životinja Udruga Bokci Udruga slijepih i slabovidnih Udruga Roma Ne boj se-Madara Udruga za promicanje inkluzije

Suradnja n n Dobra suradnja s ODO-om ( telefonski pismeno) Dobra suradnja s većinom

Suradnja n n Dobra suradnja s ODO-om ( telefonski pismeno) Dobra suradnja s većinom ustanova/udruga pri kojima se izvršavaju posebne obveze

Poteškoće/izazovi n n n Upitna dragovoljnost počinitelja (kupovanje vremena) Nedovoljne mogućnosti za izvršavanje humanitarnog

Poteškoće/izazovi n n n Upitna dragovoljnost počinitelja (kupovanje vremena) Nedovoljne mogućnosti za izvršavanje humanitarnog rada (razni razlozi) Ponekad izricanje neodgovarajuće obveze Ponekad završetak predmeta iako obveza još nije završena Preopterećenost stručnih radnika Centra Prijedlog: Bolje povezivanje socijalne službe s lokalnom zajednicom , primarno udrugama

Pitanja i komentari?

Pitanja i komentari?