KVIZ ZNANJA 3 RAZRED KRENI 1 Samoglasnika ima

  • Slides: 62
Download presentation
KVIZ ZNANJA 3. RAZRED KRENI

KVIZ ZNANJA 3. RAZRED KRENI

1. Samoglasnika ima: 4 3 5

1. Samoglasnika ima: 4 3 5

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

2. Suglasnika ima: 26 24 25

2. Suglasnika ima: 26 24 25

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

: e j l go a l G. 3 sjati sunčano Sunce

: e j l go a l G. 3 sjati sunčano Sunce

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

4. Pridjev se nalazi u rečenici: Jako volim mamu. Moja mama je lijepa. Mama

4. Pridjev se nalazi u rečenici: Jako volim mamu. Moja mama je lijepa. Mama puno radi.

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

5. Pravilno napisana kratica je: r U trećem raz r. je super!

5. Pravilno napisana kratica je: r U trećem raz r. je super!

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

6. Umanjenica je: vještica stolac mačkica

6. Umanjenica je: vještica stolac mačkica

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

7. Točno napisana riječ je: prića priča

7. Točno napisana riječ je: prića priča

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

8. Točno napisana riječ je: BJELO BIJELO

8. Točno napisana riječ je: BJELO BIJELO

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

9. Govor dviju ili više osoba naziva se: monolog dijalog

9. Govor dviju ili više osoba naziva se: monolog dijalog

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

10. Imenica u množini je: MAJKA MAMA MAJKE

10. Imenica u množini je: MAJKA MAMA MAJKE

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

11. Pravilno napisana imena su: Slavonski brod, Marija bistrica Slavonski Brod, Marija Bistrica

11. Pravilno napisana imena su: Slavonski brod, Marija bistrica Slavonski Brod, Marija Bistrica

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

12. Uvećanica je: VELIKA KUĆICA KUĆERINA

12. Uvećanica je: VELIKA KUĆICA KUĆERINA

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

13. Riječ cvrkuću je: imenica glagol

13. Riječ cvrkuću je: imenica glagol

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

14. Monolog je: govor jedne osobe govor dviju osoba govor više osoba

14. Monolog je: govor jedne osobe govor dviju osoba govor više osoba

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

15. Pravilno napisano ime mjesta je: Sveti Martin na Muri Sveti martin na muri

15. Pravilno napisano ime mjesta je: Sveti Martin na Muri Sveti martin na muri Sveti Martin Na Muri

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

16. Uvećanica je: PRIDJEV IMENICA GLAGOL

16. Uvećanica je: PRIDJEV IMENICA GLAGOL

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

17. Riječ lijepa je: imenica glagol pridjev

17. Riječ lijepa je: imenica glagol pridjev

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

18. Kad nabrajanje nije završeno na kraju pišemo: TOČKU TROTOČJE ZAREZ

18. Kad nabrajanje nije završeno na kraju pišemo: TOČKU TROTOČJE ZAREZ

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

19. Kratica g. znači: GLAGOL GRAM GODINA

19. Kratica g. znači: GLAGOL GRAM GODINA

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

20. Pravilno napisano ime je: Mjesec, sunce mjesec, Sunce Mjesec, Sunce

20. Pravilno napisano ime je: Mjesec, sunce mjesec, Sunce Mjesec, Sunce

Bravo!!! DALJE

Bravo!!! DALJE

POKUŠAJ PONOVO

POKUŠAJ PONOVO

Stig li sm kviz o do az nan kraja Bra vo! ja.

Stig li sm kviz o do az nan kraja Bra vo! ja.