n n n n Veliki crkveni raskol dogodio

  • Slides: 11
Download presentation
n n n n Veliki crkveni raskol dogodio se 1054. ___ Istočni raskol(11. st.

n n n n Veliki crkveni raskol dogodio se 1054. ___ Istočni raskol(11. st. ) podijelio je Crkvu na katolike i protestante. ___ Nakon raskola pravoslavlje se razvija u autokefalne Crkve. ___ Jedna samostalna autokefalna Crkva dijeli se na metropolije: ___ Pravoslavci ne priznaju da Duh Sveti proizlazi od Oca i Sina: ___ Pravoslavci prihvaćaju dogme o Marijinu bezgrješnom začeću i uznesenju na nebo. ___ Između pravoslavaca i katolika postoje mnoge razlike u pitanjima crkvene discipline: ___ Pravoslavci ne priznaju papino prvenstvo i nezabludivost, te koncile održane nakon raskola. ___ TOČNO ili NETOČNO?

Riješi asocijaciju! papa autokefaln reformacij Otkupitelj e Crkve a rimo arhijerejsk i sabor Luther

Riješi asocijaciju! papa autokefaln reformacij Otkupitelj e Crkve a rimo arhijerejsk i sabor Luther Sin Božji grko eparhije anglikanci pravi Bog kalvinisti pravi čovjek Vatikan 1054.

EKUMENIZAM n Ekumenizam (grč. oikoumene = sav nastanjeni prostor na zemlji) je nastojanje oko

EKUMENIZAM n Ekumenizam (grč. oikoumene = sav nastanjeni prostor na zemlji) je nastojanje oko pomirenja, suradnje, zbližavanja i jedinstva svih kršćanskih crkava. n Dakle, naglasak je na ravnopravnom dijalogu među svim kršćanskim vjerama. To je zapravo djelo Duha Svetoga danas.

Ekumenizam EKUMENIZAM- nastojanje oko pomirenja svih kršćana EKUMENSKI POKRET- započeli protestanti; katolici mu pristupili

Ekumenizam EKUMENIZAM- nastojanje oko pomirenja svih kršćana EKUMENSKI POKRET- započeli protestanti; katolici mu pristupili nakon II. vatikanskog koncila Putevi ekumenizma su: obraćenje, molitva, suradnja, dijalog, zbližavanje Tjedan molitve za jedinstvo kršćana –slavi se svake godine u našim župama

n Naglasci ekumenizma: n obraćenje n duhovni ekumenizam n dijalog ljubavi n suradnja n

n Naglasci ekumenizma: n obraćenje n duhovni ekumenizam n dijalog ljubavi n suradnja n teološki dijalog

Temeljno ekumensko načelo treba nam svima biti trostruko: n u onome što je bitno:

Temeljno ekumensko načelo treba nam svima biti trostruko: n u onome što je bitno: jedinstvo n u onome što je nebitno: sloboda n u svemu: ljubav

n Ekumenski pokret nastao je u 19. stoljeću, najprije među protestantskim Crkvama radi njihova

n Ekumenski pokret nastao je u 19. stoljeću, najprije među protestantskim Crkvama radi njihova međusobnog približavanja. Kasnije su mu pristupile Pravoslavna i Katolička crkva.

Ekumenski događaji n Svake se godine u našim župama slavi “Tjedan molitve za jedinstvo

Ekumenski događaji n Svake se godine u našim župama slavi “Tjedan molitve za jedinstvo kršćana. ” n Priređuju se prigodni ekumenski susreti s vjernicima drugih kršćanskih vjeroispovijesti.

2. Vatikanski sabor - 1962. -1965. - Promicao ekumenski duh unutar Katoličke crkve -

2. Vatikanski sabor - 1962. -1965. - Promicao ekumenski duh unutar Katoličke crkve - Izdao dekret o ekumenizmu Unitatis redintegratio

n Papa Pavao VI. 1964. god. susreo se u Jeruzalemu sa carigradskim patrijarhom Atenagorom

n Papa Pavao VI. 1964. god. susreo se u Jeruzalemu sa carigradskim patrijarhom Atenagorom I. , sa poglavarom Anglikanske Crkve, a posjetio je i Ekumensko vijeće Crkava u Ženevi. n Na završetku Drugog vatikanskog koncila 1965. god. ukinuta su međusobna izopćenja između Pravoslavne i Katoličke Crkve, koja su proglašena još 1054. god.

Crkva je Kristovo djelo. Isus želi da svi budemo jedno. Različite Crkve su plod

Crkva je Kristovo djelo. Isus želi da svi budemo jedno. Različite Crkve su plod ljudskih nesporazuma i grijeha. Svi smo dužni raditi za jedinstvo kršćana i na našim prostorima.