Kviz 1 Koji je najvei kranski blagdan A

  • Slides: 33
Download presentation
Kviz

Kviz

1. Koji je najveći kršćanski blagdan? A. Božić B. Velika Gospa C. Uskrs D.

1. Koji je najveći kršćanski blagdan? A. Božić B. Velika Gospa C. Uskrs D. Duhovi

Pokušajte ponovo!

Pokušajte ponovo!

2. Koliko dana traje uskrsno vrijeme? A. 30 dana B. 40 dana C. 50

2. Koliko dana traje uskrsno vrijeme? A. 30 dana B. 40 dana C. 50 dana D. 60 dana

3. Kada završava uskrsno vrijeme? A. Na Duhove B. Na Uzašašće C. Na Bijelu

3. Kada završava uskrsno vrijeme? A. Na Duhove B. Na Uzašašće C. Na Bijelu nedjelju D. Na Presveto Trojstvo

4. Kada završava uskrsna osmina? A. Na Duhove B. Na Bijelu nedjelju C. Na

4. Kada završava uskrsna osmina? A. Na Duhove B. Na Bijelu nedjelju C. Na Uzašašće D. Na uskrsni ponedjeljak

5. Koji je drugi naziv za Bijelu nedjelju? A. Pedesetnica B. Uzašašće C. Uskrs

5. Koji je drugi naziv za Bijelu nedjelju? A. Pedesetnica B. Uzašašće C. Uskrs D. Mali Uskrs

6. Koja je liturgijska boja uskrsnog vremena? A. Crvena B. Bijela C. Zelena D.

6. Koja je liturgijska boja uskrsnog vremena? A. Crvena B. Bijela C. Zelena D. Ljubičasta

7. Koji blagdan slavimo 40. dana nakon Uskrsa? A. Duhove B. Presveto Trojstvo C.

7. Koji blagdan slavimo 40. dana nakon Uskrsa? A. Duhove B. Presveto Trojstvo C. Uzašašće D. Mali Uskrs

8. Kojim danom se svake godine slavi Uzašašće? A. Nedjeljom B. Četvrtkom C. Petkom

8. Kojim danom se svake godine slavi Uzašašće? A. Nedjeljom B. Četvrtkom C. Petkom D. Subotom

9. Koji je najvažniji uskrsni poklik? A. Maranatha B. Svet C. Hosana D. Aleluja

9. Koji je najvažniji uskrsni poklik? A. Maranatha B. Svet C. Hosana D. Aleluja

10. U koje mjesto su putovala dvojica učenika nakon Uskrsa? A. U Nazaret B.

10. U koje mjesto su putovala dvojica učenika nakon Uskrsa? A. U Nazaret B. U Emaus C. U Betlehem D. U Kafarnaum

11. Kako se zvao jedan od dvojice učenika na putu u Emaus? A. Kleofa

11. Kako se zvao jedan od dvojice učenika na putu u Emaus? A. Kleofa B. Andrija C. Ivan D. Petar

12. Kome se Uskrsli najprije ukazao? A. Majci Mariji B. Apostolu Petru C. Apostolu

12. Kome se Uskrsli najprije ukazao? A. Majci Mariji B. Apostolu Petru C. Apostolu Ivanu D. Mariji Magdaleni

13. Koji apostoli su prvi došli na Isusov grob? A. Petar i Pavao B.

13. Koji apostoli su prvi došli na Isusov grob? A. Petar i Pavao B. Ivan i Petar C. Matej i Luka D. Petar i Andrija

14. Koji apostol nije vjerovao u ukazanje Uskrsloga? A. Juda B. Petar C. Ivan

14. Koji apostol nije vjerovao u ukazanje Uskrsloga? A. Juda B. Petar C. Ivan D. Toma

15. Koji je drugi naziv za uskrsno vrijeme? A. Duhovsko vrijeme B. Vazmeno vrijeme

15. Koji je drugi naziv za uskrsno vrijeme? A. Duhovsko vrijeme B. Vazmeno vrijeme C. Vrijeme ukazanja D. Vrijeme uzašašća

16. Isus je uskrsnuo u zoru: A. Sedmoga dana B. Prvoga dana u tjednu

16. Isus je uskrsnuo u zoru: A. Sedmoga dana B. Prvoga dana u tjednu C. Sudnjega dana D. Polarnog dana

17. Marija Magdalena, kad je vidjela Uskrslog najprije je mislila da je: A. duh

17. Marija Magdalena, kad je vidjela Uskrslog najprije je mislila da je: A. duh B. grobar C. vrtlar D. vojnik

18. Isus je pozdravio apostole nakon uskrsnuća riječima? A. Hvaljen Isus! B. Mir vama!

18. Isus je pozdravio apostole nakon uskrsnuća riječima? A. Hvaljen Isus! B. Mir vama! C. Aleluja! D. Dobro jutro!

19. Blaženi koji vjerovaše a ne vidješe Isus je rekao: A. Mariji Kleofinoj B.

19. Blaženi koji vjerovaše a ne vidješe Isus je rekao: A. Mariji Kleofinoj B. Andriji apostolu C. Tomi apostolu D. Mariji Magdaleni

20. Marija je Isusa zazvala “Rabbuni” što znači: A. Gospodine B. Bože moj C.

20. Marija je Isusa zazvala “Rabbuni” što znači: A. Gospodine B. Bože moj C. Učitelju D. Spasitelju

21. Gospodin moj i Bog moj Uskrslom Isusu rekao je: A. Toma apostol B.

21. Gospodin moj i Bog moj Uskrslom Isusu rekao je: A. Toma apostol B. Petar apostol C. Ivan Pavao II. D. Sveti Pavao

22. Tko je odobrio da se Isusov grab zapečati i da ga čuvaju stražari?

22. Tko je odobrio da se Isusov grab zapečati i da ga čuvaju stražari? A. Kajfa veliki svećenik B. Petar prvak apostolski C. Cezar August D. Poncije Pilat

23. Kako ne bi pripovijedali o Isusovu uskrsnuću židovski glavari su stražarima: A. zaprijetili

23. Kako ne bi pripovijedali o Isusovu uskrsnuću židovski glavari su stražarima: A. zaprijetili B. platili C. ubili su ih D. prijavili su ih upravitelju

24. “Isusa raspetoga tražite! Nije ovdje!” ženama je rekao: A. anđeo B. vrtlar C.

24. “Isusa raspetoga tražite! Nije ovdje!” ženama je rekao: A. anđeo B. vrtlar C. sveti Petar D. Filip apostol

25. Zašto su žene došle na Isusov grob? A. plakati B. donijeti cvijeće C.

25. Zašto su žene došle na Isusov grob? A. plakati B. donijeti cvijeće C. pomazati tijelo D. ukrasti tijelo

26. Kome se Isus ukazao prije nego apostolima? A. Mariji Magdaleni i učenicima na

26. Kome se Isus ukazao prije nego apostolima? A. Mariji Magdaleni i učenicima na putu u Emaus B. Tomi C. Kleofi i njegovu prijatelju D. svojoj majci

27. Kome je Uskrsli Isus rekao: “Ja sam. Duh tijela nema ni kostiju”? A.

27. Kome je Uskrsli Isus rekao: “Ja sam. Duh tijela nema ni kostiju”? A. Kajfi i Pilatu B. Mariji Magdaleni C. apostolima D. Tomi apostolu

28. Koje blagdane slavimo uvijek u nedjelju? A. Uskrs i Božić B. Uskrs i

28. Koje blagdane slavimo uvijek u nedjelju? A. Uskrs i Božić B. Uskrs i Uzašašće C. Uskrs i Vazam D. Duhove i Uskrs

29. Kad je Isus Šimunu Petru rekao da će i on, Petar; biti mučen?

29. Kad je Isus Šimunu Petru rekao da će i on, Petar; biti mučen? A. S križa B. Na Uskrs C. Nakon Uskrsa D. Na Duhove

30. Po čemu su Isusa prepoznali učenici kojima se ukazao na putu u Emaus?

30. Po čemu su Isusa prepoznali učenici kojima se ukazao na putu u Emaus? A. Odjeći B. Ranama C. Glasu D. Lomljenju kruha

Ostani s nama jer večer je, ostani Gospode; Ostani s nama jer mrači se

Ostani s nama jer večer je, ostani Gospode; Ostani s nama jer mrači se ostani Gospodine! Kraj!