UDRUGA TI SI OK Udruga za pruanje psihosocijalne

  • Slides: 53
Download presentation
UDRUGA „TI SI OK“ Udruga za pružanje psiho-socijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima

UDRUGA „TI SI OK“ Udruga za pružanje psiho-socijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju PROMJENA JE PROCES – NENASILJE SE UČI Projekt učenja nenasilja za djecu i odrasle Autorice i voditeljice Projekta: Sonja Jarebica, socijana pedagoginja Magdalena Živković, psihologinja Donatori: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Ured za ljudska prava Vlada RH

Posijmo i niknut će ! R E Z U L T A T Tlo

Posijmo i niknut će ! R E Z U L T A T Tlo – mjesta potencijalnog nasilja Sjeme – projekti Obrada tla – aktivirani resursi civilnog društva

Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb - Produženi stručni postupak u OŠ Rudeš

Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb - Produženi stručni postupak u OŠ Rudeš - Dom za mušku djecu i mladež u ulici Otona Župančića Zagreb Zatvoreni odjel Kaznionice za žene u Požegi

TEMELJNI KONCEPTI PROJEKTA Nenasilje se uči i to učenje potiče proces promjene Promjena je

TEMELJNI KONCEPTI PROJEKTA Nenasilje se uči i to učenje potiče proces promjene Promjena je moguća ako je pristup sustavan i ako se angažira sustav Iskustveno i dugoročno učenje, aktivira i kontinuirano njeguje kvalitete (resurse) konkretne sredine (institucije, ustanove) i omogućava dugoročnu promjenu klime.

Ideja vodilja Projekta: SNAGA PROMJENE (mandala preuzeta iz AVPa) primjenjuje se i na razini

Ideja vodilja Projekta: SNAGA PROMJENE (mandala preuzeta iz AVPa) primjenjuje se i na razini pojedinca i na razini institucije. Svi uče i svi podučavaju putem vježbi, opuštalica i razmjenom iskustva. Teoretski koncepti izlažu se jezgrovito i odmah prevode u konkretno iskustvo.

 PROVEDBA Tri radionice od 16 do 20 sati raspoređene u razdoblju od 1

PROVEDBA Tri radionice od 16 do 20 sati raspoređene u razdoblju od 1 – 3 godine

Osnovna radionica Pomno odabranim vježbama i diskusijama na radionici se pokreću sljedeći procesi: SAMOPOŠTOVANJE

Osnovna radionica Pomno odabranim vježbama i diskusijama na radionici se pokreću sljedeći procesi: SAMOPOŠTOVANJE - pozitivno vrednovanje ZAJEDNIŠTVO - gradnja zajedništva i ASERTIVNOST - uvodi se pojam asertivnosti i SURADNJA - osvješćuju se i vježbaju obrasci UPRAVLJANJE KONFLIKTOM putem samoga sebe – potvrđivanje - iskustvo učenja kojim se član radionice sam sa sobom i u sebi osjeća dobro. povjerenja – učenje kojim se počinju osjećati dobro jedni s drugima i tada su spremni na izgradnju zajedništva. vježbaju asertivne tehnike– u atmosferi dobrog osjećanja u sebi, sa sobom i s drugima uče se komunikacijske vještine i stav kojim zastupaš sebe i uvažavaš druge. suradnje u konkretnom kontekstu. naučenog se uvode novi načini upravljanja konfliktom

Ciljana tematska radionica Organizira se nakon nekog vremena i tada grupa KORISTI NAUČENO I

Ciljana tematska radionica Organizira se nakon nekog vremena i tada grupa KORISTI NAUČENO I ZAJEDNIČKI OBRAĐUJU TEME KOJE SAMI ODABIRU Primjeri tema: međuljudski odnosi, ljutnja i konflikti, nepravda, opraštanje, snaga promjene, tolerancija, vrijednosti, agresija i nasilje, ljubav … Voditelji na osnovu ideja konkretne grupe kreiraju sadržaj radionice i izbor vježbi, diskusija, opuštalica ili čak kraćih predavanja.

Strateška radionica Grupa stvara VLASTITI STRATEŠKI PLAN KAKO ĆE ODRŽAVATI PROCES NENASILJA U SVOJOJ

Strateška radionica Grupa stvara VLASTITI STRATEŠKI PLAN KAKO ĆE ODRŽAVATI PROCES NENASILJA U SVOJOJ SREDINI. Strateška radionica se može organizirati i u dva dijela s većim razmakom (primjerice 6 mjeseci ili 1 godina). Voditelji grupi daju osnovni okvir dobrog postavljanja ciljeva, osmišljavanja strategije i osvješćivanja i korištenja vlastitih resursa i potaknu grupu na preuzimanje inicijative.

Strateška radionica je OPERACIONALIZACIJA DEKLARACIJE “Ovo je mjesto nulte stope tolerancije na nasilje”

Strateška radionica je OPERACIONALIZACIJA DEKLARACIJE “Ovo je mjesto nulte stope tolerancije na nasilje”

Prikaz provedbe Osnovne radionice u Domu za odgoj djece i mladeži Zagreb Produženi stručni

Prikaz provedbe Osnovne radionice u Domu za odgoj djece i mladeži Zagreb Produženi stručni postupak u OŠ Rudeš - 11 učenika s poteškoćama u učenju i vladanju, većina s dijagnozom ADHD, uzrast od V do VIII razreda. - u dogovorene dane u vrijeme trajanja produženog boravka u učionici gdje grupa inače boravi - voditeljica je sudjelovala Dom za mušku djecu i mladež u ulici Otona Župančića u Zagrebu - 23 štićenika koji su tek zaprimljeni u Dom, uzrast od 14 do 18 godina. - u dogovorene dane u jednom od dnevnih boravaka - na jednoj radionici sudjelovala jedna odgojiteljica–vježbenica

TEME SAMOPOŠTOVANJE – JA SAM OK Prepoznavanje, naglašavanje i gratifikacija dobrih strana pojedinca SURADNJA

TEME SAMOPOŠTOVANJE – JA SAM OK Prepoznavanje, naglašavanje i gratifikacija dobrih strana pojedinca SURADNJA – RADIMO OK Učenje i uvježbavanje osnovnih elemenata suradnje: zajednički zadatak, odgovornost za svoje ponašanje, povjerenje u drugog, podrška drugome, svi pobjednici. Doživljaj stvarnog iskustva suradnje i toga da „RADIMO OK“ ASERTIVNOST – JA SAM OK – TI SI OK Podučavanje agresivnim, pasivnim i asertivnim obrascima ponašanja te vježbanje asertivnosti na primjerima iz svog iskustva. Ideja „JA SAM OK“ proširuje se idejom“PA DA, I TI SI OK“. ZAJEDNIŠTVO – MI SMO OK Sada se „IDEJA BITI OK“ zaokružuje u cjelinu: Kreira se duh zajedništva rezimira iskustvo s prethodnih radionica. Potvrdnice i zakuska

OK – ejski pozdrav: JA SAM OK TI SI OK RADIMO OK MI SMO

OK – ejski pozdrav: JA SAM OK TI SI OK RADIMO OK MI SMO OK

EVALUACIJA Provedbe Projekta u Domu za odgoj djece i mladeži Zagreb (26 učenika) Koliko

EVALUACIJA Provedbe Projekta u Domu za odgoj djece i mladeži Zagreb (26 učenika) Koliko ti je bilo zabavno? Da li si saznao/la nešto novo o tome kako biti nenasilan/na? Jako 22 85% Srednje 3 11% Nimalo 1 4% Da, jako puno 19 73 % Da, ponešto 5 19 % Ne, ništa 2 8 % Da li si nakon svega ovog odlučio/la nešto promijeniti u svom ponašanju? Da, odlučio/la sam promijeniti neke stvari 22 85 % Ne, ništa ne želim mijenjati u svom ponašanju 3 11 % Ne znam 1 4 %

Što ti se najviše svidjelo? Rudeš : sve, loptice , igre Župančić: razgovor, fešta,

Što ti se najviše svidjelo? Rudeš : sve, loptice , igre Župančić: razgovor, fešta, puzle, zabava, nagrade, pozdrav, kvadrati „dvije žene pune dobre volje“ Što ti se nije svidjelo? Rudeš: nema toga, sve (1) Župančić kad su se derali, puzle, glupiranje, jako stiskanje ruke, predugo

DJECA PRIHVAĆAJU UČENJE UKOLIKO JE INTERVENCIJA KONTINUIRANA I SUSTAVNA UKOLIKO SU ODRASLI “ DVIJE

DJECA PRIHVAĆAJU UČENJE UKOLIKO JE INTERVENCIJA KONTINUIRANA I SUSTAVNA UKOLIKO SU ODRASLI “ DVIJE ŽENE PUNE DOBRE VOLJE”

Prikaz provedbe Osnovne radionice u Kaznionici za žene u Požegi Ø od lipnja do

Prikaz provedbe Osnovne radionice u Kaznionici za žene u Požegi Ø od lipnja do kolovoza 2009. održano 6 modula svake druge srijede u razgovornici od 15. 30 – 19. 00 sati Ø sudjelovala 21 zatvorenica zatvorenog odjela Kaznionice – sve se dobrovoljne prijavile za sudjelovanje nakon prezentacije Projekta Radi detekcije eventualnih prikrivenih oblika verbalnog i suptilnog neverbalnog nasilja među ženama zatvorenicama na svim zatvorenicama zatvorenog odjela (50 anketiranih) apliciran je i Upitnik o prisutnosti i oblicima nasilja kreiran u okviru projekta.

R E Z U L T A T I primjene Uputnika o prisutnosti i

R E Z U L T A T I primjene Uputnika o prisutnosti i oblicima nasilja među zatvorenicama

1. Na odjelu se najčešće osjećam:

1. Na odjelu se najčešće osjećam:

2. Na odjelu sam:

2. Na odjelu sam:

3. Na odjelu se:

3. Na odjelu se:

4. Na kojem mjestu u Kaznionici se osjećate najsigurnije jer Vam se ništa ne

4. Na kojem mjestu u Kaznionici se osjećate najsigurnije jer Vam se ništa ne može dogoditi :

5. Koje mjesto je najopasnije zbog mogućeg nasilja drugih zatvorenica prema vama:

5. Koje mjesto je najopasnije zbog mogućeg nasilja drugih zatvorenica prema vama:

6. Kolio vas često neka od zatvorenica vrijeđa ili ponižava?

6. Kolio vas često neka od zatvorenica vrijeđa ili ponižava?

7. Koliko vam često neka od zatvorenica prijeti da će vam nešto ružno napraviti?

7. Koliko vam često neka od zatvorenica prijeti da će vam nešto ružno napraviti?

8. Koliko vas često neka od zatvorenica prisiljava da radite nešto ne želite?

8. Koliko vas često neka od zatvorenica prisiljava da radite nešto ne želite?

9. Koliko vam često na odjelu kradu stvari?

9. Koliko vam često na odjelu kradu stvari?

10. Koliko vas često neka od zatvorenica prisiljava da na kantini kupujete stvari za

10. Koliko vas često neka od zatvorenica prisiljava da na kantini kupujete stvari za druge?

11. Koliko vas često neka od zatvorenica prisiljava na seksualni kontakt?

11. Koliko vas često neka od zatvorenica prisiljava na seksualni kontakt?

12. Koliko vas često neka od zatvorenica tuče ili šamara?

12. Koliko vas često neka od zatvorenica tuče ili šamara?

13. Koliko vas često neka od zatvorenica ogovara ili širi laži o vama?

13. Koliko vas često neka od zatvorenica ogovara ili širi laži o vama?

14. Koliko često ste žrtva određene grupe zatvorenica koja vas sustavno zlostavlja?

14. Koliko često ste žrtva određene grupe zatvorenica koja vas sustavno zlostavlja?

15. Koliko često vas na odjelu izoliraju iz društva?

15. Koliko često vas na odjelu izoliraju iz društva?

16. Kada vas neka od zatvorenica zlostavlja, što napravite? Drugo odgovori: reagiram razumno ovisno

16. Kada vas neka od zatvorenica zlostavlja, što napravite? Drugo odgovori: reagiram razumno ovisno o situaciji riješim na svoj način, uspješno ignoriram

17. Da li vi nekoj zatvorenici radite loše stvari?

17. Da li vi nekoj zatvorenici radite loše stvari?

19. Što najčešće radite nekoj od zatvorenica?

19. Što najčešće radite nekoj od zatvorenica?

19. Da li po vama nasilnice bolje prolaze u zatvoru?

19. Da li po vama nasilnice bolje prolaze u zatvoru?

20. Možete li se obraniti od nasilja, a da Vi ne budete nasilna?

20. Možete li se obraniti od nasilja, a da Vi ne budete nasilna?

Ukratko: Među zatvorenicama se grubo fizičko nasilje ili bilo kakvo ozbiljnije zlostavljanje javlja samo

Ukratko: Među zatvorenicama se grubo fizičko nasilje ili bilo kakvo ozbiljnije zlostavljanje javlja samo kao sporadičan pojedinačan čin i može se pretpostaviti da se to redovno uočava i adekvatno tretira Učestalija je pojava širenja priča, sitnijih potkradanja i suptilnijih psiholoških pritisaka koje zatvorenice, čini se, ne doživljavaju kao neko posebno “nasilje” već “zatvorsku normalu s kojom se na svoj način nose”

Program se usmjerio na dva osnovna cilja: dublja osobna učenja i rast i kvalitetnije

Program se usmjerio na dva osnovna cilja: dublja osobna učenja i rast i kvalitetnije međusobno komuniciranje KROZ 6 MODULA GRADIMO NOVI DOM U SEBI

„ Naša sudbina nije zapisana u zvijezdama, već u nama samima. ” W. Shakespeare

„ Naša sudbina nije zapisana u zvijezdama, već u nama samima. ” W. Shakespeare

 Teče i teče, teče jedan slap; Gle, jedna duga u vodi se stvara,

Teče i teče, teče jedan slap; Gle, jedna duga u vodi se stvara, Što u njemu znači moja mala kap? I sja i dršće u hiljadu šara. Taj san u slapu da bi mogo sjati, I moja kaplja pomaže ga tkati.

SPOKOJ I VEDRINA Tražim. . . MIR , da PRIHVATIM stvari koje ne mogu

SPOKOJ I VEDRINA Tražim. . . MIR , da PRIHVATIM stvari koje ne mogu promijeniti HRABROST, da PROMIJENIM stvari koje mogu promijeniti MUDROST, da UOČIM razliku

JA PORUKA § KADA TI. . . opažljiva aktivnost, a ne interpretacija § OSJEĆAM.

JA PORUKA § KADA TI. . . opažljiva aktivnost, a ne interpretacija § OSJEĆAM. . emocija, a ne vjerovanje § ZATO ŠTO. . . . objasni osnove svog osjećaja i posljedice koje trpiš § I MOLIM TE. . . predloži što bi željela

Oprostiti znači osloboditi zatvorenicu i shvatiti da si zatvorenica bila ti sama! Lewis B.

Oprostiti znači osloboditi zatvorenicu i shvatiti da si zatvorenica bila ti sama! Lewis B. Smedes

 MI imamo problem MI imamo koristi od rješenja NAŠ odnos je više od

MI imamo problem MI imamo koristi od rješenja NAŠ odnos je više od sukoba MI izgrađujemo odnos “ Hoće li sukob uništiti ili produbiti odnos ovisi o samo jednoj stvari – vašem stavu. ” William James

EVALUACIJA Provedbe Projekta u Kaznionici za žene u Požegi (18 sudionica) Tijekom radionica sam

EVALUACIJA Provedbe Projekta u Kaznionici za žene u Požegi (18 sudionica) Tijekom radionica sam se osjećala. . . Loše 0 0% Ravnodušno 0 0% Dobro 1 6% Vrlo dobro 6 33% Odlično 11 61% Mogu reći da sam naučila. . . Ništa 0 0% Jako malo 0 0% Malo 0 0% Dosta 10 55% Jako puno 8 45% Sadržaj radionica je za mene bio . . . Nekoristan 0 0% Jedva koristan 0 0% Malo koristan 1 6% Jako koristan 11 61% Izuzetno koristan 6 33% Naučeno ću u životu koristiti. . . DA 18 100% NE 0 0% Ocjena vođenja 4, 5 Opća ocjena radionica 4, 7

Svidjelo mi se: Najčešći odgovori: sve mi se svidjelo, otvorenost i opuštenost, iskrenost i

Svidjelo mi se: Najčešći odgovori: sve mi se svidjelo, otvorenost i opuštenost, iskrenost i smijeh Pojedinačni odgovori: drugačije druženje, primjenljivost , igra, asertivnost i rješavanje konflikta, smjernice, bolje sam shvatila sebe, darovi, radite sa srcem i iskustvom, dajete snagu Prijedlozi: Najčešći odgovor: Nema prijedloga Duže trajanje, više sati, češće, kontinuitet, vikendom kad smo odmorne Pojedinačni prijedlozi: Više razgovora nakon svake teme, manje grupe, više testova i psihologije, više glazbe, više igrica, više rješavanje konflikata, barem jedan muškarac Nije mi se svidjelo: Najčešći odgovor: Nema toga što mi se nije svidjelo Pojedinačni odgovori: p. Ponekad pomanjkanje ozbiljnosti, neprirodnost – nema, zajedništa u zatvoru, prekratko traje, prevelika grupa, neka intimna otvaranja – nije okruženje za to, moj hendikep zbog kojeg nisam mogla u svemu sudjelovati, ona svađa na početku, neke stvari su osnova kulture svakoga pa je bilo dosadno, povremeni ulasci pravosudne policije

Ukratko, sudionice su nam rekle. . . v da su se mahom osjećale vrlo

Ukratko, sudionice su nam rekle. . . v da su se mahom osjećale vrlo dobro i odlično v da su radionice bila jako i izuzetno korisne v da su naučile dosta i jako puno v da će sve i jedna naučeno koristiti u životu Cijeli ciklus radionica i način vođenja ocijenile su odličnim. Najviše im se sviđa opuštenost, iskrenost i smijeh, a nema toga što se većem dijelu ne sviđa. Predlažu kontinuitet i duže trajanje ovakvih radionica, te organizaciju vikendom kad su odmornije.

Hvala na pažnji! I što ćemo dalje?

Hvala na pažnji! I što ćemo dalje?