Kuliah 2 EDU 5900 KAEDAH PENYELIDIKAN Pernyataan Masalah

  • Slides: 64
Download presentation
Kuliah 2 EDU 5900 KAEDAH PENYELIDIKAN

Kuliah 2 EDU 5900 KAEDAH PENYELIDIKAN

Pernyataan Masalah Penyelidikan

Pernyataan Masalah Penyelidikan

Objektif Mendefinisi dan mengenalpasti masalah kajian serta menerangkan kepentingannya kepada penyelidikan Membezakan antara masalah

Objektif Mendefinisi dan mengenalpasti masalah kajian serta menerangkan kepentingannya kepada penyelidikan Membezakan antara masalah kajian, tajuk, tujuan dan soalan kajian Mengenalpasti kriteria untuk membuat keputusan sama ada perlu mengkaji atau tidak masalah kajian Membezakan masalah kajian kualitatif dan kuantitatif Menjelaskan lima unsur yang terdapat dalam bahagian pernyataan masalah “statement of the problem” Menulis matlamat, objektif penyelidikan dan

One of the most challenging aspects of conducting research is to clearly identify the

One of the most challenging aspects of conducting research is to clearly identify the “problem” that leads to a need for your study (Creswell, 2005)

Apakah Masalah Kajian? (What Is a Research Problem? ) A research problem is an

Apakah Masalah Kajian? (What Is a Research Problem? ) A research problem is an educational issue or concern that an investigator presents and justifies in a research study.

Permasalahan kajian/Research Problem. . . Menjadi rangsangan kepada penyelidikan. Tanpa masalah, tiada penyelidikan. Permasalahan

Permasalahan kajian/Research Problem. . . Menjadi rangsangan kepada penyelidikan. Tanpa masalah, tiada penyelidikan. Permasalahan kajian ialah masalah yang menyebabkan penyelidik ingin melakukan penyelidikan (Fraenkel et al. , 1993). Masalah mestilah wujud (nyata) dan memerlukan penyelesaian atau penjelasan. Masalah utama penyelidik ialah mengenalpasti dan memilih masalah dari pelbagai masalah pendidikan. Pastikan masalah tekal dan mantap.

Mengapa penting? Menjelaskan kepentingan tajuk kajian Menimbulkan minat pembaca Memfokuskan perhatian pembaca terhadap bagaimana

Mengapa penting? Menjelaskan kepentingan tajuk kajian Menimbulkan minat pembaca Memfokuskan perhatian pembaca terhadap bagaimana kajian tersebut memberi sumbangan

SUMBER MASALAH 1. Pengalaman (Experience) Tekal dengan badan pengetahuan Meningkatkan motivasi penyelidik 2. Karya

SUMBER MASALAH 1. Pengalaman (Experience) Tekal dengan badan pengetahuan Meningkatkan motivasi penyelidik 2. Karya berkaitan Karya mengemukakan kajian lanjut yang perlu dilakukan bagi memantapkan penjelasan Mantap dengan rangkaian teori sesuatu bidang

SUMBER MASALAH 3. Teori (Contohnya menjelaskan sesuatu fenomena) Bolehkah anda membuat rumusan dan mengintegrasikan

SUMBER MASALAH 3. Teori (Contohnya menjelaskan sesuatu fenomena) Bolehkah anda membuat rumusan dan mengintegrasikan beberapa kajian yang lepas ke dalam teori? Adakah terdapat ramalan teoritikal yang memerlukan pengujian yang empirikal? Adakah anda mempunyai beberapa ‘teori’ yang anda percaya mempunyai merit? Uji mereka! Sekiranya terdapat sedikit atau tiada teori langsung dalam bidang yang diminati, fikirkan tentang membuat pengumpulan data untuk membantu anda mewujudkan teori.

SUMBER MASALAH 4. Kehidupan seharian (common sense) • Idea penyelidikan yang biasa. Berdasarkan penyoalan

SUMBER MASALAH 4. Kehidupan seharian (common sense) • Idea penyelidikan yang biasa. Berdasarkan penyoalan dan perasaan ingin tahu serta pengalaman, kita boleh mendapat pelbagai idea dan tajuk untuk menjalankan penyelidikan. Contohnya: fikirkan bagaimana teknik atau amalan dalam pendidikan yang kita percayai akan dapat memperbaiki lagi amalan dalam pendidikan. Adakah anda ingin membuat penyelidikan mengenai salah satu daripada teknik atau amalan tersebut? 5. Isu yang praktikal • Apakah isu semasa dalam pendidikan? (pentadbiran, pengajaran dan pembelajaran, mata pelajaran, guru, murid, ibu bapa) Apakah tajuk penyelidikan yang kita rasa berkaitan dengan isu tersebut?

SUMBER MASALAH 6. Kajian yang lepas (previous research) • Kajian lepas mungkin menjadi sumber

SUMBER MASALAH 6. Kajian yang lepas (previous research) • Kajian lepas mungkin menjadi sumber yang sangat penting sebab bidang penyelidikan pendidikan telah dilakukan secara meluas dalam pelbagai topik dan secara umumnya hasil penyelidikan ini telah menimbulkan pelbagai persoalan berbanding jawapan. Oleh itu kita perlu membuat penyelidikan lanjutan daripada persoalan yang wujud. Sorotan literatur yang terdapat dalam kajian lepas juga dapat membantu kita memperkembangkan lagi idea dan membuat rujukan yang lebih mendalam. Penggunaan penyelidikan lepas dapat membantu pelajar untuk mempelajari dan menyemak semula kaedah dan pemboleh ubah yang telah digunakan oleh penyelidik terdahulu.

SUMBER MASALAH 7. Pengulangan (Replication) • Anda boleh memilih untuk mengulangi semula sesuatu penyelidikan

SUMBER MASALAH 7. Pengulangan (Replication) • Anda boleh memilih untuk mengulangi semula sesuatu penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyelidik terdahulu disebabkan oleh anda berfikir dapatan kajian tersebut mempunyai kepentingan yang signifikan dan anda ingin mengesahkannya (verify).

Menjana Idea Daripada Common Sense Soal semua perkara: Benarkah ia berlaku? Bila ianya tidak

Menjana Idea Daripada Common Sense Soal semua perkara: Benarkah ia berlaku? Bila ianya tidak benar? Apa yang benar? Cari masalah yang praktikal Soalan yang perlu ditanya mengenai sesuatu fenomena: Siapa/Bila/Mengapa/ag aimana Apakah kesannya (jangka panjang, jangka pendek, baik, buruk)?

Bagaimana Mendapat Idea Daripada Kajian Lepas Ulangi kajian Tambah baik kesahan Lakukan kajian yang

Bagaimana Mendapat Idea Daripada Kajian Lepas Ulangi kajian Tambah baik kesahan Lakukan kajian yang konstruk kajian tersebut Lihat implikasi yang praktikal daripada kajian tersebut Cuba ubahsuaikan dapatan kajian yang mewujudkan konflik dicadang oleh penyelidik dalam kajian beliau Tambah baik kesahan luaran kajian tersebut Tambah baik kesahan dalaman kajian tersebut

Menjana Idea Daripada Kajian Lepas Cara mudah untuk memulakan kajian Dapat menghasilkan kajian yang

Menjana Idea Daripada Kajian Lepas Cara mudah untuk memulakan kajian Dapat menghasilkan kajian yang relevan berbanding kajian yang tidak penting/remeh Fikir untuk menambahbaikkan kajian dengan memperbaiki kesahan konstruk, dalaman dan luaran Fikir untuk mengembangkan kajian dengan memfokus kepada implikasi yang praktikal kawalan pemboleh ubah yang dapat mengganggu kajian Getting Ideas From Research

Menentukan Sama Ada Masalah Boleh Diselidiki Bolehkah anda mengkaji masalah tersebut? Adakah anda dapat

Menentukan Sama Ada Masalah Boleh Diselidiki Bolehkah anda mengkaji masalah tersebut? Adakah anda dapat memasuki tempat penyelidikan? Adakah anda mempunyai masa, sumber dan kemahiran untuk menjalankan penyelidikan? n Perlukah anda mengkaji masalah tersebut? n n Adakah dapat menambahkan ilmu pengetahuan ? Adakah dapat menyumbang kepada amalan?

Menentukan Sama Ada Masalah Boleh Diselidiki… Adakah kajian anda bersesuaian dengan sorotan literatur yang

Menentukan Sama Ada Masalah Boleh Diselidiki… Adakah kajian anda bersesuaian dengan sorotan literatur yang ada? Adakah kajian anda mengulangi kajian lepas tetapi menggunakan sasaran dan lokasi kajian yang berbeza? Adakah kajian anda boleh memperkembangkan lagi kajian lepas atau mengkaji tajuk tersebut dengan lebih mendalam? Adakah kajian anda memberikan peluang, ruang dan suara kepada mereka yang tidak dihiraukan dalam masyarakat. ? Adakah kajian ada berkaitan dengan amalan anda?

Kriteria Penilaian Kepentingan Masalah 1. 2. 3. 4. Sesuai untuk diselidiki; aspek peribadi, minat,

Kriteria Penilaian Kepentingan Masalah 1. 2. 3. 4. Sesuai untuk diselidiki; aspek peribadi, minat, kepakaran dan kemampuan. Boleh dilakukan secara saintifik; cerapan dan bukti empirik. Meningkatkan pengetahuan sejagat. Menambah dan memantapkan teori (badan pengetahuan yang sedia ada).

TITLE • • • Make your title specific enough to describe the contents of

TITLE • • • Make your title specific enough to describe the contents of the paper, but not so technical that only specialists will understand. The title should be appropriate for the intended audience. The title usually describes the subject matter of the article: Effect of Smoking on Academic Performance” Sometimes a title that summarizes the results is more effective: Students Who Smoke Get Lower Grades“

PERNYATAAN MASALAH

PERNYATAAN MASALAH

Pernyataan Masalah… Pernyataan masalah yang berkesan menjelaskan apa yang hendak dikaji, bagaimana dan setakat

Pernyataan Masalah… Pernyataan masalah yang berkesan menjelaskan apa yang hendak dikaji, bagaimana dan setakat mana hendak dikaji, dan berbentuk operasi The research problem is the educational issue or problem within your broad topic area Research problems tend to emphasizes the need to explain, predict, or describe something

Pernyataan Masalah (Statement of the Problem) Pernyataan masalah merupakan rumusan masalah utama kajian. Mengandungi

Pernyataan Masalah (Statement of the Problem) Pernyataan masalah merupakan rumusan masalah utama kajian. Mengandungi pembolehubah dan hubungan pembolehubah yang dikaji. Pernyataan masalah yang baik: ü ü ü Dinyatakan dengan tepat dan jelas. Menyatakan hubungan yang jelas antara pembolehubah yang dikaji. Setiap pembolehubah yang dikaji boleh diuji.

5 Unsur Dalam ‘Pernyataan Masalah” ALIRAN IDEA Tajuk Bidang yg diminati Isu etika di

5 Unsur Dalam ‘Pernyataan Masalah” ALIRAN IDEA Tajuk Bidang yg diminati Isu etika di sekolah Isu Pendidikan • Keprihatinan • Masalah • Sesuatu yang Memerlukan penyelesaian Keganasan terhadap pelajar junior Bukti kepada Isu • Bukti daripada literatur • Bukti daripada pengalaman • Jurang dalam literatur • Laporan tentang keganasan Kekurangan dalam bukti • Dalam bukti ini apakah yang kurang • Ingin tahu lebih lanjut? Penjelasana mengenai ciri keganasan Apakah penyelesaian Terhadap Kekurangan Atau kelemahan Bagaimana mahu mengemukakan apa yang diperlukan untuk membantu : – penyelidik – pendidik – pembuat polisi – individu seperti yang dikaji • Menilai keganasan • Membantu membentuk etika yang baik • Membantu murid memahami isu etika

Menyatakan Masalah Kajian Dalam paragraf pertama Kenalkan isu: Masalah yang berasaskan kajian Masalah yang

Menyatakan Masalah Kajian Dalam paragraf pertama Kenalkan isu: Masalah yang berasaskan kajian Masalah yang praktikal Rujuk masalah dengan literatur

Menulis Pernyataan Masalah Satu paragraf bagi setiap daripada lima unsur Banyakkan sorotan literatur Sertakan

Menulis Pernyataan Masalah Satu paragraf bagi setiap daripada lima unsur Banyakkan sorotan literatur Sertakan statistik untuk menyokong bukti/isu Perlu dinyatakan dengan tepat dan jelas. Dinyatakan situasi, bidang dan batasan. Andaian mestilah logik dan rasional. Imbangi pernyataan umum (kabur) dan khusus (sempit). Jelaskan pemboleh ubah yang terlibat.

Kenalpasti Pembaca (Audience) Tanya soalan berikut: “Siapa yang akan mendapat faedah apabila membaca kajian

Kenalpasti Pembaca (Audience) Tanya soalan berikut: “Siapa yang akan mendapat faedah apabila membaca kajian anda? ” Penyelidik lain Pengamal Pembuat dasar Populasi khusus (cth: ibu bapa)

Bahagian Pernyataan Masalah Mengandungi; 1. 2. 3. 4. 5. Tajuk Permasalahan kajian Justifikasi tentang

Bahagian Pernyataan Masalah Mengandungi; 1. 2. 3. 4. 5. Tajuk Permasalahan kajian Justifikasi tentang kepentingan masalah tersebut seperti yang ditemui dalam sorotan literatur dan dalam amalan Kekurangan/kelemahan dalam pengetahuan/amalan sedia ada terhadap masalah Pembaca yang akan mendapat faedah daripada hasil kajian kelak

MATLAMAT PENYELIDIKAN (PURPOSE STATEMENT)

MATLAMAT PENYELIDIKAN (PURPOSE STATEMENT)

Matlamat penyelidikan ialah: Tujuan umum yang hendak dicapai bagi menyelesaikan masalah. • Membantu mengenal

Matlamat penyelidikan ialah: Tujuan umum yang hendak dicapai bagi menyelesaikan masalah. • Membantu mengenal pasti reka bentuk yang sesuai • Membantu menghubungkaitkan tujuan penyelidikan dengan keputusan

Unsur-Unsur Dalam Pernyataan Matlamat Penyelidikan Kuantitatif Memperkenalkan pembolehubah, hubungan antara pembolehubah, peserta kajian dan

Unsur-Unsur Dalam Pernyataan Matlamat Penyelidikan Kuantitatif Memperkenalkan pembolehubah, hubungan antara pembolehubah, peserta kajian dan lokasi kajian Panduan untuk penulisan Gunakan ayat tunggal Gunakan ayat seperti. . Tujuan penyelidikan ini adalah untuk…. . Jika menggunakan teori, nyatakan teori yang akan di uji Gunakan ayat kuantitatif seperti hubungan, perbandingan bagi menerangkan hubungan antara pembolehubah

Sambung… Panduan untuk menulis Pembolehubah bebas (kedudukan pertama dalam ayat) pembolehubah bersandar (kedudukan kedua

Sambung… Panduan untuk menulis Pembolehubah bebas (kedudukan pertama dalam ayat) pembolehubah bersandar (kedudukan kedua dalam ayat) Kawalan atau pembolehubah perantara (kedudukan ketiga dalam ayat) Tempat kajian dilakukan Peserta yang terlibat

Contoh matlamat penyelidikan kuantitatif Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara penggunaan komunikasi

Contoh matlamat penyelidikan kuantitatif Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara penggunaan komunikasi melalui Internet antara guru dan ibu bapa di sekolah Daerah Hulu Langat dan pencapaian murid dalam ujian bagi mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan.

Contoh matlamat penyelidikan kualitatif Tujuan kajian ini adalah untuk menyelidiki perhubungan yang berlaku antara

Contoh matlamat penyelidikan kualitatif Tujuan kajian ini adalah untuk menyelidiki perhubungan yang berlaku antara ibu bapa dan guru berkaitan dengan komunikasi melalui Internet mengenai anak-anak mereka di sebuah sekolah Daerah Hulu Langat.

OBJEKTIF PENYELIDIKAN

OBJEKTIF PENYELIDIKAN

Objektif memandu reka bentuk, kaedah, cerapan, analisis dan tafsiran penyelidikan. Oleh itu, ia perlu

Objektif memandu reka bentuk, kaedah, cerapan, analisis dan tafsiran penyelidikan. Oleh itu, ia perlu dinyatakan dengan jelas dan berbentuk tingkah laku. Cara menyatakan objektif ialah dengan menentukan perlakuan atau domain yang ingin dicapai. Tujuan khusus yang hendak dicapai bagi menyelesaikan masalah. Aktiviti untuk mencapai matlamat kajian. Dizahirkan daripada matlamat tetapi berbeza dengan matlamat. Matlamat merupakan jangkaan umum hasil daripada satu aktiviti atau proses, sedangkan objektif lebih khusus, dan merupakan sasaran sebenar yang ingin dicerap.

Objektif…. Kenyataan yang digunakan dalam penyelidikan bagi membawa maksud apa yang ingin dicapai oleh

Objektif…. Kenyataan yang digunakan dalam penyelidikan bagi membawa maksud apa yang ingin dicapai oleh penyelidik. Anda boleh mengenal pasti objektif dengan melihat kepada frasa ayat seperti “objektif penyelidikan ini ialah…” Contoh berikut mewakili objektif penyelidikan. . Untuk menghuraikan kekerapan komunikasi melalui internet antara ibu bapa dan guru… Untuk menghuraikan jenis atau kategori komunikasi melalui internet antara ibu bapa dan guru. Untk mengukur tahap penguasaan kemahiran abakus dan menal arithmetik dalam kalangan peserta kursus.

 Objektif dibentuk setelah masalah dikenal pasti. Objektif mesti jelas untuk menunjukkan apa yang

Objektif dibentuk setelah masalah dikenal pasti. Objektif mesti jelas untuk menunjukkan apa yang hendak dicapai, juga memandu penyelidik tentang apa, bagaimana dan bila data dicerap. Oleh itu dalam membentuk objektif perlu menggunakan perkataan yang tepat dan boleh dicerap. Contoh: “mengetahui tahap motivasi” (kabur, dan kurang tepat) “menentukan skor ujian motivasi” (lebih sesuai)

Contoh-Contoh Objektif Penyelidikan Mengenalpasti tahap pencapaian akademik pelajar- pelajar tahun 3 dari teras disiplin

Contoh-Contoh Objektif Penyelidikan Mengenalpasti tahap pencapaian akademik pelajar- pelajar tahun 3 dari teras disiplin yang berbeza iaitu Sains, Kejuruteraan dan Sains Sosial di Universiti Teknologi Malaysia Mengukur tahap motivasi pelajar terhadap pembelajaran bahasa Inggeris Menentukan sejauhmana pembelajaran secara koperatif dapat meningkatkan pencapaian kemahiran menulis pelajar dalam bahasa Arab Tinggi

Contoh… Mengenal pasti tahap keupayaan pedagogi kandungan guru pelatih. Mengenal pasti perbezaan tahap keupayaan

Contoh… Mengenal pasti tahap keupayaan pedagogi kandungan guru pelatih. Mengenal pasti perbezaan tahap keupayaan pedagogi kandungan guru pelatih mengikut jantina. Mengenal pasti perbezaan tahap keupayaan pedagogi kandungan guru pelatih mengikut program pengajian. Mengkaji kesan pendekatan konstruktivisme terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains.

Contoh-Contoh… Menjelaskan jenis komunikasi Internet yang berlaku antara ibubapa dan guru. Menghubungkaitkan kekerapan dan

Contoh-Contoh… Menjelaskan jenis komunikasi Internet yang berlaku antara ibubapa dan guru. Menghubungkaitkan kekerapan dan jenis komunikasi internet dengan pencapaian murid dalam kelas melalui pengukuran ujian.

 Objektif dibentuk setelah masalah dikenal pasti. Objektif mesti jelas untuk menunjukkan apa yang

Objektif dibentuk setelah masalah dikenal pasti. Objektif mesti jelas untuk menunjukkan apa yang hendak dicapai, juga memandu penyelidik tentang apa, bagaimana dan bila data dicerap. S MA R T Specific. Measurable. Achievable. Realistic. Time-frame

Mengenalpasti Mengelas Mengukur Merekod Mengumpul Menyusun Memerhati Menjelas Membina Menyedia Menerang Melabel Meniru Kata

Mengenalpasti Mengelas Mengukur Merekod Mengumpul Menyusun Memerhati Menjelas Membina Menyedia Menerang Melabel Meniru Kata Kerja Objektif Mencadang Menganalisis Membuktikan Membezakan Membandingka n Mengubahsuai Mengolah Menyatakan Mengunjurkan Menghubungka n Mengolah Menyalin semula Menyebut Mensintesis Melukis Membincang Mempercayai Meramal Menilai Merumus Menyedarkan Menjumpai Mengetahui Mempertahan Memahami kan Memanipulasi Mendefinisi Merajah Memberitahu Menyenaraikan

Bagaimana masalah kajian berbeza dengan bahagian lain penyelidikan? Tajuk penyelidikan adalah perkara yang meluas

Bagaimana masalah kajian berbeza dengan bahagian lain penyelidikan? Tajuk penyelidikan adalah perkara yang meluas , yang diutarakan dalam penyelidikan Masalah penyelidikan adalah isu atau permasalahan dalam penyelidikan Tujuan adalah keinginan umum atau objektif penyelidikan Persoalan kajian adalah apa yang penyelidik ingin menjawab dalam penyelidikan

Perbezaan antara Tajuk, Masalah, Tujuan dan Persoalan Umum Khusus Tajuk PJJ Masalah Kajian Kekurangan

Perbezaan antara Tajuk, Masalah, Tujuan dan Persoalan Umum Khusus Tajuk PJJ Masalah Kajian Kekurangan pelajar dalam kelas PJJ Tujuan Kajian Mengkaji mengapa pelajar tidak hadir dalam kelas di pusat pembelajaran PJJ Soalan Kajian Adakah penggunaan laman web mengurangkan pelajar mengikuti kelas PJJ di pusat pembelajaran?

R U M U S A N

R U M U S A N

PEMBOLEH UBAH KAJIAN (RESEARCH VARIABLES)

PEMBOLEH UBAH KAJIAN (RESEARCH VARIABLES)

Apakah Pemboleh ubah? Pembolehubah (Ciri atau Sifat) Ia mungkin dan Boleh di ukur Berubah-ubah

Apakah Pemboleh ubah? Pembolehubah (Ciri atau Sifat) Ia mungkin dan Boleh di ukur Berubah-ubah (boleh di nilai dan direkod Dalam instrumen) (boleh berbeza nilai atau skor untuk individu berbeza)

 Pemboleh ubah merupakan satu ciri atau atribut yang dianggap sebagai mewakili satu konsep/gagasan

Pemboleh ubah merupakan satu ciri atau atribut yang dianggap sebagai mewakili satu konsep/gagasan yang mempunyai nilai yang berubah-ubah dari satu individu ke individu yang lain. Juga merupakan penterjemahan konsep yang terdiri daripada beberapa aspek yang boleh diukur apabila konsep telah diberi definisi operasional.

Contoh Pemboleh Ubah dan Bukan Pemboleh Ubah ü Gaya Kepimpinan ü Kawalan organisasi ü

Contoh Pemboleh Ubah dan Bukan Pemboleh Ubah ü Gaya Kepimpinan ü Kawalan organisasi ü Autisme Boleh diukur tetapi agak sukar ü Sosialisasi ü Imaginasi ü Keinginan ü Diskriminasi Hampir mustahil untuk diukur ü Pemikiran Subconscious ü Kemiskinan Dunia

Jenis Pemboleh Ubah

Jenis Pemboleh Ubah

Pemboleh ubah diskrit Diukur dengan menggunakan golongan atau kategori tertentu. Mengukur dengan cara membilang.

Pemboleh ubah diskrit Diukur dengan menggunakan golongan atau kategori tertentu. Mengukur dengan cara membilang. Contoh: Jantina (pemboleh ubah diskrit dwi bahagian), Ras (pemboleh ubah diskrit berganda)

Pemboleh ubah Bebas IV Boleh berdiri sendiri tanpa memerlukan pemboleh ubah lain, meskipun ianya

Pemboleh ubah Bebas IV Boleh berdiri sendiri tanpa memerlukan pemboleh ubah lain, meskipun ianya saling berkait Akan mengubah nilai dalam pemboleh ubah bersandar Contoh: kaedah pengajaran mengubah markah ujian mata pelajaran

Pemboleh ubah Bebas … Pembolehubah aktif: boleh dimanipulasi oleh penyelidik (contoh: kaedah mengajar). Pembolehubah

Pemboleh ubah Bebas … Pembolehubah aktif: boleh dimanipulasi oleh penyelidik (contoh: kaedah mengajar). Pembolehubah atribut: Pembolehubah yang sedia wujud dalam diri subjek, tidak boleh dimanipulasi secara langsung (contoh: jantina, ras, tahap pendidikan dll). Ringkasnya kita mencerap kesan pembolehubah yang dikaji (pembolehubah bebas) pada pembolehubah bersandar kerana nilai pembolehubah bersandar dijangka bergantung kepada nilai pembolehubah bebas.

Pemboleh ubah Bersandar DV Pemboleh ubah yang terdiri daripada tingkah laku subjek yang bergantung

Pemboleh ubah Bersandar DV Pemboleh ubah yang terdiri daripada tingkah laku subjek yang bergantung kepada pemboleh bebas. Menerima pengaruh/kesan/rentetan daripada pemboleh ubah bebas Merupakan kesan/rentetan pemboleh ubah bebas yang dicerap Contoh: mencerap kesan kecerdasan (pemboleh ubah bebas) terhadap kebolehan membaca (pemboleh ubah bersandar)

Lain-lain jenis pemboleh ubah…

Lain-lain jenis pemboleh ubah…

Intervening Variables (mediating variables): An attribute or characteristic that “stands between” the dependent and

Intervening Variables (mediating variables): An attribute or characteristic that “stands between” the dependent and independent variables Sama seperti pemboleh ubah luaran/ekstranous….

Confounding variables (spurious variables): Attributes or characteristics that the researcher cannot directly measure because

Confounding variables (spurious variables): Attributes or characteristics that the researcher cannot directly measure because their effects cannot be easily separated from the other variables, even though they may influence the relationship between the independent and the dependent variable

Pembolehubah Ekstranous/Luaran (Ancaman/Threats) (Confounding Variables) Juga dikenali sebagai Spurious variables Pembolehubah yang tak dapat

Pembolehubah Ekstranous/Luaran (Ancaman/Threats) (Confounding Variables) Juga dikenali sebagai Spurious variables Pembolehubah yang tak dapat dikawal dan mempengaruhi prestasi pemboleh ubah bersandar, lalu mempengaruhi kesahan eksperimen Pembolehubah yang tidak dikaji namun kehadirannya mungkin mendatangkan kesan kepada sama ada pembolehubah bebas atau pemboleh ubah bersandar, atau kedua-dua sekali. • Kesan ini perlu dikawal supaya tidak disalah ertikan • Mempunyai kaitan dengan ancaman kesahan luar dan kesahan dalaman Contoh: Sikap terhadap sekolah adalah ditentukan oleh bangsa, tetapi ciri-ciri diskriminasi juga wujud terhadap bangsa. Penyelidik hanya dapat mengukur bangsa.

Pemboleh Ubah Luaran…. Pembolehubah yang tidak dikaji namun kehadirannya mungkin mendatangkan kesan kepada sama

Pemboleh Ubah Luaran…. Pembolehubah yang tidak dikaji namun kehadirannya mungkin mendatangkan kesan kepada sama ada pembolehubah bebas atau pembolehubah bersandar, atau kedua-dua sekali. Kesan ini perlu dikawal supaya tidak disalah ertikan Mempunyai kaitan dengan ancaman kesahan luar dan kesahan dalaman Merupakan pembolehubah ekstranous yang tak dapat dikawal dan mempengaruhi prestasi pembolehubah bersandar, lalu mempengaruhi kesahan eksperimen

Pembolehubah Perantaraan (Intervening Variables) Pemboleh ubah perantara : Atribut atau ciri-ciri yang berada antara

Pembolehubah Perantaraan (Intervening Variables) Pemboleh ubah perantara : Atribut atau ciri-ciri yang berada antara (stands between) pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah bebas Masuk campur atau mengganggu pemboleh ubah lain

Contoh Pemboleh Ubah Perantara Langkah 1 Contoh Langkah 2 Contoh Langkah 3 Contoh Pemboleh

Contoh Pemboleh Ubah Perantara Langkah 1 Contoh Langkah 2 Contoh Langkah 3 Contoh Pemboleh Ubah Bebas Pemboleh Ubah Bersandar Masa pejabat yang selesa untuk pelajar berurusan Pelajar mendapatkan bantuan daripada pejabat di fakulti Independent P/U Bebas Variable Masa pejabat yang selesa untuk pelajar berurusan P/U Bebas Masa pejabat yang selesa untuk pelajar berurusan P/U Perantara Pelajar mula mengambil risiko P/U Bersandar Pelajar mendapatkan bantuan daripada pejabat di fakulti

Theories as Bridges Between Independent and Dependent Variables Independent Variables Dependent Variables

Theories as Bridges Between Independent and Dependent Variables Independent Variables Dependent Variables

Tugasan: Apakah yang dimaksudkan dengan penyelidikan kualitatif dan kuantitatif? Cari persamaan dan perbezaan antara

Tugasan: Apakah yang dimaksudkan dengan penyelidikan kualitatif dan kuantitatif? Cari persamaan dan perbezaan antara dua jenis kajian ini dan kita akan bincangkan dalam kuliah minggu hadapan