PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA Kuliah 5 CG 2213 Perakaunan

  • Slides: 34
Download presentation
PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA Kuliah 5 CG 2213 Perakaunan Kos Semester 1 Sessi 2006/2007

PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA Kuliah 5 CG 2213 Perakaunan Kos Semester 1 Sessi 2006/2007

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Membincangkan hubung kait antara pengumpulan kos, pengukuran kos dan peruntukan kos

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Membincangkan hubung kait antara pengumpulan kos, pengukuran kos dan peruntukan kos (sistem pengekosan) 2. Menerangkan perbezaan antara pengekosan tempahan kerja dan proses, dan mengenalpasti jenis firma yang bersesuaian dalam setiap kaedah. 3. Mengenalpasti sumber-sumber dokumen yang digunakan dalam pengekosan tempahan kerja 4. Menerangkan aliran kos yang berkaitan dengan pengekosan tempahan kerja 5. Applikasi catatan journal

Pengumpulan, Pengukuran dan Peruntukan Kos Pengumpulan Kos Rekod Kos: Belian bahan Pengukuran Kos Klassifikasi

Pengumpulan, Pengukuran dan Peruntukan Kos Pengumpulan Kos Rekod Kos: Belian bahan Pengukuran Kos Klassifikasi kos: Bahan langsung Gaji pemasang Gaji penyiap Peruntukan Kos Peruntukan kos kepada kos objek : Produk 1 Buruh langsung Gaji penyelia Susutnilai Utililiti Cukai Harta Lain-lain kos kilang Produk 2 Overhed

Pengumpulan, Pengukuran dan Peruntukan Kos Pengumpulan kos merujuk kepada pengiktarafan dan perekodan kos-kos. •

Pengumpulan, Pengukuran dan Peruntukan Kos Pengumpulan kos merujuk kepada pengiktarafan dan perekodan kos-kos. • Sumber dokumen – mengambarkan transaski yang berlaku Pengukuran kos merujuk kepada pengklasifikasi kos • Kaedah – normal vs. sebenar Peruntukan kos • Masalah – kos overhed

Ciri-Ciri Pengekosan Tempahan Kerja Ø Pelbagai produk yang berbeza antara satu sama lain. Ø

Ciri-Ciri Pengekosan Tempahan Kerja Ø Pelbagai produk yang berbeza antara satu sama lain. Ø Kos dikumpul mengikut kerja. Ø Kos unit dikira dengan mengagihkan jumlah kos kerja dengan unit keluaran dalam kerja tersebut. BEAT SOUTH HIGH

Ciri-Ciri Pengekosan Proses Ø Keluaran homogen pada skala besar Ø Kos dikumpulkan mengikut proses

Ciri-Ciri Pengekosan Proses Ø Keluaran homogen pada skala besar Ø Kos dikumpulkan mengikut proses atau jabatan untuk sesuatu tempoh Ø Kos unit dikira dengan mengagihkan kos proses dengan unit keluaran dalam tempoh tersebut.

LATIHAN Pengekosan Proses atau Tempahan kerja ? Exxon oil refinery Process Coca Cola plant

LATIHAN Pengekosan Proses atau Tempahan kerja ? Exxon oil refinery Process Coca Cola plant Process Custom home builder Job order Shop for customizing vans Job order Television repair shop Job order Campbell soup plant Process Advertising agency Law firm Job order

PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA OH Perkilangan Bahan Langsung Buruh Langsung Dije jak kep sec ada

PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA OH Perkilangan Bahan Langsung Buruh Langsung Dije jak kep sec ada ara lang sun seti g ap k erja ng u s ng a l ara c e rja s e k k ja tiap e Dije s ada p e k Diapplikasikan kepada setiap kerja menggunakan kadar pratentu Kerja

LEMBARAN KOS KERJA Lembaran Kos Kerja adalah dokumen digunakan untuk mengumpul kos untuk sesuatu

LEMBARAN KOS KERJA Lembaran Kos Kerja adalah dokumen digunakan untuk mengumpul kos untuk sesuatu kerja. Apabila kerja tersebut siap, kos kerja ditentukan dengan menjumlahkan kesemua kos.

BORANG PEROLEHAN BAHAN Will E. Delite

BORANG PEROLEHAN BAHAN Will E. Delite

TIKET MASA PEKERJA

TIKET MASA PEKERJA

PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA Ringkasan aliran dokumen dalam sistem tempahan kerja.

PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA Ringkasan aliran dokumen dalam sistem tempahan kerja.

PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA Ringkasan Aliran Dokumen Bahan digunakan samada langsung atau tak langsung. Bahan

PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA Ringkasan Aliran Dokumen Bahan digunakan samada langsung atau tak langsung. Bahan Langsung Lembaran Kos Kerja Perolehan Bahan X Langsung A/K OH Kilang

PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA Ringkasan Aliran Dokumen Masa pekerja mungkin langsung atau tak langsung. Buruh

PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA Ringkasan Aliran Dokumen Masa pekerja mungkin langsung atau tak langsung. Buruh Langsung Lembaran Kos Kerja Tiket Masa Pekerja Buruh tak langsung Akaun OH Kilang

PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA Ringkasan Aliran Dokumen Tiket Masa Pekerja Lain-lain caj OH Bahan Perolehan

PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA Ringkasan Aliran Dokumen Tiket Masa Pekerja Lain-lain caj OH Bahan Perolehan Buruh x Langsung Kos OH Kilang Bahan x Langsung OH Kilang Lembaran Kos

PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA Aliran kos dalam sistem tempahan kerja

PENGEKOSAN TEMPAHAN KERJA Aliran kos dalam sistem tempahan kerja

Catatan Jurnal Berkaitan dengan Pengekosan Tempahan Kerja Syarikat Rand

Catatan Jurnal Berkaitan dengan Pengekosan Tempahan Kerja Syarikat Rand

ALIRAN KOS – Belian Bahan Mentah Belian bahan mentah direkodkan dalam akaun inventori (i.

ALIRAN KOS – Belian Bahan Mentah Belian bahan mentah direkodkan dalam akaun inventori (i. e. inventori bahan mentah).

ALIRAN KOS SISTEM TEMPAHAN KERJA Bahan Langsung Belian Bahan langsung l. Bahan x langsung

ALIRAN KOS SISTEM TEMPAHAN KERJA Bahan Langsung Belian Bahan langsung l. Bahan x langsung l OH Kilang Sebenar Serap l. Bahan x langsung Kerja dalam Proses (Lembaran Kos Kerja ) Bahan Langsung l

ALIRAN KOS – Penggunaan Bahan mentah langsung yang diisukan kepada kerja akan meningkatkan Kerja

ALIRAN KOS – Penggunaan Bahan mentah langsung yang diisukan kepada kerja akan meningkatkan Kerja dalam Proses dan menurunkan Bahan Langsung. Bahan tak langsung akan dicajkan kepada Overhed Perkilangan dan juga akan menurunkan bahah mentah.

ALIRAN KOS SISTEM TEMPAHAN KERJA Upah & Gaji Belum Bayar Buruh langsung l. Buruh

ALIRAN KOS SISTEM TEMPAHAN KERJA Upah & Gaji Belum Bayar Buruh langsung l. Buruh x langsung l OH Kilang Sebenar l. Bahan x langsung l. Buruh x langsung Serap l. OH diserap KDP (Lembaran Kos Kerja) Bahan langsung l. Buruh langsung l. Kos OH diserap l Jika OH kilang sebenar dan diserap tak sama pada akhir tahun, pelarasan diperlukan.

ALIRAN KOS – Buruh Penglibatan kos buruh langsung akan meningkatkan Kerja dalam Proses dan

ALIRAN KOS – Buruh Penglibatan kos buruh langsung akan meningkatkan Kerja dalam Proses dan kos buruh tak langsung akan meningkatkan OH Perkilangan.

ALIRAN KOS – Kos Overhed Sebenar Tambahan kepada bahan tak langsung dan buruh tak

ALIRAN KOS – Kos Overhed Sebenar Tambahan kepada bahan tak langsung dan buruh tak langsung, lain-lain overhed perkilangan dicajkan kepada OH Perkilangan apabila dilibatkan.

ALIRAN KOS – Serapan OH Kerja Dalam Proses meningkat apabila OH perkilangan diserapkan kepada

ALIRAN KOS – Serapan OH Kerja Dalam Proses meningkat apabila OH perkilangan diserapkan kepada kerja-kerja.

ALIRAN KOS – Kos Tempoh Kos bukan perkilangan (belanja tempoh) dicajkan sebagai belanja apabila

ALIRAN KOS – Kos Tempoh Kos bukan perkilangan (belanja tempoh) dicajkan sebagai belanja apabila dilibatkan.

ALIRAN KOS SISTEM TEMPAHAN KERJA KDP (Lembaran Kos Kerja ) Bahan langsung l. Buruh

ALIRAN KOS SISTEM TEMPAHAN KERJA KDP (Lembaran Kos Kerja ) Bahan langsung l. Buruh langsung l. OH diserap l Kos barang dikilang l Barang Siap Kos barang dikilang l Kos barang dijual l

ALIRAN KOS – Kos Barang Di Kilang Setelah selesai kerja, kos barang dikilang akan

ALIRAN KOS – Kos Barang Di Kilang Setelah selesai kerja, kos barang dikilang akan dipindahkan daripada Kerja dalam Proses ke Barang Siap.

ALIRAN KOS – Jualan Apabila barang siap dijual, dua catatan diperlukan: (1) untuk merekod

ALIRAN KOS – Jualan Apabila barang siap dijual, dua catatan diperlukan: (1) untuk merekod jualan & (2) merekod kos barang dijual.

OH PERKILANGAN TERLEBIH ATAU TERKURANG SERAP $30, 000 dialokasikan kpd akaun-akaun. $30, 000 ditutup

OH PERKILANGAN TERLEBIH ATAU TERKURANG SERAP $30, 000 dialokasikan kpd akaun-akaun. $30, 000 ditutup terus kepada kos barang dijual. ATAU Kerja dlm Proses Barang siap Kos barang dijual

OH PERKILANGAN TERLEBIH ATAU TERKURANG SERAP Kos Barang Dijual OH Perkilangan Kos OH sebenar

OH PERKILANGAN TERLEBIH ATAU TERKURANG SERAP Kos Barang Dijual OH Perkilangan Kos OH sebenar diapplikasi $650, 000 $680, 000 Baki belum selaras $30, 000 Baki diselaraskan $30, 000 terlebih serap

ALIRAN KOS – Pelarasan OH Perkilangan Terlebih Serap atau Terkurang Serap Diserap $90, 000

ALIRAN KOS – Pelarasan OH Perkilangan Terlebih Serap atau Terkurang Serap Diserap $90, 000 < Sebenar $95, 000 Terkurang serap $5, 000 Kaedah: Di tutup kepada KBDJ

ALIRAN KOS – Pelarasan OH Perkilangan Terlebih Serap atau Terkurang Serap Kaedah: Alokasi OH

ALIRAN KOS – Pelarasan OH Perkilangan Terlebih Serap atau Terkurang Serap Kaedah: Alokasi OH diserap dalam KDP $30, 000 33. 33 OH diserap dalam barang siap $15, 000 16. 67 OH diserap dalam KBDJ $45, 000 50. 00

RINGKASAN OH PERKILANGAN TERLEBIH SERAP DAN TERKURANG SERAP

RINGKASAN OH PERKILANGAN TERLEBIH SERAP DAN TERKURANG SERAP

Tamat

Tamat