Panduan Pengenalpastian Hazard Penafsiran Risiko dan Kawalan Risiko

  • Slides: 27
Download presentation
Panduan Pengenalpastian Hazard, Penafsiran Risiko dan Kawalan Risiko (HIRARC) Unit Keselamatan & Kesihatan Uni.

Panduan Pengenalpastian Hazard, Penafsiran Risiko dan Kawalan Risiko (HIRARC) Unit Keselamatan & Kesihatan Uni. MAP

Objektif • Di akhir bengkel semua peserta dapat membuat HIRARC ditempat kerja seperti yang

Objektif • Di akhir bengkel semua peserta dapat membuat HIRARC ditempat kerja seperti yang di latih.

Kandungan • • Takrifan & Terma Konsep Asas Risiko HIRARC Hearaki Kawalan Senarai Borang

Kandungan • • Takrifan & Terma Konsep Asas Risiko HIRARC Hearaki Kawalan Senarai Borang Membangunkan HIRARC Kesimpulan

Takrif dan Terma • Hazard – sesuatu PUNCA ATAU SESUATU KEADAAN yang mempunyai POTENSI

Takrif dan Terma • Hazard – sesuatu PUNCA ATAU SESUATU KEADAAN yang mempunyai POTENSI dimana boleh mendatangkan mudarat dalam bentuk kecederaan atau kesihatan yang buruk kepada manusia, kerosakan harta, kerosakan alam sekitar atau gabungan daripada mana-mana mudarat tersebut. • Kawalan hazard – proses melaksanakan langkah untuk mengurangkan risiko yang berkaitan dengan hazard. • Hierarki kawalan – tertib keutamaan yang bersesuaian yang ditetapkan bagi jenis langkah yang akan diambil untuk mengawal risiko. • Pengenalpastian hazard – pengenalpastian kejadian yang tidak diingini yang membawa kepada wujudnya hazard dan mekanisme yang membolehkan kejadian yang tidak diingini itu berlaku.

Definition § Hazard A source or a situation with a potential for harm to

Definition § Hazard A source or a situation with a potential for harm to humans, property and damage of environment or a combination of these. § Danger Relative exposure to hazard. § Risk A combination of likelihood of occurrence and severity of injury or damage.

Konsep Asas Risiko • Risiko adalah gabungan KEMUNGKINAN berlakunya kejadian berbahaya dalam jangka masa

Konsep Asas Risiko • Risiko adalah gabungan KEMUNGKINAN berlakunya kejadian berbahaya dalam jangka masa atau situasi tertentu dan KETERUKAN atau penyakit kepada kesihatan manusia, harta, persekitaran bagi kejadian berhazard tertentu yang berlaku. Dari segi matematik, risiko boleh dihitung dengan persamaan – Risiko = Kemungkinan x Keterukan di mana, • Kemungkinan ialah kejadian yang mungkin berlaku dalam tempoh khusus atau dalamkeadaan tertentu; dan • Keterukan ialah hasil daripada kejadian yang berlaku seperti teruknya kecederaan atau kesihatan manusia, atau kerosakan harta, atau gangguan kepada alam sekitar, atau apa-apa gabungan hasil yang disebabkan oleh kejadian tersebut.

HIRARC • Melihat tempat kerja dengan terperinci untuk mengenalpasti keadaan sumber, situasi, proses dll

HIRARC • Melihat tempat kerja dengan terperinci untuk mengenalpasti keadaan sumber, situasi, proses dll yang boleh menyebabkan kemudaratan dan membuat penaksiran risiko. • Mengambil langkah-langkah kawalan • Mengapa perlu HIRARC • Membolehkan organisasi menguruskan hazad dengan lebih berkesan • Keperluan Undang-Undang – AKKP 1994, Peraturan CIMAH 1996 & Peraturan USECHH 2000

HIRARC -Planning & Implementation LEGAL ACCIDENT & NEAR MISSES FEEDBACK & COMPLAIN INSPECTION& AUDIT

HIRARC -Planning & Implementation LEGAL ACCIDENT & NEAR MISSES FEEDBACK & COMPLAIN INSPECTION& AUDIT HIRARC SOP INTERNAL AUDIT ERP POLICY SAFETY COMMITTEE MANAGEMENT PROGRAM TRANING

Carta Alir Proses HIRARC Mula Penyenaraian Tugas Wakil Majikan Perundingan Wakil Pekerja Mengenalpasti Hazard

Carta Alir Proses HIRARC Mula Penyenaraian Tugas Wakil Majikan Perundingan Wakil Pekerja Mengenalpasti Hazard Penafsiran Risiko Semakan Semula Menyediakan Pelan Tindakan Perlaksanaan

Membangunkan HIRARC 1. MENGENALI HAZARD 1. Langkah - langkah aktiviti 2. Mengenali hazard setiap

Membangunkan HIRARC 1. MENGENALI HAZARD 1. Langkah - langkah aktiviti 2. Mengenali hazard setiap langkah 2. MENILAI RISIKO 1. Kawalan sedia ada 2. Penilaian risiko 3. MENGAWAL RISIKO 1. Kawalan risiko yang diperlukan 2. Melaksanakan kawalan

Mengenalpasti Hazard a. Aktiviti – Nyatakan langkah demi langkah untuk melengkapkan sesuatu proses kerja

Mengenalpasti Hazard a. Aktiviti – Nyatakan langkah demi langkah untuk melengkapkan sesuatu proses kerja yang telah di senaraikan dalam senarai kerja "Job List".

Mengenalpasti Hazard B. Mengenali Hazard • Perhati dan periksa dengan teliti setiap langkah kerja

Mengenalpasti Hazard B. Mengenali Hazard • Perhati dan periksa dengan teliti setiap langkah kerja untuk mencari kemungkinan terdapatnya bahaya (hazard) kemalangan mungkin berlaku. • Bahaya (hazard) mungkin terdapat lebih dari satu. • Senaraikan bahaya (hazard) yang terdapat pada setiap kerja yang dianalisa.

Classification & Potential Sources of Hazards Classification Example of Hazards Physical - Sharp points

Classification & Potential Sources of Hazards Classification Example of Hazards Physical - Sharp points & edges, overload. electrical shock Biological - Exposed, airborne/blood borne microorganism. Chemical - Expose to carcinogens chemical Ergonomics - Expose to unnatural postures Psychological- Stress or violent at workplace.

Menilai Risiko a. Kawalan Sedia Ada • Nyatakan jika terdapat kawalan keselamatan yang sedia

Menilai Risiko a. Kawalan Sedia Ada • Nyatakan jika terdapat kawalan keselamatan yang sedia ada dan masih efektif. – Cth : Suis, butang, tali kecemasan, photo eye, SOP dll. • Masukkan jenis kawalan risiko yang dicadangkan : H = Hapuskan G = Gantikan A = Asingkan (Isolation) K = Kawalan Kejuruteraan T = Pentadbiran, P = Alat Pelindung Peribadi

Menilai Risiko b. Penilaian Risiko • • • Nilaikan tahap risiko bagi setiap langkah

Menilai Risiko b. Penilaian Risiko • • • Nilaikan tahap risiko bagi setiap langkah kerja yang mempunyai hazard dengan menggunakan JADUAL PENILAIAN RISIKO. Penilaian risiko di buat selepas mengambilkira keadaan semasa. Terdapat dua kemungkinan keadaan semasa : – Kawalan risiko sedia ada. – Tanpa kawalan risiko.

Menilai Risiko • Langkah-langkah penilaian Risiko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nilaikan

Menilai Risiko • Langkah-langkah penilaian Risiko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nilaikan kemungkinan kemalangan atau kemalangan nyaris Nilaikan akibat (keparahan) kejadian kemalangan atau kemalangan nyaris Nilaikan akibat bunyi bising jika hazard yang dikenal pasti ialah bunyi bising Nilaikan akibat (kesan kerosakkan harta benda) Pilih markah penilaian Masukkan markah ke dalam borang HIRARC Kenal pasti samaada langkah tersebut memerlukan kawalan atau tidak Nota : Penilaian risiko perlu dilakukan walaupun telah ada langkah kawalan. Tambahan langkah kawalan risiko diperlukan jika kawalan sedia ada tidak mencukupi / efektif.

Mengawal Risiko 1. Kenalpasti jenis Kawalan Risiko i. Senaraikan langkah - langkah kawalan keselamatan

Mengawal Risiko 1. Kenalpasti jenis Kawalan Risiko i. Senaraikan langkah - langkah kawalan keselamatan yang diperlukan untuk : i. Menghapuskan ii. Mengurangkan atau iii. Mengawal hazard dan risiko ke tahap yang paling minima ii. Guna Jadual Hirarki Kawalan Keselamatan untuk mengawal hazard dan risiko. iii. KEUTAMAAN perlu diberikan kepada KAWALAN KEJURUTERAAN iv. Penggunaan alat - alat pelindung peribadi (PPE) adalah langkah kawalan terakhir yang dipilih v. Senaraikan jenis kawalan yang dipilih.

Mengawal Risiko 2. Laksanakan Kawalan Risiko – Buat kawalan risiko seperti • Pasang sensor

Mengawal Risiko 2. Laksanakan Kawalan Risiko – Buat kawalan risiko seperti • Pasang sensor / switch kecemasan • Menyemak arahan kerja / menyediakan SOP • Membuat latihan dll) – Mengesahkan kawalan risiko telah dilaksanakan dan berkesan. – Tandatangan oleh penyelia / HOD.

Hierarki kawalan HAPUS PENGGANTIAN PENGASINGAN KAWALAN KEJURUTERAAN KAWALAN PENTADBIRAN ALAT PELINDUNG DIRI PPE

Hierarki kawalan HAPUS PENGGANTIAN PENGASINGAN KAWALAN KEJURUTERAAN KAWALAN PENTADBIRAN ALAT PELINDUNG DIRI PPE

Actions & Recommendations Eg; EL - stop work, cover hazard… SL - use other

Actions & Recommendations Eg; EL - stop work, cover hazard… SL - use other route, other material. . IS - put up temporary barrier, … EC - construct permanent wall, . . AC - put up notice, job rotation, … PPE - gloves, respirator, ……

Senarai Aktiviti

Senarai Aktiviti

ANALISA KESELAMATAN KERJA

ANALISA KESELAMATAN KERJA

Borang HIRARC

Borang HIRARC

Jadual Analisa Risiko

Jadual Analisa Risiko

Tahap Risiko – Tindakan Susulan

Tahap Risiko – Tindakan Susulan

Kesimpulan • • Asas pengurusan KKP adalah mengenalpasti hazad, penaksiran risiko dan kawalan Pelbagai

Kesimpulan • • Asas pengurusan KKP adalah mengenalpasti hazad, penaksiran risiko dan kawalan Pelbagai kaedah boleh digunakan dalam mengenalpasti hazad Penaksiran risiko merupakan asas pengurusan hazad Kawalan perlulah dilaksana mengikut hiraki kawalan

Keselamatan semudah. . ABC Always Be Careful

Keselamatan semudah. . ABC Always Be Careful