Hrvatski kvalifikacijski okvir HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR Prof dr

  • Slides: 39
Download presentation
Hrvatski kvalifikacijski okvir HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR Prof. dr. sc. Mile Dželalija voditelj Operativnoga tima

Hrvatski kvalifikacijski okvir HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR Prof. dr. sc. Mile Dželalija voditelj Operativnoga tima za potporu Povjerenstvu za izradu HKO-a RAVNATELJ I RAZVOJ ŠKOLE, Zagreb, 26. ožujka 2009. godine

Hrvatski kvalifikacijski okvir Zašto HKO? NE A, zašto onda? Zbog Ahaa!? Kvaliteta u obrazovanju?

Hrvatski kvalifikacijski okvir Zašto HKO? NE A, zašto onda? Zbog Ahaa!? Kvaliteta u obrazovanju? Društvena povezanost? Cjeloživotno učenje? Mobilnost građana? Kvalitetnija zapošljivost? DA

Hrvatski kvalifikacijski okvir je instrument uspostave kvalifikacija stečenih u Republici Hrvatskoj, kojim se daju

Hrvatski kvalifikacijski okvir je instrument uspostave kvalifikacija stečenih u Republici Hrvatskoj, kojim se daju osnove za: • jasnoću • pristupanje • prohodnost • stjecanje, i • kvalitetu kvalifikacija

Hrvatski kvalifikacijski okvir Uvodno o HKO Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) predstavlja bitan uvjet za

Hrvatski kvalifikacijski okvir Uvodno o HKO Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) predstavlja bitan uvjet za uređenje cjeloživotnoga učenja koje čini okosnicu društva temeljenoga na znaju Zasniva se na: • hrvatskoj obrazovnoj tradiciji • sadašnjem stanju i razvoju društva • potrebama gospodarstva, pojedinaca i društva u cjelini • odrednicama Europskoga kvalifikacijskog okvira (EKO), te • međunarodnim propisima koje je RH prihvatila

Hrvatski kvalifikacijski okvir Posebni ciljevi HKO razumijevanje različitih vrsta kvalifikacija i njihovih odnosa dostupnost

Hrvatski kvalifikacijski okvir Posebni ciljevi HKO razumijevanje različitih vrsta kvalifikacija i njihovih odnosa dostupnost sustavu obrazovanja tijekom cijeloga života jednostavnost prepoznavanja, vrednovanja i priznavanja inozemnih kvalifikacija prepoznavanje i priznavanje hrvatskih kvalifikacija u inozemstvu kvalitetna zapošljivost izgradnja sustava vrednovanja i priznavanja kompetencija stečenih na radnome mjestu i drugim oblicima učenja unaprjeđenje suradnje između različitih sudionika u obrazovanju stvaranje jedinstvenoga sustava upravljanja kvalitete postojećih i novih kvalifikacija stvaranje razumljivog prikaza obrazovnih postignuća za poslodavce, polaznike obrazovanja i roditelje promoviranje obrazovanja u Hrvatskoj

Hrvatski kvalifikacijski okvir HKO Povjerenstvo i Operativni tim Vlada RH prihvatila Polazne osnove HKO

Hrvatski kvalifikacijski okvir HKO Povjerenstvo i Operativni tim Vlada RH prihvatila Polazne osnove HKO – srpanj 2007. godine Ustrojeno HKO Povjerenstvo (svi relevantni partneri) – rujan 2007. godine • 1. sastanak – studeni 2007. godine – upoznavanje sa HKO • 2. sastanak – ožujak 2008. godine: • prihvaćen akcijski plan za period 2008. -2012. • ustrojen Operativni tim za potporu HKO Povjerenstvu (do sada održano 6 radionica): • 05. 2008: razumijevanje kvalifikacija (razina, obujam, profil, kvaliteta) • 06. 2008: razumijevanje kvalifikacija – kreativni dio; web: hko. vlada. hr • 07. -08. 2008: rad u manjim skupinama izvan radionica • 09. 2008: mjerljivo određivanje razina, obujma i profila kompetencija • 10. 2008: kvalifikacije u strukovnom dijelu, Madrid i Barcelona • 10. -11. 2008: rad u manjim ekspertnim grupama – izvan radionica • 11. 2008: upute i primjeri stvaranja kvalifikacija • 12. 2008: prezentiranje prijedloga uputa i primjera • 02. 2009: priprema za radnih skupina po sektorima • 12. 2008 -03. 2009: rad u manjim ekspertnim skupinama • 3. sastanak – prosinac 2008. godine – prihvaćanje prijedloga uputa

Hrvatski kvalifikacijski okvir Akcijski plan 2008. – prijedlog uputa za izradu kvalifikacija, s primjerima

Hrvatski kvalifikacijski okvir Akcijski plan 2008. – prijedlog uputa za izradu kvalifikacija, s primjerima Organiziranje rada, web Elementi kvalifikacija i svojstva kompetencija, Prijedlog uputa i primjeri Radne skupine po sektorima, rasprave • 2009. – ustrojavanje, priprema i trening radnih skupina, prezentacija javnosti • 2010. – radnih skupina – izrada kvalifikacija – upute za izradu kurikuluma/programa s primjerima – prijedlog za izmjenu odgovarajućih zakona i zakonskih dokumenata • 2011. – izrada/reforma kurikuluma/programa • 2012. – izrada/reforma kurikuluma/programa – provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Hrvatski kvalifikacijski okvir Europski kvalifikacijski okvir

Hrvatski kvalifikacijski okvir Europski kvalifikacijski okvir

Hrvatski kvalifikacijski okvir Europski kvalifikacijski okvir (EKO, EQF) je instrument uspostave razina svih kvalifikacija

Hrvatski kvalifikacijski okvir Europski kvalifikacijski okvir (EKO, EQF) je instrument uspostave razina svih kvalifikacija ustrojen tako da djeluje kao sredstvo prepoznavanja i razumijevanja kvalifikacija sustava različitih zemalja EKO ima dva osnovna cilja: • poticanje pokretljivosti građana • olakšavanje cjeloživotnoga učenja građana EKO (kao preporuka) formalno je na snazi od 23. travnja 2008. Sve zemlje: Do 2010. – kvalifikacijske sustave povezati s EKO. Do 2012. – svaku kvalifikaciju opisati mjerljivim pokazateljima odgovarajuće razine.

Hrvatski kvalifikacijski okvir EKO ima 8 razina složenosti, koje su opisane ishodima učenja, kroz

Hrvatski kvalifikacijski okvir EKO ima 8 razina složenosti, koje su opisane ishodima učenja, kroz složenost i doseg stečenih: • znanja (teorijska i činjenična) – knowledge, • vještina (kognitivne i psihomotoričke) – skills, i • odgovornost i autonomija – competence Ističu se ishodi učenja (learning outcomes) umjesto ulaznih svojstava (kao što su trajanje učenja, oblik učenja i drugo). EKO uvodi skup zajedničkih načela, postupaka i smjernica s naglaskom na nacionalne sustave upravljanja i osiguranja kvalitete.

Hrvatski kvalifikacijski okvir EKO će posebno pridonositi: • boljem razumijevanju sustava kvalifikacija u svim

Hrvatski kvalifikacijski okvir EKO će posebno pridonositi: • boljem razumijevanju sustava kvalifikacija u svim europskim zemljama • jasnome i jednostavnome priznavanju inozemnih kvalifikacija • upravljanju i osiguranju kvalitete školskog/obrazovanog sustava, te • poticanju razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira čime se: • • potiče pokretljivost građana, i olakšava sudjelovanja u različitim oblicima cjeloživotnog učenja

Hrvatski kvalifikacijski okvir Povezivanje različitih NKO/NKS EKO Država A Kvalifikacija (A) 9 8 8

Hrvatski kvalifikacijski okvir Povezivanje različitih NKO/NKS EKO Država A Kvalifikacija (A) 9 8 8 7 6 5 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Država B 4 3 2 1 Kvalifikacija (B)

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Hrvatski kvalifikacijski okvir

HKO EQF 8 SVEUČILIŠNI 8. 2 STRUČNI DOKTORSKI STUDIJ 8. 1 PD SPEC. 7.

HKO EQF 8 SVEUČILIŠNI 8. 2 STRUČNI DOKTORSKI STUDIJ 8. 1 PD SPEC. 7. 2 7 7. 1 DIPLOMSKI SPEC. DIPLOMSKI S. 6 6 PREDDIPLOMSKI STRUČNI 5. 2 5 (< 180 ECTS) 5. 1 4. 2 4 4. 1 3 3 2 2 1 1 Poslijesrednješk. GIMNAZIJE 4 -GOD. SREDNJE ŠKOLE 3 -GOD. SREDNJE ŠKOLE 1/2 -GOD. 1/6 -MJES. 8 -GOD. OSNOVNA ŠKOLA

Hrvatski kvalifikacijski okvir Pojmovnik HKO-a Kvalifikacija (Qualification) je formalni naziv za skup kompetencija (znanja,

Hrvatski kvalifikacijski okvir Pojmovnik HKO-a Kvalifikacija (Qualification) je formalni naziv za skup kompetencija (znanja, vještine te pripadne samostalnosti i odgovornosti) određene razine, obujma, profila i kvalitete, koja se dokazuje školskom svjedodžbom ili diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje nadležna ustanova. . Priručnik – u pripremi

EKO razine 8 HKO razine VRSTA KVALIFIKACIJA (npr. magistar) Primjer: 7. 1 razina u

EKO razine 8 HKO razine VRSTA KVALIFIKACIJA (npr. magistar) Primjer: 7. 1 razina u HKO 7. 2 7. 1 Mjerljivi pokazatelji razine 6 6 5 KVALIFIK. magistar matem. KVALIFIK. magistar arhitekture KVALIFIK. magistar. . . . 5. 2 NAZIV KVALIFIKACIJE (npr. magistar matematike) 5. 1 ISHODI UČENJA odgovarajućeg obujma (ECTS bodovi) 4 TRŽIŠTE RADA 3 POTREBE DRUŠTVA 2 1 Upravljanje i osiguranje kvalitete RESURSI OSOBNE POTREBE SLOŽENOST I DOSEG KOMPETENCIJA 7

Hrvatski kvalifikacijski okvir Osnovni elementi kvalifikacijskog okvira? Kvalifikacija Kompetencije Ishodi učenja

Hrvatski kvalifikacijski okvir Osnovni elementi kvalifikacijskog okvira? Kvalifikacija Kompetencije Ishodi učenja

Hrvatski kvalifikacijski okvir Kompetencije Znanja (činjenična i teorijska) Vještine (spoznajne, psihomotoričke i socijane) Samostalnost

Hrvatski kvalifikacijski okvir Kompetencije Znanja (činjenična i teorijska) Vještine (spoznajne, psihomotoričke i socijane) Samostalnost i odgovornost Ishodi učenja VREDNOVANJE Kvalifikacija KN / €

Hrvatski kvalifikacijski okvir Svojstva (kompetencija / ishoda učenja / kvalifikacije): Razina Obujam Profil (2

Hrvatski kvalifikacijski okvir Svojstva (kompetencija / ishoda učenja / kvalifikacije): Razina Obujam Profil (2 dimenzije) Kvaliteta (2 dimenzije) Svojstva ( , Vrsta vozila Proizvođač Boja vozila Radni obujam motora Snaga motora Broj kotača. . . ):

Hrvatski kvalifikacijski okvir Kvalifikacija Ishodi učenja CV ET ] 8 3 [EC AM 4

Hrvatski kvalifikacijski okvir Kvalifikacija Ishodi učenja CV ET ] 8 3 [EC AM 4 3 2 2 1 8. 1 7. 2 5. 1 4. 2 4. 1 OB UJ 5 TS 6 8. 2 7. 1 6 /E 7 RAZINA Svojstva PROFIL (r. u. ) [naziv] – 2 dimenzije PROFIL (k. ) [naziv] – 2 dimenzije 1

Hrvatski kvalifikacijski okvir Postupak određivanja (mjerenja) svojstva Postupak određivanja razine: kompetencija / ishoda učenja

Hrvatski kvalifikacijski okvir Postupak određivanja (mjerenja) svojstva Postupak određivanja razine: kompetencija / ishoda učenja kvalifikacije

Hrvatski kvalifikacijski okvir Ishodi učenja 8. . . 2 1 2 1 ZNANJE VJEŠTINE

Hrvatski kvalifikacijski okvir Ishodi učenja 8. . . 2 1 2 1 ZNANJE VJEŠTINE ČINJENIČNO / TEORIJSKO SPOZNAJNE/ PSIHOMOTORIČKE/ SOCIJALNE SAMOSTALNOST I ODGOVORNOST

Hrvatski kvalifikacijski okvir Postupak određivanja (mjerenja) svojstva Postupak određivanja obujma: kompetencija / ishoda učenja

Hrvatski kvalifikacijski okvir Postupak određivanja (mjerenja) svojstva Postupak određivanja obujma: kompetencija / ishoda učenja kvalifikacije

Hrvatski kvalifikacijski okvir Obujam Ishodi učenja 1 ECTS / ECVET 1 ? (OŠ /

Hrvatski kvalifikacijski okvir Obujam Ishodi učenja 1 ECTS / ECVET 1 ? (OŠ / G) Ako: 25 -30 sati

Hrvatski kvalifikacijski okvir Postupak određivanja (mjerenja) svojstva Postupak određivanja razine: kompetencija / ishoda učenja

Hrvatski kvalifikacijski okvir Postupak određivanja (mjerenja) svojstva Postupak određivanja razine: kompetencija / ishoda učenja kvalifikacije

Hrvatski kvalifikacijski okvir Kvalifikacija Ishodi učenja CV ET ] 8 3 2 1 8.

Hrvatski kvalifikacijski okvir Kvalifikacija Ishodi učenja CV ET ] 8 3 2 1 8. 1 7. 2 5. 1 4. 2 4. 1 [EC AM 4 OB UJ 5 TS 6 8. 2 7. 1 6 /E 7 RAZINA Razine kvalifikacije Dodatni (minimalni) uvjeti: razine ishoda učenja obujam ishoda učenja 3 2 1

Hrvatski kvalifikacijski okvir Postupak određivanja (mjerenja) svojstva Postupak određivanja profila: kompetencija / ishoda učenja

Hrvatski kvalifikacijski okvir Postupak određivanja (mjerenja) svojstva Postupak određivanja profila: kompetencija / ishoda učenja kvalifikacije

Hrvatski kvalifikacijski okvir RAZINA Profil Kvalifikacija Ishodi učenja CV ET ] 8 /E 7

Hrvatski kvalifikacijski okvir RAZINA Profil Kvalifikacija Ishodi učenja CV ET ] 8 /E 7 3 [EC AM 4 OB UJ 5 TS 6 2 1 PROFIL (r. u. ) [naziv] – 2 dimenzije PROFIL (k. ) [naziv] – 2 dimenzije

Hrvatski kvalifikacijski okvir Postupak određivanja (mjerenja) svojstva Postupak određivanja kvalitete: kompetencija / ishoda učenja

Hrvatski kvalifikacijski okvir Postupak određivanja (mjerenja) svojstva Postupak određivanja kvalitete: kompetencija / ishoda učenja kvalifikacije

Hrvatski kvalifikacijski okvir Kvaliteta Pored razine, obujma i profila, KVALITETA je osnovno svojstvo kompetencija

Hrvatski kvalifikacijski okvir Kvaliteta Pored razine, obujma i profila, KVALITETA je osnovno svojstvo kompetencija / ishoda učenja / kvalifikacije Kvalitetom se iskazuje POUZDANOST (razine, obujma i profila) kompetencija / ishoda učenja / kvalifikacije Dvije dimenzije: Osobna vrednovanje stečenih kompetencija Institucijska vrednovanje pouzdanosti procesa vrednovanja Diploma

Hrvatski kvalifikacijski okvir Oblici učenja

Hrvatski kvalifikacijski okvir Oblici učenja

Hrvatski kvalifikacijski okvir FORMALNO UČENJE: Ovlaštena ustanova Odobreni programi Vrednovanje ishoda učenja Oblici učenja

Hrvatski kvalifikacijski okvir FORMALNO UČENJE: Ovlaštena ustanova Odobreni programi Vrednovanje ishoda učenja Oblici učenja NEFORMALNO UČENJE: INFORMALNO UČENJE: Organizirano učenje Nema formalnoga vrednovanja ishoda učenja Neorganizirano učenje Nema formalnoga vrednovanja ishoda učenja èJavna isprava Diploma Sporo prilagodljivo POUZDANO VREDNOVANJE Brzo prilagodljivo Izrazito brzo prilagodljivo

Hrvatski kvalifikacijski okvir Radne skupine za izradu standarda kvalifikacija

Hrvatski kvalifikacijski okvir Radne skupine za izradu standarda kvalifikacija

Hrvatski kvalifikacijski okvir Postupak izrade standarda kvalifikacije – opći dio Osobne i društvene POTREBE:

Hrvatski kvalifikacijski okvir Postupak izrade standarda kvalifikacije – opći dio Osobne i društvene POTREBE: tržište rada “tržište” obrazovanje opće potrebe STANDARDI Opće potrebe (NOK) Zanimanja Potrebe nastavka (upravitelj šuma) obrazovanja (Šumarski fakultet) Standard kvalifikacije (magistar šumarstva) Neformalno i informalno učenje Program studija i izvedba (uključeno vrednovanje) (Šumarski fakultet diplomski studij šumarstva) Vrednovanje (Šumarski fakultet Diplomski studij šumarstva) Ishodi učenja (Pero Perić Kvalifikacija Matematika, . . . (Pero Perić Šumarski fakultet) magistar šumarstva Šumarski fakultet) ZADOVOLJAVANJE osobnih i društvenih potreba (Društvena kohezija i zapošljivost)

Hrvatski kvalifikacijski okvir Radne skupine 25 + 1 radna skupina Uvjeti za rad: Upute

Hrvatski kvalifikacijski okvir Radne skupine 25 + 1 radna skupina Uvjeti za rad: Upute za izradu Analiza propisa RH, te iskustva drugih zemalja Popis svih obrazovnih institucija i broj učenika/studenata Popis poduzeća Demografska struktura Postojeća zanimanja Broj nezaposlenih i onih koji su se zaposlili u 2008. godini Formiranje radnih skupina Edukacija članova radnih skupina

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Hrvatski kvalifikacijski okvir Aktivnosti radnih skupina Upoznavanje s HKO Analiza strukture i sastava Analiza

Hrvatski kvalifikacijski okvir Aktivnosti radnih skupina Upoznavanje s HKO Analiza strukture i sastava Analiza rapoloživih podataka Izrada prijedloga svih standarda kvalifikacija Javna rasprava i konačni prijedlozi Prijedlog daljnjega praćenja razvoja standarda kvalifikacija Predstavnici: gospodarstva, sveučilišta, škole, agencije, . . . !

Hrvatski kvalifikacijski okvir Oblici suradnje - diskusija

Hrvatski kvalifikacijski okvir Oblici suradnje - diskusija

Hrvatski kvalifikacijski okvir U okviru radnih skupina – predstavnici U okviru Operativnoga tima Drugi

Hrvatski kvalifikacijski okvir U okviru radnih skupina – predstavnici U okviru Operativnoga tima Drugi oblici suradnje Hvala na pozornosti !