1 Planiranje nastave to smo imali i kako

  • Slides: 11
Download presentation
1. Planiranje nastave Što smo imali i kako smo planirali do sada? 1

1. Planiranje nastave Što smo imali i kako smo planirali do sada? 1

Kako izgleda i što sadrži novi GIK (Godišnji izvedbeni kurikulum)? odgojno-obrazovne ishode koje će

Kako izgleda i što sadrži novi GIK (Godišnji izvedbeni kurikulum)? odgojno-obrazovne ishode koje će se ostvariti u navedenoj temi (ostvarivanje jednog ishoda može se planirati i u više tema) očekivanja međupredmetnih tema i korelacije s drugim predmetima Unosimo konkretnu korelaciju s predmetima i međupredmetnim temama. Popis tema kroz nastavnu godinu i broj sati. Naziv teme prema ishodu osmišljava vjeroučitelj. Ishodi se ponavljaju i prožimaju s drugim temama 2

Primjeri: Godišnji izvedbeni kurikulum može sadržavati i druge sastavnice koje smatramo važnima (motivacijske teme

Primjeri: Godišnji izvedbeni kurikulum može sadržavati i druge sastavnice koje smatramo važnima (motivacijske teme u razrednoj nastavi, ključne aktivnosti i sl. ) 3

Primjer plana za 1. razred (motivacijska tema) 4

Primjer plana za 1. razred (motivacijska tema) 4

2. Od sadržaja do vještina i stavova U kurikularnom dokumentu imamo navedene godišnje odgojno-obrazovne

2. Od sadržaja do vještina i stavova U kurikularnom dokumentu imamo navedene godišnje odgojno-obrazovne ishode, odnosno odgojno-obrazovni ishodi na razini predmetnog kurikuluma (ishode predmeta) i razradu ishoda (ishode na razini teme, odn. ishod teme). Kad krenemo konkretno osmišljavati svoj nastavni proces na temelju navedenih odgojno-obrazovnih ishoda, smjernice u odabiru sadržaja nalaze se u razradi ishoda. U razradi ishoda možemo naći konkretnije definirano koje bi sadržaje, vještine i stavove učenik trebao usvojiti kako bi se ostvario godišnji ishod. 5

1. razred-tema Stvaranje Mogli bismo planiranje sadržaja opisati koracima : 1. Odabrati konkretan sadržaj

1. razred-tema Stvaranje Mogli bismo planiranje sadržaja opisati koracima : 1. Odabrati konkretan sadržaj koji je naveden u razradi ishoda i osmisliti naziv teme. 2. Povezati ishode čije ostvarenje možemo planirati kroz temu. 3. Povezati s međupredmetnim temama i uspostavit korelacije s drugim predmetima. 4. Navesti aktivnosti. 5. Navesti način vrednovanja. 6

E-udžbenici 5. razred 1. razred 7

E-udžbenici 5. razred 1. razred 7

Loomen edukacija Katolički vjeronauk u Školi za život Šifra za one koji nisu u

Loomen edukacija Katolički vjeronauk u Školi za život Šifra za one koji nisu u eksperimentalnom programu: No. EP+kat. [email protected]ŠzŽ 8

9

9

10

10

§ Izvori: Branko Bognar, Slavonski Brod, Poticanje kreativnosti u školskim uvjetima § https: //scenariji-poucavanja.

§ Izvori: Branko Bognar, Slavonski Brod, Poticanje kreativnosti u školskim uvjetima § https: //scenariji-poucavanja. e-skole. hr/wp-content/uploads/2018/04/PRIRUCNIK-za-primjenu-i- izradu-e-skole-scenarija-poucavanja. pdf § Hrvatski jezik u školi za život, Loomen učionica, https: //loomen. carnet. hr/course/view. php? id=8694 § Kurikularni pristup nastavi Njemačkog jezika, PPT, Jasminka Pernjek § Metodički priručnik za razrednu nastavu (1. razred) https: //uciteljihr- my. sharepoint. com/: o: /g/personal/edukacije_ucitelji_hr/Eu. J 6 XILIk 2 d. Fm. BWm. W 2 g 8 ER 4 BF 9 b. Ze. Gvknj 4 Plh. Il. Khe 5 ig? e=Cv. Ce. ZM § Metodički priručnik za Katolički vjeronauk za 5. razred osnovne škole https: //uciteljihr my. sharepoint. com/: o: /g/personal/edukacije_ucitelji_hr/Euty 8 Zx 7 tu 9 Ml. Hdk. W 2 h. U 6 hw Bcmbo. JK 5 n. H 8 q. Csoc-54 WCDg? e=l. Gr 2 MG § Metodički priručnik za Engleski jezik 5. r https: //uciteljihr- my. sharepoint. com/: o: /g/personal/edukacije_ucitelji_hr/Euh 6 g. APGk. H 5 Hq. Mr. Tme. UKRo. BNz. Q 3 Cknif. Pq. Re 6 ndj-Hp. EA? e=5 XGGJh 11