HRVATSKI NARODNI PREPOROD ILIRIZAM HRVATSKI ROMANTIZAM 1835 1845

  • Slides: 14
Download presentation
HRVATSKI NARODNI PREPOROD – ILIRIZAM – HRVATSKI ROMANTIZAM (1835 -1845)

HRVATSKI NARODNI PREPOROD – ILIRIZAM – HRVATSKI ROMANTIZAM (1835 -1845)

DRUŠTVENO-POLITIČKE PRILIKE JEZIČNA PROBLEMATIKA KNJIŽEVNE VRSTE HRVATSKI NARODNI PREPOROD I EUROPSKI ROMANTIZAM

DRUŠTVENO-POLITIČKE PRILIKE JEZIČNA PROBLEMATIKA KNJIŽEVNE VRSTE HRVATSKI NARODNI PREPOROD I EUROPSKI ROMANTIZAM

KULTURNI ŽIVOT ILIRACA ZNAČAJ NOVINA I DANICE ZANIMLJIVOSTI IZ ŽIVOTA VELIKE LIČNOSTI

KULTURNI ŽIVOT ILIRACA ZNAČAJ NOVINA I DANICE ZANIMLJIVOSTI IZ ŽIVOTA VELIKE LIČNOSTI

Društveno-političke prilike: - politički razjedinjena Hrvatska: - uža Hrvatska svedena na područje Zagreba i

Društveno-političke prilike: - politički razjedinjena Hrvatska: - uža Hrvatska svedena na područje Zagreba i njegove okolice, Dalmacija i Istra pod izravnom upravom Austrije, središnja Hrvatska i Slavonija pripadaju području tzv. Vojne krajine (pod dominaciojm Austrije) - društveni sustav sveden na dvije društvene kategorije: plemići i seljaci - tek na pomolu građanska klasa

Jezična problematika • 1830. Ljudevit Gaj Kratka osnova horvatsko slavenskoga pravopisanja • Iznosi prijedlog

Jezična problematika • 1830. Ljudevit Gaj Kratka osnova horvatsko slavenskoga pravopisanja • Iznosi prijedlog reforme grafije – uvodi dijakritičke znakove • Jedno slovo = jedan znak • Janko Drašković 1832. objavljuje “Disertaciju” • Štokavski jezik – temelj književnog jezika (1836. )

Književne vrste: • LIRIKA • Ljudevit Gaj “Horvatov sloga i zjedinjenje”, Dimitrija Demeter “Pjesma

Književne vrste: • LIRIKA • Ljudevit Gaj “Horvatov sloga i zjedinjenje”, Dimitrija Demeter “Pjesma Hrvata”, Pavao Štoos “Kip domovine vu početku leta 1831”, Antun Mihanović “Horvatska domovina”, • Stanko Vraz zbirka “Đulabije”, Petar Preradović “Mrtva ljubav”, “Rodu o jeziku”, “Ljudsko srce”, “Putnik” i dr.

 • EPIKA: • Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića • Dimitrija Demeter: Grobničko polje

• EPIKA: • Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića • Dimitrija Demeter: Grobničko polje • DRAMA: • D. Demeter: Teuta • I. Kukuljević Sakcinski: Juran i Sofija • Antun Nemčić: Kvas bez kruha ili tko će biti veliki sudac

 • DISKURZIVNI OBLICI: • Putopisi: Matija Mažuranić “Pogled u Bosnu”, Antun Nemčić “Putositnice”

• DISKURZIVNI OBLICI: • Putopisi: Matija Mažuranić “Pogled u Bosnu”, Antun Nemčić “Putositnice” • Književna kritika (S. Vraz), kazališna kritika (D. Demeter)

Hrvatski narodni preporod i europski romantizam • Europski romantizam: • Književnost je utemeljena na

Hrvatski narodni preporod i europski romantizam • Europski romantizam: • Književnost je utemeljena na novim vrednotama – sloboda mašte, osjećaji, iracionalnost, okrenutost prirodi • Preokupacija osobnošću u doživljaju svijeta, života, društva • Nacionalno povijesna tematika • Pejzaž, mistično okultne tematika • Ilirski pokret – hrvatski romantizam • Tematika: • nacionalno-povijesna • osobnih preokupacija (Vraz, Preradović) • Bajronovski tip junaka (Smrt Smail-age Čengića) • Kontrast kao stilsko sredstvo • Prihvaćanje i proučavanje tradicije narodnog stvaralaštva • Vrazov doprinos

Kulturni život iliraca • Osnivanje kulturnih ustanova – od 1838. nastaju ilirske (narodne) čitaonice

Kulturni život iliraca • Osnivanje kulturnih ustanova – od 1838. nastaju ilirske (narodne) čitaonice • 1840. početka Hrvatskog narodnog kazališta • 1842. osnivanje Matice ilirske –zadaća objavljivanje i širenje hrvatske knjige • 1842. književni časopis “Kolo”

Značaj novina i Danice • Borba za novine -1834. Gaj dobiva dozvolu • 1835.

Značaj novina i Danice • Borba za novine -1834. Gaj dobiva dozvolu • 1835. godine – izlaze Novine Horvatske i Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska • 1836. preimenovane u Ilirske novine ii Danica ilirska • Izlaze na štokavskom kao afirmacija kulturnog programa i jedinstvenog književnog jezika • Veliki broj suradnika, pišu se budnice i davorje

Zanimljivosti iz života • Organiziranje balova kao potpora ilirskom pokretu • Ilirski amblem na

Zanimljivosti iz života • Organiziranje balova kao potpora ilirskom pokretu • Ilirski amblem na odjeći, uporabnim predmetima • Uz Maticu ilirsku i

Velike ličnosti • • Ljudevit Gaj Grof Janko Drašković Stanko Vraz Dimitrije Demeter Ivan

Velike ličnosti • • Ljudevit Gaj Grof Janko Drašković Stanko Vraz Dimitrije Demeter Ivan Mažuranić Petar Preradović Vjekoslav Babukić Ivan Kukuljević Sakcinski