Hrvatski jezik u prolosti i sadanjosti HRVATSKI JEZIK

  • Slides: 12
Download presentation
Hrvatski jezik u prošlosti i sadašnjosti

Hrvatski jezik u prošlosti i sadašnjosti

HRVATSKI JEZIK U PROŠLOSTI Stara hrvatska pisma: 1. latinica 2. ćirilica ( bosančica) 3.

HRVATSKI JEZIK U PROŠLOSTI Stara hrvatska pisma: 1. latinica 2. ćirilica ( bosančica) 3. glagoljica → izmislili je Ćiril i Metod u 9. st. → 33 slova → pisala se u Istri, Dalmaciji, Lici i na Krku

BAŠČANSKA PLOČA, 1100. najstariji pisani spomenik pisan na GLAGOLJICI i HRVATSKOM JEZIKU nađena u

BAŠČANSKA PLOČA, 1100. najstariji pisani spomenik pisan na GLAGOLJICI i HRVATSKOM JEZIKU nađena u crkvi svete Lucije u Jurandvoru kraj Baške ( otok Krk) sadržaj: darovnica kojom hrvatski kralj Zvonimir daruje crkvi svete Lucije zemlju značaj: 1. prvo veliko djelo napisano na hrvatskom jeziku i glagoljici 2. prvi put se spominje ime hrvatskog kralja na hrvatskome jeziku 3. pravni spomenik- darovnica, dokaz pravne države

Izgled Baščanske ploče:

Izgled Baščanske ploče:

Baščanska ploča u crkvi svete Lucije:

Baščanska ploča u crkvi svete Lucije:

crkva svete Lucije:

crkva svete Lucije:

Stari hrvatski jezici: a) starohrvatski b) staroslavenski c) latinski Prva hrvatska tiskana knjiga: 22.

Stari hrvatski jezici: a) starohrvatski b) staroslavenski c) latinski Prva hrvatska tiskana knjiga: 22. veljače 1483. - “Misal po zakonu rimskoga dvora” ( MISAL – knjiga kojom su se služili svećenici tijekom mise) INKUNABULE – prve tiskane knjige, tiskane do 1500. godine

MARKO MARULIĆ, OTAC HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI: - iz Splita - napisao “Juditu” “JUDITA”, 1501. ,

MARKO MARULIĆ, OTAC HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI: - iz Splita - napisao “Juditu” “JUDITA”, 1501. , tiskana 1521. - prvo veliko umjetničko djelo napisano u potpunosti na HRVATSKOM JEZIKU i LATINICI - ep od 6 pjevanja - priča preuzeta iz “Biblije” iz “Staroga zavjeta”

HRVATSKI JEZIK DANAS 1. pismo: latinica 2. narječja: štokavsko, kajkavsko i čakavsko 3. govori:

HRVATSKI JEZIK DANAS 1. pismo: latinica 2. narječja: štokavsko, kajkavsko i čakavsko 3. govori: ikavski, ekavski i jekavski 4. razgovorni jezik: njime ljudi govore, nema pravila

5. standardni jezik: → uči se u školama, službeni u RH →osnova: štokavsko narječje,

5. standardni jezik: → uči se u školama, službeni u RH →osnova: štokavsko narječje, jekavski govor →pravila (norme): a) pravopisna: pravila pisanja (č/ć, veliko slovo, ije/je…) b) pravogovorna: pravila govorenja (izgovor, naglasak)

Tri knjige standardnoga jezika: 1. PRAVOPIS – kao trebamo pisati riječi 2. GRAMATIKA –

Tri knjige standardnoga jezika: 1. PRAVOPIS – kao trebamo pisati riječi 2. GRAMATIKA – pravila o promjenama riječi i rečenicama 3. RJEČNIK – objašnjava značenja riječi

HRVATSKI JEZIK – jezik kojim govore ljudi u Hrvatskoj i Hrvati u dijaspori. Dijeli

HRVATSKI JEZIK – jezik kojim govore ljudi u Hrvatskoj i Hrvati u dijaspori. Dijeli se na: HRVATSKI JEZIK RAZGOVORNI STANDARDNI NARJEČJA I GOVORI: a) ikavski b) ekavski c) c) jekavski NARJEČJA: a) štokavsko b) kajkavsko c) čakavsko