HRVATSKI NARODNI PREPOROD I POJAVA MODERNIH NACIJA ponavljanje

  • Slides: 14
Download presentation
HRVATSKI NARODNI PREPOROD I POJAVA MODERNIH NACIJA ponavljanje

HRVATSKI NARODNI PREPOROD I POJAVA MODERNIH NACIJA ponavljanje

 • Što su: narod, nacija, nacionalna svijest, nacionalna država? • Koji događaj smatramo

• Što su: narod, nacija, nacionalna svijest, nacionalna država? • Koji događaj smatramo prijelomnim za početak nacionalnih pokreta u Europi? Kad se zbio? • Navedite četiri osnovna cilja nacionalnih pokreta. • Koji je savez nastoja spriječiti sve pokrete i revolucije u Europi? • Navedite pune nazive dviju deklaracija u kojima su prvi puta zapisana ljudska prava i slobode.

 • Navedite imena dvojice slovenskih preporoditelja. • Tko je bio Đorđe Petrović Karađorđe?

• Navedite imena dvojice slovenskih preporoditelja. • Tko je bio Đorđe Petrović Karađorđe? • Kada se Srbija oslobodila osmanske vlasti? • Kako se naziva srpski politički program? Tko je njegov tvorac? • Koja se zemlja oslobodila osmanske vlasti 1828. godine?

 • Navedite četiri hrvatske zemlje u 1. polovici 19. st. • Koje opasnosti

• Navedite četiri hrvatske zemlje u 1. polovici 19. st. • Koje opasnosti Hrvatskoj stižu iz Beča, a koje iz Pešte? • Što znači da je u 1. pol. 19. st. Hrvatski sabor bio staleški sabor? • Što je učinio Hrvatski sabor 1790. ? Zašto? • Zapišite vrijeme trajanja preporoda u Banskoj Hrvatskoj te njegov drugi naziv.

 • Tko je, kada i pod kojim imenom pokrenuo preporodne novine u Banskoj

• Tko je, kada i pod kojim imenom pokrenuo preporodne novine u Banskoj Hrvatskoj? • Tko je, kada i pod kojim nazivom napisao prvi hrvatski politički program? • Tko je i kada održao prvi govor na hrvatskom jeziku u Saboru? • Koji je događaj označio konačnu pobjedu preporoda u Banskoj Hrvatskoj? • Navedite glavna kulturna postignuća iliraca.

 • Kako se zvao najutjecajniji vođa preporoda u Dalmaciji, a kako u Istri?

• Kako se zvao najutjecajniji vođa preporoda u Dalmaciji, a kako u Istri? • Navedite preporodne novine u Dalmaciji i Istri. • Gdje je bilo sjedište Dalmatinskog sabora, a gdje Istarskog sabora? • Navedite osobine preporoda Hrvata u Bosni. • Kratko opišite preporodne prilike gradišćanskih Hrvata.

REVOLUCIJE 1848. PONAVLJANJE

REVOLUCIJE 1848. PONAVLJANJE

1. Kako se zvao austrijski kancelar koji je morao odstupiti s vlasti 1848. ?

1. Kako se zvao austrijski kancelar koji je morao odstupiti s vlasti 1848. ? 2. Nabrojite europske države u kojima su izbile revolucije 1848. 3. Navedite 4 glavna cilja revolucija 1848. u Europi (što se željelo postići)? 4. Koja je država 1848. po drugi put postala republika? 5. Kako se zvao predsjednik Francuske 1848. ? 6. Koja su dva europska naroda 1848. željela postići ujedinjenje svojih rascjepkanih državica (tj. nacionalnu državu)? 7. Koje je glavno postignuće revolucija 1848. u Austriji, Italiji i Njemačkoj? 8. Kako se zvao vođa talijanskih dobrovoljaca 1848. , a kako politički vođa talijanskog pokreta?

1. Tko je bio vođa mađarske revolucije 1848. ? 2. Kako nazivamo dokument koji

1. Tko je bio vođa mađarske revolucije 1848. ? 2. Kako nazivamo dokument koji je donijela skupština u Zagrebu 1848. ? 3. Tko je 1848. postao hrvatski ban? 4. Navedite tri najvažnije odluke bana Jelačića. 5. Što je ban Jelačić proglasio Banskim pismom u travnju 1848. ? 6. Navedite kako je u osobi bana Jelačića 1848. postignuto privremeno ujedinjenje hrvatskih zemalja. 7. Zašto se Hrvatski sabor 1848. smatra prvim modernim (demokratskim) saborom? 8. Koje je tri glavne odluke donio Hrvatski sabor 1848. ? 9. Tko je 1848. postao novi austrijski car/hrvatsko-ugarski kralj? 10. Zašto je u rujnu 1848. došlo do rata između Hrvatske i Mađarske?

DRUŠTVO I SVAKODNEVNI ŽIVOT U PRVOJ POLOVICI 19. STOLJEĆA PONAVLJANJE

DRUŠTVO I SVAKODNEVNI ŽIVOT U PRVOJ POLOVICI 19. STOLJEĆA PONAVLJANJE

1. Tko čini najniži društveni sloj 19. stoljeća? 2. Koja je osnovna misao socijalizma?

1. Tko čini najniži društveni sloj 19. stoljeća? 2. Koja je osnovna misao socijalizma? 3. Objasni luditski pokret. 4. Kratko opiši položaj žena građanskog sloja. 5. Koja je hrvatska zemlja u 19. st. najrazvijenija? 6. Navedi predstavnike romantizma u Hrvatskoj.

1. Koliko je otprilike trajao jedan radnika u 19. st. ? 2. Objasni pokret

1. Koliko je otprilike trajao jedan radnika u 19. st. ? 2. Objasni pokret čartista. 2. Koje su poslove najčešće obavljala djeca? 3. Koja su obilježja klasicizma? 4. Koje teme naviše obrađuju umjetnici romantizma?

1. Što se zbiva s gradovima u 1. pol. 19. st. ? 2. Objasni

1. Što se zbiva s gradovima u 1. pol. 19. st. ? 2. Objasni položaj žena radničkoj sloja. 3. Što je kućna zadruga? 4. Navedite obilježja romantizma. 5. Koja su dva slikara predstavnici romantizma?

1. Koja je osnovna misao znanstvenih socijalista? 2. Nabroji hrvatske zemlje u 19. st.

1. Koja je osnovna misao znanstvenih socijalista? 2. Nabroji hrvatske zemlje u 19. st. 3. Zašto u Vojnoj krajini nije bilo kmetstva? 4. Navedi dva predstavnika romantizma u književnosti. 5. Tko je najpoznatiji skladatelj razdoblja romantizma?