8 razred Hrvatski jezik u 20 stoljeu hrvatski

  • Slides: 18
Download presentation
8. razred

8. razred

Hrvatski jezik u 20. stoljeću - hrvatski vukovci - odnos prema hrvatskom jeziku u

Hrvatski jezik u 20. stoljeću - hrvatski vukovci - odnos prema hrvatskom jeziku u državama čiji je sastavni dio bila Hrvatska u 20. stoljeću - jezični priručnici toga razdoblja - Novosadski dogovor - Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika

RAZDOBLJE NAKON ILIRIZMA Jezikoslovne rasprave i osnivanje filoloških škola l Iako su ilirci reformirali

RAZDOBLJE NAKON ILIRIZMA Jezikoslovne rasprave i osnivanje filoloških škola l Iako su ilirci reformirali slovopis (gajica) i odabrali štokavsko narječje kao temelj književnomu jeziku, rasprave i dalje traju jer se jezikoslovci ne mogu složiti oko pravca u kojemu se hrvatski jezik treba razvijati. l Osnivaju se filološke škole: - zadarska filološka škola - riječka filološka škola - zagrebačka filološka škola - škola hrvatskih vukovaca filologija – znanost o jeziku filološke škole – udruge jezikoslovaca koje zastupaju određene ideje kako se jezik treba razvijati

ZADARSKA FILOLOŠKA ŠKOLA l l l Vodi je Ante Kuzmanić. Zalaže se za ikavicu

ZADARSKA FILOLOŠKA ŠKOLA l l l Vodi je Ante Kuzmanić. Zalaže se za ikavicu kao osnovicu hrvatskoga književnog jezika. Protivi se pisanju ě na mjestu staroslavenskog glasa jat. Ante Kuzmanić uređuje “Zoru dalmatinsku” prvi hrvatski književni časopis koji izlazi izvan Zagreba i u njoj provodi tzv. dalmatinski slovopis i daje prednost štokavskoj ikavici. Časopis izlazi od 1844. do 1849. Petar Preradović surađuje u listu.

RIJEČKA FILOLOŠKA ŠKOLA l Vodi je Fran Kurelac. l Zastupa mišljenje da bi osnovicu

RIJEČKA FILOLOŠKA ŠKOLA l Vodi je Fran Kurelac. l Zastupa mišljenje da bi osnovicu hrvatskoga književnoga jezika trebali činiti elementi zajednički svim slavenskim jezicima. l Mnoga jezična rješenja ove filološke škole čak su i njihovi suvremenici smatrali zastarjelima.

ZAGREBAČKA FILOLOŠKA ŠKOLA ● Vodi je Adolfo Veber Tkalčević. l Zastupa standardizaciju jezika u

ZAGREBAČKA FILOLOŠKA ŠKOLA ● Vodi je Adolfo Veber Tkalčević. l Zastupa standardizaciju jezika u skladu s programom hrvatskog narodnog preporoda. l Vodi računa o tome da je hrvatska jezična baština tronarječna te ne brani kajkavskim i čakavskim elementima da ostave svoj trag u standardnom jeziku. l Zalažu se za –ah u G mn. (ženah) pa ih protivnici podrugljivo zovu ahavcima.

ŠKOLA HRVATSKIH VUKOVACA ● Vodi je Tomo Maretić. l Slijedi ideje Vuka Stefanovića Karadžića,

ŠKOLA HRVATSKIH VUKOVACA ● Vodi je Tomo Maretić. l Slijedi ideje Vuka Stefanovića Karadžića, pisca prvog srpskog rječnika (1818. ). l l l Vukovci poistovjećuju hrvatski jezik sa srpskim želeći stvoriti zajednički jezik. Zanemaruju hrvatsku književnu baštinu dajući prednost jeziku narodne književnosti. Uvode pravopisno načelo “piši kako govoriš”.

HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU 1. Hrvati u sklopu Austro-Ugarske l l l Početkom

HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU 1. Hrvati u sklopu Austro-Ugarske l l l Početkom 20. st. Hrvati žive u sklopu Austro-Ugarske sve do 1918. Hrvatski vukovci političkom odlukom preuzimaju vodstvo u standardizaciji hrvatskoga jezika. Tomo Maretić: Gramatika i stilistika, 1889. Ivan Broz: Hrvatski pravopis, 1892. Ivan Broz – Franjo Iveković: Rječnik hrvatskoga jezika, 1901.

HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU 2. Hrvati u sklopu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca,

HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU 2. Hrvati u sklopu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevine Jugoslavije pristojba > taksa l putovnica > pasoš redarstvo > policija sudac > sudija časnik > oficir l vojarna > kasarna l Pravopis Dragutina Boranića pojavio se 1921. l i do 1951. tiskano je ukupno 11 izdanja. Bio je na snazi sve do 1960. i tiskanja tzv. novosadskog pravopisa Raspad Austro-Ugarske Monarhije 1918. i osnutak Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (kasnije Kraljevine Jugoslavije). Ovo razdoblje obilježava borba Hrvata za svoj jezik jer je vlast uporno nametala “srpskohrvatski” ili “srpskohrvatskoslovenački”! Potiskivanje hrvatskih riječi i naziva. Utemeljen časopis Hrvatski jezik pod uredništvom jezikoslovca Stjepana Ivšića.

HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU 3. Uspostava Banovine Hrvatske 1939. l l Hrvatske vlasti

HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU 3. Uspostava Banovine Hrvatske 1939. l l Hrvatske vlasti dobivaju prosvjetno-sudsku samostalnost Hrvatski jezikoslovci Petar Guberina i Kruno Krstić objavljuju 1940. razlikovni rječnik Razlike između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika.

HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU 4. Početak 2. svj. rata i osnutak NDH iztupiti

HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU 4. Početak 2. svj. rata i osnutak NDH iztupiti razčlaniti otca sudčev svatba Uzkrs. . . Hrvatski pravopis iz 1944. , autori Franjo Cipra i Adolf Bratoljub Klaić l l l Osnovan Hrvatski državni ured za jezik. Službeni pravopis postao onaj pisan korijenskim načelom (Ivan Broz u svom pravopisu iz 1892. zalagao se za fonološko načelo). U uporabu se vraća hrvatsko nazivlje.

HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU 5. Osnutak FNRJ, a zatim i SFRJ l l

HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU 5. Osnutak FNRJ, a zatim i SFRJ l l Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, Zagreb, 1979. Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika Vladimira Anića i Josipa Silića, Zagreb, 1986. l Ističe se potreba za ravnopravnošću hrvatskoga jezika s jezicima drugih država u sklopu FNRJ. Međutim, kao i za Kraljevine SHS, nameće se srpski jezik u javnim službama. Sve hrvatske riječi iz vremena NDH zabranjene su. Na Novosadskom dogovoru, 1954. sastali su se hrv. i srp. jezikoslovci kako bi u praksi ostvarili ideju o jedinstvenom jeziku. U skladu s tim objavljen 1960. Pravopis hrvatskosrpskog književnog jezika, a 1967. i Rječnik

Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika Jezik izlazi od 1952. godine. Časopis nudi brojne

Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika Jezik izlazi od 1952. godine. Časopis nudi brojne jezične savjete i rasprave o jezičnim nedoumicama. Predstavnici središnjih hrvatskih znanstvenih i kulturnih ustanova potpisuju 17. ožujka 1967. Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika kojom traže ravnopravnost hrvatskoga jezika u praksi. U spomen na taj događaj, po odluci Hrvatskoga sabora, svake godine održavaju se Dani hrvatskoga jezika od 11. do 17. ožujka.

HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU 6. Osnutak samostalne Republike Hrvatske Neki od jezičnih priručnika

HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU 6. Osnutak samostalne Republike Hrvatske Neki od jezičnih priručnika u uporabi Prvo izdanje ovog pravopisa (Zagreb, 1971. ) odmah je zabranjeno. Sljedeće godine knjiga je tiskana u Londonu (zbog toga naziv “londonac”). Slijede izdanja iz 1994. , 1995. , 1996. , 2000. , 2002. , 2003 i 2004. Gramatika Stjepka Težaka i Stjepana Babića; izdanja 1966. , 1973. , 1992. , 2007. Tek izdanje od 1992. pojavilo se pod gornjim naslovom.

IZVORI ● Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu http: //www. nsk. hr/Info. aspx? id=134

IZVORI ● Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu http: //www. nsk. hr/Info. aspx? id=134 Jasmina Sandalić, prof. ● http: //croatica. hr/ ● Josip Bratulić, Stjepan Damjanović, Hrvatska pisana kultura 1. svezak: VIII. – XVII. stoljeće 2. svezak: XVIII. – XIX. stoljeće 3. svezak: XX. - XXI. Stoljeće ● Institut za hrvatski jezikoslovlje http: //www. ihjj. hr/index. html