PSKOLOJK TESTLER 1 Zeka ve Zeka Testleri Zeka

  • Slides: 142
Download presentation
PSİKOLOJİK TESTLER

PSİKOLOJİK TESTLER

1. Zeka ve Zeka Testleri

1. Zeka ve Zeka Testleri

Zeka ve Zeka Testleri ▧ Psikolojinin bir disiplin olarak ortaya çıktığı günlerden bugüne kadar,

Zeka ve Zeka Testleri ▧ Psikolojinin bir disiplin olarak ortaya çıktığı günlerden bugüne kadar, psikologlar zekânın tanımlaması ve en iyi nasıl ölçüleceği konusunda farklı görüşlere sahip olmuşlardır.

Zeka ve Zeka Testleri ▧ Bu bölümde zekânın tanımlanmasındaki farklı yollara bakacak ve ölçülmesinde

Zeka ve Zeka Testleri ▧ Bu bölümde zekânın tanımlanmasındaki farklı yollara bakacak ve ölçülmesinde kullanılan yaklaşımları inceleyeceğiz.

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Siz zekayı nasıl tanımlarsınız?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Siz zekayı nasıl tanımlarsınız?

Zeka ve Zeka Testleri ▧ “Öğrenme gücü” ▧ Ancak bu açıklama zekanın anlamını çok

Zeka ve Zeka Testleri ▧ “Öğrenme gücü” ▧ Ancak bu açıklama zekanın anlamını çok daraltmaktadır.

Zeka ve Zeka Testleri ▧ “soyut düşünebilme yeteneği” ▧ “iyi muhakeme edebilme, iyi hüküm

Zeka ve Zeka Testleri ▧ “soyut düşünebilme yeteneği” ▧ “iyi muhakeme edebilme, iyi hüküm verebilme, eleştirel bir görüşe sahip olma”

Zeka ve Zeka Testleri ▧ “Zeka, zeka testlerinin ölçtüğünü var saydığımız zihinsel bir güç

Zeka ve Zeka Testleri ▧ “Zeka, zeka testlerinin ölçtüğünü var saydığımız zihinsel bir güç ve bir genel yetenektir” ▧ “Bireyin şimdiki problemleri çözme ve gelecekteki problemleri öngörmeye ilişkin yaşantılarının geçerlilik derecesi”

Zeka ve Zeka Testleri ▧ “Bir bütün olarak gayeli hareket etme, mantıki düşünme ve

Zeka ve Zeka Testleri ▧ “Bir bütün olarak gayeli hareket etme, mantıki düşünme ve çevresine tesir edebilme konularında bireyin bir genel kapasitesi”

Zeka ve Zeka Testleri ▧ Genelde araştırmacılar; uzmanlarla, halkın zekâ hakkındaki kavramsallaştırmalarının sürpriz biçimde

Zeka ve Zeka Testleri ▧ Genelde araştırmacılar; uzmanlarla, halkın zekâ hakkındaki kavramsallaştırmalarının sürpriz biçimde birbirine benzerlik gösterdiğini bulmuşlardır.

Zeka ve Zeka Testleri ▧ *bilgiyi kazanma ve uygulama ▧ *mantıklı düşünme ▧ *etkili

Zeka ve Zeka Testleri ▧ *bilgiyi kazanma ve uygulama ▧ *mantıklı düşünme ▧ *etkili planlama ▧ *kavrayarak çıkarsama ▧ *anlamlı yargılamalarda bulunma ve problem çözme ▧ *kavramları anlama ve gözünde canlandırma ▧ *dikkatini verme ▧ *sezme ▧ *yeni durumlarla baş etme, uyum sağlama

Francis Galton

Francis Galton

Francis Galton ▧ Galton zekanın kalıtsallığı konusunda ilk çalışmaları yaparak kalıtım-yetişme tartışmasını gündeme getirmiştir.

Francis Galton ▧ Galton zekanın kalıtsallığı konusunda ilk çalışmaları yaparak kalıtım-yetişme tartışmasını gündeme getirmiştir. ▧ Galton’ a göre en zeki insanlar en iyi duyusal özelliklerle donanmış insanlardı. Bu nedenle görsel keskinlik, işitme testleri bir bakıma zeka testleri olarak kullanmıştır.

Francis Galton ▧ Duyusal motor ve algı testleri geliştirmiş bunların zekanın bir ölçüsü olduğunu

Francis Galton ▧ Duyusal motor ve algı testleri geliştirmiş bunların zekanın bir ölçüsü olduğunu savunmuştur.

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Galton’ un zeki insanları tanımlamasının ardında yatan mantıkta yanlış olan şey neydi?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Galton’ un zeki insanları tanımlamasının ardında yatan mantıkta yanlış olan şey neydi?

Zeka ve Zeka Testleri

Zeka ve Zeka Testleri

Alfred Binet ▧?

Alfred Binet ▧?

Alfred Binet ▧ Binet’in testi, zeka ve diğer özelliklerin test edilmesinde, yeni bir çığır

Alfred Binet ▧ Binet’in testi, zeka ve diğer özelliklerin test edilmesinde, yeni bir çığır (ilk modern zeka testi) açmasına karşın; aynı etkinin zekanın tanımlamasına yaptığı katkı açısından söz konusu olduğunu söyleyemeyiz.

Alfred Binet ▧ Akıl yürütme, yargılama, bellek ve soyutlama ▧ Binet’ e göre bir

Alfred Binet ▧ Akıl yürütme, yargılama, bellek ve soyutlama ▧ Binet’ e göre bir kişi bir problemi çözerken, yetenekler ayrı olarak kullanılmaz, bunlar çözümü aramak için birbirleriyle etkileşim halindedirler.

David Wechsler

David Wechsler

David Wechsler ▧ “Zeka, işe vuruk tanımlanacak olursa, bireyin amaçlı olarak davranma, mantıklı düşünme

David Wechsler ▧ “Zeka, işe vuruk tanımlanacak olursa, bireyin amaçlı olarak davranma, mantıklı düşünme ve çevresiyle etkili olarak baş etmesi ile ilgili genel kapasite veya toplam kapasitedir. ”

David Wechsler ▧ Wechsler, zekanın değerlendirilmesinde zihinsel olmayan faktörlerinde bulunduğunu ve bunlarında dikkate alınmaları

David Wechsler ▧ Wechsler, zekanın değerlendirilmesinde zihinsel olmayan faktörlerinde bulunduğunu ve bunlarında dikkate alınmaları gerektiğini belirtmektedir. ▧ Davranışı yönlendirici, duyuşsal ve kişilik özelliklerine ait kapasitelerinde bulunduğunu öne sürmüştür. ▧ Örneğin: motivasyon, amacının farkında olma, sebat etme vb.

David Wechsler ▧ Wechsler, toplam kapasiteyi ölçmenin en iyi yolunun niteliksel olarak ayrıştırılabilen çeşitli

David Wechsler ▧ Wechsler, toplam kapasiteyi ölçmenin en iyi yolunun niteliksel olarak ayrıştırılabilen çeşitli boyutları ölçmek olduğuna karar vermiştir. ▧ Wechsler nihai olarak niteliksel olarak ayrıştırılabilen başlıca iki yeteneğin “sözel” veya “performans temelli” yapıda olduğuna karar vermiştir.

David Wechsler ▧ Tarihsel olarak Wechsler testlerinin kullanıcıları, test verilerini, sözel ve performans test

David Wechsler ▧ Tarihsel olarak Wechsler testlerinin kullanıcıları, test verilerini, sözel ve performans test puanlarının yanı sıra alt test puanlarını ölçüt alarak yorumlarlar ve bu göstergelere dayanarak zeka katsayısı (IQ) hesaplarlar.

Jean Piaget

Jean Piaget

Jean Piaget ▧ Piaget, zekayı, biyolojik olarak evrimleşmiş dış dünyaya bir tür adaptasyon olarak

Jean Piaget ▧ Piaget, zekayı, biyolojik olarak evrimleşmiş dış dünyaya bir tür adaptasyon olarak kabul etmiştir. ▧ Piaget’ e göre bilişsel beceriler kazanıldıkça, adaptasyon artmaktaydı.

Jean Piaget ▧ Bilişsel gelişim süreci, ne tamamen olgunlaşma ne de tamamen öğrenme sonucu

Jean Piaget ▧ Bilişsel gelişim süreci, ne tamamen olgunlaşma ne de tamamen öğrenme sonucu ortaya çıkmaktaydı. ▧ Bilişsel yapılar, çevre ile etkileşimleri sonucunda yeniden organize olmakta, yapılandırılmaktaydı.

kuramlarında sürekli yer alan ve odaklanılan en önemli konu etkileşimdir. * Etkileşim, karmaşık bir

kuramlarında sürekli yer alan ve odaklanılan en önemli konu etkileşimdir. * Etkileşim, karmaşık bir yapıdır ve bireyin zeka gelişiminde doğuştan gelen özellikler ile çevrenin birlikte etki etmesi ve birbirleriyle etkileşimde bulunması anlamındadır.

Tek Faktör Kuramı (Genel Yetenek) ▧ Yirminci yüzyılın başında, zekanın bir “genel yetenek”, tek

Tek Faktör Kuramı (Genel Yetenek) ▧ Yirminci yüzyılın başında, zekanın bir “genel yetenek”, tek bir faktör olduğu görüşleri yaygındır. ▧ Genel zeka faktörü (g faktörü) bütün zihinsel özelliklerde ortak olan değişkenliği temsil etmektedir.

İki Faktör Kuramı

İki Faktör Kuramı

İki Faktör Kuramı ▧ Zeka testleri ve istatistiksel yöntemlerdeki gelişmeler özellikle “Faktör analizi” yöntemlerinin

İki Faktör Kuramı ▧ Zeka testleri ve istatistiksel yöntemlerdeki gelişmeler özellikle “Faktör analizi” yöntemlerinin ortaya çıkması Spearman’ a 1904 yılında ortaya koyduğu genel yetenek kuramını geliştirme olanağı sağlamıştır.

İki Faktör Kuramı ▧ Zihnin tek ve genel bir yetenek değil iki temel faktörden

İki Faktör Kuramı ▧ Zihnin tek ve genel bir yetenek değil iki temel faktörden oluştuğunu belirterek, “g faktörünün” yanına “s faktörünü” de eklemiştir. “s” özel yetenek faktörü olarak bilinmektedir.

İki Faktör Kuramı ▧ Buna göre, bir zihinsel etkinliğin ortaya çıkabilmesi için, zihinsel etkinliklerde

İki Faktör Kuramı ▧ Buna göre, bir zihinsel etkinliğin ortaya çıkabilmesi için, zihinsel etkinliklerde ortak olan bir genel yeteneğe “g” ve söz konusu zihinsel etkinliğe özgü özel yeteneklere “s” ihtiyaç vardır. ▧ ***g ve s nin ağırlığı etkinliğe göre değişebilmektedir.

İki Faktör Kuramı ▧?

İki Faktör Kuramı ▧?

İki Faktör Kuramı ▧?

İki Faktör Kuramı ▧?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Özel yeteneğe daha fazla ihtiyaç duyulan bir zihinsel etkinlik örneği verebilir misiniz?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Özel yeteneğe daha fazla ihtiyaç duyulan bir zihinsel etkinlik örneği verebilir misiniz?

Çoklu Faktörler Kuramı

Çoklu Faktörler Kuramı

Çoklu Faktörler Kuramı ▧ Faktör analizine ilişkin çalışmaların derinleşmesi sonucunda Thurstone (1938) zekanın yedi

Çoklu Faktörler Kuramı ▧ Faktör analizine ilişkin çalışmaların derinleşmesi sonucunda Thurstone (1938) zekanın yedi “temel yetenekten” oluştuğunu kabul etmiştir.

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Thurstone’ un öne sürdüğü temel yetenekler neler olabilir?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Thurstone’ un öne sürdüğü temel yetenekler neler olabilir?

Çoklu Faktörler Kuramı ▧ Sözel yetenek: Bu faktör okuduğunu anlama, cümle düzenleme, sözel muhakeme,

Çoklu Faktörler Kuramı ▧ Sözel yetenek: Bu faktör okuduğunu anlama, cümle düzenleme, sözel muhakeme, atasözlerin eş anlamlılarını bulma ve kelime hazinesi gibi testler/alt testler ölçülen yeteneklerden oluşmaktadır. ▧ Sayısal yetenek: Bu faktör basit aritmetik işlemlerin süratli ve doğru şekilde gerçekleştirebilme ilgili görülmektedir.

Çoklu Faktörler Kuramı ▧ Kelime akıcılığı: Belirli bir sürede belirli türden çok sayıda sözcük

Çoklu Faktörler Kuramı ▧ Kelime akıcılığı: Belirli bir sürede belirli türden çok sayıda sözcük bulabilme şeklinde ölçülmektedir. Erkek ismi, yaprakları yenen sebzeler, T ile başlayan sözcükler gibi belirli bir tanım kapsamında uygun kelime üretebilme yeteneğidir.

Çoklu Faktörler Kuramı ▧ Akıl Yürütme: Tümevarım ve tümdengelimsel düşünme olarak kabul edilmektedir. Tamamlama

Çoklu Faktörler Kuramı ▧ Akıl Yürütme: Tümevarım ve tümdengelimsel düşünme olarak kabul edilmektedir. Tamamlama esasına dayalı sözel ve sayısal testlerde uygun olanı bulma veya bir serideki kuralı bulma gibi sorularla ölçülmektedir. ▧ Bellek faktörü: Anlamsız şeyleri, sayısal, sözel ve şekilsel sıraları ve materyalleri ayrıntıları ile hatırda tutabilme gibi yetenekleri kapsar.

Çoklu Faktörler Kuramı ▧ Yer-mekan ilişkileri: Bir cismin görünmeyen yönleri ile birlikte uzaydaki çeşitli

Çoklu Faktörler Kuramı ▧ Yer-mekan ilişkileri: Bir cismin görünmeyen yönleri ile birlikte uzaydaki çeşitli durumlarını tasarlayabilme, hayal edebilme, göz önünde canlandırabilme; yer-mekan ilişkilerini algılayabilme gibi yetenekleri kapsar. ▧ Algısal faktörler: Görsel olarak çeşitli şekiller arasındaki benzerlikleri, farkları ve ayrıntıları süratli algılayabilme yeteneğidir.

Zeka testleri 100%

Zeka testleri 100%

Zeka Testleri ▧ Test geliştiricisinin zekâ anlayışı, bir zekâ testinin geliştirilmesinde, bir anlamda hem

Zeka Testleri ▧ Test geliştiricisinin zekâ anlayışı, bir zekâ testinin geliştirilmesinde, bir anlamda hem başlangıç hem de bitiş noktasıdır.

Zeka Testleri ▧ Test kullanıcısının bakış açısına göre, bir testin tercih edilmesinde bir takım

Zeka Testleri ▧ Test kullanıcısının bakış açısına göre, bir testin tercih edilmesinde bir takım unsurlar rol oynamaktadır: ▧ *testin dayalı olduğu kuram, ▧ *testin uygulama kolaylığı, ▧ *testin puanlama kolaylığı,

Zeka Testleri ▧ *sonuçların belirli bir amaca yönelik olarak yorumlanma kolaylığı, ▧ *normların yeterliliği

Zeka Testleri ▧ *sonuçların belirli bir amaca yönelik olarak yorumlanma kolaylığı, ▧ *normların yeterliliği ve uygunluğu ▧ *yayımlanmış güvenirlik ve geçerlik göstergelerinin kabul edilebilirliği, ▧ *maliyet - fayda açısından testin kullanışlılığı.

Zeka Testi Uygulayıcısı ▧ Bireysel test uygulamasında bir sosyal etkileşim vardır. Bu etkileşim test

Zeka Testi Uygulayıcısı ▧ Bireysel test uygulamasında bir sosyal etkileşim vardır. Bu etkileşim test puanlarını etkileyebilir. ▧ Bu nedenle bu tür testler özel eğitim gerektirir.

Zeka Testi Uygulayıcısı ▧ En önemlisi, zeka testleri bir amaç doğrultusunda uygulanır. Bu nedenle

Zeka Testi Uygulayıcısı ▧ En önemlisi, zeka testleri bir amaç doğrultusunda uygulanır. Bu nedenle zeka testi puanlarını sorumlulukla yorumlamak, sınırlılıklarını belirtmek ve sonuçtan hareketle yapılacakları açıklamak oldukça önemlidir. ▧ Test uygulayıcısının ilk görevi nitelikli bir iletişim kurmaktır. Motive edici-zaman sakinleştirici bir tutum önemlidir.

Zeka Testi Uygulayıcısı ▧ Güvenilir bir zeka puanı elde etmek için bireyin testi uygulayan

Zeka Testi Uygulayıcısı ▧ Güvenilir bir zeka puanı elde etmek için bireyin testi uygulayan kişiye güvenmesi ve testi ilginç ve tehdit edici olmayan bir görev olarak algılaması önemlidir.

Stanford-Binet Bireysel Zekâ Testi

Stanford-Binet Bireysel Zekâ Testi

Stanford-Binet ▧ Modern tüm zeka testlerinin atasıdır (1905). ▧ Bir çok revizyondan geçerek günümüze

Stanford-Binet ▧ Modern tüm zeka testlerinin atasıdır (1905). ▧ Bir çok revizyondan geçerek günümüze ulaşmıştır. ▧ Küçük çocuklar üzerinde; bellek, devinim, duyu, uzunluk, miktar, sayı ve renk algısı; dikkat, kavram ve estetik yargılama vb. konular üzerinde çalışmıştır.

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Neden modern zeka testlerinin atasıdır?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM… Neden modern zeka testlerinin atasıdır?

Stanford-Binet ▧ Döneminde zekanın ölçülmesinde kullanılan test örnekleri: ▧ Dinamometre kullanılarak elin sıkma gücü

Stanford-Binet ▧ Döneminde zekanın ölçülmesinde kullanılan test örnekleri: ▧ Dinamometre kullanılarak elin sıkma gücü ▧ Reaksiyon zamanı ▧ Derinin duyma hassasiyeti, pergelin dokunduğu iki noktayı hissedebilme ve ayırt edebilme gücü

Stanford-Binet ▧ Ağırlıklar arasındaki küçük farkları ayırt edebilme ▧ İşitme keskinliği ▧ 10 çeşit

Stanford-Binet ▧ Ağırlıklar arasındaki küçük farkları ayırt edebilme ▧ İşitme keskinliği ▧ 10 çeşit renkten dördünün adını süratle söyleyebilme ▧ 50 cm. lik bir uzunluğu iki eşit parçaya bölebilme

Stanford-Binet ▧ Alına uygulanan hava basıncına dayanma gücü ▧ Zaman algısı, 10 saniyeli aralıklarla

Stanford-Binet ▧ Alına uygulanan hava basıncına dayanma gücü ▧ Zaman algısı, 10 saniyeli aralıklarla bir hareketi tekrarlayabilme ▧ Sessiz harflerin birleşimini çabuk ezberleyebilme

Stanford-Binet

Stanford-Binet

Stanford-Binet ▧ Testin hazırlanmasındaki temel fikir şu idi; eğer değişik yaşlardaki çocukların kapasiteleri bilinirse,

Stanford-Binet ▧ Testin hazırlanmasındaki temel fikir şu idi; eğer değişik yaşlardaki çocukların kapasiteleri bilinirse, herhangi bir öğrencinin zeka seviyesini kestirmek mümkün olacaktı.

Stanford-Binet ▧ Normal çok sayıda çocuğa test uygula ▧ Yaşa göre başarı ortalamalarını belirle

Stanford-Binet ▧ Normal çok sayıda çocuğa test uygula ▧ Yaşa göre başarı ortalamalarını belirle ▧ Başarı ortalamalarını ölçüt al ▧ İlk olarak “ileri”, “orta” ve “geri” kavramları test tarafından kullanılmıştır.

Stanford-Binet ▧ Sorulara yaş grubunda %75’ oranında cevap veriliyorsa soru o yaş grubuna uygundur

Stanford-Binet ▧ Sorulara yaş grubunda %75’ oranında cevap veriliyorsa soru o yaş grubuna uygundur görüşü benimsenmiştir. ▧ İlk testin norm grubunu, 3 -5 -7 -9 -11 yaş grupları oluşturmuştur. ▧ İlk versiyondaki (1905 ölçeği) 30 soru kolaydan zora doğru sıralanmıştır.

Stanford-Binet ▧ 1908 yılında revizyonu yapılan ölçek “yaş ölçeği” haline getirilmiştir. ▧ Soru sayısı

Stanford-Binet ▧ 1908 yılında revizyonu yapılan ölçek “yaş ölçeği” haline getirilmiştir. ▧ Soru sayısı bu versiyonda 59 a yükselmiştir. Norm grubu 3 -13 yaş aralığındaki çocuklar olmuştur.

Stanford-Binet ▧ Binet’in 1911 revizyonundan bazı yaşların test maddelerinden örnekler: ▧ 3 Yaş: 1.

Stanford-Binet ▧ Binet’in 1911 revizyonundan bazı yaşların test maddelerinden örnekler: ▧ 3 Yaş: 1. Burun, ağız ve gözleri göstermek 2. 6 hecelik cümleleri tekrar etmek 3. 2 rakamı tekrarlamak 4. Basit bir resimdeki objeleri saymak 5. Aile ismini (soyadını) söylemek

Stanford-Binet ▧ 5 Yaş: ▧ 1. Ağırlıkları farklı iki küpü birbirinden ayırmak ▧ 2.

Stanford-Binet ▧ 5 Yaş: ▧ 1. Ağırlıkları farklı iki küpü birbirinden ayırmak ▧ 2. Bir kareyi kopya etmek ▧ 3. Modele bakarak 2 üçgenden bir dikdörtgen yapmak ▧ 4. 4 kuruşu saymak ▧ 5. 10 heceli bir cümleyi tekrar etmek

Stanford-Binet ▧ 7 Yaş: ▧ 1. Sağ elini ve sol kulağını göstermek ▧ 2.

Stanford-Binet ▧ 7 Yaş: ▧ 1. Sağ elini ve sol kulağını göstermek ▧ 2. Gösterilen bir resmi anlatmak ▧ 3. Ağır ağır verilen 3 talimatı sırayla yerine getirmek ▧ 4. Gösterilen kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renklerin isimlerini söylemek

Stanford-Binet ▧ 1916 yılında Stanford Üniversitesi’ndeki revizyondan sonra “Stanford-Binet Zeka Ölçeği” adını almıştır.

Stanford-Binet ▧ 1916 yılında Stanford Üniversitesi’ndeki revizyondan sonra “Stanford-Binet Zeka Ölçeği” adını almıştır.

Stanford-Binet

Stanford-Binet

Stanford-Binet ▧ Zihin (Zeka) Yaşı ve Zeka Bölümünü (IQ)Hesaplanmasındaki İşlem Yolu: ▧ Temel/taban yaş:

Stanford-Binet ▧ Zihin (Zeka) Yaşı ve Zeka Bölümünü (IQ)Hesaplanmasındaki İşlem Yolu: ▧ Temel/taban yaş: bireyin takvim yaşı ya da takvim yaşının altındaki yaş düzeylerinde, o yaşa konmuş 6 sorunun tümünü doğru olarak cevaplandırabildiği yaş düzeyidir.

Stanford-Binet ▧ Tavan yaş: bireyin taban yaşı üzerindeki yaş düzeylerinde , o yaşa konan

Stanford-Binet ▧ Tavan yaş: bireyin taban yaşı üzerindeki yaş düzeylerinde , o yaşa konan 6 sorunun hiç birine doğru cevap veremediği yaş düzeyidir (testin bitiş noktasıdır). ▧ Zihin yaşı/zeka yaşı: bireyin taban yaşından tavan yaşına kadar olan yaş düzeylerinde doğru cevapladığı sorulardan aldığı puanların ay cinsinden ifadesidir.

Stanford-Binet ▧ 2 -6 yaş----- her 6 aya 6 soru ▧ 6 yaştan sonra

Stanford-Binet ▧ 2 -6 yaş----- her 6 aya 6 soru ▧ 6 yaştan sonra ---- her 12 aya 6 soru ▧ Zeka Bölümü (IQ), zihin/zeka yaşının takvim yaşına bölünmesi ile elde edilen değerin 100 ile çarpılması ile hesaplanmaktadır. (ay cinsinden)

Stanford-Binet Ölçülen IQ Aralığı Sınıflama 145 -160 Dahiye Yakın ya da dahi 130 -144

Stanford-Binet Ölçülen IQ Aralığı Sınıflama 145 -160 Dahiye Yakın ya da dahi 130 -144 Çok Üstün 120 -129 Üstün 110 -119 Ortalamanın üstünde (parlak normal) 90 -109 Ortalama 80 -89 Ortalamanın altında (donuk normal) 70 -79 Sınırda (engellilik yada gecikme sınırı) 55 -69 Hafif düzeyde engelli ya da gecikmeli 40 -54 Orta düzeyde engelli ya da gecikmeli

Stanford-Binet Measure IQ Range Category 145 -160 Very gifted or highly advanced 130 -144

Stanford-Binet Measure IQ Range Category 145 -160 Very gifted or highly advanced 130 -144 Gifted or very advanced 120 -129 Superior 110 -119 High average 90 -109 Average 80 -89 Low average 70 -79 Borderline impaired or delayed 55 -69 Mildly impaired or delayed 40 -54 Moderately impaired or delayed

Stanford-Binet ▧ Modern Stanford-Binet Zeka Testi (2003 versiyonu) ▧ Yönlendirme testi, alıştırma maddeleri ile

Stanford-Binet ▧ Modern Stanford-Binet Zeka Testi (2003 versiyonu) ▧ Yönlendirme testi, alıştırma maddeleri ile teste hangi düzeyden başlayacağına karar verilir. Alıştırma maddeleri puanlanmaz. ▧ 5 FAKTÖRLÜ YAPI

Stanford-Binet ▧?

Stanford-Binet ▧?

Stanford-Binet ▧ Bu beş faktörün her biri bir sözel ve bir de sözel olmayan

Stanford-Binet ▧ Bu beş faktörün her biri bir sözel ve bir de sözel olmayan alt test ile ölçülür. ▧ Uygulaması yaklaşık 1 saat alır. ▧ “Nesne serileri/matrisleri” alt testi ile başlanır. Bu alt test sözel olmayan akıl yürütmeyi ölçer.

Stanford-Binet ▧ Bu alt test başlangıç düzeyini belirler. Sonraki sözel olmayan testler bu testteki

Stanford-Binet ▧ Bu alt test başlangıç düzeyini belirler. Sonraki sözel olmayan testler bu testteki düzeyine göre belirlenir.

Stanford-Binet ▧?

Stanford-Binet ▧?

Stanford-Binet

Stanford-Binet

Stanford-Binet ▧?

Stanford-Binet ▧?

Stanford-Binet ▧?

Stanford-Binet ▧?

Stanford-Binet ▧?

Stanford-Binet ▧?

Stanford-Binet

Stanford-Binet

WECHSLER BİREYSEL ZEKA TESTLERİ

WECHSLER BİREYSEL ZEKA TESTLERİ

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ David Wechsler, okul öncesi dönemden yetişkinliğe kadar insanların zihinsel

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ David Wechsler, okul öncesi dönemden yetişkinliğe kadar insanların zihinsel yeteneklerini ölçmek üzere uygulanan bir dizi zeka testi tasarlamıştır. ▧ Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği (Wechsler Adults Intelligence Scale-WAIS) ▧ Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (Wechsler Intelligence Scale for Children-WISC) ▧ Wechsler Okul Öncesi ve Birinci Sınıf Zeka Ölçeği (WIPPSI)

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği’nin (Wechsler Adults Intelligence Scale-WAIS) şuan

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği’nin (Wechsler Adults Intelligence Scale-WAIS) şuan 4. Sürümü kullanımdadır. Ölçeğin ilk hali 1939 yılında oluşturulmuştur. ▧ 16 yaş ve üstü yetişkinlere uygulanmaktadır. ▧ 10 temel alt testten ve 5 tamamlayıcı alt testten oluşmaktadır.

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Temel alt testler (10): ▧ *küplerle desen ▧ *benzerlikler

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Temel alt testler (10): ▧ *küplerle desen ▧ *benzerlikler ▧ *sayı dizisi ▧ *sayı dizileri ile akıl yürütme ▧ *sözcük dağarcığı ▧ *aritmetik ▧ *sembol arama ▧ *görsel bulmacalar ▧ *bilgi ▧ *kodlama

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Tamamlayıcı alt testler (5): ▧ *harf rakam sıralama ▧

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Tamamlayıcı alt testler (5): ▧ *harf rakam sıralama ▧ *şekil ağırlıkları ▧ *kavrama ▧ *çıkarma ▧ *resim tamamlama

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Önceki versiyonlarında Sözel IQ, Performans IQ ve Tüm Ölçek

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Önceki versiyonlarında Sözel IQ, Performans IQ ve Tüm Ölçek (toplam) IQ değerleri verilirken, bu versiyonda ölçekten Tüm ölçek (toplam) puanın yanı sıra sözel kavrama, algısal akıl yürütme, işler bellek, işlem hızı puanları da elde edilmektedir.

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Ayrıca sözel kavrama ve algısal akıl yürütme faktörlerinden elde

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Ayrıca sözel kavrama ve algısal akıl yürütme faktörlerinden elde edilen puanların birleşimi olan Genel Yetenek puanı da hesaplanabilmektedir. ▧ Ölçeğin toplam zeka puanının bu faktörlerin birleşimi sonucunda ölçtüğü varsayılmaktadır. ▧ Son sürümün Türkçe’ ye uyarlanması bulunmamaktadır.

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (Wechsler Intelligence Scale for

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (Wechsler Intelligence Scale for Children. WISC) (1949) ▧ 1974 yılında önemli bir revizyon yapılarak Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği- R (Wechsler Intelligence Scale for Children. Revised / WISC-R) yayınlanmıştır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan versiyon budur.

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ 2003 yılında ise testin dördüncü sürümü WISC IV yayınlanmıştır,

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ 2003 yılında ise testin dördüncü sürümü WISC IV yayınlanmıştır, ancak Türkçe’ ye henüz uyarlanmamıştır. ▧ Önceki versiyonlarında Sözel IQ, Performans IQ ve Tüm Ölçek (toplam) IQ değerleri verilirken, bu versiyonda ölçekten Tüm ölçek (toplam) puanın yanı sıra sözel kavrama, algısal akıl yürütme, işler bellek, işlem hızı puanları da elde edilmektedir.

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Ancak ülkemizde halen WISC-R yaygın olarak kullanılmaya devam ettiği

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Ancak ülkemizde halen WISC-R yaygın olarak kullanılmaya devam ettiği için ölçme aracının bu versiyonu hakkında detaylı bilgi sunulacaktır.

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği –R (WISC-R) ▧ Ölçek

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği –R (WISC-R) ▧ Ölçek Türü: Sözel ve performans testi, bireysel olarak uygulanır. ▧ Kimlere uygulanabildiği: 6 ile 16 yaş arası ▧ Uygulama süresi: Yaklaşık 60 -70 dakika. Sözel alt testlerden biri, performans alt testlerinin tümü sürelidir. ▧ Kapsamı: Test, sözel ve performans becerilerini içeren 12 alttestten oluşur.

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ A)Sözel ▧ ▧ ▧ 1. Genel Bilgi 2. Benzerlikler

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ A)Sözel ▧ ▧ ▧ 1. Genel Bilgi 2. Benzerlikler 3. Aritmetik 4. Sözcük Dağarcığı 5. Yargılama 6. Sayı dizisi*

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ B) Performans ▧ ▧ ▧ 1. Resim Tamamlama 2.

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ B) Performans ▧ ▧ ▧ 1. Resim Tamamlama 2. Resim Düzenleme 3. Küplerle Desen 4. Parça Birleştirme 5. Şifre (Kodlama) 6. Labirentler* ▧ Sayı dizisi ve labirentler yardımcı ek testlerdir

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Materyali: Özel çantası içinde: Yönerge, sorular ve normları içeren

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Materyali: Özel çantası içinde: Yönerge, sorular ve normları içeren test elkitabı. Soru ve yanıt formları. Çeşitli resim kartları. Küp blokları. ▧ Puanlanması: Testin puanlanma kuralları ve ölçütleri vardır. Ancak “benzerlikler”, “sözcük dağarcığı” ve “yargılama” alt testlerinde ve bazı “genel bilgi” maddelerinde test elkitabında verilen örneklere uymayan yanıtlar çıktığında, uygulayıcının yargısını kullanması gerekebilir.

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Bireyin bir alt testten aldığı ham puan, o alt

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Bireyin bir alt testten aldığı ham puan, o alt testin her maddesine verilen puanların toplanması ile bulunur. Bu ham puanlar, çocuğun takvim yaşına uygun standart puanlara çevirebilmek için 4 aylık yaş dilimlerine göre düzenlenmiş tablolardan yararlanılır. ▧ Sözel ve performans alt testlerden elde edilen standart puanların toplanmasıyla toplam test puanı bulunur.

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Puanların Yorumlanması: Sözel, performans ve toplam zeka bölümlerinin bulunmasında

Wechsler Bireysel Zeka Testleri ▧ Puanların Yorumlanması: Sözel, performans ve toplam zeka bölümlerinin bulunmasında tablolar kullanılır.

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri

Wechsler Bireysel Zeka Testleri *pdf *labirentler

Wechsler Bireysel Zeka Testleri *pdf *labirentler

Leiter Uluslararası Performans Testi

Leiter Uluslararası Performans Testi

Leiter Performans Testi ▧ İşitme ve konuşma problemi olan çocukların zihinsel performanslarını belirlemeyi amaçlayan

Leiter Performans Testi ▧ İşitme ve konuşma problemi olan çocukların zihinsel performanslarını belirlemeyi amaçlayan dile dayanmayan bir performans testidir. ▧ Test ile ilgili model çocuğun önüne konur, sonra modele ait blok parçalar yönergeye uygun olarak sırayla çocuğa verilir ve çocuktan blok parçaları modele göre yerleştirmesi istenir.

Leiter Performans Testi ▧ 2 yaşından itibaren uygulanabilen bu testin üst sınırı 18 yaşta

Leiter Performans Testi ▧ 2 yaşından itibaren uygulanabilen bu testin üst sınırı 18 yaşta sonlanmaktadır. Bu yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilmektedir. ▧ Kavram bilgisi ▧ Sınıflama becerisi ▧ Sayı kavramı, ▧ İlişki kurma becerisi

Leiter Performans Testi ▧?

Leiter Performans Testi ▧?

Leiter Performans Testi ▧?

Leiter Performans Testi ▧?

Leiter Performans Testi

Leiter Performans Testi

Leiter Performans Testi

Leiter Performans Testi

Leiter Performans Testi

Leiter Performans Testi

Anadolu Sak Zeka Ölçeği

Anadolu Sak Zeka Ölçeği

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧ Anadolu Üniversitesinin proje desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulayıcı

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧ Anadolu Üniversitesinin proje desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulayıcı ve uygulama desteği ile ÜYEP Merkezi araştırma ekibi olarak Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeği geliştirilmiştir. ▧ Yürütücü: Prof. Dr. Uğur Sak

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧ Yaş aralığı: 4 -12 ▧ Uygulama türü: Bireysel ▧

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧ Yaş aralığı: 4 -12 ▧ Uygulama türü: Bireysel ▧ Uygulama süresi: 25 -45 dak. ▧ Puanlama süresi 3 dak. ▧ Uygulayıcı yeterliği: C sınıfı

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧ 08 Aralık 2016 günü Milli Eğitim Bakanının da katılımı

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧ 08 Aralık 2016 günü Milli Eğitim Bakanının da katılımı ile İstanbul'da «ASİS» tanıtıldı. ▧ Projenin pilot aşaması 4 -12 yaş aralığındaki 1201 çocuk ile, standardizasyon aşaması 4641 çocuk ile, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ise özel eğitim grupları da dahil 800'ün üzerinde çocukla tamamlandı.

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧ ANADOLU SAK ZEK ÖLÇEĞİ (ASİS) GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK RAPORU

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧ ANADOLU SAK ZEK ÖLÇEĞİ (ASİS) GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK RAPORU

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧?

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧?

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧?

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧?

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧?

Anadolu Sak Zeka Ölçeği ▧?

Temel Kabiliyetler Testi «TKT»

Temel Kabiliyetler Testi «TKT»

Temel Kabiliyetler Testi «TKT» ▧ Thurstone’ un çoklu faktör kuramına dayanmaktadır. ▧ TKT 5

Temel Kabiliyetler Testi «TKT» ▧ Thurstone’ un çoklu faktör kuramına dayanmaktadır. ▧ TKT 5 -7 ▧ TKT 7 -11 ▧ TKT 11 -17

Temel Kabiliyetler Testi «TKT»

Temel Kabiliyetler Testi «TKT»

Temel Kabiliyetler Testi «TKT»

Temel Kabiliyetler Testi «TKT»

Temel Kabiliyetler Testi «TKT»

Temel Kabiliyetler Testi «TKT»

Temel Kabiliyetler Testi «TKT» ▧ 5 -7 SLAYT

Temel Kabiliyetler Testi «TKT» ▧ 5 -7 SLAYT

Temel Kabiliyetler Testi «TKT» ▧ 7 -11 SLAYT

Temel Kabiliyetler Testi «TKT» ▧ 7 -11 SLAYT

Temel Yetenekler Testi «TYT»

Temel Yetenekler Testi «TYT»

Temel Yetenekler Testi ▧ TYT 6 -8 «Sınıf Düzeyi» ▧ TYT 9 -11 «Sınıf

Temel Yetenekler Testi ▧ TYT 6 -8 «Sınıf Düzeyi» ▧ TYT 9 -11 «Sınıf Düzeyi»

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Bu Testin orjinali Thurstone’ un TKT (11 -17) SRA

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Bu Testin orjinali Thurstone’ un TKT (11 -17) SRA Primary Mental Abilities Ages (11 -17) yaş grubu testinden alınmış, Amerika’da Eğitimsel Yetenek Testleri (6 -9) ve (9 -12. ) sınıflar olmak üzere iki parçaya bölünerek yeniden uyarlanmıştır.

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Okulları 6 -8 sınıflara yönelik olarak yeniden uyarlanarak testin

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Okulları 6 -8 sınıflara yönelik olarak yeniden uyarlanarak testin TYT 6 -8 olarak isimlendirilmesine karar verilmiştir (Şeyhun ve ark. , 2003). ▧ TYT 6 -8’der her madde için doğru cevaplara ‘ 1’ yanlış cevaplara sıfır puan vererek doğru cevap toplamından ham puan elde edilir.

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Öğrencinin okulunun bulunduğu yerleşim yeri, sınıfı ve cinsiyetine uygun

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Öğrencinin okulunun bulunduğu yerleşim yeri, sınıfı ve cinsiyetine uygun norm tablosu kullanılarakta testin değerlendirmesi yapılır.

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Testin orjinalinde yetenek düzeyinin yanında zeka bölümü hakkında da

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Testin orjinalinde yetenek düzeyinin yanında zeka bölümü hakkında da sonuç elde edilmektedir. Testin Türkiye uyarlaması yapılırken ‘zeka bölümüne’ çalışma yapılmayarak sadece yetenekleri orta koyacak şekilde geliştirilmiştir.

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Dil Yeteneği ○ +Dil Kelime Gruplaması Testi Dil Kelime

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Dil Yeteneği ○ +Dil Kelime Gruplaması Testi Dil Kelime Hazinesi Testi ○ +

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Akıl Yürütme Yeteneği ○Akıl Yürütme-Sayı Dizileri Testi ○Akıl Yürütme-Harf

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Akıl Yürütme Yeteneği ○Akıl Yürütme-Sayı Dizileri Testi ○Akıl Yürütme-Harf Dizileri Testi

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Sayısal Yetenek ▧ TYT 6 -8 SLAYT

Temel Yetenekler Testi 68 ▧ Sayısal Yetenek ▧ TYT 6 -8 SLAYT

Temel Yetenekler Testi 911 ▧ TYT (9– 11), öğrencinin dil, akıl yürütme ve sayısal

Temel Yetenekler Testi 911 ▧ TYT (9– 11), öğrencinin dil, akıl yürütme ve sayısal ile genel yeteneğine ilişkin sonuç veren bir ölçme aracıdır. ▧ Ölçek dil yeteneğini ölçmeye yönelik iki, akıl yürütme ve sayısal yeteneklerini ölçmeye yönelik de birer test olmak üzere toplam dört testten oluşmaktadır.

Temel Yetenekler Testi 911 ▧ TYT (9– 11)’de her madde için doğru cevaplara “

Temel Yetenekler Testi 911 ▧ TYT (9– 11)’de her madde için doğru cevaplara “ 1” yanlış cevaplara “ 0” puan verilir ve doğru cevap toplamından ham puanlar elde edilir. ▧ Testin değerlendirilmesi, bu çalışma ile geliştirilen okulun bulunduğu yerleşim yeri, sınıf ve cinsiyet norm tabloları kullanılarak yapılır.

Temel Yetenekler Testi 911 ▧ TYT 9 -11 SLAYT

Temel Yetenekler Testi 911 ▧ TYT 9 -11 SLAYT