Gruplarla Sosyal Hizmet 2 nite zge CMERT Gruplarla

  • Slides: 146
Download presentation
Gruplarla Sosyal Hizmet 2. Ünite Özge CÖMERT

Gruplarla Sosyal Hizmet 2. Ünite Özge CÖMERT

Gruplarla Sosyal Hizmet 2. Ünite • Kapsamlı bir hazırlık, grup üyelerinin ve sosyal hizmet

Gruplarla Sosyal Hizmet 2. Ünite • Kapsamlı bir hazırlık, grup üyelerinin ve sosyal hizmet uzmanlarının başarılı bir grup sürecinin anahtarıdır. • Öncelikle, grupla sosyal hizmet uygulamasının amacı ve bu amacın gerçekleştirilebilmesi için kullanılabilecek olası yollar belirlenmelidir.

Gruplarla Sosyal Hizmet 2. Ünite • Bunun yanı sıra ilk toplantının gündemi, grubun özel

Gruplarla Sosyal Hizmet 2. Ünite • Bunun yanı sıra ilk toplantının gündemi, grubun özel amaçları, ısınma egzersizi, yiyecek/içecek, oturma düzeni, grubun görevlerini başarması için ne tür bir grup atmosferinin yararlı olacağı, en iyi ve uygun toplantı yeri, grubu yönlendirmek için neden sizin lider olarak niçin seçildiğiniz ve üyelerin liderden yapmasını beklediği şeylerin neler olduğu konuları da netlik kazanmalıdır.

Gruplarla Sosyal Hizmet 2. Ünite • Sosyal hizmet uzmanları, grupla sosyal hizmet uygulamasına başlamadan

Gruplarla Sosyal Hizmet 2. Ünite • Sosyal hizmet uzmanları, grupla sosyal hizmet uygulamasına başlamadan önce grubun gereksinimlerini ve beklentilerini belirlemelidir. • Sosyal hizmet uzmanlarının grubu üyelerin istediğinden daha farklı bir yöne götürmeye çalışması, grubun başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olacaktır.

Gruplarla Sosyal Hizmet 2. Ünite • Sosyal hizmet uzmanları grup üyelerin isteklerini belirleyebilmek için

Gruplarla Sosyal Hizmet 2. Ünite • Sosyal hizmet uzmanları grup üyelerin isteklerini belirleyebilmek için çeşitli yollardan yararlanabilir. • Bunun için ilk toplantıdan önce, bazı üyelere beklentilerinin neler olduğunu sorabilir. Sosyal hizmet uzmanları ilk toplantıda grup üyelerinden gruptan ne elde etmek istediklerine ilişkin görüşlerini almalıdır.

Tanışma/Bağlantı Kurma • Bağlantı kurma alt basamağı, sosyal hizmet uzmanlarının tedavi gruplarında grup üyeleriyle

Tanışma/Bağlantı Kurma • Bağlantı kurma alt basamağı, sosyal hizmet uzmanlarının tedavi gruplarında grup üyeleriyle profesyonel ilişkiyi kurduğu, onlara sıcaklık, empati ve ilgi göstermenin diğer unsurlarını aktardığı ilk basamaktır.

Tanışma/Bağlantı Kurma • Görev gruplarında, bağlantı kurma aşaması, sosyal hizmet uzmanlarının kendisini tanıttığı ve

Tanışma/Bağlantı Kurma • Görev gruplarında, bağlantı kurma aşaması, sosyal hizmet uzmanlarının kendisini tanıttığı ve diğer üyelerden kendilerini tanıtmalarını beklediği bir zaman dilimidir. Bu basamakta sosyal hizmet uzmanları lider ya da grup üyesi rolünde dinleme becerilerini kullanır.

Tanışma/Bağlantı Kurma • Tanışma/bağlantı kurma alt basamağında sosyal hizmet uzmanlarının grubu yeni bir üyenin

Tanışma/Bağlantı Kurma • Tanışma/bağlantı kurma alt basamağında sosyal hizmet uzmanlarının grubu yeni bir üyenin görebileceği gibi görmesi büyük önem taşır. • Grupla sosyal hizmet uygulamasına katılan yeni bir üyenin kafasında bazı sorular ve kaygılar oluşabilir.

Tanışma/Bağlantı Kurma • Bunlar grubun amaçları, gruba neden katıldığı, kişisel amaçların grupta karşılanma durumu,

Tanışma/Bağlantı Kurma • Bunlar grubun amaçları, gruba neden katıldığı, kişisel amaçların grupta karşılanma durumu, grupta kendini rahat hissetme ilgili olabilir.

Tanışma/Bağlantı Kurma • Ayrıca gruba katılan diğer üyeler tarafından kabul edilme, diğer üyelerin geçmişleri

Tanışma/Bağlantı Kurma • Ayrıca gruba katılan diğer üyeler tarafından kabul edilme, diğer üyelerin geçmişleri ve ilgi alanları, gruptan hoşlanılmazsa toplantılara katılmaktan vazgeçebilme, diğer üyelerden saygı görme konularında kaygılar oluşabilir.

Tanışma/Bağlantı Kurma • Sosyal hizmet uzmanları bu tür kaygıları göz önünde bulundurmalı, ilk toplantıyı

Tanışma/Bağlantı Kurma • Sosyal hizmet uzmanları bu tür kaygıları göz önünde bulundurmalı, ilk toplantıyı diğer üyelerin kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olacak bir şekilde planlamalı, grubun amaçları ve grup sürecinde yapılacak etkinlikler konusunda üyeleri bilgilendirmelidir.

Gruba Üye Seçimi • Bazı gruplar bir hedef kitlede bulunan insanlara hizmet vermek için

Gruba Üye Seçimi • Bazı gruplar bir hedef kitlede bulunan insanlara hizmet vermek için kurulabilir. Bu tür gruplar ortak insani ihtiyaçları olan ve bazı açılardan sosyal hayatta yardıma ihtiyaç duyan herkese açıktır.

Gruba Üye Seçimi • Bu tür gruplar genelde beklentisi aşırı yüksek olmayan insanlar için

Gruba Üye Seçimi • Bu tür gruplar genelde beklentisi aşırı yüksek olmayan insanlar için çok daha uygun ve işlevseldir. Bu tür grupların önleyici bir yapısı vardır ve üyelerine sosyal işlevlerinin etkin olması amacı ile yardım ederler.

Gruba Üye Seçimi • Bu tür gruplar genelde beklentisi aşırı yüksek olmayan insanlar için

Gruba Üye Seçimi • Bu tür gruplar genelde beklentisi aşırı yüksek olmayan insanlar için çok daha uygun ve işlevseldir. Bu tür grupların önleyici bir yapısı vardır ve üyelerine sosyal işlevlerinin etkin olması amacı ile yardım ederler.

Grup Öncesi Görüşmeler • Hazırlık yapma ve tanışma aşamasında grup öncesi görüşmeler olası grup

Grup Öncesi Görüşmeler • Hazırlık yapma ve tanışma aşamasında grup öncesi görüşmeler olası grup üyelerini değerlendirme ve bu kişiyi gruba dahil olması ve katılması için hazırlama olmak üzere iki amaç ile kullanılır. • Sıralanan iki amaç bir görüşmede gerçekleştirilebileceği gibi daha fazla sayıda yapılan görüşmelerde de gerçekleştirilebilir.

Grup Öncesi Görüşmeler • Eğer ayrı görüşmelerde gerçekleştirilse bile görüşmelerin amaçları birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Grup Öncesi Görüşmeler • Eğer ayrı görüşmelerde gerçekleştirilse bile görüşmelerin amaçları birbiriyle uyumlu olmalıdır. Bazı bilgilerin toplanması ile gruba alıştırma çalışmaları eş zamanlı olmalıdır.

Grup Öncesi Görüşmeler • İki amacın da gerçekleştirilebilmesi için sosyal hizmet uzmanının görüşmelerde olumlu

Grup Öncesi Görüşmeler • İki amacın da gerçekleştirilebilmesi için sosyal hizmet uzmanının görüşmelerde olumlu bir ortam oluşturması gerekir. • Sosyal hizmet uzmanı olası grup üyelerini olabildiğince rahatlatmalı, cesaretlendirmeli ve onların görüş ve düşüncelerini keşfetmelidir. •

Grup Öncesi Görüşmeler • Sosyal hizmet uzmanı üyelerin amaçlarını belirleme ve olası üyeyi gruba

Grup Öncesi Görüşmeler • Sosyal hizmet uzmanı üyelerin amaçlarını belirleme ve olası üyeyi gruba hazırlama görüşmelerinde öncelikle olası üyenin katılacağı gruba uyumu ve üyelikten beklentileri üzerine odaklanmalıdır.

Grup Öncesi Görüşmeler • Grup öncesi görüşme, hazırlık ve tanışma aşamasında sosyal hizmet uzmanı

Grup Öncesi Görüşmeler • Grup öncesi görüşme, hazırlık ve tanışma aşamasında sosyal hizmet uzmanı ve üye arasında umut etme, kabul etme, empati ve desteklenme ilişkisi başlar. • Bu tür ilişkiler katılım motivasyonunu artırır, gruba katılımı kolaylaştırır ve üyenin diğer üyeler ile ilişki kurmasına köprü olur.

Grup Öncesi Görüşmeler • Grup öncesi görüşmelerde sosyal hizmet uzmanı grup deneyimi yararına ve

Grup Öncesi Görüşmeler • Grup öncesi görüşmelerde sosyal hizmet uzmanı grup deneyimi yararına ve değerine olan inancını açıklayarak umut aşılayabilir. • Hazırlık yapma ve tanışmanın gerçekleştiği ilk görüşmelerde gerçekçi umut aşılamak büyük önem taşımaktadır.

Grup Öncesi Görüşmeler • Grup öncesi hazırlayıcı görüşmeler kişilerin korkulu rüyası olan kendisini açmaya

Grup Öncesi Görüşmeler • Grup öncesi hazırlayıcı görüşmeler kişilerin korkulu rüyası olan kendisini açmaya zorlanma, mahremiyetinin ele geçirilmesi, uyum sağlaması için baskı ve kontrol kaybı konuları ele alınabilir.

Grup Öncesi Görüşmeler • Sosyal hizmet uzmanıhazırlık yapma ve tanışma basamağında olası bir üyeyi

Grup Öncesi Görüşmeler • Sosyal hizmet uzmanıhazırlık yapma ve tanışma basamağında olası bir üyeyi gruba dâhil etmeme kararı da verebilir. • Böyle bir durumda bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını göz önünde bulundurur, empati ve duyarlılık ile kararını açıklamalıdır.

Grup Öncesi Görüşmeler • Böyle bir durumda sosyal hizmet uzmanının müracaatçıya alternatif bir hizmet

Grup Öncesi Görüşmeler • Böyle bir durumda sosyal hizmet uzmanının müracaatçıya alternatif bir hizmet modeli önermesi, varsa daha uygun bir gruba yönlendirmesi, bireyle ya da aileyle sosyal hizmet müdahalesine alması ya da kurumun veya başka bir yerin başka bir hizmetine havale etmesi gibi farklı hizmetleri sunması da oldukça önemlidir.

Hizmet Anlaşması • Grup öncesi görüşmeler önemsiz bir konuşma değildir. Bu tür görüşmelerin kayda

Hizmet Anlaşması • Grup öncesi görüşmeler önemsiz bir konuşma değildir. Bu tür görüşmelerin kayda değer sonuçları vardır. • Gruplarla sosyal hizmet müdahalesine doğrudan başlamak yararlı değildir.

Hizmet Anlaşması • Hazırlık yapma ve tanışma aşamasının bir parçası olarak olası grup üyeleriyle

Hizmet Anlaşması • Hazırlık yapma ve tanışma aşamasının bir parçası olarak olası grup üyeleriyle görüşme, koşulların etraflıca değerlendirilmesini, asıl amaçların tekrar gözden geçirilmesini ve yeni amaçların dahil edilmesini ya da çıkarılmasını sağlaması bakımından önemlidir.

Hizmet Anlaşması • Sosyal hizmet uzmanları belirlenen amaçların esnek olmasına ve bireyin yaşam döngüsünün

Hizmet Anlaşması • Sosyal hizmet uzmanları belirlenen amaçların esnek olmasına ve bireyin yaşam döngüsünün özelliklerine uygun olarak esnek bir şekilde hazırlanmasına dikkat etmelidir.

Hizmet Anlaşması • Esneklik müracaatçıların ihtiyaçlarına uygun veya değişen şartlara göre çalışmaya olanak sağlar.

Hizmet Anlaşması • Esneklik müracaatçıların ihtiyaçlarına uygun veya değişen şartlara göre çalışmaya olanak sağlar.

Hizmet Anlaşması • Planlama sürecinin bir parçası olan grup öncesi bağlantı kurma aşamasında, kararlar

Hizmet Anlaşması • Planlama sürecinin bir parçası olan grup öncesi bağlantı kurma aşamasında, kararlar geniş bir soru çerçevesinde düşünülerek alınmalıdır. ? ?

Hizmet Anlaşması v. Olası üyeler belirli bir gruba üyelik için nasıl başvuracak ya da

Hizmet Anlaşması v. Olası üyeler belirli bir gruba üyelik için nasıl başvuracak ya da nerde toplanılacak? v. Olası grup üyelerinin ihtiyaçları belirlenmesi için değerlendirmede hangi kriterler (esaslar) kullanılacak?

Hizmet Anlaşması v. Hangi kriterler bireyin gruba katılımının uygunluğunu belirlemede kullanılacak? Eğer bir kişi

Hizmet Anlaşması v. Hangi kriterler bireyin gruba katılımının uygunluğunu belirlemede kullanılacak? Eğer bir kişi ( aday) uygun değilse bu ona nasıl ifade edilecek ve hangi seçenekler ona önerilecek? v. Grup öncesi görüşmelerde olası grup üyeleri ile görüşülecek temel konular ve içerikler neler olacak?

Hizmet Anlaşması v. Kim olası üyeye grubu açıklayacak ve onlara katılma ya da katılmama

Hizmet Anlaşması v. Kim olası üyeye grubu açıklayacak ve onlara katılma ya da katılmama konusunda karar almalarına yardımcı olacak? v. Kimin tarafından ve nasıl olası üye yönlendirilecek ve gruba katılması için onu kim hazırlayacak?

Hizmet Anlaşması v. Müracaatçı sosyal hizmet uzmanıanlaşması ya da sözleşmesinin içeriği ve şekli nasıl

Hizmet Anlaşması v. Müracaatçı sosyal hizmet uzmanıanlaşması ya da sözleşmesinin içeriği ve şekli nasıl olacak? vÜyelerin gruba dahil olması için seçilmesini ve hazırlanmasının sağlayan bir plan, karar almada bilginin teorik açıdan doğru kullanımını gerektirmektedir

İçerme‐Oryantasyon • Tanışma aşamasında sosyal hizmet uzmanının temel görevi grup üyelerin yararına grup oluşturmaya

İçerme‐Oryantasyon • Tanışma aşamasında sosyal hizmet uzmanının temel görevi grup üyelerin yararına grup oluşturmaya yardımcı olmaktır. • Hazırlık aşamasında sosyal hizmet uzmanı üyelerin gruba oryantasyonu sağlar ve kimlerin grup üyesi olacağına karar verir.

İçerme‐Oryantasyon • Grup üyelerinin birbirleri ile ve sosyal hizmet uzmanıyla çalışma ilişkisi ilk olarak

İçerme‐Oryantasyon • Grup üyelerinin birbirleri ile ve sosyal hizmet uzmanıyla çalışma ilişkisi ilk olarak bu görevler etrafında ortaya çıkar.

Grubun Özellikleri • Hazırlık aşaması bilinmeyene karşı oluşan ilk kaygılar etrafında şekillenmektedir. • Üyeler

Grubun Özellikleri • Hazırlık aşaması bilinmeyene karşı oluşan ilk kaygılar etrafında şekillenmektedir. • Üyeler gruba belirsizlik, endişe, gerginlik, katkı sağlamama gibi davranış ve duygularla katılırlar.

Grubun Özellikleri • Üyelerin sıklıkla sosyal hizmet uzmanıyla olan ilişkisi bağımlılığa dayalıdır. • İnsanlar

Grubun Özellikleri • Üyelerin sıklıkla sosyal hizmet uzmanıyla olan ilişkisi bağımlılığa dayalıdır. • İnsanlar ilk kez bir araya geldiklerinde grup var olmaz. • İnsanlar bir araya toplandığında ilginin merkezi diğerleri değil kendileridir.

Grubun Özellikleri • Üyeler ve sosyal hizmet uzmanı arasında amaç ve belirli hedefler hakkında

Grubun Özellikleri • Üyeler ve sosyal hizmet uzmanı arasında amaç ve belirli hedefler hakkında ahenk eksikliği vardır. • Gruba dâhil olma ölçütü ile ilgili sıklıkla bilgi eksikliği vardır. Kurulan gruplarda yapı sosyal hizmet uzmanı tarafından ilk kurulması gereken kavramdır.

Grubun Özellikleri • Üyeler kültürel gelenekler ve değerlerine bağlı olarak kendi davranış kalıpları ile

Grubun Özellikleri • Üyeler kültürel gelenekler ve değerlerine bağlı olarak kendi davranış kalıpları ile gruba gelirler. • Sosyal hizmet uzmanları ise hem kurumun temsilcisi hem de sosyal hizmet mesleğinin temsilcisi olarak farklı normları olan insanlardır. Birbirlerinin değer ve normları hakkında bilgi eksikliği vardır.

Grubun Özellikleri • Üyeler kültürel gelenekler ve değerlerine bağlı olarak kendi davranış kalıpları ile

Grubun Özellikleri • Üyeler kültürel gelenekler ve değerlerine bağlı olarak kendi davranış kalıpları ile gruba gelirler. • Sosyal hizmet uzmanları ise hem kurumun temsilcisi hem de sosyal hizmet mesleğinin temsilcisi olarak farklı normları olan insanlardır. Birbirlerinin değer ve normları hakkında bilgi eksikliği vardır.

Grubun Özellikleri • Sözel iletişim kalıpları henüz kurulmamıştır bu yüzden tartışmalar ben merkezli, dağınık

Grubun Özellikleri • Sözel iletişim kalıpları henüz kurulmamıştır bu yüzden tartışmalar ben merkezli, dağınık ve devamı olmayan şekilde olur. • Aynı şekilde herhangi bir aktiviteye olan ilgi kısa süreli olabilir.

Grubun Özellikleri • Grubun karar verme gücü ile ilgili olarak kabul sınırlarının ne olduğuna

Grubun Özellikleri • Grubun karar verme gücü ile ilgili olarak kabul sınırlarının ne olduğuna dair belirsizlikler vardır. • Genellikle kendi açma korkusu, sorunları inkar etme ve sorunları başkalarına yansıtma davranışları görülür.

Grubun Özellikleri • Tutarlılık güçsüzdür çünkü üyelerin gruba olan ilgisinin ortak temeli henüz çok

Grubun Özellikleri • Tutarlılık güçsüzdür çünkü üyelerin gruba olan ilgisinin ortak temeli henüz çok azdır.

İlk Oturumlara Hazırlık • Her aşamada olduğu gibi hazırlık yapma ve tanışma aşamasında da

İlk Oturumlara Hazırlık • Her aşamada olduğu gibi hazırlık yapma ve tanışma aşamasında da sosyal hizmet uzmanlarının özfarkındalığı önemlidir. Bu farkındalık grubun oluşmasına katkı verir. • Grupla sosyal hizmet müdahalesi konusunda deneyim sahibi sosyal hizmet uzmanları bile yeni bir grubu başlatma konusunda endişe yaşayabilirler.

İlk Oturumlara Hazırlık • Üyeler tarafından nasıl görüleceklerine dair olan endişe, sosyal hizmet uzmanları

İlk Oturumlara Hazırlık • Üyeler tarafından nasıl görüleceklerine dair olan endişe, sosyal hizmet uzmanları için de geçerlidir.

İlk Oturumlara Hazırlık • Çünkü her bir grup bazı açılardan benzer olsalar da diğer

İlk Oturumlara Hazırlık • Çünkü her bir grup bazı açılardan benzer olsalar da diğer açılardan farklıdır. • Sosyal hizmet uzmanları her zaman nelerin yanlış gidebileceğini düşünürler. Kendilerine sordukları sorular ve endişelendikleri konular çok çeşitlidir.

İlk Oturumlara Hazırlık • Ya üyeler direnç gösterirse? • Ya grubun kontrolünü kaybedersem? •

İlk Oturumlara Hazırlık • Ya üyeler direnç gösterirse? • Ya grubun kontrolünü kaybedersem? • Ya düşmanlık ortaya çıkarsa?

İlk Oturumlara Hazırlık • Belki de en kötü soru ise “Ya kimse gelmezse? ”dir.

İlk Oturumlara Hazırlık • Belki de en kötü soru ise “Ya kimse gelmezse? ”dir. • Bu şüphe ve korkuların farkında olmak sosyal hizmet uzmanlarının, üyelerin ihtiyaçları, kapasiteleri ve endişelerini düşünmesini engelleyebilir.

İlk Oturumlara Hazırlık • Sosyal hizmet uzmanıyla üyelerin durumlarının nasıl olacağını hissetmeye çalıştıkça empati

İlk Oturumlara Hazırlık • Sosyal hizmet uzmanıyla üyelerin durumlarının nasıl olacağını hissetmeye çalıştıkça empati kapasiteleri gelişecektir.

İlk Oturumlara Hazırlık • Öz farkındalık, grup yönetmek için gerekli olan mesleki otoritenin kabullenilmesi

İlk Oturumlara Hazırlık • Öz farkındalık, grup yönetmek için gerekli olan mesleki otoritenin kabullenilmesi için de önemlidir.

İlk Oturumlara Hazırlık • Üyeler rehberlik ve yönlendirme için direkt olarak sosyal hizmet uzmanına

İlk Oturumlara Hazırlık • Üyeler rehberlik ve yönlendirme için direkt olarak sosyal hizmet uzmanına bakarlar. • Sosyal hizmet uzmanının rolü üyenin karşısında özel bilgi ve uzmanlığa sahip profesyonel, sorumlulukları olan bir uygulayıcı olmasıdır.

İlk Oturumlara Hazırlık • Sosyal hizmet uzmanları başka hazırlıklar da yaparlar. • Kimlerin üye

İlk Oturumlara Hazırlık • Sosyal hizmet uzmanları başka hazırlıklar da yaparlar. • Kimlerin üye olacağını bildikleri için üyelerin özellikleri, ihtiyaçları ve durumları hakkındaki bilgisini gözden geçirir, literatür taraması yapar ve bilgisini arttırmak için diğer kaynaklara ulaşır.

İlişkilerin Gelişmesi • Tanışma aşamasında baskın olan sosyo‐duygusal konular gruba devam edip etmemekle ilgilidir.

İlişkilerin Gelişmesi • Tanışma aşamasında baskın olan sosyo‐duygusal konular gruba devam edip etmemekle ilgilidir. • Üyeler daha öncesinden gruba bir şans vermeye karar vermişlerdir ama grubun kendi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağına dair şüpheleri vardır. Genelde ilk oturumdan önce üyelerle bir veya birden fazla görüşme yapmış olan sosyal hizmet uzmanı ilk bağı oluşturur.

İlişkilerin Gelişmesi • Tanışma aşamasında baskın olan sosyo‐duygusal konular gruba devam edip etmemekle ilgilidir.

İlişkilerin Gelişmesi • Tanışma aşamasında baskın olan sosyo‐duygusal konular gruba devam edip etmemekle ilgilidir. • Üyeler daha öncesinden gruba bir şans vermeye karar vermişlerdir ama grubun kendi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağına dair şüpheleri vardır. Genelde ilk oturumdan önce üyelerle bir veya birden fazla görüşme yapmış olan sosyal hizmet uzmanı ilk bağı oluşturur.

İlişkilerin Gelişmesi • Fakat üyeler yine de sosyal hizmet uzmanı hakkında endişelere sahiptir. •

İlişkilerin Gelişmesi • Fakat üyeler yine de sosyal hizmet uzmanı hakkında endişelere sahiptir. • Sosyal hizmet uzmanı benden hoşlanacak mı, benimle ilgilenecek mi, diğerlerine karşı beni adil değerlendirecek mi ve beni grubun bir parçası olarak görecek midir?

İlişkilerin Gelişmesi • Üyelerin kendi içlerindeki sorular ise şu şekilde olabilir: Ben neden buradayım,

İlişkilerin Gelişmesi • Üyelerin kendi içlerindeki sorular ise şu şekilde olabilir: Ben neden buradayım, benden ne bekleniyor, diğer üyeler kimler, onlara nasıl uyum sağlayacağım, onları gerçekten tanımak istiyor muyum ve grup içinde kendime bir yer bulabilecek miyim?

İlişkilerin Gelişmesi • Tanışma aşamasında üyeler genel olarak gruba dâhil olma, sosyal hizmet uzmanıyla

İlişkilerin Gelişmesi • Tanışma aşamasında üyeler genel olarak gruba dâhil olma, sosyal hizmet uzmanıyla ve diğer üyelerle iyi ilişkiler kurma, kabul görme ve gruba uygun şekilde katılma isteğinde olurlar.

İlişkilerin Gelişmesi • Bununla birlikte, eş zamanlı olarak bilinmezlik, reddedilme, mahremiyet duygusunu kaybetme ve

İlişkilerin Gelişmesi • Bununla birlikte, eş zamanlı olarak bilinmezlik, reddedilme, mahremiyet duygusunu kaybetme ve eleştirilme gibi sayısız korkuları da vardır.

İlişkilerin Gelişmesi • Tanışma aşamasında grup üyelerinin yaşadığı hem olumlu ve hem de olumsuz

İlişkilerin Gelişmesi • Tanışma aşamasında grup üyelerinin yaşadığı hem olumlu ve hem de olumsuz duyguların bir aradalığı evrenseldir. İnsanlar yeni bir gruba girdikleri zaman mesafe, kibir, ilgisizlik, hafif düşmanlık gibi sinyallere karşı özellikle hassastırlar ve bu sinyaller ses tonu, yüz ifadesi veya mimiklerle aktarılır.

İlişkilerin Gelişmesi • Bu gibi mesajlar sıklıkla sözel olanlardan daha etkilidir. Özellikle dikkatli olma,

İlişkilerin Gelişmesi • Bu gibi mesajlar sıklıkla sözel olanlardan daha etkilidir. Özellikle dikkatli olma, geri çekilme, bekleme ve görme, diğerlerinden kaçınma veya diğerlerine ulaşma gibi uyarılar iletilirler.

İlişkilerin Gelişmesi • Bu durum genelde ilk defa gruba katılan üyelerde ya da yeni

İlişkilerin Gelişmesi • Bu durum genelde ilk defa gruba katılan üyelerde ya da yeni bir gruba katılan üyelerde görülür.

İlişkilerin Gelişmesi • Yeni durumla başa çıkma çabaları içinde bazı üyeler; ilgi, umut, güven,

İlişkilerin Gelişmesi • Yeni durumla başa çıkma çabaları içinde bazı üyeler; ilgi, umut, güven, zevk, merak, arkadaşlık ya da memnuniyet gibi olumlu duygulara sahip olabilirler.

İlişkilerin Gelişmesi • Olumsuz duygular ise güvensizlik, endişe, reddedilme, şüphe, karmaşa, rahatsızlık, ilgisizlik, öz

İlişkilerin Gelişmesi • Olumsuz duygular ise güvensizlik, endişe, reddedilme, şüphe, karmaşa, rahatsızlık, ilgisizlik, öz bilinçli olmak, küslük ya da hayal kırıklığı olabilir.

Güven • Tanışma aşamasında sosyal hizmet uzmanının dikkate alması gereken konulardan biri güven ile

Güven • Tanışma aşamasında sosyal hizmet uzmanının dikkate alması gereken konulardan biri güven ile ilişkilidir.

Güven • Her bir yeni durumda birey belli bir seviyeye kadar güven ve güvensizlik

Güven • Her bir yeni durumda birey belli bir seviyeye kadar güven ve güvensizlik duyguları arasındaki çatışma ile yüzleşir ve bu uçları analiz etmesi gerekir.

Güven • Grupta güven oluşturmak, üyelerin daha önce geliştirdikleri temel güven duygusuna göre oldukça

Güven • Grupta güven oluşturmak, üyelerin daha önce geliştirdikleri temel güven duygusuna göre oldukça zor veya kolay olur. • Üyeler bu konuyu tatmin edici bir şekilde atlatmamışsa sevilememek ve reddedilmek.

Güven • Koruyucu ve hoşgörülü çevrede üyeler zamanla duygularını, düşüncelerini ve amaçlarını ifade etmeye

Güven • Koruyucu ve hoşgörülü çevrede üyeler zamanla duygularını, düşüncelerini ve amaçlarını ifade etmeye başlarlar.

Güven • Sosyal hizmet uzmanına ve diğerlerine olan güvenin oluşması tanışma oturumunda gerçekleşmez, güvenin

Güven • Sosyal hizmet uzmanına ve diğerlerine olan güvenin oluşması tanışma oturumunda gerçekleşmez, güvenin oluşması için bazen haftaların geçmesi gerekebilir.

Öz Farkındalık • Sosyal hizmet uzmanıher bir üye ile ve grubun bütünü ile empati

Öz Farkındalık • Sosyal hizmet uzmanıher bir üye ile ve grubun bütünü ile empati kurabilmelidir. • Kimi sosyal hizmet uzmanları sert tartışmalarda, provokatif sorularda veya yorumlarda ya da zarar verici aktivitelerde kendilerini rahat hissetmeyebilirler. Kaos olmasından korktuklarıiçin ipleri çok gergin tutarak kontrol sağlayabilirler.

Öz Farkındalık • Kendileri ve grup için tartışmayı hafif ve tehdit edici olmayan bir

Öz Farkındalık • Kendileri ve grup için tartışmayı hafif ve tehdit edici olmayan bir havada tutabilirler. • Üyeler ile etkili ilişkiler kurabilmenin ilk adımı kendi zorluklarının farkına varmaktır.

Öz Farkındalık • Bundan sonra öz farkındalıktan özdenetime geçiş yapılabilir. • Özdenetim kişinin sıcak,

Öz Farkındalık • Bundan sonra öz farkındalıktan özdenetime geçiş yapılabilir. • Özdenetim kişinin sıcak, düşünceli ve empatik ilişki kurmasının önünde engel olan kişilik özelliklerini denetleyebilmesidir.

Öz Farkındalık • Uygulayıcılar zorluklarının farkına vardıkça onları denetleyebilirler ve üyelerin psikososyal olarak yakınlaşması

Öz Farkındalık • Uygulayıcılar zorluklarının farkına vardıkça onları denetleyebilirler ve üyelerin psikososyal olarak yakınlaşması ile sonuçlanan grup bağlılığının gelişmesine yardımcı olacak yetkinliğe sahip olurlar.

Öz Farkındalık • Bu bağlılık sonrasında üyelerin güçlü motivasyon ile gruba devam etmelerini sağlar

Öz Farkındalık • Bu bağlılık sonrasında üyelerin güçlü motivasyon ile gruba devam etmelerini sağlar

Öz Farkındalık • Streotipleştirme etkili ilişkiler kurulmasının önündeki en önemli engeldir. • Bazı uygulayıcılar

Öz Farkındalık • Streotipleştirme etkili ilişkiler kurulmasının önündeki en önemli engeldir. • Bazı uygulayıcılar farklılığı olan insanları ayrı birey olarak değil o farklılığın temsili olarak görebilirler. • Farklılıkların fark edilmesi ve saygı duyulması çok önemlidir.

Öz Farkındalık • Fakat farklılıklara odaklanmak bireyselleştirme sonucunu getirmemelidir. • Farklılıklara fazla önem verilirse

Öz Farkındalık • Fakat farklılıklara odaklanmak bireyselleştirme sonucunu getirmemelidir. • Farklılıklara fazla önem verilirse müracaatçılar bireysel zenginliklerini ve karmaşalarını kaybederler ve sadece insanları değil farklılığı tedavi etmek durumuna gelinir.

Öz Farkındalık • Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçılar arasındaki farklılıklar fark edilmeli ve ilişkinin

Öz Farkındalık • Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçılar arasındaki farklılıklar fark edilmeli ve ilişkinin ilk aşamalarında üstesinden gelinmelidir. • Eğer sosyal hizmet uzmanı farklılıkları hassas bir şekilde ele alabiliyorsa yardımcı ilişki geliştirme potansiyeli artmış olur.

Sosyal Sınıf • Sosyal sınıf, birçok araştırmaya göre müracaatçının yardım beklentisini en etkileyen en

Sosyal Sınıf • Sosyal sınıf, birçok araştırmaya göre müracaatçının yardım beklentisini en etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Sosyal Sınıf • Orta sınıftan olan müracaatçılar, grup çalışmasında iç gözlemsel ve yansıtıcı tartışmalar,

Sosyal Sınıf • Orta sınıftan olan müracaatçılar, grup çalışmasında iç gözlemsel ve yansıtıcı tartışmalar, sözel kalite (bu durumda yardım eden pasif rolde kalır), diğer aile üyelerinin sürece katılımı gibi beklentiler içindedir.

Sosyal Sınıf • Daha az avantajlı sosyoekonomik şartlardan gelen müracaatçılar ise sosyal hizmet uzmanının

Sosyal Sınıf • Daha az avantajlı sosyoekonomik şartlardan gelen müracaatçılar ise sosyal hizmet uzmanının daha doğrudan, destekleyici, aktif olmasını ve sosyal hizmet uzmanının hemen derde çare olmasını ve rahatsızlığı çözmesini bekler.

Cinsiyet • Tanışma aşamasında sosyal hizmet uzmanının cinsiyetinin etkisi dikkate alınması konulardan biridir.

Cinsiyet • Tanışma aşamasında sosyal hizmet uzmanının cinsiyetinin etkisi dikkate alınması konulardan biridir.

Cinsiyet • Cinsiyet rolleri kalıplarını devam ettirme ve bu nedenle grup üyelerine yardım etmek

Cinsiyet • Cinsiyet rolleri kalıplarını devam ettirme ve bu nedenle grup üyelerine yardım etmek yerine onlara katı roller ve sağlıksız yaşam koşullarına alışmalarını sağlayacağı konusunda endişe duyulur.

Cinsiyet • Bununla birlikte uygulayıcının cinsiyetinin çalışmanın sonucunu etkilediğine dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Cinsiyet • Bununla birlikte uygulayıcının cinsiyetinin çalışmanın sonucunu etkilediğine dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Umut ve Motivasyon • Hazırlık yapma ve tanışma aşamasında grup üyelerinin motivasyon düzeyi önemlidir.

Umut ve Motivasyon • Hazırlık yapma ve tanışma aşamasında grup üyelerinin motivasyon düzeyi önemlidir. • Grup sürecindeki bu aşamada ilk motivasyon, üyelerin kişisel ve sosyal özellikleri, üyelerin psikososyal işlevselliğinin yeterliliği, sosyal kurum ve kurumun toplumdaki yeri, çevredeki önemli insanlardan gelen desteğin boyutu ve kurumsal kaynakların kullanımının kültüre etkisi faktörlerinden etkilenir.

Umut ve Motivasyon • Hazırlık yapma ve tanışma aşamasında grup üyelerinin motivasyon düzeyi önemlidir.

Umut ve Motivasyon • Hazırlık yapma ve tanışma aşamasında grup üyelerinin motivasyon düzeyi önemlidir.

Umut ve Motivasyon • Grup sürecindeki bu aşamada ilk motivasyon, üyelerin kişisel ve sosyal

Umut ve Motivasyon • Grup sürecindeki bu aşamada ilk motivasyon, üyelerin kişisel ve sosyal özellikleri, üyelerin psikososyal işlevselliğinin yeterliliği, sosyal kurum ve kurumun toplumdaki yeri, çevredeki önemli insanlardan gelen desteğin boyutu ve kurumsal kaynakların kullanımının kültüre etkisi faktörlerinden etkilenir.

Umut ve Motivasyon • Bu önemli alan içinde sosyal hizmet uzmanının kendi değer sistemi

Umut ve Motivasyon • Bu önemli alan içinde sosyal hizmet uzmanının kendi değer sistemi becerilerini belirler. • Her bir insanın değişim kapasitesi olmasına olan inanç sözel olmayan şekilde üyelere aktarılabilir.

Umut ve Motivasyon • Sosyal hizmet uzmanıilişki kurarak, roller hakkında güvence vererek ve üyelerin

Umut ve Motivasyon • Sosyal hizmet uzmanıilişki kurarak, roller hakkında güvence vererek ve üyelerin onayını alarak destek sağlamalı, duyguların incelenmesini ve grubun olası içeriğine dair cesaretlendirmelidir. • Gruba gerekli olan bilgileri vermeli ve gruba dahil olmaya yönelik endişelerini ele almalıdır.

Umut ve Motivasyon • Müracaatçılar bir hizmetten yararlanmak için önemli kişilerden gelen motive edici

Umut ve Motivasyon • Müracaatçılar bir hizmetten yararlanmak için önemli kişilerden gelen motive edici desteğe ihtiyaç duyarlar. • Grup desteğin ana kaynağıdır ama yeterli olmayabilir. Sosyal hizmet uzmanı, üyeler için çevrelerindeki kişilerden gelecek desteğin boyutunu da değerlendirmelidir.

Umut ve Motivasyon • Grup sürecinin devamlılığı hem de sonucuna yönelik olarak çevresel desteğin

Umut ve Motivasyon • Grup sürecinin devamlılığı hem de sonucuna yönelik olarak çevresel desteğin önemi göz ardı edilmemelidir.

Umut ve Motivasyon • Bu nedenle grup çalışması yapacak sosyal hizmet uzmanının üyeler için

Umut ve Motivasyon • Bu nedenle grup çalışması yapacak sosyal hizmet uzmanının üyeler için önemli kişilerin desteğini sağlamalıdır

Oryantasyon • Sosyal hizmet uzmanına, diğer üyelere ve grubun kullanacağı plana uyum sağlamak; belirsizlik

Oryantasyon • Sosyal hizmet uzmanına, diğer üyelere ve grubun kullanacağı plana uyum sağlamak; belirsizlik ve endişe duygularının azalması, üyeler için grubun değerli hale gelmesi ve üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için grubu kullanmasını sağlamak için gereklidir.

Amaç • Eğer grup üyelerine en üst düzeyde yarar sağlamak istiyorsa grubun amacı açık

Amaç • Eğer grup üyelerine en üst düzeyde yarar sağlamak istiyorsa grubun amacı açık bir şekilde belirlenmelidir. • Grup üyeleri değişime, amaçları ve istekleri diğerleri ile benzer ve sosyal hizmet amacına uygun olduğu zaman açıktırlar.

Yapı ve Üyelik • Sosyal hizmet uzmanı grubun ilk organizasyonel yapısı için yönlendirmeler sağlamalıdır.

Yapı ve Üyelik • Sosyal hizmet uzmanı grubun ilk organizasyonel yapısı için yönlendirmeler sağlamalıdır. • Grupta yapılacak aktivitelerin niteliği gruba bağlı olarak çeşitlenebilir ama bu aşamada grubun diğer gelişimsel aşamalarına göre daha belirgin durumdadır.

Yapı ve Üyelik • Sosyal hizmet uzmanları, grubu kurumun mantığını ve oturumların zaman, mekan,

Yapı ve Üyelik • Sosyal hizmet uzmanları, grubu kurumun mantığını ve oturumların zaman, mekan, sıklık ve içerik hakkındaki kararlarına üyeleri alıştırmalıdır.

Yapı ve Üyelik • Üyelerin bu planlara karşı tepkileri araştırılır ve üyelerin ihtiyaçlarına ve

Yapı ve Üyelik • Üyelerin bu planlara karşı tepkileri araştırılır ve üyelerin ihtiyaçlarına ve kurumun politikalarına yönelik olarak düzenlemeler yapılır. • Üyeler, organizasyon ve değilim prosedürleri hakkında otorite kaynağı hakkında bilgi sahibi olma hakkında sahiptir.

Normların Gelişimi • Eğer grup içindeki olası dinamik güçler işleyecekse grubun amacına ve üyelerin

Normların Gelişimi • Eğer grup içindeki olası dinamik güçler işleyecekse grubun amacına ve üyelerin özelliklerine uyumlu bir normlar sistemi gelişmelidir. • Tanışma aşamasında sosyal hizmet uzmanının rolü gruba uygun bir kültür oluşturmaktır.

Normların Gelişimi • Ortak olarak kabul edilmiş norm setleri üyeler için destek ve güvenlik

Normların Gelişimi • Ortak olarak kabul edilmiş norm setleri üyeler için destek ve güvenlik sağlar ve bağlılığın gelişmesine katkıda bulunur.

Kolaylaştırıcı Normlar • Grup üyelerinin gelişimini ve bu süreci kolaylaştıran normlar aşağıdaki gibidir ama

Kolaylaştırıcı Normlar • Grup üyelerinin gelişimini ve bu süreci kolaylaştıran normlar aşağıdaki gibidir ama sadece bu maddelerle sınırlı değildir.

Kolaylaştırıcı Normlar 1. Ortak yardım ve destek. 2. Esneklik ve deneysellik (yeni şeyler denemenin

Kolaylaştırıcı Normlar 1. Ortak yardım ve destek. 2. Esneklik ve deneysellik (yeni şeyler denemenin ve yeni yöntemler öğrenmenin iyi bir fikir olduğu düşüncesi).

Kolaylaştırıcı Normlar 3. Farklılaşan fikirlerin normal ve kabul edilebilir olduğu, üyelerin bunlardan yeni şeyler

Kolaylaştırıcı Normlar 3. Farklılaşan fikirlerin normal ve kabul edilebilir olduğu, üyelerin bunlardan yeni şeyler öğrenebileceği ve çatışmaların yapıcı olabileceği.

Kolaylaştırıcı Normlar 4. Hazır olma ve kapasiteye göre katılım beklentisi. 5. Kendini açma davranışının

Kolaylaştırıcı Normlar 4. Hazır olma ve kapasiteye göre katılım beklentisi. 5. Kendini açma davranışının tehlikeli olmadığı ve özel hayata saygı duyulması.

Kolaylaştırıcı Normlar 6. Zaman geçtikçe üyelerin kendi işlevsellikleri için sorumluluk alması, karar alınmasına katılmaları

Kolaylaştırıcı Normlar 6. Zaman geçtikçe üyelerin kendi işlevsellikleri için sorumluluk alması, karar alınmasına katılmaları ve gelişimsel süreçleri beklentileri.

Kolaylaştırıcı Normlar 7. Üyeler arasındaki bağlantılara vurgu yapan iletişim ağları 8. Üyelerin hayatlarındaki önemli

Kolaylaştırıcı Normlar 7. Üyeler arasındaki bağlantılara vurgu yapan iletişim ağları 8. Üyelerin hayatlarındaki önemli bir olay olarak gruba bağlılık 9. Devamlılık, ücret, gizlilik, alan, oturma düzeni gibi konularda gruba uygun prosedür normları

Kolaylaştırıcı Normlar • Değerlere bağlı olarak grubun büyümesi ve gelişmesini kolaylaştıracak istenen koşulları yansıtır.

Kolaylaştırıcı Normlar • Değerlere bağlı olarak grubun büyümesi ve gelişmesini kolaylaştıracak istenen koşulları yansıtır. • Sosyal hizmet uzmanı normlarla ilgili uyumluluk olmasını ister.

Kolaylaştırıcı Normlar • Değerlere bağlı olarak grubun büyümesi ve gelişmesini kolaylaştıracak istenen koşulları yansıtır.

Kolaylaştırıcı Normlar • Değerlere bağlı olarak grubun büyümesi ve gelişmesini kolaylaştıracak istenen koşulları yansıtır. Sosyal hizmet uzmanı normlarla ilgili uyumluluk olmasını ister.

Ortak Beklentiler • İlk bir veya iki oturumda içeriğin çoğunluğu ortak beklentiler hakkındadır. •

Ortak Beklentiler • İlk bir veya iki oturumda içeriğin çoğunluğu ortak beklentiler hakkındadır. • Tanışma aşamasında beklentilerin ortaya konulması sosyal hizmet uzmanı ve üyelerin gruba karşı tavırlarında uyum göstermelerini sağlar.

Ortak Beklentiler • Deneyimle alakalı olarak benzer algıları paylaşırlar. Anlaşmanın olduğu bu gibi gruplarda

Ortak Beklentiler • Deneyimle alakalı olarak benzer algıları paylaşırlar. Anlaşmanın olduğu bu gibi gruplarda sosyal hizmet uzmanın konu hakkındaki konuşmayı ilk oturumda yapabilirler. • Sosyal hizmet uzmanı üyelerin konunun dışına çıkmamasını sağlar

Beklentilerin Açıklığa Kavuşturulması • Beklentilerin açıklığa kavuşması üyeler arasındaki sözel alış veriş süreci ile

Beklentilerin Açıklığa Kavuşturulması • Beklentilerin açıklığa kavuşması üyeler arasındaki sözel alış veriş süreci ile gerçekleşir.

Beklentilerin Açıklığa Kavuşturulması • Oldukça sessiz olan müracaatçılar bile eğer sosyal hizmet uzmanı aktiviteler

Beklentilerin Açıklığa Kavuşturulması • Oldukça sessiz olan müracaatçılar bile eğer sosyal hizmet uzmanı aktiviteler ile hangi üyenin kendisini ifade ettiğini ve sözel ifadeler ile duygularını açıklayabildiğini anlarsa katkıda bulunabilirler. • Sosyal hizmet uzmanının becerileri uygun tüm müdahale yöntemlerini bilmesini içerir.

Beklentilerin Açıklığa Kavuşturulması • Normların iletilmesinin bir başka yolu da eğitimdir. • Üyelere birbirlerini

Beklentilerin Açıklığa Kavuşturulması • Normların iletilmesinin bir başka yolu da eğitimdir. • Üyelere birbirlerini dinlemeyi ve cevap vermeyi öğreterek sosyal hizmet uzmanı üyelerin aralarında iletişim kurabilmesinin beklendiğini anlatabilir.

Beklentilerin Açıklığa Kavuşturulması • Terapötik gruplarda sosyal hizmet uzmanı normların gelişmesi için ödüllendirme yöntemini

Beklentilerin Açıklığa Kavuşturulması • Terapötik gruplarda sosyal hizmet uzmanı normların gelişmesi için ödüllendirme yöntemini kullanabilir

Etik Değerlendirmeler • Bazı üyeler gruplara sosyal hizmet uzmanından korkarak gelebilir. En yaygın korkulardan

Etik Değerlendirmeler • Bazı üyeler gruplara sosyal hizmet uzmanından korkarak gelebilir. En yaygın korkulardan biri sosyal hizmet uzmanının üyenin özelini ihlal edeceği, kendisi hakkındaki bilgileri ifşa edeceğidir. • Bu korkulara ilk oturumlarda başa çıkmak önemlidir ama her üye belli bir anlayış kazanana kadar tekrar edilmelidir.

Etik Değerlendirmeler • Grup içinde üyelerin hissettiklerini ve düşündükleri söylemek konusunda özgür olduğu ve

Etik Değerlendirmeler • Grup içinde üyelerin hissettiklerini ve düşündükleri söylemek konusunda özgür olduğu ve sosyal hizmet uzmanının grup dışında bunları üyelerin bilgisi olmadan konuşmayacağı konusundaki direkt bir yargı ilk oturum için yeterlidir.

Etik Değerlendirmeler • Üyelerin buna verdikleri tepkileri gözlemleyen sosyal hizmet uzmanı sonrasında tekrar bu

Etik Değerlendirmeler • Üyelerin buna verdikleri tepkileri gözlemleyen sosyal hizmet uzmanı sonrasında tekrar bu konu üzerinde konuşulması gerekip gerekmediğini anlar.

Etik Değerlendirmeler • Gizlilik sadece sosyal hizmet uzmanına özgü değildir çünkü üyeler de birbirleri

Etik Değerlendirmeler • Gizlilik sadece sosyal hizmet uzmanına özgü değildir çünkü üyeler de birbirleri hakkında bilgi sahibi olurlar. • Bu konuda sosyal hizmet uzmanı üyelere model olur ve grup dışında bilgi paylaşmayacaklarına dair umudunu ifade etmelidir.

Etik Değerlendirmeler • Gizlilik sadece sosyal hizmet uzmanına özgü değildir çünkü üyeler de birbirleri

Etik Değerlendirmeler • Gizlilik sadece sosyal hizmet uzmanına özgü değildir çünkü üyeler de birbirleri hakkında bilgi sahibi olurlar. • Bu konuda sosyal hizmet uzmanı üyelere model olur ve grup dışında bilgi paylaşmayacaklarına dair umudunu ifade etmelidir.

İçerik • İçeriğin seçilmesi grup amacına yönelik olarak ne yapılacağı süreci anlamına gelir. •

İçerik • İçeriğin seçilmesi grup amacına yönelik olarak ne yapılacağı süreci anlamına gelir. • İlk aşamanın temel içeriği sosyal hizmet uzmanına, üyelerin birbirlerine ve grubun amaçlarına, yapısına ve normlarına uyum sağlamaktır.

İçerik • En başta üyeler tarafından ortaya atılan konular yüzeysel ve sınırlıdır. • Tanışma

İçerik • En başta üyeler tarafından ortaya atılan konular yüzeysel ve sınırlıdır. • Tanışma bağlamında üyeler demografik bilgiler, semptomlar ya da önceki grup deneyimlerini anlatırlar ve ortak noktalarının ne olduğunu öğrenirler.

İçerik • Bu gibi bir süreç biriciklik ve damgalanma duygularını azaltır ve üyelerin arasındaki

İçerik • Bu gibi bir süreç biriciklik ve damgalanma duygularını azaltır ve üyelerin arasındaki ilk bağın kurulmasını sağlar. • En başta üyeler tarafından ortaya atılan konular yüzeysel ve sınırlıdır.

İçerik • Tanışma bağlamında üyeler demografik bilgiler, semptomlar ya da önceki grup deneyimlerini anlatırlar

İçerik • Tanışma bağlamında üyeler demografik bilgiler, semptomlar ya da önceki grup deneyimlerini anlatırlar ve ortak noktalarının ne olduğunu öğrenirler.

İçerik • Bu gibi bir süreç biriciklik ve damgalanma duygularını azaltır ve üyelerin arasındaki

İçerik • Bu gibi bir süreç biriciklik ve damgalanma duygularını azaltır ve üyelerin arasındaki ilk bağın kurulmasını sağlar.

İçerik • Üyelere hangi konuyu tartışmak istedikleri veya ne yapmak istediklerinin sorulması onların en

İçerik • Üyelere hangi konuyu tartışmak istedikleri veya ne yapmak istediklerinin sorulması onların en temel endişelerinin ne olduğunu ve bazı konularda konuşmaya ne kadar hazır olduklarının anlaşılmasını sağlar.

İçerik • Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasında oturumun amacına dair ortak bir uyumun

İçerik • Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasında oturumun amacına dair ortak bir uyumun olması sosyal hizmet uzmanının ilgili içeriğe odaklanmasını kolaylaştırır. • Bu nedenle içerik direkt olarak amaç ile ilgili olmalıdır.

İçerik • Sosyal hizmet uzmanı seçilen içeriğin hedeflerin başarılması için uygun olacağının garantisini verme

İçerik • Sosyal hizmet uzmanı seçilen içeriğin hedeflerin başarılması için uygun olacağının garantisini verme sorumluluğunu taşır…

Grup Etkileşimini Kolaylaştırma • Tanışma aşamasında özellikle ilk oturumda sosyal hizmet uzmanı destekleyici olmalıdır.

Grup Etkileşimini Kolaylaştırma • Tanışma aşamasında özellikle ilk oturumda sosyal hizmet uzmanı destekleyici olmalıdır. • Grubun ihtiyacı olduğunda bilgi vermekten kaçınmamalı ve gereken desteği sağlamalıdır.

Grup Etkileşimini Kolaylaştırma • Ne zaman üyelere direkt bilgi verileceğini, ne zaman kaynakları kullanarak

Grup Etkileşimini Kolaylaştırma • Ne zaman üyelere direkt bilgi verileceğini, ne zaman kaynakları kullanarak bilgilere ulaşmalarını sağlamak gerektiğini bilmek en temel becerilerden biridir. • Tanışma aşamasında keşif yapmak ve üyelerin duygularına uygun tepkiler vermektir.

Grup Etkileşimini Kolaylaştırma • Sosyal hizmet uzmanı üyeleri gözlemlerken ve onları dinlerken üyelerin duygularını

Grup Etkileşimini Kolaylaştırma • Sosyal hizmet uzmanı üyeleri gözlemlerken ve onları dinlerken üyelerin duygularını fark etmeye başlar. • Bunu üyelerin yüz ifadesi, vücut duruşu ve mimikleri gibi sözel olmayan ipuçlarından ve sözel ifadelerden anlarlar

Grup Etkileşimini Kolaylaştırma • Sosyal hizmet uzmanı özgür ve korunaklı bir grup atmosferinin bazı

Grup Etkileşimini Kolaylaştırma • Sosyal hizmet uzmanı özgür ve korunaklı bir grup atmosferinin bazı üyeler için yeni bir deneyim olabileceğini aklında tutmalıdır. • Tanışma aşamasında sosyal hizmet uzmanı, üyelerin duyguları ve davranışlarının ardındaki nedenleri sormamalıdır.

Grup Etkileşimini Kolaylaştırma • Duygularını ifade etmek ve sorun çözme sürecini işletmeye başlamak yerine

Grup Etkileşimini Kolaylaştırma • Duygularını ifade etmek ve sorun çözme sürecini işletmeye başlamak yerine neden savunmacı tepkiler verdiklerinin sorulması işe yarar.

İletişimi Kolaylaştırmak • Bazı gruplarda üyeler toplum ve grup ile nasıl etkili iletişim kuracaklarını

İletişimi Kolaylaştırmak • Bazı gruplarda üyeler toplum ve grup ile nasıl etkili iletişim kuracaklarını öğrenme konusunda yardıma ihtiyaç duyarlar. • İlk oturumda sosyal hizmet uzmanı ve onun rolüne dair güvensizlik vardır.

İletişimi Kolaylaştırmak • Aynı zamanda içten bir gruba dahil olma eğilimi vardır. • Grup

İletişimi Kolaylaştırmak • Aynı zamanda içten bir gruba dahil olma eğilimi vardır. • Grup etkileşimine katkıda bulunurken sosyal hizmet uzmanı, konuşmanın görünen(açık) içeriğini ve örtülü içeriğini aynı anda takip etmelidir.

İletişimi Kolaylaştırmak • Açık içerik sözel mesajların açık ve gerçek anlamlarıdır. • Örtülü içerik

İletişimi Kolaylaştırmak • Açık içerik sözel mesajların açık ve gerçek anlamlarıdır. • Örtülü içerik ise yüzeysel gözlemlerin altındaki içeriktir.

İletişimi Kolaylaştırmak • Sosyal hizmet uzmanları etkileşim sürecinin kendisini de takip etmelidir. Konuşmalara katılan

İletişimi Kolaylaştırmak • Sosyal hizmet uzmanları etkileşim sürecinin kendisini de takip etmelidir. Konuşmalara katılan üyeler karşılıklı olarak birbirlerini etkiler. • Uygulayıcı duyguların doğasını ve yayılmasını; kimin ilk davranışı başlattığını, kimlerin bunu izlediğini takip etmelidir.

İletişimi Kolaylaştırmak • Sosyal hizmet uzmanı, hem üyeler arasındaki ortaklık duygusunun hem de gerginlik

İletişimi Kolaylaştırmak • Sosyal hizmet uzmanı, hem üyeler arasındaki ortaklık duygusunun hem de gerginlik ve çatışıma duygularının gelişimini takip etmelidir.

İletişimi Kolaylaştırmak • Üyeler arasında iletişimin olması için sosyal hizmet uzmanı, iletişime engel olan

İletişimi Kolaylaştırmak • Üyeler arasında iletişimin olması için sosyal hizmet uzmanı, iletişime engel olan bazı fiziksel veya duygusal engelleri araştırmalıdır. • Bunlar, kişilerarası düşmanlık, farklı kültürler veya değerler olabilir.

İletişimi Kolaylaştırmak • Sosyal hizmet uzmanı, her bir üyenin dinleme, gözlemleme, diğerlerinin mesajlarına cevap

İletişimi Kolaylaştırmak • Sosyal hizmet uzmanı, her bir üyenin dinleme, gözlemleme, diğerlerinin mesajlarına cevap verme veya o mesajları çarpıtma yeteneklerini gözlemlemelidir.

İletişimi Kolaylaştırmak • Üyelerin iletişim konusundaki kapasitelerinin gözlemlenmesi sosyal hizmet uzmanının konuşmaya başlandığında mesleki

İletişimi Kolaylaştırmak • Üyelerin iletişim konusundaki kapasitelerinin gözlemlenmesi sosyal hizmet uzmanının konuşmaya başlandığında mesleki değerlendirme yapması sırasında kullanılır.

İletişimi Kolaylaştırmak • Üyelerin iletişim konusundaki kapasitelerinin gözlemlenmesi sosyal hizmet uzmanının konuşmaya başlandığında mesleki

İletişimi Kolaylaştırmak • Üyelerin iletişim konusundaki kapasitelerinin gözlemlenmesi sosyal hizmet uzmanının konuşmaya başlandığında mesleki değerlendirme yapması sırasında kullanılır.

Gruba Devam Etme Motivasyonu • Tanışma aşamasında sosyal hizmet uzmanlarının grup üyeleri için umut

Gruba Devam Etme Motivasyonu • Tanışma aşamasında sosyal hizmet uzmanlarının grup üyeleri için umut aşılaması önemlidir. • Bilindiği üzere umut güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle, üyelerin ilk oturumu grubun onlara yardımcı olacağı düşüncesi ile terk etmeleri önemlidir.

Gruba Devam Etme Motivasyonu • İlk oturumu sonlandırmadan önce sosyal hizmet uzmanları, o ana

Gruba Devam Etme Motivasyonu • İlk oturumu sonlandırmadan önce sosyal hizmet uzmanları, o ana kadar grupta neler olduğunun kısa bir özetini vermelidir.

Gruba Devam Etme Motivasyonu • Sosyal hizmet uzmanı, üyelerin zaman ve mekan konusundaki düzenlemeleri

Gruba Devam Etme Motivasyonu • Sosyal hizmet uzmanı, üyelerin zaman ve mekan konusundaki düzenlemeleri anlayıp anlamadığından emin olmalı ve sorunlar varsa bunları araştırmalıdır.

Gruba Devam Etme Motivasyonu • Üyelere gruba biraz daha uzun katılmaları yönünde karar vermeye

Gruba Devam Etme Motivasyonu • Üyelere gruba biraz daha uzun katılmaları yönünde karar vermeye çağırmalıdır. • Sonraki oturumda üyelerden hangi hedefler üzerinde konuşmak istediklerine dair fikir alınabilir. Bu şekilde sonraki oturumla bağlantı kurulmuş olur.

Gruba Devam Etme Motivasyonu • İlk tartışmalar dağınık olsa bile bir aitlik duygusu yaratır

Gruba Devam Etme Motivasyonu • İlk tartışmalar dağınık olsa bile bir aitlik duygusu yaratır ve üyelerin endişe duygularını azaltır. • Özellikle grup gelişiminin bu aşamasında sosyal hizmet uzmanı, üyelerin farklılıklardan ziyade ortak noktalarına odaklanmasına yardımcı olmalıdır.

Geçici Sözleşme • Tanışma aşamasında sonra üyeler grup aşamasının sonraki evresine geçebilmesi için sosyal

Geçici Sözleşme • Tanışma aşamasında sonra üyeler grup aşamasının sonraki evresine geçebilmesi için sosyal hizmet uzmanı ve üyeler arasındaki geçici sözleşme yapılmalıdır.

Geçici Sözleşme • Bu sözleşme; grubun amacı ve bireysel hedeflerin nasıl başarılacağı, sosyal hizmet

Geçici Sözleşme • Bu sözleşme; grubun amacı ve bireysel hedeflerin nasıl başarılacağı, sosyal hizmet uzmanının ve üyelerin rol beklentileri ve temel normlar, içeriğin belirlenmesindeki temel yöntem gibi konuları kapsamaktadır.

Geçici Sözleşme • Hedeflerin başarılıp başarılmadığının periyodik olarak değerlendirilmesi ve kontrat maddelerinin yeniden gözden

Geçici Sözleşme • Hedeflerin başarılıp başarılmadığının periyodik olarak değerlendirilmesi ve kontrat maddelerinin yeniden gözden geçirilebilmesi gerekir. • Tanışma aşamasında yapılan bu sözleşme esnek ve grup geliştikçe değerlendirilip değiştirilebilir olmalıdır.

Geçici Sözleşme • Son olarak geçici sözleşmenin sosyal hizmetin müracaatçının kendi kaderini tayin hakkı

Geçici Sözleşme • Son olarak geçici sözleşmenin sosyal hizmetin müracaatçının kendi kaderini tayin hakkı ilkesini dikkate almalıdır.