Toplumla Sosyal Hizmet Hedef Toplumu Saptama Hedef toplum

  • Slides: 12
Download presentation
Toplumla Sosyal Hizmet

Toplumla Sosyal Hizmet

Hedef Toplumu Saptama Hedef toplum üyelerinin özelliklerini anlama

Hedef Toplumu Saptama Hedef toplum üyelerinin özelliklerini anlama

Toplumun ihtiyaçlarını belirleme Toplumsal gruplarla çalışmak toplum liderleri ile çalışmak araştırma ve odak gruplar

Toplumun ihtiyaçlarını belirleme Toplumsal gruplarla çalışmak toplum liderleri ile çalışmak araştırma ve odak gruplar yapmak Toplumdaki diğer hizmet ve kaynaklarla işbirliği geliştirmek • Toplumda duyarlı sivil toplumu örgütlemek • •

Toplumun Özelliklerini Ortaya Koyma Toplumun sınırlarını saptama Sosyal sorunları belirleme Baskın değerleri anlama

Toplumun Özelliklerini Ortaya Koyma Toplumun sınırlarını saptama Sosyal sorunları belirleme Baskın değerleri anlama

Toplumdaki Farklılıkları Tanıma Baskının resmi ve örtük mekanizmalarını belirleme Ayrımcılığın kanıtlarını belirleme

Toplumdaki Farklılıkları Tanıma Baskının resmi ve örtük mekanizmalarını belirleme Ayrımcılığın kanıtlarını belirleme

Yapıyı Belirleme Güç unsurlarının yerlerini tanıma Kaynak ulaşılabilirliğini belirleme Kaynak denetim ve hizmet sunum

Yapıyı Belirleme Güç unsurlarının yerlerini tanıma Kaynak ulaşılabilirliğini belirleme Kaynak denetim ve hizmet sunum biçimlerini belirleme

Toplumla sosyal hizmet müdahalesinde 1. toplumun gereksinimlerini belirleme 2. hedef kitleye karar verme 3.

Toplumla sosyal hizmet müdahalesinde 1. toplumun gereksinimlerini belirleme 2. hedef kitleye karar verme 3. planlama 4. uygulamanın içeriğine karar verme ve müdahale süreci • 5. son değerlendirme • 6. takip ve izleme • •

 • Toplumla sosyal hizmet uygulaması bir dizi farklı yöntemi içinde barındırır ve her

• Toplumla sosyal hizmet uygulaması bir dizi farklı yöntemi içinde barındırır ve her bir yöntem sosyal çevrede değişiklik yaratma üzerinde odaklanır. Bu yöntemler örgütlemeyi, planlamayı, kalkınmayı ve değişimi içerir (Duyan, Veli Sosyal Hizmetin Temelleri Kitabı)

Toplum örgütlenmesi • Toplum örgütlenmesi gerekli değişimi sağlamak için insanları bir araya getirme sürecidir.

Toplum örgütlenmesi • Toplum örgütlenmesi gerekli değişimi sağlamak için insanları bir araya getirme sürecidir. • Toplum planlaması, veri toplama, bir durumu çözümleme, bir sorundan yola çıkarak çözüme ulaşmak için stratejiler geliştirmeyi kapsar (Duyan, Veli Sosyal Hizmetin Temelleri Kitabı)

Toplum kalkınması • Toplum kalkınması, sosyal ve ekonomik süreçlere artan bir katılım göstermek suretiyle,

Toplum kalkınması • Toplum kalkınması, sosyal ve ekonomik süreçlere artan bir katılım göstermek suretiyle, toplumun yaşam koşullarını geliştirmek için yardım etme sürecidir (Duyan, Veli Sosyal Hizmetin Temelleri Kitabı).

Toplumsal değişme • Toplumsal değişme, gereksinim duyulan hizmetleri geliştirme, güç dengesini olandan olmayana doğru

Toplumsal değişme • Toplumsal değişme, gereksinim duyulan hizmetleri geliştirme, güç dengesini olandan olmayana doğru değiştirme, toplumsal yalıtımı azaltma ve daha etkili politikalar geliştirme ve uygulama istenen bir sonuçtur (Duyan, Veli Sosyal Hizmetin Temelleri Kitabı).

YARARLANILAN KAYNAKLAR

YARARLANILAN KAYNAKLAR