GVENLK KURUMLARINDA SOSYAL HZMET 5 HAFTA Sosyal hizmet

  • Slides: 10
Download presentation
GÜVENLİK KURUMLARINDA SOSYAL HİZMET 5. HAFTA

GÜVENLİK KURUMLARINDA SOSYAL HİZMET 5. HAFTA

 Sosyal hizmet uygulamasının gerçekleştirildiği diğer tüm alanlarda olduğu gibi orduda sosyal hizmet alanında

Sosyal hizmet uygulamasının gerçekleştirildiği diğer tüm alanlarda olduğu gibi orduda sosyal hizmet alanında da bazı etik ikilemler ile karşılaşılmasının doğal olduğunu ortaya koymaktadır.

 Etik ikilem, iki ya da daha fazla değerin çatışma durumu olarak da tanımlanır.

Etik ikilem, iki ya da daha fazla değerin çatışma durumu olarak da tanımlanır. Eğer, bu değerlerden birisi korunursa, diğeri korunamamaktadır ya da biri ve daha fazlasını koruyabilmek için, diğerlerini göz ardı etmek zorunluluğu bulunmaktadır.

 Orduda görev yapan sosyal hizmet uzmanından kurumsal olarak beklenen uygulama; askeri kültür ve

Orduda görev yapan sosyal hizmet uzmanından kurumsal olarak beklenen uygulama; askeri kültür ve değerlere bağlı olarak, ordu kurumunun faydasını aktif olarak gözeterek, askeri disiplin ve hiyerarşik yapıya uygun şekilde sosyal hizmet uygulamasının gerçekleştirilmesidir.

 Örneğin; ordu kurumunun askeri cezaevinde görev yapan sosyal hizmet uzmanından beklentisi, uyumsuz olarak

Örneğin; ordu kurumunun askeri cezaevinde görev yapan sosyal hizmet uzmanından beklentisi, uyumsuz olarak nitelendirilen bireyin rehabilitasyon sürecini yürüterek ordu kurumuna uyumlu birey olarak görevine dönmesini ve kısa sürede askeri görevlere hazır hale gelmesini sağlamasıdır.

 Ordu kurumu, temel olarak bu uygulamaları bireyin askeri görevlere daha iyi odaklanmasını sağlamak

Ordu kurumu, temel olarak bu uygulamaları bireyin askeri görevlere daha iyi odaklanmasını sağlamak amacıyla aile kaynaklı problemlerin çözümünün sağlanması için araç olarak değerlendirirken sosyal hizmet uzmanı, mesleki etik ilke ve değerleri gereği birincil olarak bireylerin ve bir sistem olarak ailenin iyilik halini sağlamaya odaklanmaktadır.

 Bu farklılıklara rağmen araç olarak da amaç olarak da müracaatçının iyilik halinin sağlandığı

Bu farklılıklara rağmen araç olarak da amaç olarak da müracaatçının iyilik halinin sağlandığı değerlendirilmektedir.

 Sosyal hizmet uzmanı karar verirken kişisel, toplumsal ve profesyonel değerler arasında çatışma ile

Sosyal hizmet uzmanı karar verirken kişisel, toplumsal ve profesyonel değerler arasında çatışma ile karşılaşabilir. Bu durumda etik çatışmaları en aza indirebilmek için sosyal hizmet uzmanı ne yapabilir? sorusu ortaya çıkar.

Bu sorunun yanıtları; * Etik ikilemle ilgili kişisel değerlerin belirlenmesi *Etik ikilemle ilgili toplumsal

Bu sorunun yanıtları; * Etik ikilemle ilgili kişisel değerlerin belirlenmesi *Etik ikilemle ilgili toplumsal değerlerin belirlenmesi * Etik ikilemle ilgili mesleki değerlerin ve ilkelerin belirlenmesi ile bulunmaya çalışılır.

YARARLANıLAN KAYNAKLAR Silahlı Kuvvetlerde Sosyal Hizmetin Önemi Yrd. Doç. Dr. Bülent ŞEN 2016 SOSYAL

YARARLANıLAN KAYNAKLAR Silahlı Kuvvetlerde Sosyal Hizmetin Önemi Yrd. Doç. Dr. Bülent ŞEN 2016 SOSYAL HİZMET AKADEMİSYENLERİNİN ORDUDA SOSYAL HİZMETE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ Arş. Gör. Hakan SAKARYA, Prof. Dr. Fatih ŞAHİN 2019 SİLAHLI KUVVETLERDE SOSYAL HİZMETİN TARİHİ, GELİŞİMİ VE İŞLEVLERİ Arş. Gör. Hakan SAKARYA, Prof. Dr. Fatih ŞAHİN 2018