NANTAI NVERSTES SOSYAL HZMETTE KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA

  • Slides: 27
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETTE KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETTE KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

AMAÇ • Sosyal Hizmet mesleğinin multi-disipliner yapısını anlamalarını sağlayarak, alanımızda sosyal hizmet uygulaması planlayabilmek

AMAÇ • Sosyal Hizmet mesleğinin multi-disipliner yapısını anlamalarını sağlayarak, alanımızda sosyal hizmet uygulaması planlayabilmek için araştırma yapmanın önemini ve aşamalarını öğrenmeleri, uygulamaya dönük kaynak tarama bilgi ve becerisi kazandırmak, yapılan planlarla ve uygulamaya konulan hizmetlerle ilgili mesleki rapor yazma yeteneği geliştirme, raporu sunma bilgi ve becerisi kazandırma. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

HAFTA 1: ARAŞTIRMA NEDIR? ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI NELERDIR? SOSYAL HIZMETTE ARAŞTIRMA NE DEMEKTIR, NASIL YAPILIR,

HAFTA 1: ARAŞTIRMA NEDIR? ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI NELERDIR? SOSYAL HIZMETTE ARAŞTIRMA NE DEMEKTIR, NASIL YAPILIR, KAYIT NASIL TUTULUR? NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Sosyal Hizmet uygulamalarında araştırma yapma vaka planı hazırlanmasının yanında vaka kapsamında sunulacak

• Sosyal Hizmet uygulamalarında araştırma yapma vaka planı hazırlanmasının yanında vaka kapsamında sunulacak her türlü hizmetinde ilgili makamlarca onaylanmasının ön koşuludur. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Vakalarda istenilen sonuçların alınabilmesi, hedeflenen iyilik haline ulaşılabilmesi için elde edilen verilerin,

• Vakalarda istenilen sonuçların alınabilmesi, hedeflenen iyilik haline ulaşılabilmesi için elde edilen verilerin, mesleki bilgi temeliyle yorumlanabilmesi ve vaka için sunulacak hizmetlerin ilgili birimlerden talep edilmesi için rapor yazılması yasal zorunluluktur. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Bu nedenle sosyal hizmet araştırması ve kayıt tutma işlemlerinin nasıl yapılacağı yasalarca

• Bu nedenle sosyal hizmet araştırması ve kayıt tutma işlemlerinin nasıl yapılacağı yasalarca belirlenmiş biçimlerde olmak zorundadır. Bu kapsamda başta ilgili yasal sorumluluklar ve araştırma işleminin nasıl yapılacağı, kullanılması zorunlu kaynaklar, uzmanın görevleri anlatılacaktır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

HAFTA 2: RAPOR NEDIR? NE ZAMAN VE NIYE TUTULUR? AMACI VE ÖNEMI NEDIR? KÖTÜ

HAFTA 2: RAPOR NEDIR? NE ZAMAN VE NIYE TUTULUR? AMACI VE ÖNEMI NEDIR? KÖTÜ RAPORUN SAKINCALARI NEDIR? NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Sosyal hizmet uygulamalarında vakanın özelliklerine gore farklı raporlama teknikleri kullanıldığı gibi, hizmet

• Sosyal hizmet uygulamalarında vakanın özelliklerine gore farklı raporlama teknikleri kullanıldığı gibi, hizmet sunan kurumun özelliklerine göre de farklı raporlar kullanılmaktadır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Bu nedenle raporun amaca hizmet edebilmesi ve hedefe ulaşılabilmesi için belli özellikler

• Bu nedenle raporun amaca hizmet edebilmesi ve hedefe ulaşılabilmesi için belli özellikler taşıması zorunludur. Bu özellikler hem içerik hem de biçimsel bazı özellikler taşır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • İlgili kurumların planlanan hizmetleri eksiksiz sunabilmesi müracaatçının mağduriyetinin çözülebilmesi için raporların açık

• İlgili kurumların planlanan hizmetleri eksiksiz sunabilmesi müracaatçının mağduriyetinin çözülebilmesi için raporların açık anlaşılır ve ilgili yasal mevzuatı eksiksiz olarak belirtmesi gereklidir. Bunların belirtilmemesi, mağduriyetleri arttırma riskini taşır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

HAFTA 3: İMLA KURALLARI, YAZILI ANLATIM TÜRLERI, SOSYAL HIZMETTE KULLANILAN RAPOR TÜRLERI NELERDIR? NİŞANTAŞI

HAFTA 3: İMLA KURALLARI, YAZILI ANLATIM TÜRLERI, SOSYAL HIZMETTE KULLANILAN RAPOR TÜRLERI NELERDIR? NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Sosyal hizmet uygulamalarında; • Sosyal İnceleme Raporu, • Süreç Raporu, • Durum

• Sosyal hizmet uygulamalarında; • Sosyal İnceleme Raporu, • Süreç Raporu, • Durum Tespit Raporu, • Vaka Tanıtım Raporu, • Bilgi Raporları, • Adli Raporlar kullanılan başlıca rapor türleridir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Bir önceki slaytta belirtilen raporların herbiri amaca ve kuruma gore farklı özellikler

• Bir önceki slaytta belirtilen raporların herbiri amaca ve kuruma gore farklı özellikler gösterir. Herbir rapor türü özellikleri ve amacı belirtilerek ayrı anlatılacaktır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

HAFTA 4 -: SOSYAL HIZMETTE KAYIT TUTMANIN VE RAPORLAMANIN ÖNEMI VE ETIK SORUMLULUKLAR NİŞANTAŞI

HAFTA 4 -: SOSYAL HIZMETTE KAYIT TUTMANIN VE RAPORLAMANIN ÖNEMI VE ETIK SORUMLULUKLAR NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Sosyal hizmet uygulamalarında kayıt tutma ve raporlama yasal zorunluluk olmanın yanında etik

• Sosyal hizmet uygulamalarında kayıt tutma ve raporlama yasal zorunluluk olmanın yanında etik sorumlulukları da kapsar. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Bütün sosyal hizmet uygulamalarında uyulması gereken etik ilkelerin bu aşamada da uygulanması,

• Bütün sosyal hizmet uygulamalarında uyulması gereken etik ilkelerin bu aşamada da uygulanması, müracaatçının güvenliği ve temel insan haklarının korunabilmesi açısından çok önemlidir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Bunun yanında ilgili hizmeti sunan kuruma ve topluma karşı da aynı etik

• Bunun yanında ilgili hizmeti sunan kuruma ve topluma karşı da aynı etik sorumulukların gözetilmesi gerekmektedir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Bu sebeple hem araştırma aşaması hem de kayıt tutma ve raporlama aşamasının

• Bu sebeple hem araştırma aşaması hem de kayıt tutma ve raporlama aşamasının etik sorumlulukları ayrı incelenecektir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

HAFTA 5 -6 -7: İYI RAPORDA OLMASI GEREKEN ÖZELLIKLER VE BIÇIMSEL YAPI ILE ILGILI

HAFTA 5 -6 -7: İYI RAPORDA OLMASI GEREKEN ÖZELLIKLER VE BIÇIMSEL YAPI ILE ILGILI ÖRNEK RAPOR INCELEMESI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • İyi bir raporda olması gereken özellikler anlatılarak, iyi bir raporun taşıması gereken

• İyi bir raporda olması gereken özellikler anlatılarak, iyi bir raporun taşıması gereken özellikler her bir rapor bölümü için ayrı incelenecektir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Örnek 1: Sosyal İnceleme Raporu • Konu: Korunmaya Muhtaç Çocuk Sosyal İnceleme

• Örnek 1: Sosyal İnceleme Raporu • Konu: Korunmaya Muhtaç Çocuk Sosyal İnceleme raporu NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Örnek 2: Sosyal İnceleme Raporu • Konu: Korunmaya Muhtaç Kadın Sosyal İnceleme

• Örnek 2: Sosyal İnceleme Raporu • Konu: Korunmaya Muhtaç Kadın Sosyal İnceleme raporu NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

 • Örnek 3: Sosyal İnceleme Raporu • Konu: Adli Hizmetler; Aile Mahkemesi Velayet

• Örnek 3: Sosyal İnceleme Raporu • Konu: Adli Hizmetler; Aile Mahkemesi Velayet Tayini İnceleme Raporu NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

HAFTA 8: VIZE SINAVI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

HAFTA 8: VIZE SINAVI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

HAFTA 9: ÖRNEK RAPOR INCELEMESI • Örnek 4: Yaşlılık Hizmetleri rapor incelemesi yapılacaktır. NİŞANTAŞI

HAFTA 9: ÖRNEK RAPOR INCELEMESI • Örnek 4: Yaşlılık Hizmetleri rapor incelemesi yapılacaktır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

HAFTA 10 -11 -12 -13 -14: VAKA UYGULAMASI • Örnek vaka hikayeleri verilerek •

HAFTA 10 -11 -12 -13 -14: VAKA UYGULAMASI • Örnek vaka hikayeleri verilerek • Sosyal İnceleme Raporu • Adli Hizmetler Raporu • Süreç Raporu yazdırılacaktır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

KAYNAKLAR • “Sosyal İnceleme Raporu”, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Ocak-Haziran/ Temmuz-Aralık 2015 (Yayın

KAYNAKLAR • “Sosyal İnceleme Raporu”, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Ocak-Haziran/ Temmuz-Aralık 2015 (Yayın yılı 2017) • NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©