Sosyal Yap ve Sosyal likiler Sosyal Yap Sosyal

  • Slides: 21
Download presentation
Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler

Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler

Sosyal Yapı Sosyal yapı, toplumu meydana getiren sosyal birimler ve bu sosyal birimlerin arasındaki

Sosyal Yapı Sosyal yapı, toplumu meydana getiren sosyal birimler ve bu sosyal birimlerin arasındaki ilişkiler örüntüsüdür.

Sosyal yapıyı oluşturan öğeler Birey Sosyal grup Nüfusun fiziki yapı özellikleri Sosyal rolleri gerektiren

Sosyal yapıyı oluşturan öğeler Birey Sosyal grup Nüfusun fiziki yapı özellikleri Sosyal rolleri gerektiren değişik faaliyet dalları Normlar, değer yargıları ve inançlar gibi kültürel öğeler

Sosyal İlişki Sosyal ilişki, bir kişinin veya grubun kendi dışındaki birey ve grupların çeşitli

Sosyal İlişki Sosyal ilişki, bir kişinin veya grubun kendi dışındaki birey ve grupların çeşitli davranış şekillerini ve beklentilerini hesaba katarak sürdürdüğü ilişkiye dayalı etkileşimdir.

Sosyal İlişki Türleri İşbirliği; İki veya daha fazla insanın ya da grupların ortak bir

Sosyal İlişki Türleri İşbirliği; İki veya daha fazla insanın ya da grupların ortak bir amacı gerçekleştirmek için maddi güçlerini, enerjilerini ve bilgilerini birleştirerek hareket etmelerine denir.

Sosyal İlişki Türleri Rekabet; iki veya daha fazla insanın ya da grubun aynı hedefe

Sosyal İlişki Türleri Rekabet; iki veya daha fazla insanın ya da grubun aynı hedefe ulaşmak için çaba sarf etmeleri sürecine denir.

Sosyal İlişki Türleri Çatışma; İki veya daha fazla insanın ya da grubun birbirlerini reddetmelerini

Sosyal İlişki Türleri Çatışma; İki veya daha fazla insanın ya da grubun birbirlerini reddetmelerini ifade eden bir ilişki türüdür.

Sosyal İlişki Türleri Uzlaşma; taraflar arasında asgari ortak çalışmanın düzenlenmesidir.

Sosyal İlişki Türleri Uzlaşma; taraflar arasında asgari ortak çalışmanın düzenlenmesidir.

Davranış Düzlemi, Sosyal Statü, Rol Davranışı ve Sosyal Kontrol Toplumsal yapı içinde oluşan ve

Davranış Düzlemi, Sosyal Statü, Rol Davranışı ve Sosyal Kontrol Toplumsal yapı içinde oluşan ve sosyal bir anlaşmanın sonucu sınırları belirlenen davranışlar topluluğuna davranış düzlemi denir. Toplumsal kurallar davranış düzlemini oluşturan önemli faktörlerdir.

Sosyal statü ve prestij Statü sosyal sistem içindeki mevkilerdir. Kişinin davranış düzlemi içinde bulunacağı

Sosyal statü ve prestij Statü sosyal sistem içindeki mevkilerdir. Kişinin davranış düzlemi içinde bulunacağı yeri gösteren sosyal durumdur.

Statüyü belirleyen faktörler Yaş Cinsiyet Eğitim Maddi durum Irk Medeni durum

Statüyü belirleyen faktörler Yaş Cinsiyet Eğitim Maddi durum Irk Medeni durum

 Doğuştan gelen statü Sonradan kazanılan statü

Doğuştan gelen statü Sonradan kazanılan statü

Sosyal Rol Davranışı Rol; Statünün belirlediği görev ve hakların bireylerce kullanılmasıdır. Bireyin benlik tarifini

Sosyal Rol Davranışı Rol; Statünün belirlediği görev ve hakların bireylerce kullanılmasıdır. Bireyin benlik tarifini şekillendiren bir kavramdır. Diğer bir ifade ile rol, belirli bir statünün gerektirdiği görevleri yapma ve onun ayrıcalıklarından ve haklarından yararlanma biçimidir.

Sosyal Rol Çeşitleri Temel Roller-cinsiyet ve yaş faktörü Genel Roller-toplumca benimsenmiş olan ve sınırları

Sosyal Rol Çeşitleri Temel Roller-cinsiyet ve yaş faktörü Genel Roller-toplumca benimsenmiş olan ve sınırları davranış düzlemlerine göre değişebilen ve sonuçları genellikle toplumu veya grubu etkileyen rollerdir (Mesleki roller).

 Bağımsız Roller- Sonuçlarının sadece bireyi etkilediği, zorunluluk arz etmeyen rollerdir. Özgür irade Kötülük

Bağımsız Roller- Sonuçlarının sadece bireyi etkilediği, zorunluluk arz etmeyen rollerdir. Özgür irade Kötülük karşıtı eylemler

Rol Bütünleşmesi Rol ve kişilik arasındaki etkileşimin olumlu sonucu Kişisel özelliklerle algısal ürünler arasındaki

Rol Bütünleşmesi Rol ve kişilik arasındaki etkileşimin olumlu sonucu Kişisel özelliklerle algısal ürünler arasındaki uyum

Rol Çatışması Aynı anda birden fazla rolü gerçekleştirmek durumunda olan kişinin, statüsünün gerektirdiği rollerden

Rol Çatışması Aynı anda birden fazla rolü gerçekleştirmek durumunda olan kişinin, statüsünün gerektirdiği rollerden birisine diğerlerine oranla daha çok uyması. (Hakimin oğlunu yargılaması, doktorun akınını ameliyat etmesi)

 Mevcut yetenek ve özellikleriyle rol gereklerinin uyumsuzluğu da çatışmaya neden olabilir. Davranış düzlemi

Mevcut yetenek ve özellikleriyle rol gereklerinin uyumsuzluğu da çatışmaya neden olabilir. Davranış düzlemi ve rolün sevilmemesi de çatışmaya neden olabilmektedir (tiyatrocu olmak isteyen kişinin tıp fakültesinde okuması gibi). Davranış düzlemindeki değişime karşılık rolü aynı sürede değiştirememek de çatışmaya neden olabilmektedir (Otoriter babanın çalışanlarına çocukları gibi davranması)

Rol Statü İlişkisi Statü bireyin toplumsal yapı içindeki yerini ifade ederken, rol bireyin ne

Rol Statü İlişkisi Statü bireyin toplumsal yapı içindeki yerini ifade ederken, rol bireyin ne yaptığını ve ne yapmakta olduğunu gösteren fonksiyonel ve dinamik bir kavramdır. Sosyal rol sosyal statüye uyum sağlayabilmek için izlenen yol veya yapılan faaliyetlerdir.

Sosyal Kontrol Tolumu oluşturan bireylerin nasıl hareket edeceklerini tahmin edebilmemizi temin eden mekanizmadır.

Sosyal Kontrol Tolumu oluşturan bireylerin nasıl hareket edeceklerini tahmin edebilmemizi temin eden mekanizmadır.

Sosyal Kontrol Araçları Resmi – Resmi olmayan kontrol

Sosyal Kontrol Araçları Resmi – Resmi olmayan kontrol