SOSYAL HZMET 7 HAFTA MUHTELF SOSYAL HZMET ALANLARI

  • Slides: 8
Download presentation
SOSYAL HİZMET 7. HAFTA MUHTELİF SOSYAL HİZMET ALANLARI DEVAM

SOSYAL HİZMET 7. HAFTA MUHTELİF SOSYAL HİZMET ALANLARI DEVAM

Özellikle hastaları eve dönecek aileleri de psikiyatri yönünden duruma hazırlama faaliyeti bu hizmetlerin içeriğine

Özellikle hastaları eve dönecek aileleri de psikiyatri yönünden duruma hazırlama faaliyeti bu hizmetlerin içeriğine eklenmiştir. A. B. D'nin Birinci Dünya savaşına girmesiyle ordu ve donanma hastanelerinde psikiyatrik sosyal çalışmacılara duyulacak gereksinim nedeniyle 1918'de Smith Kolejde psikiyatrik sosyal çalışma eğitimine başlamışlardır (ABD 1960 Sosyal Çalışma Yıllığından Seçmeler. 1967, 31).

SOSYAL HİZMETLERDE ENGELLİ REFAHI ALANI Özürlü (handicapped person) muhtaç sakat; bedensel, zihinsel ve ruhsal

SOSYAL HİZMETLERDE ENGELLİ REFAHI ALANI Özürlü (handicapped person) muhtaç sakat; bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinde belirli oranda fonksiyon kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup korunmaya, yardıma bakıma ve yetiştirilmeye muhtaç kişiyi, ifade eder (SHÇEK Kanunu. 1983).

Engelliler için ya da bakıma ve rehabilitasyona muhtaç kişilerin bakılması ve rehabilite edilmesi için

Engelliler için ya da bakıma ve rehabilitasyona muhtaç kişilerin bakılması ve rehabilite edilmesi için yatılı sosyal hizmet kuruluşları açılmaktadır; bunlara bakım ve rehabilitasyon merkezleri (care and rehabilitation centre) denir (Tomanbay, 1999, 23).

Toplum içinde özürlülerin sosyo-ekonomik açıdan, kültürel olanaklar, yaşam koşullarına, eğitime, iş eğitim ve çalışma

Toplum içinde özürlülerin sosyo-ekonomik açıdan, kültürel olanaklar, yaşam koşullarına, eğitime, iş eğitim ve çalışma hayatına katılımları sağlanırken, sosyal hizmet, sosyal yardım ve sosyal güvenlik uygulamalarıyla da öznel ve nesnel yaşamlarının refahlarının artırılmasına katkı verilmelidir. Öte yandan özürlülere ait sivil toplum kuruluşlarına devletin sosyal politikalarını etkileme noktasında önemli işlevler düşmektedir. Ayrıca istismar ve ihmal koşulları açısından diğer insan gruplarına göre açıkta ve korunmasız olan bu bireyler için radikal sosyal hizmet ve adli açılımlar gerekmektedir. Özürlülere yardım (help service for handicapped people) hizmetlerinde kurumsallaşmış bir süreklilik gerekmektedir

ADALET ALANINDA SOSYAL ÇALIŞMA UYGULAMASI Adalet, felsefi ve tarihselliği olan bir kavramdır. Bu kavram

ADALET ALANINDA SOSYAL ÇALIŞMA UYGULAMASI Adalet, felsefi ve tarihselliği olan bir kavramdır. Bu kavram gücün etkisinde olduğu zaman, insanlık, insansızlaşmıştır. Bu kavram, hakkın yanında olduğu zaman, insanlık insanlaşmıştır. Adaletin mücadelesi bu olmalıdır. Sosyal çalışma, mesleki yöntemleri, amacı, odağı, hedefleri gereği ve uyguladığı psikososyal sağaltımın yönelimi açısından, adalet alanında ön planda tutulan ve tutulması gereken bir meslektir.

Denetimli serbestlik ve yardım merkezlerine, aile mahkemelerine, ceza infaz kurumlarına, çocuk eğitimevlerine kadar birçok

Denetimli serbestlik ve yardım merkezlerine, aile mahkemelerine, ceza infaz kurumlarına, çocuk eğitimevlerine kadar birçok süreçte sosyal çalışmanın önemli görev ve rolleri vardır. Örneğin ceza infaz kurumlarında psikososyal servis çalışmaları şu şekilde yapılmaktadır: Hükümlü ve tutukluların ruh ve beden sağlığına ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştırarak uygular, psikolojik destek ve müdahalede bulunarak çalışmalarını yürütürler. .

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular; kurum psikologu ve sosyal çalışmacı ile bireysel

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular; kurum psikologu ve sosyal çalışmacı ile bireysel görüşme yapabilmekte, psikososyal yardım programları çerçevesinde grup çalışmalarına katılabilmektedir (Şahinkol, 2009, 10 -14). Çocuk eğitimevlerinde, kanunla ihtilafa düşmüş ya da ailesi ve sosyal çevresinden destek görememiş çocuklar, hükümleri kesinleştikten sonra bu kurumlarda eğitim ve iş koşullarına yönlendirilirlerken sağaltım ve topluma kazandırma çalışmalarında bulunulur ve psikososyal destek sunulur