GVENLK KURUMLARINDA SOSYAL HZMET 4 HAFTA Orduda sosyal

  • Slides: 10
Download presentation
GÜVENLİK KURUMLARINDA SOSYAL HİZMET 4. HAFTA

GÜVENLİK KURUMLARINDA SOSYAL HİZMET 4. HAFTA

 Orduda sosyal hizmet uygulamaları, Birinci Dünya Savaşı gibi ağır travmatik yaşantılara neden olan

Orduda sosyal hizmet uygulamaları, Birinci Dünya Savaşı gibi ağır travmatik yaşantılara neden olan bir olay ile ortaya çıktığından sosyal hizmet uzmanları ordu içerisinde ilk olarak psikiyatrik odaklı uygulamalar gerçekleştirmek üzere yer almıştır.

 1 -İlk görevlerinin savaş nedeniyle ortaya çıkan savaş stresi -combat stress-, travma sonrası

1 -İlk görevlerinin savaş nedeniyle ortaya çıkan savaş stresi -combat stress-, travma sonrası stres bozukluğu -post traumatic stress disorder-, depresyon ve madde bağımlılığı -substance abusegibi sosyal işlev bozukluklarının tedavisinde psikiyatrik odaklı çalışmalar yapmak olduğunu aktarmaktadır.

 Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte, terhis olan askerlerin sivil yaşantıya,

Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte, terhis olan askerlerin sivil yaşantıya, ailelerine, çevrelerine ve topluma uyum sağlamaları konusunda sergilenen çabanın da orduda sosyal hizmet uygulamalarının içerisinde yer aldığı gözden kaçırılmamalıdır.

 2 -Ordu kurumu içerisinde tıbbi alanda da sosyal hizmet uzmanları görevlendirilmiştir. Bu çerçevede,

2 -Ordu kurumu içerisinde tıbbi alanda da sosyal hizmet uzmanları görevlendirilmiştir. Bu çerçevede, orduda görev yapan sosyal hizmet uzmanları hasta ve çevresi ile teşhis, tedavi öncesi, tedavi aşaması ve tedavi sonrasında mesleki uygulamalar gerçekleştirmekte ve bu uygulamalarda da doğal olarak mesleki rol ve işlevlerinin tamamından faydalanmaktadır.

 Ordu kurumu içerisinde tıbbi alanda sosyal hizmet uzmanlarının gerçekleştireceği uygulamaların temel amacı, hastanın

Ordu kurumu içerisinde tıbbi alanda sosyal hizmet uzmanlarının gerçekleştireceği uygulamaların temel amacı, hastanın iyilik halini geliştirmektedir. Bu amaç sayesinde de ordu kurumunun sosyal hizmet uzmanından beklentisi olduğu üzere, hastanın ordu ile yeniden uyumunun sağlandığı ve hastanın askeri görevler için hazır hale gelmesine katkıda bulunulduğu da ifade edilebilir.

 3 -Uyumsuz davranışlar sergileyen askerlerin izolasyonu ve ücretsiz iş gücü olarak kullanılması yerine

3 -Uyumsuz davranışlar sergileyen askerlerin izolasyonu ve ücretsiz iş gücü olarak kullanılması yerine rehabilitasyon işlevini yerine getiren ve bireylerin ordu ile yeniden uyumunu sağlamakta yardımcı olan bir kurum işlevi görmektedir.

 4 - Orduda sosyal hizmet alanının en önemli müracaatçı gruplarından biri gazilerdir. Gazilerle

4 - Orduda sosyal hizmet alanının en önemli müracaatçı gruplarından biri gazilerdir. Gazilerle gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının temel amacı, savaş ya da çatışma gibi olağanüstü bir durumdan birincil derecede etkilenerek çeşitli zararlar gören bireylerin tıbbi, psikolojik, sosyal ve tinsel ihtiyaçlarını karşılayarak güçlenmelerine yardımcı olmak ve ailesine, çevresine ve topluma uyumuna katkı sağlamaktır.

 5 - Öte yandan, bahsedildiği üzere sosyal hizmet uygulamalarına askerler kadar asker aileleri

5 - Öte yandan, bahsedildiği üzere sosyal hizmet uygulamalarına askerler kadar asker aileleri de ihtiyaç duymaktadır. Çünkü en temel düşünce ile asker aileleri, aile üyelerinden birini sürekli tehlike arz eden bir görev içerisinde olması nedeniyle çeşitli psikososyal ihtiyaçlara sahip olabilecektir.

YARARLANıLAN KAYNAKLAR Silahlı Kuvvetlerde Sosyal Hizmetin Önemi Yrd. Doç. Dr. Bülent ŞEN 2016 SOSYAL

YARARLANıLAN KAYNAKLAR Silahlı Kuvvetlerde Sosyal Hizmetin Önemi Yrd. Doç. Dr. Bülent ŞEN 2016 SOSYAL HİZMET AKADEMİSYENLERİNİN ORDUDA SOSYAL HİZMETE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ Arş. Gör. Hakan SAKARYA, Prof. Dr. Fatih ŞAHİN 2019 SİLAHLI KUVVETLERDE SOSYAL HİZMETİN TARİHİ, GELİŞİMİ VE İŞLEVLERİ Arş. Gör. Hakan SAKARYA, Prof. Dr. Fatih ŞAHİN 2018