SALIK BLMLER FAKLTES SOSYAL HZMET BLM Sosyal hizmet

  • Slides: 9
Download presentation
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ Sosyal hizmet müdahalesi Prof. Dr. Gülsüm Çamur

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ Sosyal hizmet müdahalesi Prof. Dr. Gülsüm Çamur

 • Genelci Uygulama=planlı değişim basamakları

• Genelci Uygulama=planlı değişim basamakları

Yararlanılan kaynaklar Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri, SHU Derneği Yayını,

Yararlanılan kaynaklar Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri, SHU Derneği Yayını, Yayın No: 16. Ankara. Duyan, V. , ve diğerleri. (2008). Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak: Sosyal Hizmet Uzmanları ve Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar İçin Bir Rehber, Öncü basım evi, Ankara. Shefor , W. B ve Horesi. C. r. (2002). Technıques and Guıdelınes for Social Work Practice, Aand B, USA. Tompson N. (2005). Understanding Social Work: Preparing For Practice, Palgrave, Britain. Turan, N. (1999). Sosyal Kişisel Çalışma, Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, Ed. Veli Duyan, Aydınlar Matbaacılık, Ankara. Acar, Hakan ve Gülsüm Çamur Duyan. (2003). “Dünyada Sosyal Hizmet Mesleğinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”. Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt 14, Sayı: 1, ss: 1– 19. "Sistem Yaklaşımı, Eko-Sistem Yaklaşımı ve Sosyal Hizmet. ", Baykara Acar, Y. ve H. Acar. , Toplum ve Sosyal Hizmet, 29 -35, , (2002) Çamur Duyan, Gülsüm. (2001). “İnsancıl Kuram”. İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet. (Edt: Kasım Karataş ve Çiğdem Arıkan), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 009. Ankara. ss: 101– 110. Çamur Duyan, Gülsüm. (2001). “Bir Sosyal Kişisel Çalışma Örneği”. Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları. (Edt. : Veli Duyan ve Aliye Mavili Aktaş). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 008. Ankara. ss: 196 -202. Johnson, L. C. (1995). Social Work Practice (5 th ed. ). Needham Heights, Massachusetts: Paramount Communications Company. Miley, K. K. , O’Melia, M. W. and Du. Bois, B. L. (2009). Generalist Social Work Practice (6 th ed. ). Allyn& Bacon