GRUPLARLA SOSYAL HZMET DERS NOTLARI Gruplarla Sosyal Hizmet

  • Slides: 106
Download presentation
GRUPLARLA SOSYAL HİZMET DERS NOTLARI

GRUPLARLA SOSYAL HİZMET DERS NOTLARI

Gruplarla Sosyal Hizmet • Bireylerin psikososyal işlevselliğini arttırmak ve çevresini geliştirmek sosyal hizmetin temel

Gruplarla Sosyal Hizmet • Bireylerin psikososyal işlevselliğini arttırmak ve çevresini geliştirmek sosyal hizmetin temel değerleri arasındadır.

 • Sosyal hizmet mesleği; insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunarak, daha etkili

• Sosyal hizmet mesleği; insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunarak, daha etkili kişilerarası ilişkiler geliştirmek için bireylerin kapasitelerini ve sosyal rollerdeki işlevlerini arttırarak insanların kişiliğini değersizleştiren koşulları reforme etmek için oldukça zengin eylemler hazinesine sahiptir.

Gruplarla Sosyal Hizmet • İnsan toplumsal bir varlıktır. İnsanlar, grupların içinde doğar, gruplarda yaşar

Gruplarla Sosyal Hizmet • İnsan toplumsal bir varlıktır. İnsanlar, grupların içinde doğar, gruplarda yaşar ve çalışır. • Gruplarda kendilerine yardım edilebilir. • Gruplarla sosyal hizmet müdahelesi sosyal hizmet mesleğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Gruplarla Sosyal Hizmet § Sosyal hizmet müdahalesinde küçük grup, üyelerinin çevreleri ile etkileşimlerinde daha

Gruplarla Sosyal Hizmet § Sosyal hizmet müdahalesinde küçük grup, üyelerinin çevreleri ile etkileşimlerinde daha etkili olmaları için onların tutum, davranış, bireylerarası ilişkileri ve baş etme becerilerinin değişmesinde kullanılan kaynak ve araçtır

Gruplarla Sosyal Hizmet v. Grup Kavramı; Gruplarla sosyal hizmet, küçük insan grupları yoluyla bireyde

Gruplarla Sosyal Hizmet v. Grup Kavramı; Gruplarla sosyal hizmet, küçük insan grupları yoluyla bireyde ve çevrede arzulanan değişmeleri yaparak bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözülmesine yardım etme sürecini içine olan sosyal hizmetin bir yöntemi olarak tanımlanmıştır.

Gruplarla Sosyal Hizmet v. Bu nedenle gruplar, eğitim, değişme, gelişme ve kendine yardım için

Gruplarla Sosyal Hizmet v. Bu nedenle gruplar, eğitim, değişme, gelişme ve kendine yardım için kolayca kullanılabilir.

Gruplarla Sosyal Hizmet v. Sosyal hizmet grubu “belirli ortak görevler üzerinde, bu görevlere açık

Gruplarla Sosyal Hizmet v. Sosyal hizmet grubu “belirli ortak görevler üzerinde, bu görevlere açık bir kurumda, çalışmak için birbirine ihtiyacı olan insan topluluğu” olarak tanımlanmaktadır.

Gruplarla Sosyal Hizmet v. Grup, belirli ortak sorunlar üzerinde çalışmayı amaçlayan, birbirine ihtiyacı olan

Gruplarla Sosyal Hizmet v. Grup, belirli ortak sorunlar üzerinde çalışmayı amaçlayan, birbirine ihtiyacı olan bireylerin birleşmesi yoluyla çeşitli düzeylerde karşılıklı yardım girişimi olarak görülmekte ve grup, “karşılıklı yardım sistemi” olarak ifade edilmektedir.

Gruplarla Sosyal Hizmet v. Başka bir tanımda gruplarla sosyal hizmetin; kişilere, yüze etkileşime olanak

Gruplarla Sosyal Hizmet v. Başka bir tanımda gruplarla sosyal hizmetin; kişilere, yüze etkileşime olanak veren küçük gruplar içinde ve bu gruplar aracılığıyla yardım ederek, onlarda arzu edilen yönde değişiklik yaratan bir yöntem olduğundan bahsedilmektedir.

Gruplarla Sosyal Hizmet • Gruplarla sosyal hizmet “amaçlı grup deneyimi yoluyla kişinin sosyal işlevselliğinin

Gruplarla Sosyal Hizmet • Gruplarla sosyal hizmet “amaçlı grup deneyimi yoluyla kişinin sosyal işlevselliğinin arttırılması” şeklinde tanımlanabilir.

Gruplarla Sosyal Hizmet • 1935 yılında Ulusal Sosyal Hizmet Konferansı’nda gruplarla sosyal hizmet; gönüllü

Gruplarla Sosyal Hizmet • 1935 yılında Ulusal Sosyal Hizmet Konferansı’nda gruplarla sosyal hizmet; gönüllü grup toplantıları yoluyla bireyin sosyal uyumu ve gelişimi üzerinde duran eğitimsel bir süreç ve toplantıları daha ileri sosyal açıdan istenen sonuçlar getirecek bir araç olarak kullanmak olarak tanımlanmıştır.

Gruplarla Sosyal Hizmet • Gruplarla sosyal hizmet temelde; Gruplarla sosyal hizmet bir sorunun çözümlenebilmesi

Gruplarla Sosyal Hizmet • Gruplarla sosyal hizmet temelde; Gruplarla sosyal hizmet bir sorunun çözümlenebilmesi için gerektiğinde birey ve grubun tümünü kendi olanakları yanında toplumsal kaynaklardan yararlandırma sorumluluğu taşır.

Gruplarla Sosyal Hizmet • Birey, grup ve sosyal çevre arasındaki sorunların çözümü için karşılıklı

Gruplarla Sosyal Hizmet • Birey, grup ve sosyal çevre arasındaki sorunların çözümü için karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini amaçlar ve interaksiyonlar üzerinde odaklaşır. • Sorunlara yol açan bilinçaltı nedenlerin varlığını kabul etmekle birlikte sorunun çözümünde bilinç düzeyindeki ve daha çok bugüne ait hususlar üzerinde durur.

Gruplarla Sosyal Hizmet • Bireyi ve grubu içinde bulunduğu sosyal çevreyi birbirini tamamlayan bir

Gruplarla Sosyal Hizmet • Bireyi ve grubu içinde bulunduğu sosyal çevreyi birbirini tamamlayan bir bütün olarak kavrar. • Sorun çözmedeki amaç, grup, birey ve aile birlikte toplumsal huzur ve refahın gerçekleştirilmesidir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Gruplarla sosyal hizmetin amacı; grup üyesinin en yüksek kapasitesine

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Gruplarla sosyal hizmetin amacı; grup üyesinin en yüksek kapasitesine erişmesi için geliştirilmesi ve diğer bireylerle ve çevresiyle daha tatmin edici ilişkiler geliştirmesini desteklemektir. • Bilindiği üzere sosyal hizmet mesleği günümüzde de çevresi içinde birey anlayışına büyük önem vermekte ve birey‐çevre etkileşimi kavramı hala popülerliğini korumaktadır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Gruplarla sosyal hizmetin bir başka amaçı da bireylerin grup

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Gruplarla sosyal hizmetin bir başka amaçı da bireylerin grup sürecine katılım yoluyla özerk gelişimlerini teşvik etmektir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Sosyal hizmet müdahale yöntemlerinden biri olan gruplarla sosyal hizmet

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Sosyal hizmet müdahale yöntemlerinden biri olan gruplarla sosyal hizmet üyelerin yaşam kalitelerinin iyileştirmesi içi güçlendirilmelerini kapsayan bir yöntemdir. • Odak nokta grubun gelişmesidir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Gruplarla sosyal hizmet, birey ile sosyal çevre arasındaki karşılıklı

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Gruplarla sosyal hizmet, birey ile sosyal çevre arasındaki karşılıklı ilişkilerin gelişmesini amaçlar. • Birey ve çevresini bir bütün olarak ele alır, bireysel gelişme yoluyla toplumsal refahın gerçekleşeceğini kabul etmesi bakımından psikoterapiden ve grupla psikolojik danışmadan ayrılır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Gruplarla çalışmaya gereksinim duyulan nedenlerin başında, kişinin toplumsal bir

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Gruplarla çalışmaya gereksinim duyulan nedenlerin başında, kişinin toplumsal bir varlık olması dolayısıyla grup içinde sorunlarının çözülmesine ve gelişimine katkı sağlaması gösterilebilir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Gruplarla çalışma ile amaçlanan, gruba katılanların sorunlarını çözmenin yanı

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Gruplarla çalışma ile amaçlanan, gruba katılanların sorunlarını çözmenin yanı sıra grup iletişiminden yararlanarak grup içindeki bireyin, kişisel ve toplumsal gelişimine yardımcı olmaktır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • İnsanların güçlü yanlarına gerçek anlamda katkı sağlar ve bunları

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • İnsanların güçlü yanlarına gerçek anlamda katkı sağlar ve bunları tasdik eder. Aslında grup oluşturma eylemi, insanların güçlü yanlarına ve her bir insanın diğerlerinin hayatına sağlayabileceği katkıya olan inancın beyanıdır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Bireylerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi grup etkinlikleriyle geliştirilebilir

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Bireylerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi grup etkinlikleriyle geliştirilebilir

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Araştırmalar, grup çalışmasının madde kullanımı, travma sonrası stres bozukluğu,

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Araştırmalar, grup çalışmasının madde kullanımı, travma sonrası stres bozukluğu, suça yönelmiş çocuklarla, engelli çocuğu olan annelerle, toplumsal cinsiyet farkındalığını oluşturulmasında, afet sonrası psikolojik yardımda gibi birçok sorunda etkili olduğunu göstermiştir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Özellikle kaynakların kıt olduğu durumlarda, grup çalışması, çalışmacılar danışanlara

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Özellikle kaynakların kıt olduğu durumlarda, grup çalışması, çalışmacılar danışanlara aynı anda daha etkili hizmet sunabileceği için önemli bir yaklaşım olabilir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Gruplarla sosyal hizmet, risk durumundaki ve hassas popülasyonlarla çalışmak

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Gruplarla sosyal hizmet, risk durumundaki ve hassas popülasyonlarla çalışmak için önemli bir yaklaşımdır ve hem uzun süreli etkiye sahiptir. • Ayrıca gruplarla sosyal hizmetin kısa süreli tedavide faydalı olduğu görülmüştür.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Grupla sosyal hizmet müdahalesini diğer sosyal hizmet uygulaması yaklaşımlarından

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amacı • Grupla sosyal hizmet müdahalesini diğer sosyal hizmet uygulaması yaklaşımlarından ayıran özellik; gruplarda ortak yardımın işliyor olmasıdır. • Ortak yardım; kendine yardım ve diğerlerine yardımın sınırlarını aşar. Ortak yardım insanların birbirlerine yardım etmesidir

Gruplarda Değişim İçin Dinamik Güçler • Ortak yardım süreci başarılı bir şekilde işlediği zaman

Gruplarda Değişim İçin Dinamik Güçler • Ortak yardım süreci başarılı bir şekilde işlediği zaman değişim mekanizmaları, tedavi edici veya terapötik faktörler olarak bilinen dinamik güçleri ortaya çıkarır. • Bu güçler; belirli şartlar altında grubu tercih sebebi yapabilir

Gruplarda Değişim İçin Dinamik Güçler • Küçük gruplardaki dinamik güçlerin tanımlanması konusunda psikologlar, psikiyatrisiler

Gruplarda Değişim İçin Dinamik Güçler • Küçük gruplardaki dinamik güçlerin tanımlanması konusunda psikologlar, psikiyatrisiler ve sosyal hizmet uzmanları çeşitli çalışmalar yapmışlardır.

Gruplarda Değişim İçin Dinamik Güçler • 1955 yılında Raymond Corsini ve Bina Rosenberg tarafından

Gruplarda Değişim İçin Dinamik Güçler • 1955 yılında Raymond Corsini ve Bina Rosenberg tarafından yapılan araştırma sonucunda gruptaki değişim mekanizmaları; açığa vurma, kabul, seyirci terapisi düşünselleştirme, evrenselleştirme, gerçeklik sorgulama, özgecilik, transferans ve etkileşim olarak belirlenmiştir.

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri • Dinamik güçler grup içindesürekli yer almaktadır. Bu

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri • Dinamik güçler grup içindesürekli yer almaktadır. Bu nedenle belirli bir kişiyi veya kişileri grup deneyiminden yararlandırmak amacıyla aşağıda sıralanan ölçütler kullanılabilir.

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri • İlişkileri Geliştirmek; Gruplarda genelde zarar verici ilişki

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri • İlişkileri Geliştirmek; Gruplarda genelde zarar verici ilişki kalıplarının düzeltilmesi amaçlanmaktadır. • Gruplar; sosyal ilişkilerdeki zorluklar veya eksiklikler ile başa çıkılması için ideal sosyal bağlamlardır.

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri • Bu güçlerin işlediği küçük grup içinde, insanlar

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri • Bu güçlerin işlediği küçük grup içinde, insanlar bağımlılık bağımsızlık çatışmaları, kardeş rekabeti, otorite çatışmaları, şiddet, reddediliş, geri çekilme, yalnızlık ve kayıp duyguları hakkında yardım görürler.

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri • Sosyal yetkinlik; Sosyal hizmette bireylere sosyal beceriler

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri • Sosyal yetkinlik; Sosyal hizmette bireylere sosyal beceriler kazandırmak için gruplarla sosyal hizmet müdahalesi kullanılır. • Sosyal işlevsellik sorunlarının ortaya çıkmaması için grupla sosyal hizmet müdahalesi iyi bir yaklaşımdır.

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri • Gruplarla sosyal hizmetin amacı, üyelerin hayati sosyal

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri • Gruplarla sosyal hizmetin amacı, üyelerin hayati sosyal rollerinde daha etkili olmasını sağlamak ve yaşam döngüsünde ilerledikçe değişen rol beklentileri ile baş etme kapasitesi kazandırmaktır.

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri • Sosyal hizmet ihtiyacı; yetersiz bilgi, sosyal deneyim

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri • Sosyal hizmet ihtiyacı; yetersiz bilgi, sosyal deneyim ve belirli durumlarla baş etme yeteneğinden yoksun olma sonucu ortaya çıkar.

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Gruplarla sosyal hizmet çocuklarının yeni bir gelişimsel

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Gruplarla sosyal hizmet çocuklarının yeni bir gelişimsel ya da eğitimsel aşamaya gelmesi ile bu durum için gerekli olan ebeveynlik bilgisine sahip olmayan bir anne ve babalara dönük olabilir

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Sosyalizasyon teorisi üzerine yapılan çalışmalar, grup yaklaşımının

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Sosyalizasyon teorisi üzerine yapılan çalışmalar, grup yaklaşımının sosyal yetkinlik kazandırmak için en etkili ve doğal yaklaşım olduğunu göstermektedir.

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Sosyal yetkinlik ancak diğer insanlarla kurulan ilişkiler

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Sosyal yetkinlik ancak diğer insanlarla kurulan ilişkiler yolu ile geliştirilebilir. § Aynı şekilde, gruplar insanlar için aitlik, ortak yardım ve görev odaklı baş etme becerileri konusunda çoklu fırsatlar sunmaktadır. § Gruplarla sosyal hizmet müdahalesi, damgalanan müracaatçı gruplarının güçlendirilmesi için zengin fırsatlar sunar

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Sosyal yetkinlik ancak diğer insanlarla kurulan ilişkiler

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Sosyal yetkinlik ancak diğer insanlarla kurulan ilişkiler yolu ile geliştirilebilir. § Aynı şekilde, gruplar insanlar için aitlik, ortak yardım ve görev odaklı baş etme becerileri konusunda çoklu fırsatlar sunmaktadır. § Gruplarla sosyal hizmet müdahalesi, damgalanan müracaatçı gruplarının güçlendirilmesi için zengin fırsatlar sunar.

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Stresle Başetme: Gruplarla sosyal hizmet ile ilişkili

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Stresle Başetme: Gruplarla sosyal hizmet ile ilişkili üçüncü amaç ise özellikle yaşam döngüsü, kültürel uyum, hayati hastalık, boşanma, tecavüz ya da fiziksel şiddet gibi durumlarda ortaya çıkan stres ile baş etme kapasitesi geliştirmektir.

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Akranlardan gelen destek ve güdüleme; üyelerin duygularını

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Akranlardan gelen destek ve güdüleme; üyelerin duygularını ifade etme ve yönetme, gerginlikten kurtulma, zarar görmüş kendine güven duygularını onarma, stres ile ve durumun gerçekliği ile baş etme ilgili yeni yöntemler keşfetmesine yardımcı olur.

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Bazı araştırmaların bulgularına göre travmatik deneyimler geçiren

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Bazı araştırmaların bulgularına göre travmatik deneyimler geçiren insanlar kendilerini izole olmuş, yalnız ve depresif hissetmektedir. Bu insanlar; olayın sonucunda ortaya çıkan durumlarla gerçekçi bir şekilde başa çıkmakta ciddi sorunlar yaşarlar. § Bu gibi insanlar özellikle dikkatli planlanmış terapötik grup deneyimi için uygundurlar.

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Gruplarla sosyal hizmet aynı zamanda dolaylı yoldan,

Grupla Sosyal Hizmet Müdahalesini Seçme Ölçütleri § Gruplarla sosyal hizmet aynı zamanda dolaylı yoldan, personelini eğitmek, işbirliği, planlama ve sosyal eylem yoluyla da müracaatçılara hizmet etme olanağı verir…

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Gruplarla sosyal hizmetin amaçlarının ortaya konulmasına yönelik

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Gruplarla sosyal hizmetin amaçlarının ortaya konulmasına yönelik uzun yıllardır bir tartışma yaşanmaktadır. Bu tartışmanın odak noktası gruplarla sosyal hizmetin bir terapi yoksa tedavi mi olduğu yönündedir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Ted Goldberg, tedavi ve terapi kelimelerinin kullanılmasına

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Ted Goldberg, tedavi ve terapi kelimelerinin kullanılmasına dair çok geniş kapsamlı bir literatür taraması yapmıştır. Yazarların oldukça büyük çoğunluğu terapötik amaçlı grupları sosyal hizmet uygulamasının içine dâhil ederken azınlık bir kesim ise bu görüşe sertçe karşı çıkmaktdır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Örneğin, Hans Flack “sosyal hizmet bir terapi

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Örneğin, Hans Flack “sosyal hizmet bir terapi değildir” düşüncesindeydi. Bu düşünce Konopka’nın düşüncesi ile oldukça terstir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Onun düşüncesine göre “kişisel ve sosyal işlevsellik

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Onun düşüncesine göre “kişisel ve sosyal işlevsellik ile ilgili sorunları olan bireylerle grup çalışması yaparken mesleki eğitim ve yeteneklerini kullanan sosyal grup çalışmacısı grup terapisi uygulamasının içine girmektedir. ”

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Kavramın kullanımını daha da genişleten ifade daha

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Kavramın kullanımını daha da genişleten ifade daha yakın bir zamanda gelmiştir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Terapi kavramının “kişisel rahatsızlıklara yol açan çevresel,

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Terapi kavramının “kişisel rahatsızlıklara yol açan çevresel, kişilerarası ve içsel ikilemler (ve bunların arasındaki etkileşim) ile başa çıkmak için bireyleri muktedir kılan sosyal ve psikolojik araçların kullanılması” ile ilgili olduğunu düşünülmektedir.

Sosyal Hizmetin Amaçlarına Gruplarla Yönelik Tartışma § Bu farklı görüşlerin ortaya çıkmasının nedeni, tedavi

Sosyal Hizmetin Amaçlarına Gruplarla Yönelik Tartışma § Bu farklı görüşlerin ortaya çıkmasının nedeni, tedavi ve terapinin değişik şekillerde tanımlanmasından ve bu iki sözcüğe olan farklı yaklaşımların olmasındandır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Bu yazıların incelenmesi ile terapiye mi yoksa

Gruplarla Sosyal Hizmetin Amaçlarına Yönelik Tartışma § Bu yazıların incelenmesi ile terapiye mi yoksa sosyalizasyona mı yönelik grup çalışması eğitiminin verilmesi arasındaki öldürücü çatışmalar görülebilir. Bugünün dünyasında bu çatışma hala devam etmektedir. § Belki de bu ikilem eğitimin sosyalizasyon ve terapiye yönlenmesidir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Gruplarla sosyal hizmet müdahalesinin gelişimi birkaç organizasyon tarafından

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Gruplarla sosyal hizmet müdahalesinin gelişimi birkaç organizasyon tarafından destelenmiştir. 1935 yılındaki Amerikan Ulusal Sosyal Hizmet Konferansı’nda gruplarla sosyal hizmete ayrı bir başlık olarak yer verilmiştir. Ulusal Grup Çalışması Araştırma Derneği (AASGW) ise bir yıl sonra kurulmuştur.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § 1938 yılında Kanadalıları da içermesi için Ulusal kelimesi

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § 1938 yılında Kanadalıları da içermesi için Ulusal kelimesi Amerikan ile değiştirilmiştir. AASGW’nin amacı gruplarla yapılan çalışmaların felsefesini, bilgisini ve uygulamasını yeniden tanımlamak ve açıklamaktır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Üyeleri arasında rekreasyonal liderler, eğitimciler ve sosyal hizmet

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Üyeleri arasında rekreasyonal liderler, eğitimciler ve sosyal hizmet uzmanları vardı. Dernek, Grup Çalışması (Group Work) adıyla bir dergi ve yıllık eylem raporları yayımlamıştır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Grupla sosyal hizmet müdahalesinin amacı “gönüllü grup toplantıları

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Grupla sosyal hizmet müdahalesinin amacı “gönüllü grup toplantıları ile bireylerin gelişimi ve uyumunu” olarak belirlenmiştir. 1946 yılında üyelerin oylaması ile mesleki bir organizsyon olma kararı alan komite 1955 yılında Amerikan Grup Çalışmacıları Derneği haline gelmiş ve Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin parçası olmuştur.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Grupla sosyal hizmet müdahelesi yapan ilk sosyal hizmet

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Grupla sosyal hizmet müdahelesi yapan ilk sosyal hizmet uzmanları genelde sanat ve boş zaman aktiviteleri gibi daha deneysel ve katılımcı yöntemler kullanıyorlardı Sosyal hizmet mesleğini elit bir meslek olarak görme eğiliminde olanlar için bu tür yöntemler pek profesyonelce değildi.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Bu yöntemler zaman içinde azaldı ve sosyal hizmet

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Bu yöntemler zaman içinde azaldı ve sosyal hizmet uzmanları bu yöntemleri meslek uygulamasının dışında görmeye başladılar.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi klinik grup yöntemlerinin

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi klinik grup yöntemlerinin gelişmesi için çok önemli bir zaman olmuştur. § Psikolojik sorunlar ile eve dönen birçok gazi ile baş eden psikiyatristler, gazileri gruplar veya çiftler halinde görmeye başladılar. Ama bu tedavi amaçlı değil, tamamen zorunluluktan dolayı olmuştur.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Ayrıca psikotropik ilaçların gelişmesi ile meslek artan oranda

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Ayrıca psikotropik ilaçların gelişmesi ile meslek artan oranda odak noktasını bireye çevirmiştir. § 1950’lerde grup müdahalesi ile ilgilenen meslek elemanları diğer topluluklarla birleşerek Amerikan Sosyal Hizmet Derneği’ni kurmuştur. Bu dernek, değişik birçok mesleği aynı çatı altında toplamıştır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Takip eden 20 yıl içinde birçok sosyal hizmet

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Takip eden 20 yıl içinde birçok sosyal hizmet okulu, eğitimlerinin ikinci senesinde grupla sosyal hizmet müdahalesine odaklanan programlar uygulamaya başlamıştır. § 1960’larda gruplarla sosyal hizmet müdahalesi sosyal değişim için kullanılmaya başlanmıştır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Farkındalık yaratma grupları ve yoksullukla savaş programları kadınların

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Farkındalık yaratma grupları ve yoksullukla savaş programları kadınların ve etnik azınlıkların dışlanmaya karşı savaşmasına ve toplumları içinde güç kazanmalarına yardımcı olmuştur.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Vietnam Savaşı’na karşı protestoların yapıldığı zamanlarda gruplar eğitim

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Vietnam Savaşı’na karşı protestoların yapıldığı zamanlarda gruplar eğitim aracı olarak kullanılmıştır. Bu enerji ve yaratıcılık sosyal hizmet eğitim programlarında grupla sosyal hizmet müdahalesi becerilerinin kazandırılması şeklinde yansımıştır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Bugün kullanılan sosyal hizmet grupları, sağlam bir yapı

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Bugün kullanılan sosyal hizmet grupları, sağlam bir yapı üzerine kurulmuştur. 1920’lerin başlarında grupla sosyal hizmet müdahalesi, eğitim programlarına dâhil edildiğinde, zaten birçok sosyal kurum gruplara hizmet vermekteydi.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § 20. yüzyılın ilk iki on yılında birkaç gençlik

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § 20. yüzyılın ilk iki on yılında birkaç gençlik servisi kurumu çocukların hayatlarını geliştirmek için kurulmuştur. Bunlar arasında Kız ve Erkek İzci Takımları, Amerika Erkek Kulüpleri, Camp Fire Kızları, B’nai B’rith ve Ulusal Yahudi Refahı Kurulu vardır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Grupla sosyal hizmet müdahalesiyle ilgili olarak bilinen kurumların

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Grupla sosyal hizmet müdahalesiyle ilgili olarak bilinen kurumların en iyileri yerleşim evleriydi. § İlk yerleşim evi olan Toynbee Hall; 1884 yılında Londra’nın aşağı doğu yakasında Samuel Barnett tarafından kurulmuştur.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Sosyal gerçeklerden etkilenen bir grup Oxford öğrencisi; çevredeki

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Sosyal gerçeklerden etkilenen bir grup Oxford öğrencisi; çevredeki geniş bir evi konut olarak aldı. § Yoksul insanlara yardım etmek ve yoksulların içinde yaşadığı çevre hakkında bilgi almak için komşularıymış gibi onların arasında yaşamak gerektiğine inanılıyordu.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Bu konuta yerleşenler ilk gönüllülerdi ve sonrasında komşularının

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Bu konuta yerleşenler ilk gönüllülerdi ve sonrasında komşularının ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak ve hizmet sunan diğer insanlar da onlara katıldı.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Amerika Birleşik Devletlerindeki ilk yerleşim evi ise 1886’da

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Amerika Birleşik Devletlerindeki ilk yerleşim evi ise 1886’da New York’ta kurulan ve şimdi artık Üniversite Yerleşkesi olarak bilinen Komşuluk Cemiyeti’ydi (Neighbourhood Guild). § Bu ilk yerleşimi 1889 yılında Chicago’daki Hull House ve New York’taki College Settlement (Kolej Yerleşkesi) izledi.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Örneğin 1915’te Zilpha Smith “sosyal hizmet dallarından uzun

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Örneğin 1915’te Zilpha Smith “sosyal hizmet dallarından uzun vadede aile ve grup çalışmalarının yöntemleri çok azdır. ” demiştir. Daha sonra Smith, tüm sosyal hizmet öğrencilerinin bir yıl bireyle sosyal hizmet müdahalesi için kurumlarda ve bir yılda yerleşim evlerinde çalışması gerektiğini tavsiye etmiştir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Beş yıl sonra 1920’de, bireylerle sosyal hizmetin kurucusu

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Beş yıl sonra 1920’de, bireylerle sosyal hizmetin kurucusu sayılan Mary Richmond gruplar hakkındaki bilgilerini ve grupların değerlerini ifade etmiştir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § 1922’de Mary Richmond için grupla sosyal hizmet müdahalesi

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § 1922’de Mary Richmond için grupla sosyal hizmet müdahalesi tam anlamıyla algılanmıştı ve sosyal hizmet uzmanlarının sosyal hizmete hem bir bütün olarak hem de her bir küçük parçasıyla hâkim olması gerektiğini yazmıştı.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Sosyal hizmetin grup çalışması, sosyal reform ve sosyal

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Sosyal hizmetin grup çalışması, sosyal reform ve sosyal araştırma olmak üzere üç ilave yönteminin daha olduğunu belirtmiştir. § Bundan bir yıl sonra özellikle gruplara yönelik olan ilk “Grup Çalışması Eğitim Kursu” Western Reserve Üniversitesi’nde uygulanmıştır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Üç yıl sonra programın ismi “Sosyal Grup Çalışması”

Gruplarla Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi § Üç yıl sonra programın ismi “Sosyal Grup Çalışması” olarak değiştirilmiş ve üniversitenin diğer uzmanlık alanı olan bireyle sosyal hizmet ile müttefik olmuşlardır. § Yönetici Wilber Newsletter; sosyal hizmet uygulama ve araştırmalarında grup çalışmasının farkını ortaya koyacak bilimsel bilgi temelinin ortaya çıkarılmasının çok önemli olduğunu anlamıştı ama bu daha çok uzun zaman sonra gerçekleşecekti.

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları § Birinci Dünya Savaşı sonrası ABD’sinde çeşitli etnik

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları § Birinci Dünya Savaşı sonrası ABD’sinde çeşitli etnik kökenlerden gelen grupların değişik konulardaki tutumlarının ve birbirlerine ilişkin görüşlerinin saptanması çabasıyla tutum araştırmalarına hız verildiğini görülür.

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları § Bu araştırmalar sonucu, halen kullanılmakta olan Thurstone,

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları § Bu araştırmalar sonucu, halen kullanılmakta olan Thurstone, Likert ve Bogardus Toplumsal Uzaklık Ölçeği gibi tutum saptama teknikleri geliştirilmiştir. § Grup üyelerinin birbirlerine ilişkin görüşlerini ve grup içiklikleri saptamak amacıyla günümüzde de yoğun biçimde kullanılmakta olan sosyometri tekniği de bu devirde Moreno tarafından geliştirilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları § Bu yıllarda ekonomik krize karşın, ABD’ ye

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları § Bu yıllarda ekonomik krize karşın, ABD’ ye otuzlu yıllarda bilimsel araştırmalara büyük parasal kaynak sağlanmıştır.

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları § Aynı dönemde psikolog, sosyolog, antropolog, sosyal hizmet

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları § Aynı dönemde psikolog, sosyolog, antropolog, sosyal hizmet uzmanı, eğitimci vs. gibi çeşitli alanlardan kişiler, ordudaki gruplar, psikoterapi, çocuk sorunları, aile, suçluluk gibi çeşitli konularda toplumsal sorunlara yönelik çalışmalar yapmaktaydılar.

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları § Çalışma yaşamında da grupların önemi Mayo’ nun

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları § Çalışma yaşamında da grupların önemi Mayo’ nun ünlü Hawthorne araştırmalarıyla ortaya çıkmıştı. O zaman kadar iş verimini makine ve çalışma ortamında fiziksel değişiklikler veya ödeme yöntemlerindeki düzenlemelerle artırmaya çalışan idareciler, Hawthorne araştırmaları sonucu iş yerindeki grupların verim üzerindeki belirleyici etkisinin farkına varmışlar ve verimi artırmakta gruplardan yararlanmayı denemeye başlamışlardı.

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları § Özetle, 1920’ li ve otuzlu yıllar, grup

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları § Özetle, 1920’ li ve otuzlu yıllar, grup araştırmalarının toplumsal ve iş yeri sorunlarını çözmede önemli bir araç olduğunun anlaşıldığı ve bu nedenle parasal destek görüldüğü bir dönemdi.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları: Ellili Yıllar ve Grubun Altın Devri § İkinci

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları: Ellili Yıllar ve Grubun Altın Devri § İkinci Dünya Savaşı sonrasında grup çalışmalarında büyük bir patlama görülmektedir.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları: Ellili Yıllar ve Grubun Altın Devri § Bu

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları: Ellili Yıllar ve Grubun Altın Devri § Bu patlamanın toplumsal nedenleri arasında savaşa giden kişilerin devlet yardımından yararlanarak üniversiteye dönmeleri ve savaşta grubun önemini yaşayarak görmüş olan bu kişilerin grup alanına yönelmeleri gösterilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları: Ellili Yıllar ve Grubun Altın Devri § İkinci

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları: Ellili Yıllar ve Grubun Altın Devri § İkinci bir neden ise, savaş yaralarını sarma isteği ve demokratik ideolojisindeki katılım ilkesine olan inanç nedenleriyle bu türden çalışmalara o devirde parasal destek sağlanmasıydı.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları: Ellili Yıllar ve Grubun Altın Devri § Bu

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları: Ellili Yıllar ve Grubun Altın Devri § Bu dönem araştırmaları normlar, gruba uyma, grup içi etkileşim ve iletişim, grup içi ‘ konum ‘ ve güç farklılıkları, grup verimini etkileyen etmenler ve liderlik konularını işlemişlerdir.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları: Ellili Yıllar ve Grubun Altın Devri § Bu

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Grup Çalışmaları: Ellili Yıllar ve Grubun Altın Devri § Bu araştırmaların birçoğunda, gerçek bir iş yerinde çalışanlar, öğrenci yurdu ve evli öğrenciler sitesinde yaşayanlar gibi, yaşamda var olan gerçek gruplardan yararlanılmış, bazı durumlarda bu gruplar bir yıl gibi uzun bir süre içinde incelenmişlerdir.

Altmışlı ve Yetmişli Yıllar § Thibaut ve Kelley’nin 1959’ da yayımlanan Grup Sosyal Psikolojisi

Altmışlı ve Yetmişli Yıllar § Thibaut ve Kelley’nin 1959’ da yayımlanan Grup Sosyal Psikolojisi ( The Social Psychology of Groups) kitabı grup ve ikili ilişkiler çalışmaları alanlarına önemli bir kuramsal çerçeve sağlamıştır.

Altmışlı ve Yetmişli Yıllar § Bu kitapta, ekonomik çıkarcı insan modelinden yola çıkarak, grupların

Altmışlı ve Yetmişli Yıllar § Bu kitapta, ekonomik çıkarcı insan modelinden yola çıkarak, grupların kurulması, sürmesi, norm oluşma koşulları, güç ve bağımlılık süreçleri, ekonomiden alınan oyun kuramı (game theory) kavramlarıyla açıklanmıştır. Thibaut ve Kelley, bu kitaplarında kavramlarını açıklarken oyunlardan yararlanmışlardır.

Altmışlı ve Yetmişli Yıllar § Çeşitli türleri olan bu oyunlar genellikle iki kişi veya

Altmışlı ve Yetmişli Yıllar § Çeşitli türleri olan bu oyunlar genellikle iki kişi veya grubun birden çok davranışı yapabileceği bir durumdan yola çıkar. Verilen durumla ilgili kişiler yapabilecekleri davranışları birbirlerinden farklı değerlendirmektedirler ve ne yapacaklarına karar verirken hem kendi hem de karşılarındaki kişinin isteklerini göz önüne almak durumundadırlar.

Altmışlı ve Yetmişli Yıllar § Altmışlı yıllardan sonra grup çalışmaları oyun araştırmaları dışında azalmış

Altmışlı ve Yetmişli Yıllar § Altmışlı yıllardan sonra grup çalışmaları oyun araştırmaları dışında azalmış ve bu yıllarda grupların riske yönelme, yanlış karar alma gibi çeşitli sonuçları incelenmiştir. § Değiş tokuş ve bilişsel uyum kuramlarının bileşiminden ortaya çıkan hakkaniyet kuramı (equity theory) da bu yıllarda araştırmalara yol açmış, bu kuram çerçevesinde haksızlıktan yarar ve zarar gören kişi ve grupların durumlarına tepkileri incelenmiştir.

Altmışlı ve Yetmişli Yıllar § Bu yıllarda grup çalışmalarında görülen başka bir eğilim de

Altmışlı ve Yetmişli Yıllar § Bu yıllarda grup çalışmalarında görülen başka bir eğilim de bilişsel akım kavramlarının grup çalışmalarına da girmesidir 1970’lerin ortasında sosyal hizmet uygulamasında grup çalışması üzerine kitaplar arttı.

Altmışlı ve Yetmişli Yıllar § Değerler, amaçlar ve teoriler arasındaki çeşitliliğin açıklık kazanması için

Altmışlı ve Yetmişli Yıllar § Değerler, amaçlar ve teoriler arasındaki çeşitliliğin açıklık kazanması için büyük çabaların harcandığı zamanlardı. Daha öncesinde Catherine Papel ve Beulah Rothman, sosyal grup çalışması için üç teorik model önermişti. Bunlar sosyal amaçlı, tedavi ve resiprokal (karşılıklı) idi.

Yeni Bir Organizasyonun Ortaya Çıkışı • Bireyle sosyal hizmet, grupla sosyal hizmet ve toplumla

Yeni Bir Organizasyonun Ortaya Çıkışı • Bireyle sosyal hizmet, grupla sosyal hizmet ve toplumla sosyal hizmetin gelişimini inceleyen Johnson olmuştur. • Bu yöntemlerin bağımsız olarak belirli kurumlar ve uygulama alanlarına dönüştüğünü ve genel ortak içeriğe sahip olduklarını, birçok durum ve çevreye uygun olduklarını belirtmiştir

Yeni Bir Organizasyonun Ortaya Çıkışı • Johnson’ın tahminleri 1960’lı yıllarda gerçek olmuştur. Bireyle ve

Yeni Bir Organizasyonun Ortaya Çıkışı • Johnson’ın tahminleri 1960’lı yıllarda gerçek olmuştur. Bireyle ve grupla sosyal hizmetin tek bir sosyal hizmet yöntemi olduğuna dair bir düşünce akımı vardı.

Seksenli Yıllar ve Sonrası • Seksenli yıllarda çevreyi kirletme gibi sorunlardan esinlenmiş kişilerin bencil

Seksenli Yıllar ve Sonrası • Seksenli yıllarda çevreyi kirletme gibi sorunlardan esinlenmiş kişilerin bencil davranarak ortak çıkarlara ters düşen davranışlarda bulunma nedenleri ve bu türden davranışları önleyen koşullar üzerinde durmuştur.

Seksenli Yıllar ve Sonrası • Seksenli yılların başka önemli bir gelişmesi de kişilerin kimlik

Seksenli Yıllar ve Sonrası • Seksenli yılların başka önemli bir gelişmesi de kişilerin kimlik tanımlarının üyesi oldukları gruplarca önemli ölçüde belirlendiğinin öne sürülmesidir.

Seksenli Yıllar ve Sonrası • Bu görüş, her ne kadar William James’ in asrın

Seksenli Yıllar ve Sonrası • Bu görüş, her ne kadar William James’ in asrın başında öne sürdüğü görüşü çağrıştırmaktaysa da bireysel kimlik konusu gruplararası çatışma konusu ile birleştirilerek ilginç ve toplumsal sorunlar açısından önemli doğurguları olan araştırmalara yol açmıştır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri uygulamalar ile etkililiğini

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri uygulamalar ile etkililiğini gösteren terapötik grup çalışması hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. 1930’ların ortalarında Neva Boyd, Chicago Devlet Hastanesi’nde ruh sağlığı bozuk hastaların sosyalizasyon için gruplar kurmuş ve terapötik amaçlar için çok çeşitli sosyal deneyimleri kullanmıştır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Bilindiği kadarıyla sosyal hizmet okullarında çalışma alanı olarak

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Bilindiği kadarıyla sosyal hizmet okullarında çalışma alanı olarak 1939’da Pittsburgh Üniversitesi’nden Wilson tarafından ilk belirlenen yerler psikiyatri klinikleri olmuştur. İlk adımda çocuk klinikleri ve sonrasında akıl hastaneleri takip etmiştir. Diğer okullarda bu yoldan gitmişlerdir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Terapötik amaçlarla grup çalışmasının kullanılması Amerika’ya Almanya ve

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Terapötik amaçlarla grup çalışmasının kullanılması Amerika’ya Almanya ve Avusturya’dan gelen göçmenlerle artmıştır. • Bu kişilerin Avrupa’daki eğitim ve terapilerinde grup çalışması büyük rol oynamaktaydı. Konopka “Nazi Almanya’sında yaşadıkları acı veren deneyimler bu kişilerin sosyal ilişkilerini geliştirmek için motivasyonlarını oldukça arttırmıştır” demiştir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Gruplarla sosyal hizmet müdahalesi 1905’ten beri tıbbi alanlarda

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Gruplarla sosyal hizmet müdahalesi 1905’ten beri tıbbi alanlarda var olmasına rağmen, psikiyatrik alanlarda olduğu kadar sağlam olması uzun zaman almıştır. Fakat 1959’da tıbbi alanlarda grup çalışmasının kullanılmasına yönelik ilgi Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin (NASW) hastane ve kliniklerdeki grup çalışmalarını değerlendirmek için bir komite görevlendirmesiyle hız kazanmıştır. Terapi grupları açık ara öndeydi.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Ardından sırasıyla destek grupları, psikososyal eğitim grupları, kriz

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Ardından sırasıyla destek grupları, psikososyal eğitim grupları, kriz çözümü grupları, sosyalizasyon grupları ve meditasyon grupları gelmekteydi. Ne kadar fazla çeşit grup olduğunu gözden kaçırmayınız. Biyo‐psiko‐sosyal teorik bilgi birçok yazar tarafından kullanılan geniş bir bilgi temeli oluşturmuştur.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Günümüzde gruplar her uygulama alanı içinde çok çeşitli

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Günümüzde gruplar her uygulama alanı içinde çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu alanlar: Aile çocuk refahı, endüstriyel sosyal hizmet, gerontoloji, sağlık, ruh sağlığı ve eğitim olarak sıralanabilir.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Gruplarla sosyal hizmet müdahalesi 1905’ten beri tıbbi alanlarda

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Gruplarla sosyal hizmet müdahalesi 1905’ten beri tıbbi alanlarda var olmasına rağmen, psikiyatrik alanlarda olduğu kadar sağlam olması uzun zaman almıştır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Fakat 1959’da tıbbi alanlarda grup çalışmasının kullanılmasına yönelik

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Fakat 1959’da tıbbi alanlarda grup çalışmasının kullanılmasına yönelik ilgi Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin (NASW) hastane ve kliniklerdeki grup çalışmalarını değerlendirmek için bir komite görevlendirmesiyle hız kazanmıştır.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Terapi grupları açık ara öndeydi. Ardından sırasıyla destek

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Terapi grupları açık ara öndeydi. Ardından sırasıyla destek grupları, psikososyal eğitim grupları, kriz çözümü grupları, sosyalizasyon grupları ve meditasyon grupları gelmekteydi. Ne kadar fazla çeşit grup olduğunu gözden kaçırmayınız.

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Biyo‐psiko‐sosyal teorik bilgi birçok yazar tarafından kullanılan geniş

Gruplarla Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları • Biyo‐psiko‐sosyal teorik bilgi birçok yazar tarafından kullanılan geniş bir bilgi temeli oluşturmuştur. Günümüzde gruplar her uygulama alanı içinde çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu alanlar: Aile çocuk refahı, endüstriyel sosyal hizmet, gerontoloji, sağlık, ruh sağlığı ve eğitim olarak sıralanabilir