LKOSTOZLU HASTAYA YAKLAIM https www profdrhisari com https

  • Slides: 94
Download presentation
LÖKOSİTOZLU HASTAYA YAKLAŞIM https: //www. profdrhisari. com

LÖKOSİTOZLU HASTAYA YAKLAŞIM https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

LÖKOSİTLER https: //www. profdrhisari. com

LÖKOSİTLER https: //www. profdrhisari. com

Normal Lökosit Dağılımı Normal lökosit sayısı 4 000 -10 000/mm 3 Hücre tipi Yüzde

Normal Lökosit Dağılımı Normal lökosit sayısı 4 000 -10 000/mm 3 Hücre tipi Yüzde Mutlak sayı (hücre/mm 3) Nötrofil parçalı 50 -70 1500 -7000 Nötrofil çomak 2 -6 ≤ 1000 Lenfosit 20 -40 600 -4000 Monosit 2 -9 100 -900 Eozinofil parçalı 2 -4 ≤ 700 https: //www. profdrhisari. com Bazofil parçalı ≤ 100

Lökositoz LÖKOSİTOZ >10. 000 -11. 000/mm 3 MUTLAK LÖKOSİTOZ Sayısal artış RELATİF LÖKOSİTOZ NÖTROFİLİ

Lökositoz LÖKOSİTOZ >10. 000 -11. 000/mm 3 MUTLAK LÖKOSİTOZ Sayısal artış RELATİF LÖKOSİTOZ NÖTROFİLİ LENFOSİTOZ MONOSİTOZ EOZİNOFİLİ BAZOFİLİ https: //www. profdrhisari. com % artışı

NÖTROFİL GELİŞİMİ https: //www. profdrhisari. com

NÖTROFİL GELİŞİMİ https: //www. profdrhisari. com

NÖTROFİL 9 gün 36 saat https: //www. profdrhisari. com 1 -4 gün

NÖTROFİL 9 gün 36 saat https: //www. profdrhisari. com 1 -4 gün

KEMİK İLİĞİ https: //www. profdrhisari. com

KEMİK İLİĞİ https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

NÖTROFİLİ • Mutlak nötrofil sayısının ~7. 000/u. L'nin üzerinde nötrofil olması • Nötrofilik Lökositoz:

NÖTROFİLİ • Mutlak nötrofil sayısının ~7. 000/u. L'nin üzerinde nötrofil olması • Nötrofilik Lökositoz: Mutlak nötrofil sayısının artışı ile birlikte Lökosit sayısının 11. 000/u. L üzerinde olmasıdır. • Çoğu olguda neden barizdir https: //www. profdrhisari. com

Olgu Sunumu-1 • 40 y, bayan hasta • Sağlık ocağında tarama amaçlı yapılan hemogramda;

Olgu Sunumu-1 • 40 y, bayan hasta • Sağlık ocağında tarama amaçlı yapılan hemogramda; – WBC: 14. 000μ/L – Neu (PNL): 12. 600 μ/L – Hb: 14 g/d. L – PLT: 540. 000 μ/L ÖYKÜDE NE SORGULAYALIM? FM’de nelere dikkat edelim? Ek tetkik isteyelim mi? https: //www. profdrhisari. com

NÖTROFİLİ YALANCI NÖTROFİLİ PRİMER • Myeloproliferatif hastalıklar (KML , PV, ET, MF) • Konjenital

NÖTROFİLİ YALANCI NÖTROFİLİ PRİMER • Myeloproliferatif hastalıklar (KML , PV, ET, MF) • Konjenital nedenler • Siklik nötrofili • Kronik idyopatik nötrofili SEKONDER İnfeksiyon ve inflamasyon hst. Stres, egzersiz, depresyon Travma Cerrahi Gebelik Myokard infarktusu Sigara İlaclar (Lityum, steroid) Solid Tumorler, MM Hemoliz Endokrin hastalıklar Aspleni ve hipospleni https: //www. profdrhisari. com Böcek, yılan, akrep sokması

Olgu Sunumu-1 • Hastadan detaylı öykü alınmadan ve FM yapılmadan SAM 2 X 1

Olgu Sunumu-1 • Hastadan detaylı öykü alınmadan ve FM yapılmadan SAM 2 X 1 tb başlanarak gönderilmiş. • 3 ay sonra tam teşekküllü bir hastaneye ateş, öksürük, balgam, halsizlik yakınmaları ile başvurmuş. • FM’de her iki AC bazalde raller, taşikardi https: //www. profdrhisari. com

Olgu Sunumu-1 • Yapılan tetkiklerde; – WBC: 35. 000μ/L – Neu (PNL): 32. 600

Olgu Sunumu-1 • Yapılan tetkiklerde; – WBC: 35. 000μ/L – Neu (PNL): 32. 600 μ/L – Hb: 12. 1 g/d. L – PLT: 640. 000 μ/L Sed: 58 mm/saat CRP: 6. 5 (<0. 5) https: //www. profdrhisari. com

Olgu Sunumu-1 • Hastaya yatırılarak geniş spektrumlu IV antibiyotik tedavisi başlanmış. • 48. saatte

Olgu Sunumu-1 • Hastaya yatırılarak geniş spektrumlu IV antibiyotik tedavisi başlanmış. • 48. saatte ateşi düşen hastanın IV antibiyotik tedavisi 7 güne tamamlanarak oral antibiyotikle taburcu edilmiş. YATTIĞI SÜRE İÇİNDE VE TABURCU EDİLİRKEN KAN SAYIMI KONTROLÜ YAPILMAMIŞ! https: //www. profdrhisari. com

NÖTROFİLİDE İPUÇLARI • Çoğunlukla sekonder nedenlere bağlıdır. • İnflamasyonla ilişkili sekonder nedenlerde akut faz

NÖTROFİLİDE İPUÇLARI • Çoğunlukla sekonder nedenlere bağlıdır. • İnflamasyonla ilişkili sekonder nedenlerde akut faz reaktanları (Sed, CRP) genellikle yüksektir. • Primer nedenlerden en sık görülenler MPH – – – Genellikle asemptomatik Öykü uzun solukludur Nötrofili süresi uzundur. CRP, Sed düşüktür En çarpıcı FM bulgusu splenomegalidir • Özellikle KML ve PMF’de çok büyük olabilir. https: //www. profdrhisari. com

NÖTROFİLİDE İPUÇLARI • Sekonder nedenlerde genellikle total lökosit sayısı 25. 000/μL’yi geçmez. • >30.

NÖTROFİLİDE İPUÇLARI • Sekonder nedenlerde genellikle total lökosit sayısı 25. 000/μL’yi geçmez. • >30. 000/μL “Lökomoid Reaksiyon” • KML’de genellikle 25. 000 -500. 000 /Μl • Tam kan sayımında nötrofili dışındaki patolojilerin varlığı https: //www. profdrhisari. com

Lökomoid Reaksiyon • Lökomoid reaksiyon, lökositlerin benign sekonder sebeplere bağlı olarak lösemiye benzer şekilde

Lökomoid Reaksiyon • Lökomoid reaksiyon, lökositlerin benign sekonder sebeplere bağlı olarak lösemiye benzer şekilde artmasıdır. • Lökomoid reaksiyon için alt lökosit sınırı > 30. 000/u. L 'dir. • Hakim olan hücre tipi genellikle granülositlerdir. • Granülositik lökomoid reaksiyonlar genellikle erişkinlerde görülür. • Lenfositik lökomoid reaksiyonlar ise çocuklarda daha sıktır. https: //www. profdrhisari. com

Lökomoid Reaksiyon nedenleri • İnfeksiyonlar: pnomoni, sepsis, tbc, meningokoksik menenjit, EMN, Boğmaca, hepatit, CMV,

Lökomoid Reaksiyon nedenleri • İnfeksiyonlar: pnomoni, sepsis, tbc, meningokoksik menenjit, EMN, Boğmaca, hepatit, CMV, kabakulak • İntoksikasyon • Yanık • Eklampsi • Kemik iliği metastazı yapan tümörler • Alkolik hepatit • Diabetik ketoasidoz • Şiddetli kanama • Hemolitik anemi • KT, infeksiyon sonrası gelişen nötropeni recovery döneminde • RA gibi otoimmün veya vaskülitik hastalıkların seyrinde • İlaçlar https: //www. profdrhisari. com

Lökomoid Reaksiyon • PY’da bazofili ve eozinofili genellikle olağan bir bulgu değildir fakat altta

Lökomoid Reaksiyon • PY’da bazofili ve eozinofili genellikle olağan bir bulgu değildir fakat altta yatan hastalığa bağlı olarak görülebilir. • Genç ve çomaklar artmış olabilir ama immatür formlar yoktur. • Trombosit sayısında hafif artış görülebilir fakat genellikle 600. 000/mm 3 geçmez. • Nötrofili altta yatan hastalığın tedavisi ile düzelir. • Kronik myeloproliferatif hastalıklardan ayrılmasında splenomegali, Ph kromozomu, lökosit alkalan fosfataz boyası ve kemik iliği incelemesi yararlıdır. https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

Olgu Sunumu-1 • Hasta taburcu olduktan 3 ay sonra yavaş gelişen, fakat son zamanlarda

Olgu Sunumu-1 • Hasta taburcu olduktan 3 ay sonra yavaş gelişen, fakat son zamanlarda artan halsizlik, terleme, sol üst kadran ağrısı ile Gastroenteroloji’ye başvurmuş. • FM’de konjonktivalarda hafif solukluk ile birlikte dalak kot altında 4 cm palpe edilmiş. https: //www. profdrhisari. com

Olgu Sunumu-1 • Yapılan tetkiklerde; – WBC: 44. 000μ/L – Neu (PNL): 40. 600

Olgu Sunumu-1 • Yapılan tetkiklerde; – WBC: 44. 000μ/L – Neu (PNL): 40. 600 μ/L – Monosit: 3800 μ/L – Hb: 10. 4 g/d. L – PLT: 720. 000 μ/L Sed: 10 mm/saat CRP: 0. 3 (<0. 5) ÖYKÜDE NE SORGULAYALIM? FM’de nelere dikkat edelim? Ek tetkik isteyelim mi? https: //www. profdrhisari. com

Myeloproliferatif Hastalıklar • Kronik Myeloid Lösemi • Polisitemia Vera • Esansiyel Trombositoz • Myelofibrozis

Myeloproliferatif Hastalıklar • Kronik Myeloid Lösemi • Polisitemia Vera • Esansiyel Trombositoz • Myelofibrozis https: //www. profdrhisari. com

Myeloproliferatif Hastalıklar • Hematopoietik kök hücrenin neoplastik, klonal, ilerleyici ve kronik hastalıklarıdır. • Genellikle

Myeloproliferatif Hastalıklar • Hematopoietik kök hücrenin neoplastik, klonal, ilerleyici ve kronik hastalıklarıdır. • Genellikle ileri yaşlarda görülür (50 -75) • Genelde asemptomatikdirler • Splenomegali en önemli FM bulgusudur. • Nötrofilik lökositoz (immatür formlarla birlikte) en önemli laboratuar bulgusudur, fakat diğer serilerde de artış olabilir. • Sed ve CRP genellikle düşüktür. https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

Kronik Myeloid Lösemi https: //www. profdrhisari. com

Kronik Myeloid Lösemi https: //www. profdrhisari. com

Kronik Myeloid Lösemi https: //www. profdrhisari. com

Kronik Myeloid Lösemi https: //www. profdrhisari. com

Kronik Myeloid Lösemi • Bulguların ortaya çıkışı ile tanı arasındaki süre yaklaşık 1 yıldır

Kronik Myeloid Lösemi • Bulguların ortaya çıkışı ile tanı arasındaki süre yaklaşık 1 yıldır (Sessiz Dönem) • Klinik Dönem 3 fazlı bir seyir gösterir Kronik stabil faz Akselere faz Blastik faz • Kronik stabil faz süresi 3 -4, 5 yıldır. https: //www. profdrhisari. com

KML-Semptomlar • Sol üst kadranda dolgunluk hissi • Halsizlik, uykuya meyil • Karın ağrısı

KML-Semptomlar • Sol üst kadranda dolgunluk hissi • Halsizlik, uykuya meyil • Karın ağrısı • Kanama diyatezi • Görme bozukluğu • Terleme ve zayıflama https: //www. profdrhisari. com

KML-Klinik Bulgular • Palpabl splenomegali (% 75) • Hepatomegali • Ekimoz • Hematom •

KML-Klinik Bulgular • Palpabl splenomegali (% 75) • Hepatomegali • Ekimoz • Hematom • Tromboz • Granulositik sarkom https: //www. profdrhisari. com

KML-Laboratuvar • Periferik yaymada Kemik iligi myeloid seri hücreleri artışı ( Kemik iliğine benzer

KML-Laboratuvar • Periferik yaymada Kemik iligi myeloid seri hücreleri artışı ( Kemik iliğine benzer PY görünümü) • Lökositoz (25 -500 x 109/L) en tipik bulgusudur. • Lökosit alkalen fosfataz (LAP) skoru sıfıra yakın • Bazofili & Eozinofili • Serum vit B 12 düzeyi ve vit B 12 bağlayıcı protein artmıştır. • Kemik İliği hipersellüler • t (9; 22): Philedelphia kromozomu https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com Normal kemik iliği

https: //www. profdrhisari. com Normal kemik iliği

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

Polisitemi Vera • Her üç seri de artar ancak eritrositer seri artışı ön plandadır.

Polisitemi Vera • Her üç seri de artar ancak eritrositer seri artışı ön plandadır. • Genellikle 50 yaş civarında görülür ve erkeklerde daha sıktır. • Çogu zaman polisitemi varlığı başka bir nedenle yapılan tam kan tetkiki sırasında ortaya çıkar. https: //www. profdrhisari. com

PV-Semptomlar % Baş Ağrısı 48 Güçsüzlük 47 Kaşıntı 43 Baş Dönmesi 43 Terleme 33

PV-Semptomlar % Baş Ağrısı 48 Güçsüzlük 47 Kaşıntı 43 Baş Dönmesi 43 Terleme 33 Görme Bozuklukları 31 Kilo Kaybı 29 Parestezi 29 Dispne 26 Eklem Semptomları 26 Epigastrik Rahatsızlık https: //www. profdrhisari. com 24

PV-Klinik Bulgular Bulgu % Splenomegali 70 Plethora (Cilt) 67 Plethora (Konjuktival) 59 Göz bulguları

PV-Klinik Bulgular Bulgu % Splenomegali 70 Plethora (Cilt) 67 Plethora (Konjuktival) 59 Göz bulguları 46 Hepatomegali 40 Sistolik Kan basıncı >140 mm. Hg 72 Diasistolik Kan basıncı >90 mm. Hg 32 https: //www. profdrhisari. com

PV-Klinik Bulgular • Eritromelalji • Aspirine cevap veren bacak ağrısı ve kemik hassasiyeti •

PV-Klinik Bulgular • Eritromelalji • Aspirine cevap veren bacak ağrısı ve kemik hassasiyeti • Arteryel ve venöz tromboemboliler, • Artrit • Kanama: Epistaksis, GIS kanaması • Periferik damar hastalığı https: //www. profdrhisari. com

PV-Laboratuvar Tam kan sayımı: • Htk: • Hb= 18 -24 g/d. L arasında değişir

PV-Laboratuvar Tam kan sayımı: • Htk: • Hb= 18 -24 g/d. L arasında değişir • Kadın>%48 Erkek>%52 üst sınırlardır. • Lökosit: • Olguların yaklaşık yarısında artar • Nadiren 50. 000/mm³ olabilir. • Eozionofili ve bazofili görülebilir • Trombosit: • Trombositoz olguların %80’inde görülür • Genellikle 500. 000/mm↑, PDW ↑ https: //www. profdrhisari. com

PV-Laboratuvar Nötrofil alkalen fosfataz: • Hastaların %70’inde yükselmiştir Ferritin: • Ferritin düzeyi sekonder konjenital

PV-Laboratuvar Nötrofil alkalen fosfataz: • Hastaların %70’inde yükselmiştir Ferritin: • Ferritin düzeyi sekonder konjenital ve akkiz eritrositozlara göre düşük olma eğilimindedir. Vit B 12: • Artmış nötrofil kitlesinden salgılanan transkobalamin nedeniyle yüksek olabilir. Folat düzeyi: • Genellikle azalmıştır. https: //www. profdrhisari. com

Esansiyel Trombositoz 1) İki farklı zamanda yapılan sayımda plateletlerin 600. 000’ in üzerinde (sıklıkla

Esansiyel Trombositoz 1) İki farklı zamanda yapılan sayımda plateletlerin 600. 000’ in üzerinde (sıklıkla bir milyonun üzerinde) 2) Hb, HTC ve kırmızı hücre değerleri normal. 3) Lökositoz > 10. 000 ( % 25 -40) 4) Reaktif trombositoz nedenlerini dışlamak gerekir. https: //www. profdrhisari. com

Reaktif Trombositoz • Maligniteler • Kronik İnflamatuvar hastalıklar (RA, Üls. Kolit, Crohn hst. .

Reaktif Trombositoz • Maligniteler • Kronik İnflamatuvar hastalıklar (RA, Üls. Kolit, Crohn hst. . . ) • İnfeksiyonlar • Akut kanamalardan sonra • Egzersiz sonrası • Demir eksikliği ****Reaktif trombositozda PLT sayısı 1 milyonu geçmesi pek beklenmez https: //www. profdrhisari. com

ET-Klinik • Hastaların % 30’u semptomsuzdur. • Hastaların % 35’inde gastrointestinal kanamalar görülebilir. •

ET-Klinik • Hastaların % 30’u semptomsuzdur. • Hastaların % 35’inde gastrointestinal kanamalar görülebilir. • Hastaların % 25 -40’ında genellikle arteriel sistemde embolileri sonucu serebro-vasküler olaylar (stroke, TIA, ve nadiren epilepsi ) görülür. https: //www. profdrhisari. com

ET-Klinik • % 35 -40’ında paresteziler • Eritromelalji • Yaklaşık ¼’ünde vasküler tipte başağrıları

ET-Klinik • % 35 -40’ında paresteziler • Eritromelalji • Yaklaşık ¼’ünde vasküler tipte başağrıları • % 70 -85 inde splenomegali • % 10 -15’inde hepatomegali görülür. https: //www. profdrhisari. com

Primer Myelofibroz a) Splenomegali (masif tarzda). b) Anemi (hemoliz veya yapımda azalmaya bağlı). c)

Primer Myelofibroz a) Splenomegali (masif tarzda). b) Anemi (hemoliz veya yapımda azalmaya bağlı). c) Erken dönemde lökositoz ve trombositoz (% 60) ) d) Periferik kanda lökoeritroblastoz e) Periferik kanda gözyaşı hücreleri f) Kİ de retiküler bir fibrozis mevcut olması g) İskelet filmlerinde osteosklerozis https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

https: //www. profdrhisari. com

Olgu Sunumu-1 • Periferik yaymada PNL’ler ile birlikte, myeloid progenitör hücreler (myeloblast, promyelosit, metamyelosit)

Olgu Sunumu-1 • Periferik yaymada PNL’ler ile birlikte, myeloid progenitör hücreler (myeloblast, promyelosit, metamyelosit) izlendi. • LAP skoru düşük idi. • Kİ asp hipersellüler idi. • t (9; 22) pozitif saptandı. https: //www. profdrhisari. com

Lenfositler • Kanda nötrofillerden sonra en çok bulunan beyaz küre hücreleri • Lökositlerin en

Lenfositler • Kanda nötrofillerden sonra en çok bulunan beyaz küre hücreleri • Lökositlerin en küçüğü • Bağışıklık mekanizmasından sorumlu hücreler • T ve B olmak üzere iki alt tipi var. https: //www. profdrhisari. com

Lenfositoz • Mutlak lenfosit sayısının ~4. 000/u. L'nin üzerinde olması • Lenfositik Lökositoz: Mutlak

Lenfositoz • Mutlak lenfosit sayısının ~4. 000/u. L'nin üzerinde olması • Lenfositik Lökositoz: Mutlak lenfosit sayısının artışı ile birlikte lökosit sayısının 11. 000/u. L üzerinde olmasıdır. https: //www. profdrhisari. com

Olgu sunumu-2 • 60 y, erkek hasta • İnguinal fıtık nedeniyle opere olmak için

Olgu sunumu-2 • 60 y, erkek hasta • İnguinal fıtık nedeniyle opere olmak için yapılan operasyon öncesi tetkiklerde lökositoz saptanmış. • FM’de – Aksiller, inguinal ve servikal bölgede en büyüğü 3. 0 x 1. 5 cm lenf nodları https: //www. profdrhisari. com

Olgu sunumu-2 • Laboratuvar bulguları ise; – lökosit: 45. 500/mm 3, – Lökosit formülünde

Olgu sunumu-2 • Laboratuvar bulguları ise; – lökosit: 45. 500/mm 3, – Lökosit formülünde lenfosit artısı (%65) – Hb: 13. 9 g/d. L – PLT: 155. 000/mm 3 – Eritrosit sedimentasyon hızı: 65 mm/saat, – CRP: 2. 50 (<0. 5) mg/d. L. https: //www. profdrhisari. com

Lenfositoz PRİMER • Lenfositlerdeki intrensek defekte bağlı mutlak lenfositoz • Lenfoid maligniteler • KLL

Lenfositoz PRİMER • Lenfositlerdeki intrensek defekte bağlı mutlak lenfositoz • Lenfoid maligniteler • KLL • Kİ tutulumu ile giden lenfomalar • ALL SEKONDER • EMN • Mononükleoz sendromları • CMV, HIV, Adenovirus, Toxo, HSV • Akut İnfeksiyöz lenfositoz • Coxsackie virus, enterovirus • Postsplenektomi lenfositozu • Sigara içimi • Otoimmün hastalıklar https: //www. profdrhisari. com

Lenfositoz • Genellikle sekonder nedenlere bağlıdır. • İnfeksiyonlar özellikle viral nedenler ilk sırayı alır.

Lenfositoz • Genellikle sekonder nedenlere bağlıdır. • İnfeksiyonlar özellikle viral nedenler ilk sırayı alır. • Akut başlangıç, Sed, CRP değerlerinde sınırda yükseklik, normal hemoglobin ve trombosit düzeyleri daha çok viral infeksiyon lehine • Yaş ilerledikçe maligniteyi daha ön planda düşünelim. https: //www. profdrhisari. com

Lenfositoz • Uzun seyirli öykü, Sed, CRP değerlerinde yükseklik, hemoglobin ve trombosit düzeylerinde azalma

Lenfositoz • Uzun seyirli öykü, Sed, CRP değerlerinde yükseklik, hemoglobin ve trombosit düzeylerinde azalma kronik lenfoproliferatif hastalıkları (KLL, lenfoma) • Akut başlangıç, Sed, CRP değerlerinde belirgin yükseklik, hemoglobin ve trombosit düzeylerinde ani düşüş akut lösemileri https: //www. profdrhisari. com

Olgu sunumu-2 • 60 y, erkek hasta • Laboratuvar bulguları ise; • İnguinal fıtık

Olgu sunumu-2 • 60 y, erkek hasta • Laboratuvar bulguları ise; • İnguinal fıtık nedeniyle – lökosit: 45. 500/mm 3, opere olmak için yapılan – Lökosit formülünde operasyon öncesi tetkiklerde lenfosit artısı (%65) lökositoz saptanmış. – Hb: 13. 9 g/d. L – PLT: 234. 000/mm 3 • FM’de – Eritrosit sedimentasyon – Aksiller, inguinal ve hızı: 65 mm/saat, servikal bölgede en – CRP: 2. 50 (<0. 5) mg/d. L. büyüğü 3. 0 x 1. 5 cm lenf nodları https: //www. profdrhisari. com

Kronik Lenfositik Lösemi • B kökenli lenfositlerin aşırı çoğalması, LAP ve HSM ile karakterize

Kronik Lenfositik Lösemi • B kökenli lenfositlerin aşırı çoğalması, LAP ve HSM ile karakterize yavaş seyirli kronik lenfoproliferatif bir hastalıktır. • Kronik lenfoid lösemiler içinde en sık görülenidir • Erişkinde en sık görülen lösemi türüdür https: //www. profdrhisari. com

Kronik Lenfositik Lösemi • İleri yaşta, 60 -80 yaşlarında pik yapar (30 yaşın altında

Kronik Lenfositik Lösemi • İleri yaşta, 60 -80 yaşlarında pik yapar (30 yaşın altında nadir). • Erkek / Kadın = 2/1 https: //www. profdrhisari. com

EVRELEME EVRE 0 Lenfositoz (15. 000/mm³) EVRE 1 Lenfositoz + LAP EVRE 2 Lenfositoz

EVRELEME EVRE 0 Lenfositoz (15. 000/mm³) EVRE 1 Lenfositoz + LAP EVRE 2 Lenfositoz + SM + HM EVRE 3 Lenfositoz + Anemi ( Hb< 10 gr/dl) EVRE 4 Lenfositoz + Trombositopeni (< 100. 000/mm³) https: //www. profdrhisari. com

Kronik Lenfositik Lösemi • Tanı anında hastalar genellikle asemptomatikdir. • Vakaların çoğu ( özellikle

Kronik Lenfositik Lösemi • Tanı anında hastalar genellikle asemptomatikdir. • Vakaların çoğu ( özellikle Evre 0 ) rutin kan testlerinde lenfositoz görülmesi ile tanınır veya başka bir tıbbi sorun nedeniyle yapılan FM’de LAP veya HSM saptanması ile farkedilir. • En sık FM bulgu simetrik, superfisiyal LAP’ tır. • İleri evrelerde hepatomegali ve splenomegali sıktır, • Tonsiller büyüme olabilir. https: //www. profdrhisari. com

PY KÜÇÜK OLGUN LENFOSİTLER + BASKET HÜCRELERİ https: //www. profdrhisari. com

PY KÜÇÜK OLGUN LENFOSİTLER + BASKET HÜCRELERİ https: //www. profdrhisari. com

Olgu sunumu-3 • 16 y, erkek hasta • Yüksek ates nedeniyle İnfeksiyon hastalıkları polikliniğine

Olgu sunumu-3 • 16 y, erkek hasta • Yüksek ates nedeniyle İnfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvurmuş • Aksiller, servikal, oksipital, postaurikal bölgede lenfadenopatiler • Dalak kot altında 4 cm palpabl • Sırtta yoğunlasan makülopapüler ekzantematöz https: //www. profdrhisari. com döküntüler

Olgu sunumu-3 • Laboratuvar bulguları – WBC: 17. 500/mm 3, – Lenfosit: 13. 100/mm

Olgu sunumu-3 • Laboratuvar bulguları – WBC: 17. 500/mm 3, – Lenfosit: 13. 100/mm 3 – Monosit: 1. 800/mm 3 – Hb: 14. 1 g/d. L, – Sed: 28 mm/saat, – CRP: 0. 8 (>0. 5) mg/d. L – AST: 68 – ALT: 145 https: //www. profdrhisari. com

Olgu sunumu-3 https: //www. profdrhisari. com

Olgu sunumu-3 https: //www. profdrhisari. com

İNFEKSİYÖZ MONONÜKLEOZ • İM çocuk ve genç erişkinlerde sık • Uzamış ateş, farenjit, boğaz

İNFEKSİYÖZ MONONÜKLEOZ • İM çocuk ve genç erişkinlerde sık • Uzamış ateş, farenjit, boğaz ağrısı, LAP • Etken %80 EBV’dir • İnkübasyonsüresi 30 -50 gün (çocuk 10 -14 gün) https: //www. profdrhisari. com

İM-Epidemiyoloji • EBV, tükrük ve boğaz salgısıyla çıkarılır. • Yakın temasla, kanla veya kontamine

İM-Epidemiyoloji • EBV, tükrük ve boğaz salgısıyla çıkarılır. • Yakın temasla, kanla veya kontamine eşyalarla kişiden kişiye bulaşmaktadır. • Yakın temasla sık bulaştığı için öpüşme hastalığı “Öpücük Hastalığı" olarak da bilinir. https: //www. profdrhisari. com

İM-Klinik • 3 -5 gün boğaz ağrısı (7 -10 gün) miyalji, retrobulber ağrı, ateş

İM-Klinik • 3 -5 gün boğaz ağrısı (7 -10 gün) miyalji, retrobulber ağrı, ateş (10 -14 gün), öksürük, üşüme, titreme, terleme gibi prodrom belirtiler • Tonsiller hipertrofik farenks hiperemik ve genellikle eksudatiftir. • Olguların %80 -90‘ında posterior servikal LAP vardır. Ağrısız, hafifsert ve mobildirler. • %10 -15'inde hepatosplenomegali vardır. • Gövde ve ekstremitelerde makülopapüler, peteşi, ürtikeryal veya eritema multiforme benzeri döküntüler (Ampisilin kullananlarda) https: //www. profdrhisari. com

İM-Laboratuvar • Lökopeni • AST, ALT, LDH ve ALP 2 -3 kat artabilir. •

İM-Laboratuvar • Lökopeni • AST, ALT, LDH ve ALP 2 -3 kat artabilir. • Hastalığın 2. veya 3. haftasında lenfositoz • Mononükleer hücreler %60 -70 oranındadır. – %30'u. Downey cell • Serolojik testler • EBV izolasyonu • EBV-DNA https: //www. profdrhisari. com

DOWNEY HÜCRELERİ https: //www. profdrhisari. com

DOWNEY HÜCRELERİ https: //www. profdrhisari. com

Eozinofil • Lökositlerin %2'sini oluşturur • Dolaşımdaki nötrofillerin %1 -6’sını oluştururlar https: //www. profdrhisari.

Eozinofil • Lökositlerin %2'sini oluşturur • Dolaşımdaki nötrofillerin %1 -6’sını oluştururlar https: //www. profdrhisari. com

Eozinofili • Mutlak eozinofil sayısının ~700/u. L'nin üzerinde olması • Eozinofilik Lökositoz: Mutlak eozinofil

Eozinofili • Mutlak eozinofil sayısının ~700/u. L'nin üzerinde olması • Eozinofilik Lökositoz: Mutlak eozinofil sayısının artışı ile birlikte lökosit sayısının 11. 000/u. L üzerinde olmasıdır. https: //www. profdrhisari. com

Eozinofili Nedenleri • Alerjik hastalıklar – Allerjik rinit – Astma • İlaçlar • İnfeksiyöz

Eozinofili Nedenleri • Alerjik hastalıklar – Allerjik rinit – Astma • İlaçlar • İnfeksiyöz hastalıklar • Hematolojik ve neoplastik hastalıklar – – Lenfoma* Hipereozinofilik sendrom MPH* MF https: //www. profdrhisari. com

Eozinofili Nedenleri • • Kollajen doku hst Vaskülitler Adrenal yetmezlik İmmün etmezlikler https: //www.

Eozinofili Nedenleri • • Kollajen doku hst Vaskülitler Adrenal yetmezlik İmmün etmezlikler https: //www. profdrhisari. com

Monosit • Monositler en büyük beyaz kürelerdir. • Düzensiz gri-mavi stoplazmalı ve lobüle çekirdekli

Monosit • Monositler en büyük beyaz kürelerdir. • Düzensiz gri-mavi stoplazmalı ve lobüle çekirdekli hücrelerdir. • Monositlerin ortalama ömürleri 70 saattir. • Monositler kandan dokulara geçtiklerinde isimleri doku makrofajlarıdır ve hiç bir zaman geri kana dönmezler. https: //www. profdrhisari. com

Monositoz • Mutlak monosit sayısının ~1. 000/u. L'nin üzerinde olması • Monositik Lökositoz: Mutlak

Monositoz • Mutlak monosit sayısının ~1. 000/u. L'nin üzerinde olması • Monositik Lökositoz: Mutlak monosit sayısının artışı ile birlikte lökosit sayısının 11. 000/u. L üzerinde olmasıdır. https: //www. profdrhisari. com

Olgu Sunumu-4 • 25 y, kadın hasta • 1 hafta önce başlayan halsizlik, kol

Olgu Sunumu-4 • 25 y, kadın hasta • 1 hafta önce başlayan halsizlik, kol ve bacaklarda ekimoz • Her gün en az bir kere burun kanaması https: //www. profdrhisari. com

Olgu Sunumu-4 • FM’de – Genel durum düşkün – Konjonktiva ve yüz soluk görünümde

Olgu Sunumu-4 • FM’de – Genel durum düşkün – Konjonktiva ve yüz soluk görünümde – Dalak kot altında 4 cm palpable – KC kot altında 3 cm palpable – Servikal ve aksiller LAP https: //www. profdrhisari. com

Olgu Sunumu-4 • Yapılan tetkiklerde; – WBC: 88. 000 /µL – PNL: 5000 /µL

Olgu Sunumu-4 • Yapılan tetkiklerde; – WBC: 88. 000 /µL – PNL: 5000 /µL – Lenfosit: 3000 /µL – Monosit: 80. 000 /µL – Hb: 7. 7 g/d. L – PLT: 32. 000 /µL – Sed: 104 mm/saat – CRP: 10 mg/d. L (<0. 5) https: //www. profdrhisari. com

Monositoz https: //www. profdrhisari. com

Monositoz https: //www. profdrhisari. com

Olgu Sunumu-4 https: //www. profdrhisari. com

Olgu Sunumu-4 https: //www. profdrhisari. com

Bazofil – Bazofiller, kan lökositlerinin %0, 2'sini oluşturur. – Dokulardaki mast hücrelerine çok benzerler.

Bazofil – Bazofiller, kan lökositlerinin %0, 2'sini oluşturur. – Dokulardaki mast hücrelerine çok benzerler. – Koyu siyah granüller içerirler ve çekirdekleri net seçilemez – Granüllerinde heparin, histamin ve benzeri maddeleri, uygun bir uyarım sonucu hücre dışına boşaltırlar. – Anaflaktik tipteki allerjik olaylarda önemlidirler. https: //www. profdrhisari. com

Bazofili • Mutlak bazofil sayısının ~200/u. L'nin üzerinde olması • Bazofilik Lökositoz: Mutlak bazofil

Bazofili • Mutlak bazofil sayısının ~200/u. L'nin üzerinde olması • Bazofilik Lökositoz: Mutlak bazofil sayısının artışı ile birlikte lökosit sayısının 11. 000/u. L üzerinde olmasıdır. https: //www. profdrhisari. com

Bazofili • Tek başına nadirdir. • En sık görüldüğü ve belirgin olduğu hastalık KMLdir.

Bazofili • Tek başına nadirdir. • En sık görüldüğü ve belirgin olduğu hastalık KMLdir. • Daha az belirgin olmakla birlikte diğer kronik miyeloproliferatif hastalıklarda da sık görülür. • Bazofili nadiren ürtiker, peptik ülser, miksödem veya hiperhistaminemi ile birlikte bulunabilir. https: //www. profdrhisari. com

SÖZ SİZDE AKLIMIZDA NELER KALDI? https: //www. profdrhisari. com

SÖZ SİZDE AKLIMIZDA NELER KALDI? https: //www. profdrhisari. com

SUNUMDAN ÇIKARIMLAR-1 • Lökositoz mutlaka irdelenmesi gereken bir laboratuvar bulgusudur. • Malignite dışındaki sebepler

SUNUMDAN ÇIKARIMLAR-1 • Lökositoz mutlaka irdelenmesi gereken bir laboratuvar bulgusudur. • Malignite dışındaki sebepler daha fazladır. • Tüm hastalarda infeksiyon ve inflamasyon öncelikli olarak düşünülmeli, fakat infeksiyon ve inflamasyon odağı ve akut faz reaktanları açısından hasta değerlendirilmelidir. https: //www. profdrhisari. com

SUNUMDAN ÇIKARIMLAR-2 • Lökositozlu hastada anemi ve trombositopeni malignite için alarm semptomudur. – Nötrofilik

SUNUMDAN ÇIKARIMLAR-2 • Lökositozlu hastada anemi ve trombositopeni malignite için alarm semptomudur. – Nötrofilik lökositoz sebebi infeksiyon ise anemi ve trombositopeni olabilir. https: //www. profdrhisari. com

SUNUMDAN ÇIKARIMLAR-3 • Nötrofilik lökositoz uzun süredir devam ediyor ve akut faz reaktanları düşük

SUNUMDAN ÇIKARIMLAR-3 • Nötrofilik lökositoz uzun süredir devam ediyor ve akut faz reaktanları düşük ise; – – Sigara içimi Gebelik İlaçlar Stres, egzersiz öncelikli olarak dışlanmalı • Fakat, MPH ve özellikle KML sessiz dönemi açısından uyanık olunmalıdır. • Splenomegali en önemli FM bulgusudur. https: //www. profdrhisari. com

SUNUMDAN ÇIKARIMLAR-4 • Çocuk ve genç hastalarda lenfositoz ve monositoz genelde viral infeksiyon lehinedir.

SUNUMDAN ÇIKARIMLAR-4 • Çocuk ve genç hastalarda lenfositoz ve monositoz genelde viral infeksiyon lehinedir. • İleri yaş hastalarda akut ve kronik lösemilere DİKKAT! • İleri yaşda lenfositozla gelen, rastlantısal olarak saptanan veya uzun süreli öykü veren hastalarda KLL öncelikli olarak düşünülmelidir. https: //www. profdrhisari. com

SUNUMDAN ÇIKARIMLAR-5 • Eozinofili ve bazofili genelde malignite dışı nedenlere bağlıdır. • Akut faz

SUNUMDAN ÇIKARIMLAR-5 • Eozinofili ve bazofili genelde malignite dışı nedenlere bağlıdır. • Akut faz reaktanlarının düşük olduğu ve uzun süredir devam eden olgularda MPH mutlaka akılda tutulmalı, dalak büyüklüğü değerlendirilmelidir. • Eozinofilik hastalarda malignite dışı neden bulunamadığı durumlarda lenfoproliferatif hastalıklar açısından uyanık olunmalıdır. https: //www. profdrhisari. com

SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER https: //www. profdrhisari. com

SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER https: //www. profdrhisari. com