Sng tc TH HIN Ting ht M T

  • Slides: 25
Download presentation
? Sáng tác: THẾ HIỂN Tiếng hát: MỸ T M PPS: PHAN TUẤN ĐẠO

? Sáng tác: THẾ HIỂN Tiếng hát: MỸ T M PPS: PHAN TUẤN ĐẠO DẤU CHẤM HỎI daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai? daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai? daophantuan@gmail. com

Đêm khuya, bên hè vắng, Đứa bé mồ côi, Đang nằm co ro, Như

Đêm khuya, bên hè vắng, Đứa bé mồ côi, Đang nằm co ro, Như dấu chấm hỏi, Đặt giữa cuộc đời. daophantuan@gmail. com

daophantuan@gmail. com Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu?

daophantuan@gmail. com Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu?

Mưa rơi, ôi lạnh quá, Gió buốt từng cơn, Con nằm bơ vơ, Nằm

Mưa rơi, ôi lạnh quá, Gió buốt từng cơn, Con nằm bơ vơ, Nằm mơ môt mái nhà, Có mẹ và có cha. daophantuan@gmail. com

Tại sao sinh em trong cuộc đời? Mà sao không cho em tình người?

Tại sao sinh em trong cuộc đời? Mà sao không cho em tình người? daophantuan@gmail. com

Tại sao em lang thang lạc loài? Em nào có tội gì đâu! daophantuan@gmail.

Tại sao em lang thang lạc loài? Em nào có tội gì đâu! daophantuan@gmail. com

Tuổi thơ em không một mái nhà. Tuổi thơ em không được đến trường.

Tuổi thơ em không một mái nhà. Tuổi thơ em không được đến trường. Tuổi thơ em bơ vơ đầu đường, daophantuan@gmail. com

Xin từng hạt cơm rơi, Xin từng hạt cơm rơi. daophantuan@gmail. com

Xin từng hạt cơm rơi, Xin từng hạt cơm rơi. daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? daophantuan@gmail. com

Đêm đêm bên hè vắng, Đứa bé mồ côi, Vẫn nằm đơn côi, daophantuan@gmail.

Đêm đêm bên hè vắng, Đứa bé mồ côi, Vẫn nằm đơn côi, daophantuan@gmail. com

daophantuan@gmail. com Như dấu chấm hỏi, Hỏi giữa cuộc đời.

daophantuan@gmail. com Như dấu chấm hỏi, Hỏi giữa cuộc đời.

Sáng tác: THẾ HIỂN Tiếng hát: MỸ T M PPS: PHAN TUẤN ĐẠO ?

Sáng tác: THẾ HIỂN Tiếng hát: MỸ T M PPS: PHAN TUẤN ĐẠO ? DẤU CHẤM HỎI daophantuan@gmail. com

Tại sao sinh em trong cuộc đời? Mà sao không cho em tình người?

Tại sao sinh em trong cuộc đời? Mà sao không cho em tình người? daophantuan@gmail. com

Tại sao em lang thang lạc loài? Em nào có tội gì đâu! daophantuan@gmail.

Tại sao em lang thang lạc loài? Em nào có tội gì đâu! daophantuan@gmail. com

daophantuan@gmail. com Tuổi thơ em không một mái nhà. Tuổi thơ em không được

daophantuan@gmail. com Tuổi thơ em không một mái nhà. Tuổi thơ em không được đến trường. Tuổi thơ em bơ vơ đầu đường,

Xin từng hạt cơm rơi, Xin từng hạt cơm rơi. daophantuan@gmail. com

Xin từng hạt cơm rơi, Xin từng hạt cơm rơi. daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? daophantuan@gmail. com

daophantuan@gmail. com Đêm đêm bên hè vắng, Đứa bé mồ côi, Vẫn nằm đơn

daophantuan@gmail. com Đêm đêm bên hè vắng, Đứa bé mồ côi, Vẫn nằm đơn côi,

Như dấu chấm hỏi, Hỏi giữa cuộc đời. daophantuan@gmail. com

Như dấu chấm hỏi, Hỏi giữa cuộc đời. daophantuan@gmail. com

Như dấu chấm hỏi, Hỏi giữa cuộc đời. daophantuan@gmail. com

Như dấu chấm hỏi, Hỏi giữa cuộc đời. daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai? daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai? daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai? daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai? daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? daophantuan@gmail. com

Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? daophantuan@gmail. com