Kultura starovkho ecka Klov slova eck spolenosti eck

  • Slides: 89
Download presentation
Kultura starověkého Řecka Klíčová slova řecké společnosti: Řecký humanismus, ideál lidské krásy, mimésis, svobodný

Kultura starověkého Řecka Klíčová slova řecké společnosti: Řecký humanismus, ideál lidské krásy, mimésis, svobodný člověk, demokratismus, antropomorfismus (i ve vztahu k božskému)

Řecké vázové malířství

Řecké vázové malířství

Významná centra jejich výroby: Korint, Argos, Athény

Významná centra jejich výroby: Korint, Argos, Athény

Amfora

Amfora

Kulovitý aryballos alabastron askos Hruškovitý aryballos pithos kylix skyfos

Kulovitý aryballos alabastron askos Hruškovitý aryballos pithos kylix skyfos

hydria Zvoncový kráter peliké Lékythos kantharos psyktér pyxis

hydria Zvoncový kráter peliké Lékythos kantharos psyktér pyxis

rhyton oinochoé olpé

rhyton oinochoé olpé

Architektura starověkého Řecka

Architektura starověkého Řecka

Řecké architektonické řády Dórský (7. stol. př. n. l. ) Iónský (6. stol. př.

Řecké architektonické řády Dórský (7. stol. př. n. l. ) Iónský (6. stol. př. n. l. ) Korintský (kolem r. 400 př. n. l. )

Mykénské sloupy a hlavice ve tvaru bochníku chleba, Kréta

Mykénské sloupy a hlavice ve tvaru bochníku chleba, Kréta

Sloupy a hlavice dórské iónské korintské

Sloupy a hlavice dórské iónské korintské

Dórská hlavice z Olympie

Dórská hlavice z Olympie

Ionské hlavice

Ionské hlavice

Iónský sloup

Iónský sloup

Korintské hlavice

Korintské hlavice

Karyatidy

Karyatidy

Řecký chrám Typy chrámů: in antis – mezi sloupy, in antis postikum + zadní

Řecký chrám Typy chrámů: in antis – mezi sloupy, in antis postikum + zadní předsíň pro stylos + řada sloupů vpředu, amfiprostylos + řada sloupů i vzadu, peripteros – sloupy kolem dokola, dipteros – dvě řady sloupů kolem dokola

STAVEBNÍ PRVKY ŘECKÉHO CHRÁMU Klíčová slova: Tympanon Metopa Kládí – římsa, vlys, architráv Hlavice

STAVEBNÍ PRVKY ŘECKÉHO CHRÁMU Klíčová slova: Tympanon Metopa Kládí – římsa, vlys, architráv Hlavice dřík, patka, kanelování, akroterie, karyatida

Popis řeckého chrámu • uvnitř ohniště, cela boha (přístupná jen kněžím), votivní dary •

Popis řeckého chrámu • uvnitř ohniště, cela boha (přístupná jen kněžím), votivní dary • střed – řada sloupů • vně – na východní straně oltář, kde se shromažďovali věřící, slavení svátků: např. oblékání nového šatu Athéně • chrámy původně dřevěné, proto např. (triglyfy – tři zářezy) a hlavice (původně – přepásání vršku kmene – zpevnění; později ozdobný prvek hlavice) - v řecké architektuře – plastická výzdoba na místech, která nebyla tektonicky nosná

Nejtypičtějšími a nejdůležitějšími budovami řecké architektury byly chrámy, které byly střediskem náboženského cítění a

Nejtypičtějšími a nejdůležitějšími budovami řecké architektury byly chrámy, které byly střediskem náboženského cítění a místní pýchy. Vzor pro jejich základní typ vycházel z královských síní mykénských paláců. Rané chrámy se stávaly z jedné místnosti, tzv. cely, se sochou boha nebo bohyně. Ohniště z mykénských paláců je nahrazeno posvátným ohněm hořícím na oltáři před chrámem. V archaickém období se stavěly první chrámy ze dřeva a vepřovic. Od 7. stol. př. n. l. se stavěly mnohem složitější chrámy, jejichž konstrukce byla kamenná. Největší a nejzdobnější se budovaly v klasické době. Ne všechny chrámy byly budovány ve městech. Některé se stavěly na odlehlých místech. Věřící se shromažďovaly před vchodem do svatyně a otevřenými dveřmi uctívaly sochu boha, kterému byl chrám zasvěcen. Věřícím nebylo povoleno do chrámu vstoupit. - 7. stol. – už typická podoba řeckého chrámu – dvoulodní chrámy – cella + předsíň, oběť se konala před chrámem - před očima celé obce, božstvo mohlo vstupovat skrze ochozy do okolní krajiny

Dórský sloh (7. stol. př. n. l. ) Attika, Peloponés – evropská část

Dórský sloh (7. stol. př. n. l. ) Attika, Peloponés – evropská část

Dórský sloh

Dórský sloh

Aigina, model chrámu

Aigina, model chrámu

Aigina

Aigina

AKROPOLE (Athény) ■ Stavba zahájena r. 447 př. n. l. výstavbou Parthenónu (architekti Iktínos

AKROPOLE (Athény) ■ Stavba zahájena r. 447 př. n. l. výstavbou Parthenónu (architekti Iktínos a Kallikrates) ■ Uvnitř bývala 10 m vysoká socha Athény, po obvodu chrámu umístěn vlys s nízkým reliéfem (obojí sochař Feidias) ■ Erechtheion (v iónském stylu) proslavený karyatidami -sochami žen nesoucích kládí

Akropole

Akropole

Parthenon Erechteion Propylaje AKROPOLE (Athény) Chrám Athény Niké

Parthenon Erechteion Propylaje AKROPOLE (Athény) Chrám Athény Niké

Akropole

Akropole

Propylaje

Propylaje

Parthenon

Parthenon

Parthenon

Parthenon

Erechteion

Erechteion

Olympie

Olympie

Rekonstrukce Olympie

Rekonstrukce Olympie

Chrám bohyně Héry v Paestu

Chrám bohyně Héry v Paestu

Paestum

Paestum

Poseidonův chrám

Poseidonův chrám

Hefaiston, Atheny

Hefaiston, Atheny

Delfy

Delfy

Delfy

Delfy

Delfy

Delfy

Divadlo v Epidauru

Divadlo v Epidauru

Antické stadium

Antické stadium

Antické stadium Perge

Antické stadium Perge

Údajná podoba bájné Atlantidy

Údajná podoba bájné Atlantidy

Brandenburská brána

Brandenburská brána

SOCHAŘSTVÍ starověkého Řecka

SOCHAŘSTVÍ starověkého Řecka

Počátky monumentálního sochařství ve starověkém Řecku Do 5. stol. př. n. l. východiskem řeckého

Počátky monumentálního sochařství ve starověkém Řecku Do 5. stol. př. n. l. východiskem řeckého sochařství : Kúros (nahá figura muže) Koré (oblečená figura ženy) - Přímý frontální pohled, levá noha vykročena, paže sevřené v pěsti strnule podél těla, velké mandlovité oči, ozdobně vypracované účesy, ryté schematické anatomické detaily - Inspirace Egyptem, sochy často polychromované (barvené), majestátně nehybné

Koré Kúros

Koré Kúros

Vozataj delfský

Vozataj delfský

Polychromované sochy (vliv Egypta)

Polychromované sochy (vliv Egypta)

Přísný styl (poč. 5. stol. př. n. l. ) V soch. 5. st. př.

Přísný styl (poč. 5. stol. př. n. l. ) V soch. 5. st. př. n. l. se uvolňovala archaická forma strnulé frontální postavy a jako reakce na pozdně archaickou manýru se konstituoval přísný styl (střídmější drapérie bez ornamentálních prvků, výrazná vážnost nahrazující stereotypní úsměv) Raný klasicismus (pol. 5. stol. př. n. l. ) - Myrón, Polykleitos, Feidias - snaha o dokonalý realismus, vyjádření ideálu člověka, tvary zaoblenější, nové pózy a vícepohledové kompozice

Myrón Diskobolos Pokus o zachycení několika po sobě následujících pohybů

Myrón Diskobolos Pokus o zachycení několika po sobě následujících pohybů

Myrón

Myrón

Sousoší Athény a Siléna Marsya (římská kopie)

Sousoší Athény a Siléna Marsya (římská kopie)

Polykleitos z Argu ● Studuje atletovo tělo při odpočinku ● kánon podle kterého je

Polykleitos z Argu ● Studuje atletovo tělo při odpočinku ● kánon podle kterého je velikost hlavy obsažena v délce těla 7 x; užití kontrapostu ● vzor celému sochařství klasické doby (dochovány pouze kopie) Diadumenos

Doryforos Kyniskos vítěz z Mantineie

Doryforos Kyniskos vítěz z Mantineie

Feidiás ● Periklův přítel ● nejslavnější dílo - vlys na Parthenónu: 92 metop (náměty

Feidiás ● Periklův přítel ● nejslavnější dílo - vlys na Parthenónu: 92 metop (náměty symbolizující vítězství řecké civilizace) ● Athéna Parthenos na Akropoli ● tvůrce Dia v Olympii ● rozmanitost pohybu, uvolněnost, hra drapérií

Východní štít Parthenonu Západní štít Parthenonu

Východní štít Parthenonu Západní štít Parthenonu

Socha Dia

Socha Dia

Kentauromachie

Kentauromachie

Medúza

Medúza

4. stol. př. n. l. Sochařství opouští od chladné přísnosti raného klasicismu, prosazuje se

4. stol. př. n. l. Sochařství opouští od chladné přísnosti raného klasicismu, prosazuje se cit, přednost má zvlněná a graciézní forma V pol. 4. st. př. n. l. - Novátor Praxitelés – věnuje pozornost ženské postavě, vrací se k mramoru pro jeho hebkost (Afrodíta z Knídu) Objevuje se umění sochařského portrétu, kterému vládne Lysippos (na Alexandrově dvoře, nové proporce hlava 8 x v lidské postavě), sochy vyšší a štíhlejší, lehkost a pevnost tvarů, je možné dívat se na ně ze všech stran

Praxitelés Hermes s malým Dionýsem Apollón

Praxitelés Hermes s malým Dionýsem Apollón

Praxitelés Afrodita Knidská

Praxitelés Afrodita Knidská

Praxitelés Marathonský chlapec

Praxitelés Marathonský chlapec

Skópas

Skópas

Výzdoba mauzolea v Halikarnassu Boj Řeků s Amazonkami

Výzdoba mauzolea v Halikarnassu Boj Řeků s Amazonkami

Lysippos ze Sikyonu Erós

Lysippos ze Sikyonu Erós

Lysippos Hermés z Atlantu

Lysippos Hermés z Atlantu

Alexandr Veliký Sokrates Euripidés Aristotelés Lysippos

Alexandr Veliký Sokrates Euripidés Aristotelés Lysippos

Helénistická skulptura Tvorba sousoší Skupiny vznešených nebo „barokně“ dramatických scén (pergamské skupiny s Galy)

Helénistická skulptura Tvorba sousoší Skupiny vznešených nebo „barokně“ dramatických scén (pergamské skupiny s Galy) až po hravá sousoší satyrů

Jezdec na koni

Jezdec na koni

Laokoon se dvěma syny

Laokoon se dvěma syny

Niké Samothrácká

Niké Samothrácká

PERGAMON – Diův oltář

PERGAMON – Diův oltář

Detail Diova oltáře v Pergamonu

Detail Diova oltáře v Pergamonu

Umírající Gal

Umírající Gal