Depinisyon Epiko Ang mga epikong Pilipino ay mga

  • Slides: 10
Download presentation
Depinisyon : Epiko Ang mga epikong Pilipino ay: mga naratibong pinanatiling mahaba base sa

Depinisyon : Epiko Ang mga epikong Pilipino ay: mga naratibong pinanatiling mahaba base sa sinasambit o inuusal na tradisyon umiikot sa mga pangyayaring mahiwaga nasa anyo ng berso o talata na inaawit may tiyak na seryosong layunin kumakatawan sa mga paniniwala, kaugalian at mabubuting aral ng mga mamamayan Ang mga epiko ay mas nararapat na tawaging ethno-epic dahil sa may mga epiko na kumakatawan sa bawat pangkat etniko at tumatalakay sa mga bayani ng bawat rehiyon at tribo. pilipino

Umaabot sa 28 ang bilang ng mga epiko na kilala sa Pilipinas. • Karamihan

Umaabot sa 28 ang bilang ng mga epiko na kilala sa Pilipinas. • Karamihan sa mga natitirang epiko ay natagpuan sa grupo ng mga tao na hindi pa nagagalaw ng makabagong proseso ng pagpapaunlad ng kultura tulad ng mga katutubo at etnikong grupo sa Mountain Province at sa Mindanao, sa grupo ng mga Muslim. Ang mangilan-ngilan ay makikita sa mga mamamayang Kristiyano. • Bilang at Distribusyon

 Ang haba ng mga epiko ay mula sa 1000 hanggang 55000 na linya

Ang haba ng mga epiko ay mula sa 1000 hanggang 55000 na linya Haba

Tulad ng ibang mga alamat, ang mga epiko ay inihahayag ng pasalita – patula

Tulad ng ibang mga alamat, ang mga epiko ay inihahayag ng pasalita – patula o pakanta (sa iba't ibang mga estilo); mula sa memorya, mayroon o walang saliw ng ilang mga instrumentong pangmusika. Ito rin ay maaaring gawin nang nag-iisa o kaya naman ay grupo ng mga tao na katulad ng isang chorus, na tumatakbo ng. araw at oras. maraming Rendisyon

Katangiang Pampanitikan Ang ilang katangian ng ibang epiko ay: ang paggamit ng mga bansag

Katangiang Pampanitikan Ang ilang katangian ng ibang epiko ay: ang paggamit ng mga bansag sa pagkilala sa tiyak na tao mga inuulit na salita o parirala mala-talata na paghahati o dibisyon sa mga serye ng kanta kasaganaan ng mga imahe at metapora na makukuha sa pangaraw-araw na buhay at kalikasan (halaman, hayop, mga bagay sa kalangitan, atbp). Ang mga epiko ay nasa anyo ng berso o talata ngunit ito ay iba -iba at bukod-tangi sa bawat rehiyon at hindi maikukumpara sa mga Kanluranin na epiko. kadalasang umiikot sa bayani, kasama ang kanyang mga sagupaan sa mga mahihiwagang nilalang, anting-anting, at ang kanyang paghahanap sa kanyang minamahal o magulang; ito rin ay maaaring tungkol sa panliligaw o pag-aasawa.

 Ang pag-alis o paglisan ng pangunahing tauhan sa sariling tahanan. Pagtataglay ng agimat

Ang pag-alis o paglisan ng pangunahing tauhan sa sariling tahanan. Pagtataglay ng agimat o anting-anting ng pangunahing tauhan. Ang paghahanap ng pangunahing tauhan sa isang minamahal. Pakikipaglaban ng pangunahing tauhan. Patuloy na pakikidigma ng bayani. Pamamagitan ng isang bathala para matigil ang labanan. Ang pagbubunyag ng bathala na ang naglalaban ay magkadugo. Pagkamatay ng bayani. Pagkabuhay na muli ng bayani. Pagbabalik ng bayani sa sariling bayan. Pag-aasawa ng bayani.

 Ano ang ipinapakita ng epiko ng sinaunang kultura? Kung magpopokus sa tatlong punto:

Ano ang ipinapakita ng epiko ng sinaunang kultura? Kung magpopokus sa tatlong punto: ang paulit-ulit na paksa at tema, ang pagsasalarawan ng mga lalaking bayani, at ang mga pangunahing babaeng karakter sa istorya; ating makikita kung paano naipapakita ng epiko ang kultura ng isang grupo ng tao. Kahalagahan sa kultura

 katapangan at pakikipagsapalaran ng bayani mga supernatural na gawa ng bayani pag-ibig at

katapangan at pakikipagsapalaran ng bayani mga supernatural na gawa ng bayani pag-ibig at romansa panliligaw – pag-aasawa – pagbubuntis – mga yugto ng buhay kamatayan at pagkabuhay pakikipaglaban at kagitingan ng bayani kayamanan, kaharian at iba't ibang mga kasiyahan o piging mga ritwal at kaugalian ugnayan ng magkakapamilya Ang Paulit-ulit na Paksa o Tema

Sa pagbabasa ng mga epiko, agad na makikita ang mga katangian ng isang bayani.

Sa pagbabasa ng mga epiko, agad na makikita ang mga katangian ng isang bayani. Karamihan sa kanyang mga katangian ay maiuuri sa alin man sa sumusunod: pisikal, sosyal, at supernatural. Maaari ring isama ang kanyang intelektwal at moral na katangian. Ang Lalaking Bayani

Ang pangunahing babaeng karakter ay kadalasang babaeng iniibig ng bayani o maaari rin namang

Ang pangunahing babaeng karakter ay kadalasang babaeng iniibig ng bayani o maaari rin namang tinutukoy dito ang kanyang ina. Ang Pangunahing Babaeng Karakter