KULTURA POJMY Kultura endokulturace enkulturace antropogeneze masov kultura

  • Slides: 26
Download presentation
KULTURA

KULTURA

POJMY Kultura, endokulturace, enkulturace, antropogeneze, masová kultura, masmedia, náboženství, norma, hodnota.

POJMY Kultura, endokulturace, enkulturace, antropogeneze, masová kultura, masmedia, náboženství, norma, hodnota.

KREDITY Příspěvek k diskusi: „ Jsem kulturní člověk“? 10 kreditů „Formují masmédia nebo vlivné

KREDITY Příspěvek k diskusi: „ Jsem kulturní člověk“? 10 kreditů „Formují masmédia nebo vlivné osobnosti můj názor na svět“? 10 kreditů „ Vím, co pro mne znamená kulturní dědictví“? 10 kreditů Příspěvek k aktuálnímu tématu: vymezit na příkladech základní pojmy z oblasti kultury 5 kreditů kultura znaky kultury rysy kulturní dědictví životní styl a volný čas člověk jako kulturní bytost objasnit úlohu masmédií v demokratickém státě 5 kreditů posoudit na konkrétních příkladech klady a zápory činnosti masových médií v současné české společnosti 5 kreditů vztah přírodního a kulturního, problém antropogeneze 5 kreditů Scénka: Na libovolné téma příspěvku k tématu 5 kreditů

Marcus Tullius Cicero (106 před n. l. u Arpina )

Marcus Tullius Cicero (106 před n. l. u Arpina )

Marcus Tullius Cicero cultus agri obdělávání půdy

Marcus Tullius Cicero cultus agri obdělávání půdy

Marcus Tullius Cicero cultus animi pěstění ducha

Marcus Tullius Cicero cultus animi pěstění ducha

Ustálené „Kultura jsou sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které se lidé jako členové

Ustálené „Kultura jsou sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které se lidé jako členové společnosti osvojili a které jsou pozorovatelné v jejich každodenním jednání a chování. “ 1

„Kultura jsou sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které se lidé jako členové společnosti

„Kultura jsou sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které se lidé jako členové společnosti osvojili a které jsou pozorovatelné v jejich každodenním jednání a chování. “ 1 Zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly.

„Kultura jsou sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které se lidé jako členové společnosti

„Kultura jsou sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které se lidé jako členové společnosti osvojili a které jsou pozorovatelné v jejich každodenním jednání a chování. “ 1 Cílevědomá činnost

„Kultura jsou sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které se lidé jako členové společnosti

„Kultura jsou sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které se lidé jako členové společnosti osvojili a které jsou pozorovatelné v jejich každodenním jednání a chování. “ 1 Projevy člověka

OBSAH POJMU Konkrétní principy či zásady, o kterých se očekává, že se jim budou

OBSAH POJMU Konkrétní principy či zásady, o kterých se očekává, že se jim budou lidé řídit. 2 Normy, hodnoty, myšlenky způsoby řešení záležitostí v určité společnosti.

OBSAH POJMU Abstraktní ideály, k nimž se lidé hlásí. 3 Normy, hodnoty, myšlenky způsoby

OBSAH POJMU Abstraktní ideály, k nimž se lidé hlásí. 3 Normy, hodnoty, myšlenky způsoby řešení záležitostí v určité společnosti.

OBSAH POJMU Způsob života sdílená určitou skupinou (kultura určité třídy).

OBSAH POJMU Způsob života sdílená určitou skupinou (kultura určité třídy).

OBSAH POJMU Všechny prostředky komunikace, umění, materiální věci a objekty, které společnost sdílí.

OBSAH POJMU Všechny prostředky komunikace, umění, materiální věci a objekty, které společnost sdílí.

OBSAH POJMU Postupy, které společnosti vytvářejí významy.

OBSAH POJMU Postupy, které společnosti vytvářejí významy.

OBSAH POJMU Normy, hodnoty, myšlenky způsoby řešení záležitostí v určité společnosti. Postupy, které společnosti

OBSAH POJMU Normy, hodnoty, myšlenky způsoby řešení záležitostí v určité společnosti. Postupy, které společnosti vytvářejí významy (označovací praktiky). Všechny prostředky komunikace, umění, materiální věci a objekty, které společnost sdílí. Způsob života sdílená určitou skupinou (kultura určité třídy).

DOBROVOLNÝ ÚKOL – na příběhu prezentuj tvé chápání vztahu člověka a kultury (0 -

DOBROVOLNÝ ÚKOL – na příběhu prezentuj tvé chápání vztahu člověka a kultury (0 - 14 kreditů) Člověk se do kultury rodí_____člověk kulturu dědí (endokulturace)____člověk se kulturu učí (enkulturace)___člověk kulturu rozvíjí, přizpůsobuje je výzvám doby a předává ji mladším generacím___kulturu vždy sdílí určitá skupina lidí____kultura umožňuje společnostem odlišit se od ostatních___na světě existuje více kultur, mezi kterými dochází k výměně kulturních prvků (akulturace).

MASOVÁ KULTURA „Masová kultura je populární, snadno přístupná kultura produkovaná primárně pro zábavu a

MASOVÁ KULTURA „Masová kultura je populární, snadno přístupná kultura produkovaná primárně pro zábavu a relaxaci širokých lidových vrstev. “ 4

„Kultura jsou sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které se lidé jako členové společnosti

„Kultura jsou sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které se lidé jako členové společnosti osvojili a které jsou pozorovatelné v jejich každodenním jednání a chování. “ 1 latinsky massa hmota, tvárná hmota, těsto Množství hmoty nebo společenská masa jako velké množství lidí, jako hromadnost výskytu. Masa

RYSY MASOVÉ KULTURY Demokratizace Módnost Standardizace a komercionalizace

RYSY MASOVÉ KULTURY Demokratizace Módnost Standardizace a komercionalizace

MASMEDIA Pro s tře dk ym aso vé ko mu nik a ce

MASMEDIA Pro s tře dk ym aso vé ko mu nik a ce

Zprostředkující osoba, prostředí, činitel, výplň prostoru nebo látka, ve které je předmět uložen. Media

Zprostředkující osoba, prostředí, činitel, výplň prostoru nebo látka, ve které je předmět uložen. Media

MASMEDIA Chování Veřejné mínění Zkušenosti FORMUJÍ

MASMEDIA Chování Veřejné mínění Zkušenosti FORMUJÍ

Vyber správné tvrzení! Cílem masové kultury je především: 1. Publikum informovat o závažných událostech.

Vyber správné tvrzení! Cílem masové kultury je především: 1. Publikum informovat o závažných událostech. 2. Poskytnout publiku dostatek masných výrobků. 3. Seznámit publikum s díly vážné hudby. 4. Pobavit co nejširší publikum.

Masové publikum je: 1. Publikum, které jí pouze maso. 2. Lidé nižších a středních

Masové publikum je: 1. Publikum, které jí pouze maso. 2. Lidé nižších a středních společenských vrstev. 3. Lidé vysokých společenských vrstev. 4. Publikum, které se chce hlavně vzdělávat. 5. Publikum, které se chce hlavně bavit